Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina

Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matej Štulák
Šetření:13. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Výzkum je zaměřený na cílovou skupinu ekonomicky aktivních občanu s bydlištěm v kraji Vysočina. Cílem dotazníků je analyzovat aktuální situaci převládající v kraji. Výsledky výzkumu budou použity při psaní semestrální práce týmem studentů, jejímž cílem je stanovení nové komunikační strategie pro kraj Vysočina v budoucím volebním období. Výsledky budou veřejně dostupní. Vyplnění tohoto dotazníků Vám zabere maximálně 2 min Vašeho času, a moc nám jeho vyplněním pomůžete. Děkujeme
 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2787,1 %87,1 %  
Ne412,9 %12,9 %  

Graf

2. Jak vnímáte situaci na trhu pracovních příležitostí v rámci kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně1348,15 %41,94 %  
Neutrálně622,22 %19,35 %  
Negativně518,52 %16,13 %  
Spíše pozitivně311,11 %9,68 %  

Graf

3. Který český kraj považujete za největšího konkurenta pro kraj Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj - Brno1555,56 %48,39 %  
Hlavní město Praha - Praha622,22 %19,35 %  
Jihočeský kraj - České Budějovice518,52 %16,13 %  
Ústecký kraj - Ústí nad Labem311,11 %9,68 %  
Pardubický kraj - Pardubice311,11 %9,68 %  
Plzenský kraj - Plzeň27,41 %6,45 %  
Olomoucký kraj - Olomouc27,41 %6,45 %  
Stredočeský kraj - Praha27,41 %6,45 %  
Zlínsky kraj - Zlín27,41 %6,45 %  
Karlovarský kraj - Karlovy Vary13,7 %3,23 %  
Královohradecký kraj - Hradec Králové13,7 %3,23 %  
Liberecký kraj - Liberec13,7 %3,23 %  
Moravskosliezsky kraj - Ostrava13,7 %3,23 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s činností kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně1244,44 %38,71 %  
Spíše pozitivně829,63 %25,81 %  
Spíše negativně414,81 %12,9 %  
Negativně27,41 %6,45 %  
Pozitivně13,7 %3,23 %  

Graf

5. Kde se setkáváte se značkou kraj Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U propagačních materiálů kraje Vysočina1244,44 %38,71 %  
Na krajském úřadě933,33 %29,03 %  
Se značkou kraje Vysočina se nesetkávám933,33 %29,03 %  
Na akcích pořádaných krajem Vysočina622,22 %19,35 %  
na označemích investičních akcí, staveb atd.13,7 %3,23 %  
U silnic13,7 %3,23 %  

Graf

6. Žili by stě raděj v jiným českém kraji než v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1244,44 %38,71 %  
Ne933,33 %29,03 %  
Nevím622,22 %19,35 %  

Graf

7. V případe negativní odpovědi na otázku č.5 Proč byste zůstali bydlet v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

...

...protože se mi tu líbí.

Dobré životní prostředí a krajina.

dobry plat

ghn

Je tu krásná příroda

je tu krásně

je tu krásně,ale bydlet zde nelze skrz nezaměstnanost...

JE TU KRÁSNĚ:-)

Je zde klid, nižší kriminalita... a všechny příznívé věci související s menší koncentrcí lidí.

Na otázku číslo 5 jenom neodpověděl/a ani negativně ani pozitivně.

Na vysočině se mi líbí, klid a příroda

Narodil jsem se tu

Nevím

odpovedela jsem pozitivne přesto nelze odeslat dotazník proto sem píšu a není to otázka 6 ale !!!! Příště si dotazník zkontrolujte, než ho dáte na net....

Protože mě to tam baví

Protože to tu máme rádi a protože tu máme rodinu. Tato otázka by měla znít spíš: V případě negativní odpovědi na otázku č. 6: Proč jste zůstali bydlet v Kraji Vysočina? (1. máte tu špatně uvedené číslo otázky, 2. ten podmiňovací způsob tu nedává smysl, 3. Kraj Vysočina se píše nově i s velkým K)

Především kvůli dostatku pracovních příležitostí v jiném kraji

V kraji Vysočina jsou výhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, moderních způsobů zemědělství i potravinářské výroby, plusem je přítomnost JE Dukovany, čisté životní prostředí, rozmanitost kraje a v neposlední řadě také blízkost hranic s Rakouskem.

V kraji Vysočina žiji od narození.

V tuto chvíli vytvořená klientela v kraji Vysočina a postavený rodinný dům, dále pak příroda.

