Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze

Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Nováčková
Šetření:30. 10. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je směřován k respondentům žijícím v Praze déle jak 5 let a starším 15-ti let.

Odpovědi respondentů

1. Kolik myslíte, že na území města Prahy existuje státních zařízení specializujících se na péči o děti od novorozeneckého věku (vyžadujících akutní pomoc)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 37547,77 %47,77 %  
4 - 73924,84 %24,84 %  
pouze 13321,02 %21,02 %  
8 a více106,37 %6,37 %  

Graf

2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9157,96 %57,96 %  
Ne6642,04 %42,04 %  

Graf

3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8391,21 %52,87 %  
Ano88,79 %5,1 %  

Graf

4. O jakou formu spolupráce se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dítě z kojeneckého ústavu na oddělení dětské chirurgie a traumatologie..

jako žákyně na zdravotní škole

Každý rok donesu mezi Vánočníma svátkama věci,hračky a potřebné věci

oblečení

poskytnutí finančního daru - opakovaně

Sama jsem v tomto zaříření nějakou dobu přebývala a když jsem ho opustila tak jsem s nimi spolupracovala tím, že jsem jim nosila hračky pro děti, oblečení atd.

školní praxe

5. 3. Kojenecký ústav vnímáte (na stupnici od 1 – velmi pozitivně do 5 – velmi negativně):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15736,31 %36,31 %  
24830,57 %30,57 %  
33622,93 %22,93 %  
4117,01 %7,01 %  
553,18 %3,18 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.03
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.86
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:2
Modus:1

Graf

6. 4. Zaškrtněte činnosti, které si myslíte, že Kojenecký ústav poskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotnická péče14692,99 %92,99 %  
Sociální péče12780,89 %80,89 %  
Psychologická péče7245,86 %45,86 %  
Specializované služby pro rodiče5937,58 %37,58 %  
Logopedická péče3321,02 %21,02 %  

Graf

7. 5. Zaregistroval/a jste v posledním roce zprávu o tomto zařízení v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádnou8352,87 %52,87 %  
Ano, přibližně 1 - 57044,59 %44,59 %  
Ano, více jak 542,55 %2,55 %  

Graf

8. 6. Zdá se vám komunikace Kojeneckého ústavu s veřejností dostatečující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, uvítal/a bych více informací12780,89 %80,89 %  
Vzhledem k charakteru organizace není budování vztahu s veřejností potřebné2113,38 %13,38 %  
Ano, zdá se mi dostačující95,73 %5,73 %  

Graf

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13585,99 %85,99 %  
Muž2214,01 %14,01 %  

Graf

10. Patříte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let6440,76 %40,76 %  
31 - 40 let3924,84 %24,84 %  
51 let a více2314,65 %14,65 %  
41 - 50 let1710,83 %10,83 %  
15 - 20 let148,92 %8,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik myslíte, že na území města Prahy existuje státních zařízení specializujících se na péči o děti od novorozeneckého věku (vyžadujících akutní pomoc)?

2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

5. 3. Kojenecký ústav vnímáte (na stupnici od 1 – velmi pozitivně do 5 – velmi negativně):

6. 4. Zaškrtněte činnosti, které si myslíte, že Kojenecký ústav poskytuje:

7. 5. Zaregistroval/a jste v posledním roce zprávu o tomto zařízení v médiích?

8. 6. Zdá se vám komunikace Kojeneckého ústavu s veřejností dostatečující?

9. Jste:

10. Patříte do věkové kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik myslíte, že na území města Prahy existuje státních zařízení specializujících se na péči o děti od novorozeneckého věku (vyžadujících akutní pomoc)?

2. 2. Slyšel/a jste někdy o Dětském centru při FTN (Kojenecký ústav) v Praze?

3. Spolupracoval/a jste někdy s tímto zařízením?

5. 3. Kojenecký ústav vnímáte (na stupnici od 1 – velmi pozitivně do 5 – velmi negativně):

6. 4. Zaškrtněte činnosti, které si myslíte, že Kojenecký ústav poskytuje:

7. 5. Zaregistroval/a jste v posledním roce zprávu o tomto zařízení v médiích?

8. 6. Zdá se vám komunikace Kojeneckého ústavu s veřejností dostatečující?

9. Jste:

10. Patříte do věkové kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováčková, L.Povědomí veřejnosti o Kojeneckém ústavu v Praze (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17760.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.