Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nároz rodičů na sexuální výchovu

Nároz rodičů na sexuální výchovu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Hýnová
Šetření:18. 11. 2011 - 15. 12. 2011
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

tento průzkum se snaží zjitit názor Vás, rodičů, na výuku sexuální výchovy na školách. Výsledky budou použity v mé diplomové práci, budou k dispozici na těchto stránkách a pravděpodobně prezentovány na kongresu k sexuální výchově. Pedem velice děkuji za Váš drahocenný čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5886,57 %86,57 %  
muž913,43 %13,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3755,22 %55,22 %  
31 - 40 let1826,87 %26,87 %  
41 - 50 let1014,93 %14,93 %  
51 - 60 let22,99 %2,99 %  

Graf

3. Věk mého dítěte / mých dětí je

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
057,46 %7,46 %  
234,48 %4,48 %  
1834,48 %4,48 %  
434,48 %4,48 %  
nemám34,48 %4,48 %  
634,48 %4,48 %  
1022,99 %2,99 %  
1 rok22,99 %2,99 %  
1222,99 %2,99 %  
522,99 %2,99 %  
ostatní odpovědi 13
9
6 a 5
7, 5 a 1 rok
19, 20, 22
4, 1, 1
4,1
4, 1
nemám děti
9, 2
15
4/7
11
15, 20
30,32
8
13,19
4 a 7
9 a 5
3
21,23
19 měsíců,7 let, 11 let, 12 let,14 let.
jedno roční dítě
16/19
16
25,30
18 let
1
13, 15
4 MĚSÍCE
bezdětná
5,2
4 roky
čtrnáct, dvanáct, dva
XX
7
5 měsíců
3958,21 %58,21 % 

Graf

4. Sexuální výchova na základních školách je podle mě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě velmi potřebná4668,66 %68,66 %  
asi užitečná1725,37 %25,37 %  
zbytečná, měla by být pouze v rukou rodičů34,48 %4,48 %  
pro děti škodlivá11,49 %1,49 %  

Graf

5. NEJČASTĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarádi4059,7 %59,7 %  
knihy3044,78 %44,78 %  
rodiče2232,84 %32,84 %  
internet1522,39 %22,39 %  
učitelé1014,93 %14,93 %  
časopisy22,99 %2,99 %  
nikdo11,49 %1,49 %  
samouk :D11,49 %1,49 %  
starší sourozenec11,49 %1,49 %  
sourozenec11,49 %1,49 %  

Graf

6. NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy3146,27 %46,27 %  
kamarádi2740,3 %40,3 %  
internet1522,39 %22,39 %  
rodiče1116,42 %16,42 %  
učitelé22,99 %2,99 %  
nikdo11,49 %1,49 %  
vlastní zkušenosti11,49 %1,49 %  
starší sourozenec11,49 %1,49 %  
sourozenec11,49 %1,49 %  
časopisy (Bravo, Bravo Girl)11,49 %1,49 %  

Graf

7. Mluvili se mnou moji rodiče o sexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, otevřeně a bez zábranotázka č. 8, ANO, ale nebylo jim to příjemnéotázka č. 8, velmi málo, jen o tom nejnutnějšímotázka č. 8, NE, nikdyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo, jen o tom nejnutnějším3247,76 %47,76 %  
NE, nikdy1522,39 %22,39 %  
ANO, otevřeně a bez zábran1116,42 %16,42 %  
ANO, ale nebylo jim to příjemné913,43 %13,43 %  

Graf

8. Jak jsem se při takovém rozhovoru cítil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně2140,38 %31,34 %  
ne, zcela příjemně1528,85 %22,39 %  
velmi nepříjemně a napjatě1121,15 %16,42 %  
uvolněně, bez ostychu59,62 %7,46 %  
mezi mnou a rodiči byla propast obecně11,92 %1,49 %  

Graf

9. Mluvili se mnou moji učitelé o sexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo, jen o tom nejnutnějším2841,79 %41,79 %  
NE, nikdy1928,36 %28,36 %  
ANO, otevřeně a bez zábran1725,37 %25,37 %  
ANO, ale nebylo jim to příjemné34,48 %4,48 %  

