Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - pro rodiče

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - pro rodiče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Erbenová Macháčková
Šetření:29. 10. 2011 - 05. 11. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

jsem studentkou 3. ročníku oboru speciální pedagogika a ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, do jaké míry jsou rodiče dětí (2. až 5. ročník ZŠ) se specifickými poruchami učení informováni o této problematice.

Data budou použita do mé bakalářské práce.

 

Velmi děkuji za pomoc,

Michaela Erbenová

 

Odpovědi respondentů

1. Která specifická porucha školních dovedností (porucha učení) byla u Vašeho dítěte diagnostikována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dyslexie1152,38 %52,38 %  
Dysgrafie733,33 %33,33 %  
Dysortografie628,57 %28,57 %  
Dyskalkulie628,57 %28,57 %  

Graf

2. Kdo všechno s Vašim dítětem ve škole pracuje kromě třídního učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pedagog942,86 %42,86 %  
školní psycholog838,1 %38,1 %  
asistent pedagoga314,29 %14,29 %  
logoped29,52 %9,52 %  
Dysklub14,76 %4,76 %  
zatím nikdo14,76 %4,76 %  
nikdo14,76 %4,76 %  
třídní učitel14,76 %4,76 %  
pouze třídní učitel14,76 %4,76 %  

Graf

3. Má Vaše dítě v souvislosti s diagnostikovanou poruchou odlišný režim ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, nevímotázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1676,19 %76,19 %  
ne523,81 %23,81 %  

Graf

4. Spolupracujete s vyučujícím na metodách reedukace Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

5. Jak hodnotíte spolupráci s vyučujícím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře1361,9 %61,9 %  
velmi dobře733,33 %33,33 %  
špatně14,76 %4,76 %  

Graf

6. V jakém věku byla u Vašeho dítěte porucha diagnostikována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v mladším školním věku1885,71 %85,71 %  
v předškolním věku314,29 %14,29 %  

Graf

7. Kým byla diagnostikována specifická porucha školních dovedností u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogicko-psychologickou poradnou1885,71 %85,71 %  
zdravotnickým zařízením - odborným lékařem314,29 %14,29 %  

Graf

8. Jste spokojeni s úrovní informací poskytovaných v poradenských zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a1152,38 %52,38 %  
velmi spokojen/a419,05 %19,05 %  
nemohu posoudit419,05 %19,05 %  
spokojen/a s výhradami29,52 %9,52 %  

Graf

9. Poradenské služby, které využíváte, jsou nabízeny :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školou1361,9 %61,9 %  
pedagogicko-psychologickou poradnou838,1 %38,1 %  
nevyužívám314,29 %14,29 %  
logopedie14,76 %4,76 %  

Graf

10. Jste spokojeni s nabídkou služeb poradenských zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit1257,14 %57,14 %  
ano838,1 %38,1 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

11. Jak hodnotíte své znalosti o problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré942,86 %42,86 %  
velmi dobré733,33 %33,33 %  
okrajové419,05 %19,05 %  
špatné14,76 %4,76 %  

Graf

12. Při hledání nových informací, metod a postupů reedukace Vašeho dítěte využíváte :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školu1676,19 %76,19 %  
internet1466,67 %66,67 %  
studium odborné literatury942,86 %42,86 %  
poradenská zařízení838,1 %38,1 %  
nevyhledávám14,76 %4,76 %  

Graf

13. Jakou formu osvěty byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednášky ve škole1257,14 %57,14 %  
pravidelný zpravodaj1047,62 %47,62 %  
setkávání se s dalšími rodiči a dětmi se SVPŠD (SPU)314,29 %14,29 %  
telefonní a internetová poradna29,52 %9,52 %  

Graf

14. Dotazník vyplňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka1780,95 %80,95 %  
otec419,05 %19,05 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské838,1 %38,1 %  
středoškolské838,1 %38,1 %  
vyučen/a314,29 %14,29 %  
vyšší odborné29,52 %9,52 %  

Graf

16. Vaše dítě je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec1361,9 %61,9 %  
dívka838,1 %38,1 %  

Graf

17. Jaký ročník navštěvuje Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4. ročník ZŠ628,57 %28,57 %  
2. ročník ZŠ628,57 %28,57 %  
3. ročník ZŠ628,57 %28,57 %  
5. ročník ZŠ314,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Erbenová Macháčková, M.SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - pro rodiče (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17753.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.