Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Financování vlastního bydlení

Financování vlastního bydlení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Rozkydalová
Šetření:19. 10. 2011 - 17. 11. 2011
Počet respondentů:225
Počet otázek (max/průměr):14 / 9.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího anonymního dotazníku.
Jedná se o dotazník určený pro studenty (SŠ, VŠ, VOŠ aj.) a je určen ke zjištění poptávky na trhu z hlediska zajištění vlastního bydlení.

 

Předem velice děkuji za Váš čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [střední školyotázka č. 2, vyšší odborné školyotázka č. 4, vysoké školyotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školy9843,56 %43,56 %  
vysoké školy9040 %40 %  
vyšší odborné školy3716,44 %16,44 %  

Graf

2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odbornou školu3939,8 %17,33 %  
gymnázium3131,63 %13,78 %  
střední odborné učiliště2828,57 %12,44 %  

Graf

3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5557,89 %24,44 %  
ano4042,11 %17,78 %  

Graf

4. V současné době bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči4837,8 %21,33 %  
v nájmu3527,56 %15,56 %  
na koleji / intru2418,9 %10,67 %  
ve vlastním době či bytě2015,75 %8,89 %  

Graf

5. Jaké jsou vaše měsíční náklady na bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3000Kč4737,01 %20,89 %  
3000 - 8000 Kč4434,65 %19,56 %  
nad 8000 Kč2217,32 %9,78 %  
nevím1411,02 %6,22 %  

Graf

6. Po dokončení vašich studií, máte v plánu si pořizovat vlastní bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18481,78 %81,78 %  
ne4118,22 %18,22 %  

Graf

7. V případě, že byste si pořizoval/a vlastní bydlení, jak byste ho financoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vlastní zdroje → konec dotazníku, cizí zdrojeotázka č. 8, kombinace obou možnostíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace obou možností8345,11 %36,89 %  
cizí zdroje7038,04 %31,11 %  
vlastní zdroje3116,85 %13,78 %  

Graf

8. V případě cizích zdrojů, jaké byste využil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypoteční úvěr6139,87 %27,11 %  
stavební spoření4932,03 %21,78 %  
půjčka od známých či příbuzných2918,95 %12,89 %  
jiné149,15 %6,22 %  

Graf

9. V jaké výši by pro vás byly přijatelné měsíční splátky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000 - 5000Kč7750,33 %34,22 %  
nad 5000Kč4428,76 %19,56 %  
do 3000Kč3220,92 %14,22 %  

Graf

10. Jaká by pro vás byla přijatelná doba splácení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let7045,75 %31,11 %  
do 15 let5837,91 %25,78 %  
nad 25 let2516,34 %11,11 %  

Graf

11. Jak vysoké úroky by pro vás byly přijatelné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3,5%7549,02 %33,33 %  
3,5 - 4,5% 6341,18 %28 %  
nad 4,5%159,8 %6,67 %  

Graf

12. Jaké byste použil/a zdroje informací pro vybrání vhodného úvěru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializovaný poradce7850,98 %34,67 %  
internet, literatura5435,29 %24 %  
reklama2113,73 %9,33 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8555,56 %37,78 %  
muž6844,44 %30,22 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
182818,3 %12,44 %  
172315,03 %10,22 %  
191912,42 %8,44 %  
221711,11 %7,56 %  
211711,11 %7,56 %  
24138,5 %5,78 %  
2095,88 %4 %  
1685,23 %3,56 %  
2374,58 %3,11 %  
2574,58 %3,11 %  
ostatní odpovědi 26
29
27
36
53,27 %2,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.01
Minimum:16
Maximum:25
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.05
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:19
Modus:18

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste studentem

 • odpověď střední školy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium na otázku 2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné učiliště na otázku 2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odbornou školu na otázku 2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ
 • odpověď vysoké školy:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vlastním době či bytě na otázku 4. V současné době bydlíte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 22 - 27 > na otázku 14. Váš věk

3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ

 • odpověď ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné učiliště na otázku 2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete

4. V současné době bydlíte

 • odpověď s rodiči:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Jaké jsou vaše měsíční náklady na bydlení

14. Váš věk

 • odpověď < 16 - 17 >:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Po dokončení vašich studií, máte v plánu si pořizovat vlastní bydlení?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vlastní zdroje na otázku 7. V případě, že byste si pořizoval/a vlastní bydlení, jak byste ho financoval/a

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem

2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete

3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ

4. V současné době bydlíte

5. Jaké jsou vaše měsíční náklady na bydlení

6. Po dokončení vašich studií, máte v plánu si pořizovat vlastní bydlení?

7. V případě, že byste si pořizoval/a vlastní bydlení, jak byste ho financoval/a

8. V případě cizích zdrojů, jaké byste využil/a

9. V jaké výši by pro vás byly přijatelné měsíční splátky

10. Jaká by pro vás byla přijatelná doba splácení

11. Jak vysoké úroky by pro vás byly přijatelné

12. Jaké byste použil/a zdroje informací pro vybrání vhodného úvěru

13. Jste

14. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem

2. Pokud jste studentem střední školy, jakou školu studujete

3. Pokud jste studentem střední školy, máte v plánu, po jejím ukončení pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ

4. V současné době bydlíte

5. Jaké jsou vaše měsíční náklady na bydlení

6. Po dokončení vašich studií, máte v plánu si pořizovat vlastní bydlení?

7. V případě, že byste si pořizoval/a vlastní bydlení, jak byste ho financoval/a

8. V případě cizích zdrojů, jaké byste využil/a

9. V jaké výši by pro vás byly přijatelné měsíční splátky

10. Jaká by pro vás byla přijatelná doba splácení

11. Jak vysoké úroky by pro vás byly přijatelné

12. Jaké byste použil/a zdroje informací pro vybrání vhodného úvěru

13. Jste

14. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozkydalová, D.Financování vlastního bydlení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17567.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.