Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volnočasové aktivity vězňů

Volnočasové aktivity vězňů

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zelenková
Šetření:01. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,jsem studentkou 1. ročníku VOŠ sociálně právní v Mostě. Na svou seminární práci jsem se zaměřila v tématu volnočasové aktivity věznů Děkuji za vyplnění krátkého dotazníku a za věnování Vašeho drahoceného času

Odpovědi respondentů

1. Jste...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10180,8 %80,8 %  
Muž2419,2 %19,2 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25ti let7056 %56 %  
Nad 25 let5140,8 %40,8 %  
Do 18cti let54 %4 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6955,2 %55,2 %  
Vysoká škola3326,4 %26,4 %  
Vyučen1612,8 %12,8 %  
Základní75,6 %5,6 %  
Jiné10,8 %0,8 %  

Graf

4. Váš status?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné5546,61 %44 %  
Zaměstnanec4538,14 %36 %  
Nezaměstnán1411,86 %11,2 %  
OSVČ54,24 %4 %  
Zaměstnavatel43,39 %3,2 %  
nic10,85 %0,8 %  

Graf

5. Byl/a jste vy nebo někdo ve Vašem okolí ve výkonu trestu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne ( Přejděte na otázku čísla 7.)otázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne ( Přejděte na otázku čísla 7.)9878,4 %78,4 %  
Ano2419,2 %19,2 %  
Nevím32,4 %2,4 %  

Graf

6. V jakém trvání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 let1460,87 %11,2 %  
Nad 3 roky834,78 %6,4 %  
Výjmečný trest14,35 %0,8 %  

Graf

7. Souhlasíte aby byly ve věznicích pořádány tzv. volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano ( Postupte prosím na otázku číslo 9. )otázka č. 8, Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku ) → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ( Postupte prosím na otázku číslo 9. )7358,4 %58,4 %  
Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku )4032 %32 %  
Nevím 129,6 %9,6 %  

Graf

8. Využila jste volnočasové aktivity?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1450 %11,2 %  
Ne 1139,29 %8,8 %  
Věděl/a jsem o této aktivitě310,71 %2,4 %  
nic13,57 %0,8 %  

Graf

9. V jakém zaměření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce se dřevem2951,79 %23,2 %  
Jiné2748,21 %21,6 %  
Modelářství2035,71 %16 %  
Malování1628,57 %12,8 %  
nic23,57 %1,6 %  

Graf

10. Souhlasil byste s prodejem těchto výrobků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5591,67 %44 %  
Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku )46,67 %3,2 %  
nic11,67 %0,8 %  

Graf

11. Souhlasil byste s darováním těchto výrobků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5587,3 %44 %  
Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku )69,52 %4,8 %  
nic23,17 %1,6 %  

Graf

12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětské domovy5083,33 %40 %  
Nemocnice3660 %28,8 %  
Domov pro seniory2643,33 %20,8 %  
Jiné 1830 %14,4 %  
nic11,67 %0,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Byl/a jste vy nebo někdo ve Vašem okolí ve výkonu trestu?

 • odpověď Ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 3 let na otázku 6. V jakém trvání?

7. Souhlasíte aby byly ve věznicích pořádány tzv. volnočasové aktivity?

 • odpověď Ano ( Postupte prosím na otázku číslo 9. ):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Využila jste volnočasové aktivity?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Využila jste volnočasové aktivity?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 9. V jakém zaměření?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malování na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Modelářství na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce se dřevem na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Souhlasil byste s prodejem těchto výrobků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Souhlasil byste s darováním těchto výrobků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětské domovy na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domov pro seniory na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemocnice na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

10. Souhlasil byste s prodejem těchto výrobků?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malování na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Využila jste volnočasové aktivity?

11. Souhlasil byste s darováním těchto výrobků?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domov pro seniory na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemocnice na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malování na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce se dřevem na otázku 9. V jakém zaměření?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětské domovy na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

 • odpověď Dětské domovy:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemocnice na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domov pro seniory na otázku 12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...?

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Váš status?

5. Byl/a jste vy nebo někdo ve Vašem okolí ve výkonu trestu?

6. V jakém trvání?

7. Souhlasíte aby byly ve věznicích pořádány tzv. volnočasové aktivity?

8. Využila jste volnočasové aktivity?

9. V jakém zaměření?

10. Souhlasil byste s prodejem těchto výrobků?

11. Souhlasil byste s darováním těchto výrobků?

12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...?

2. Váš věk

3. Dosažené vzdělání

4. Váš status?

5. Byl/a jste vy nebo někdo ve Vašem okolí ve výkonu trestu?

6. V jakém trvání?

7. Souhlasíte aby byly ve věznicích pořádány tzv. volnočasové aktivity?

8. Využila jste volnočasové aktivity?

9. V jakém zaměření?

10. Souhlasil byste s prodejem těchto výrobků?

11. Souhlasil byste s darováním těchto výrobků?

12. Do jakého sektrou byste daroval/a výrobky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, L.Volnočasové aktivity vězňů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17802.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.