Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krize v partnerských vztazích

Krize v partnerských vztazích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kaniaková
Šetření:25. 10. 2011 - 18. 11. 2011
Počet respondentů:272
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěli bychom Vás požádat o pár minut Vašeho času, který je potřeba k  vyplnění našeho dotazníku. 


Dotazník bude podkladem pro zpracování seminární práce na téma Krize v partnerských vztazích.


Děkujeme za pomoc :)

Odpovědi respondentů

1. Prožili jste někdy v osobním životě partnerskou krizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24389,34 %89,34 %  
Ne2910,66 %10,66 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18977,78 %69,49 %  
Muž5422,22 %19,85 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 30 let13153,91 %48,16 %  
15 - 22 let8133,33 %29,78 %  
31 - 50 let2911,93 %10,66 %  
51 let a více20,82 %0,74 %  

Graf

4. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské, vyšší odborné11948,97 %43,75 %  
Středoškolské s maturitou10141,56 %37,13 %  
Středoškolské166,58 %5,88 %  
Základní72,88 %2,57 %  

Graf

5. Velikost místa Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto nad 100 000 obyvatel10041,15 %36,76 %  
Město do 100 000 obyvatel5422,22 %19,85 %  
Obec do 1 000 obyvatel3413,99 %12,5 %  
Město do 10 000 obyvatel3012,35 %11,03 %  
Obec do 3 000 obyvatel2510,29 %9,19 %  

Graf

6. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9840,33 %36,03 %  
Pracující7028,81 %25,74 %  
Pracující student5522,63 %20,22 %  
Nezaměstnaný104,12 %3,68 %  
Na mateřské dovolené104,12 %3,68 %  

Graf

7. Věkový rozdíl mezi partnery

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let13153,91 %48,16 %  
do 1 roku6627,16 %24,26 %  
5 - 8 let2510,29 %9,19 %  
8 a více let218,64 %7,72 %  

Graf

8. Délka vašeho vztahu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let14459,26 %52,94 %  
5 let a více7631,28 %27,94 %  
do 1 roku239,47 %8,46 %  

Graf

9. Setkali jste se ve svém vztahu s nevěrou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14158,02 %51,84 %  
Ano10241,98 %37,5 %  

Graf

10. Vedla nevěra k rozchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7270,59 %26,47 %  
Ano3029,41 %11,03 %  

Graf

11. Žijete ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13354,73 %48,9 %  
Ano11045,27 %40,44 %  

Graf

12. Vede vaše společné soužití k častějšímu vzniku konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6155,45 %22,43 %  
Ano4944,55 %18,01 %  

Graf

13. Jste oba ve vztahu pracující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14358,85 %52,57 %  
Ano10041,15 %36,76 %  

Graf

14. Pocházíte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné rodiny17672,43 %64,71 %  
neúplné rodiny (rozvedená, aj.)6727,57 %24,63 %  

Graf

15. V důsledku partnerské krize jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvažoval/a konec vztahu, ale neukončil/a16768,72 %61,4 %  
ukončil/a vztah7631,28 %27,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Setkali jste se ve svém vztahu s nevěrou?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Vedla nevěra k rozchodu?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Vedla nevěra k rozchodu?

11. Žijete ve společné domácnosti?

 • odpověď Ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Vede vaše společné soužití k častějšímu vzniku konfliktů?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Vede vaše společné soužití k častějšímu vzniku konfliktů?

13. Jste oba ve vztahu pracující?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezaměstnaný na otázku 6. V současné době jsem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 6. V současné době jsem:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Prožili jste někdy v osobním životě partnerskou krizi?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Vzdělání

5. Velikost místa Vašeho bydliště:

6. V současné době jsem:

7. Věkový rozdíl mezi partnery

8. Délka vašeho vztahu

9. Setkali jste se ve svém vztahu s nevěrou?

10. Vedla nevěra k rozchodu?

11. Žijete ve společné domácnosti?

12. Vede vaše společné soužití k častějšímu vzniku konfliktů?

13. Jste oba ve vztahu pracující?

14. Pocházíte z:

15. V důsledku partnerské krize jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Prožili jste někdy v osobním životě partnerskou krizi?

2. Pohlaví

3. Věk

4. Vzdělání

5. Velikost místa Vašeho bydliště:

6. V současné době jsem:

7. Věkový rozdíl mezi partnery

8. Délka vašeho vztahu

9. Setkali jste se ve svém vztahu s nevěrou?

10. Vedla nevěra k rozchodu?

11. Žijete ve společné domácnosti?

12. Vede vaše společné soužití k častějšímu vzniku konfliktů?

13. Jste oba ve vztahu pracující?

14. Pocházíte z:

15. V důsledku partnerské krize jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaniaková, T.Krize v partnerských vztazích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17645.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.