Vyhovuje. Mám tu rodinu a na kraj Vysočina si nestěžuji

zaškrtla jsem ano

8. V případe pozitivní odpovědi na otázku č.5 Do kterého českého kraje by stě se raděj přestěhovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1348,15 %41,94 %  
Hlavní město Praha - Praha622,22 %19,35 %  
Jihomoravský kraj - Brno622,22 %19,35 %  
Jihočeský kraj - České Budějovice311,11 %9,68 %  
Královohradecký kraj - Hradec Králové27,41 %6,45 %  
Pardubický kraj - Pardubice27,41 %6,45 %  
Stredočeský kraj - Praha27,41 %6,45 %  
Zlínsky kraj - Zlín13,7 %3,23 %  
Plzenský kraj - Plzeň13,7 %3,23 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili veřejní mínění o kraji Vysočina mezi občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně933,33 %29,03 %  
Spíše pozitivně725,93 %22,58 %  
Spíše negativně622,22 %19,35 %  
Pozitivně27,41 %6,45 %  
Negativně27,41 %6,45 %  
Nevím13,7 %3,23 %  

Graf

10. Jak by stě ohodnotili své vědomosti o existujících orgánech a jejich činnosti v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné1037,04 %32,26 %  
Malé nedostatky518,52 %16,13 %  
Dobré518,52 %16,13 %  
Nevím311,11 %9,68 %  
Nedostatečné27,41 %6,45 %  
Velmi dobré27,41 %6,45 %  

Graf

11. Co byste označili za hlavní problém v činnosti kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké procento nezaměstnanosti1244,44 %38,71 %  
Nedostatek péče o silnice v kraji1140,74 %35,48 %  
Nedostatečná podpora ze strany kraje v oblasti bydlení pro mladé1037,04 %32,26 %  
Nízká aktivita kraje v oblasti získávaní nových investorů725,93 %22,58 %  
Vysoký stupeň byrokracie725,93 %22,58 %  
Nízká informovanost občanů kraje o možnostech podpory z fondů EU518,52 %16,13 %  
Nevím27,41 %6,45 %  

Graf

12. Co byste doporučili pro zlepšení podmínek v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

dostupnost zaměstnání

gh

Lepší úpravu dopravních omezení na silnicích, např. nesmyslné plné čáry v přehledných úsecích, omezení rychlosti v obci s minimem domů a s dobrou přehledností atd.

Myslím, že Kraj je dostatečně akční, ale spousta věcí se neděje proto, že o ně lidé nemají zájem. Chtělo by to více aktivity ze strany obyvatel.

nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím.

nove parcovni prilezitosti

Podpora malého a středního podnikání, rozvoj jaderné elektrárny Dukovany, ochrana přírodního a kulturního dědictví, zrušení desetiletých smluv s ČD na regionální vlakovou přepravu a vypsání transparentní veřejné soutěže na tyto služby.

podpora zaměstnanosti

Pro zlepšení podmínek v kraji bych asi doporučila doopravit zničené silnice.

Přilákat nové investory do našeho kraje, více pracovních příležitostí v menších městech (př. Počátky), oprava některých hodně zanedbaných silnic, více kulturních akcích

přistavět Dukovany

Přivedení nových zahraničních investorů

Rozdělit území kraje Vysočina mezi sousední kraje, protože tento kraj vznikl uměle bez ohledu na potřeby obyvatel. Pokud ne, tak zlepšit podmínky ve všech oblastech s výjimkou životního prostředí a ochrany přírody.

silnice

VÍCE INVESTORŮ

Vytvářet více pracovních míst

x

zlepšení dopravní infrastruktury

zlepšit vlakovou dopravu

Zvýšit aktivitu v získávání nových investorů

Zvýšit zaměstnanost, protože od ní se odvíjí celková spokojenost. Pokud lidé nejmají jistotu v příjmech nehou si pořídit bydlení, rodinu, relaxační dovolenou. Lidé s nízkými příjmy mají pocit nepotřebnosti, roste u nich skon ke kriminalitě, depresím...

13. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1659,26 %51,61 %  
Muž1140,74 %35,48 %  

Graf

14. Do jaké z uvedených věkových kategorií spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-302177,78 %67,74 %  
31-45518,52 %16,13 %  
46-6013,7 %3,23 %  

Graf

15. Jaký je počet Vašich dětí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti2281,48 %70,97 %  
327,41 %6,45 %  
227,41 %6,45 %  
113,7 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štulák, M.Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17409.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.