Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálni sítě

Sociálni sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Miksik
Šetření:05. 11. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Které z nejpoužívanějších světových sociálních sítí využíváte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook5896,67 %96,67 %  
Google+711,67 %11,67 %  
jiné610 %10 %  
Twitter58,33 %8,33 %  
žádné23,33 %3,33 %  
Myspace11,67 %1,67 %  

Graf

2. Pokud jste uvedli jiné, napište prosím jaké.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lide.cz240 %3,33 %  
Youtube120 %1,67 %  
Netlog120 %1,67 %  
ICQ120 %1,67 %  

Graf

3. Využíváte některou z uvedených českých sociálních sítí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3050 %50 %  
Spoluzaci.cz2135 %35 %  
Lide.cz1118,33 %18,33 %  
Libimseti.cz11,67 %1,67 %  

Graf

4. Jak často se připojujete k sociální síti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za den3863,33 %63,33 %  
Jednou denně1728,33 %28,33 %  
Jednou za týden35 %5 %  
Nepoužívám sociální siť11,67 %1,67 %  
Jednou za měsíc11,67 %1,67 %  

Graf

5. Navštěvujete sociální sitě i přes mobil ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3050 %50 %  
Ano1728,33 %28,33 %  
Občas1321,67 %21,67 %  

Graf

6. K čemu využíváte Facebook ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chatování3863,33 %63,33 %  
Sdílení fotek a videí3456,67 %56,67 %  
Plánování akcí3050 %50 %  
Jiné1423,33 %23,33 %  
Hry35 %5 %  

Graf

7. Přidáváte si do přátel neznámé lidi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5693,33 %93,33 %  
Ano46,67 %6,67 %  

Graf

8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jméno a příjmení5795 %95 %  
Město3761,67 %61,67 %  
Informace o vzdělání3558,33 %58,33 %  
Datum narození3355 %55 %  
Informace o přibuzných1423,33 %23,33 %  
Informace o zaměstnání1016,67 %16,67 %  
Telefonní číslo58,33 %8,33 %  
Politické názory23,33 %3,33 %  
Adresa bydliště11,67 %1,67 %  

Graf

9. Jak dlouho Facebook používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle jak 2 roky3151,67 %51,67 %  
1 - 2 roky2033,33 %33,33 %  
0 - 1 rok915 %15 %  

Graf

10. Myslíte, že je dobré využívat sociální sitě ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3355 %55 %  
nevím2440 %40 %  
nesouhlasím35 %5 %  

Graf

11. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4371,67 %71,67 %  
Muž1728,33 %28,33 %  

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let4778,33 %78,33 %  
15 - 18 let813,33 %13,33 %  
26 a více let58,33 %8,33 %  

Graf

13. Vaše nejvyšši dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3355 %55 %  
Vysokoškolské1525 %25 %  
Základní vzdělání1118,33 %18,33 %  
Vyšši odborné11,67 %1,67 %  

Graf

14. Jaká je Vaše ekonomická aktivita ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4880 %80 %  
Zaměstnanec915 %15 %  
Podnikatel23,33 %3,33 %  
Nezaměstnaný11,67 %1,67 %  

Graf

15. Jaká je velikost obce ve které žijete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 100 000 obyvatel2541,67 %41,67 %  
10 001 - 50 000 obyvatel1423,33 %23,33 %  
Méně než 1000 obyvatel813,33 %13,33 %  
1001 - 5000 obyvatel711,67 %11,67 %  
5001 - 10 000 obyvatel46,67 %6,67 %  
50 001 - 100 000 obyvatel23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?

  • odpověď Informace o vzdělání:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace o přibuzných na otázku 8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?
  • odpověď Město:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace o zaměstnání na otázku 8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace o přibuzných na otázku 8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z nejpoužívanějších světových sociálních sítí využíváte ?

3. Využíváte některou z uvedených českých sociálních sítí ?

4. Jak často se připojujete k sociální síti ?

5. Navštěvujete sociální sitě i přes mobil ?

6. K čemu využíváte Facebook ?

7. Přidáváte si do přátel neznámé lidi ?

8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?

9. Jak dlouho Facebook používáte ?

10. Myslíte, že je dobré využívat sociální sitě ?

11. Vaše pohlaví ?

12. Váš věk

13. Vaše nejvyšši dosažené vzdělání ?

14. Jaká je Vaše ekonomická aktivita ?

15. Jaká je velikost obce ve které žijete ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z nejpoužívanějších světových sociálních sítí využíváte ?

3. Využíváte některou z uvedených českých sociálních sítí ?

4. Jak často se připojujete k sociální síti ?

5. Navštěvujete sociální sitě i přes mobil ?

6. K čemu využíváte Facebook ?

7. Přidáváte si do přátel neznámé lidi ?

8. Jaké informace o sobě na Facebooku sdílíte ?

9. Jak dlouho Facebook používáte ?

10. Myslíte, že je dobré využívat sociální sitě ?

11. Vaše pohlaví ?

12. Váš věk

13. Vaše nejvyšši dosažené vzdělání ?

14. Jaká je Vaše ekonomická aktivita ?

15. Jaká je velikost obce ve které žijete ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miksik, F.Sociálni sítě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17894.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.