Graf

10. Mluvíte (mluvil/a jste někdy) se svým dítětem o sexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, pravidelně vedeme rozhovory na toto témaotázka č. 11, ANO, občasotázka č. 11, ANO, ale jen výjiměčněotázka č. 11, NE, nikdyotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, občas2537,31 %37,31 %  
NE, nikdy2232,84 %32,84 %  
ANO, pravidelně vedeme rozhovory na toto téma1319,4 %19,4 %  
ANO, ale jen výjiměčně710,45 %10,45 %  

Graf

11. Jak se při takovém rozhovoru cítíte (jste se cítil/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvolněně, bez ostychu2351,11 %34,33 %  
neutrálně1226,67 %17,91 %  
ne zcela příjemně817,78 %11,94 %  
podstatné je odpovídat dětem na všechny otázky 12,22 %1,49 %  
velmi nepříjemně a napjatě12,22 %1,49 %  

Graf

12. Souhlasíte se zařazením učiva ze sexuální výchovy (HIV/AIDS a jiné pohlavní nemoci, sexuální zneužívání, antikoncepce, partnerské vztahy, atd.) do školní výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, sexuální výchova do škol rozhodně patří5176,12 %76,12 %  
ANO, informace ve škole alespoň doplní to, co jsem mohl/a opomenout2029,85 %29,85 %  
ANO, jsem rád/a, když osvětu nebudu muset dělat já34,48 %4,48 %  
ne, prakticky vždy podávány nevhodně11,49 %1,49 %  
ne, nelze degradovat sex na sex11,49 %1,49 %  
ne, sex není učivo, ale nástavba vztahu11,49 %1,49 %  
NE, ve škole se toto téma probírat nemá11,49 %1,49 %  
NE, dětem stačí informace od rodičů11,49 %1,49 %  
souhlasím, ale jinou formou11,49 %1,49 %  
NE, takové informace nejsou vůbec potřeba11,49 %1,49 %  
zálež na formě 11,49 %1,49 %  
ale jen jako prevenci11,49 %1,49 %  
a pro informovanost možných nebezpečí11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 18 - 30 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 5. NEJČASTĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

5. NEJČASTĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

 • odpověď rodiče:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodiče na otázku 6. NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, otevřeně a bez zábran na otázku 7. Mluvili se mnou moji rodiče o sexualitě?

7. Mluvili se mnou moji rodiče o sexualitě?

 • odpověď velmi málo, jen o tom nejnutnějším:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi nepříjemně a napjatě na otázku 8. Jak jsem se při takovém rozhovoru cítil/a ?

11. Jak se při takovém rozhovoru cítíte (jste se cítil/a)?

 • odpověď uvolněně, bez ostychu:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO, pravidelně vedeme rozhovory na toto téma na otázku 10. Mluvíte (mluvil/a jste někdy) se svým dítětem o sexualitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

4. Sexuální výchova na základních školách je podle mě

5. NEJČASTĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

6. NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

7. Mluvili se mnou moji rodiče o sexualitě?

8. Jak jsem se při takovém rozhovoru cítil/a ?

9. Mluvili se mnou moji učitelé o sexualitě?

10. Mluvíte (mluvil/a jste někdy) se svým dítětem o sexualitě?

11. Jak se při takovém rozhovoru cítíte (jste se cítil/a)?

12. Souhlasíte se zařazením učiva ze sexuální výchovy (HIV/AIDS a jiné pohlavní nemoci, sexuální zneužívání, antikoncepce, partnerské vztahy, atd.) do školní výuky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

4. Sexuální výchova na základních školách je podle mě

5. NEJČASTĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

6. NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM zdrojem informací týkajících se sexuální výchovy pro mě byl/i/y

7. Mluvili se mnou moji rodiče o sexualitě?

8. Jak jsem se při takovém rozhovoru cítil/a ?

9. Mluvili se mnou moji učitelé o sexualitě?

10. Mluvíte (mluvil/a jste někdy) se svým dítětem o sexualitě?

11. Jak se při takovém rozhovoru cítíte (jste se cítil/a)?

12. Souhlasíte se zařazením učiva ze sexuální výchovy (HIV/AIDS a jiné pohlavní nemoci, sexuální zneužívání, antikoncepce, partnerské vztahy, atd.) do školní výuky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hýnová, I.Nároz rodičů na sexuální výchovu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17591.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.