Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ZOO Vyškov

ZOO Vyškov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bartková
Šetření:05. 11. 2011 - 05. 12. 2011
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě a v současné době realizuji výzkum, který je součástí mé bakalářské práce a jehož prostřednictvím bych ráda zjistila názory návštěvníků ZOO Vyškov.

Cílem je trvalé zlepšování nabídky a kvality služeb.

Předem moc děkuji za Vaši vstřícnost, čas a ochotu :)

Odpovědi respondentů

1. Jste obyvatelem města (obce) anebo jste na návštěvu zoologické zahrady přijel/a odjinud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [trvale bydlím jindeotázka č. 2, jsem obyvatel městaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvale bydlím jinde13100 %100 %  

Graf

2. Pokud nejste obyvatel města, jaký je hlavní důvod Vaší návštěvy v tomto regionu (městě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výlet866,67 %61,54 %  
návštěva příbuzných, známých325 %23,08 %  
dovolená, odpočinek18,33 %7,69 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete tuto zoologickou zahradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poprvé646,15 %46,15 %  
asi 1 ročně430,77 %30,77 %  
asi 3 krát za rok17,69 %7,69 %  
podruhé17,69 %7,69 %  
potřetí17,69 %7,69 %  

Graf

4. Ve kterém ročním období tuto ZOO nejčastěji navštěvujete (i více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léto753,85 %53,85 %  
jaro430,77 %30,77 %  
podzim215,38 %15,38 %  

Graf

5. Pokud nejste obyvatel města, jak dlouho se tentokrát zdržíte v tomto regionu (městě)? (kolik hodin bez přenocování nebo kolik dnů

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím už17,69 %7,69 %  
417,69 %7,69 %  
deset dnů17,69 %7,69 %  
2317,69 %7,69 %  
pár hodin17,69 %7,69 %  
6 hod.17,69 %7,69 %  
celodenní výlet17,69 %7,69 %  
10h17,69 %7,69 %  
2hodiny17,69 %7,69 %  
2 dny17,69 %7,69 %  
jeden den17,69 %7,69 %  
1den17,69 %7,69 %  
317,69 %7,69 %  

Graf

6. Odhadněte čas, který jste tentokrát strávil/a v areálu zoologické zahrady! (kolik hodin

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3323,08 %23,08 %  
2 hodiny215,38 %15,38 %  
5215,38 %15,38 %  
nevím17,69 %7,69 %  
šest hodin17,69 %7,69 %  
2 hod.17,69 %7,69 %  
4,5h17,69 %7,69 %  
4 hodiny17,69 %7,69 %  
2hodiny17,69 %7,69 %  

Graf

7. Jste-li zde na více dnů, kde jste ubytován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem zde na více dnů969,23 %69,23 %  
v tomto regionu215,38 %15,38 %  
v Praze17,69 %7,69 %  
u rodičů co tu bydlí17,69 %7,69 %  

Graf

8. Pokud zde budete nocovat, v jakém zařízení to převážně bude?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel538,46 %38,46 %  
penzion430,77 %30,77 %  
kempink/tábořiště215,38 %15,38 %  
u známých/příbuzných215,38 %15,38 %  

Graf

9. Kde jste získal/a informace o této zoologické zahradě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet646,15 %46,15 %  
reference od známých323,08 %23,08 %  
tištěné informace215,38 %15,38 %  
vlastní zkušenost215,38 %15,38 %  

Graf

10. Kdy jste se rozhodl/a k návštěvě této zoologické zahrady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěvu jsem plánoval/a ještě před zahájením tohoto pobytu (výletu)861,54 %61,54 %  
pro návštěvu jsem se rozhodl až na místě a dnes430,77 %30,77 %  
chtěla jít vnučka17,69 %7,69 %  

Graf

11. Co hodláte v tomto regionu ještě navštívit anebo jste již navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A

dino park

Dino park :)

dinopark

hospody

Jen zoo

krásná krajina

Muzeum, sportovní střelnice Luleč, aqvapark Vyškov, koupaliště Málkovice a Osičany.

nevím

nic

obchodní domy

Podívat se do dinoparku.

zatím nic

12. S kým jste přišel/přišla do zoologické zahrady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou (děti)538,46 %38,46 %  
s partnerem/partnerkou430,77 %30,77 %  
s kamarády/se známými215,38 %15,38 %  
se skupinou/se zájezdem215,38 %15,38 %  

Graf

13. Jaký dopravní prostředek jste použil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobil753,85 %53,85 %  
autobus323,08 %23,08 %  
pěšky215,38 %15,38 %  
motocykl17,69 %7,69 %  

Graf

14. S čím jste při návštěvě tohoto místa byl/a nespokojen/a? (i více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy s parkováním538,46 %38,46 %  
nic538,46 %38,46 %  
malá nabídka služeb17,69 %7,69 %  
neochotní obyvatelé/ personál17,69 %7,69 %  
špatné značení17,69 %7,69 %  

Graf

15. Co se vám v této zoologické zahradě nejvíce líbilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čistota

domácká atmosféra, přiblížení venkova

dvoreček a domácí zvířata

menší rozloha

Možnost kontaktu přímo se zvířaty.

nedokáži posoudit

prostředí

VŠE

zvířada a zeleň

zvířata

zvířata

zvířata

Že to bylo menší a útulné.

16. Co se vám v této zoologické zahradě naopak nelíbilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dinopark

hluk

nevím

Nevím

nevím

nic

nic

nic

personál

plné parkoviště, uvítala bych rodinné vstupné

příliš lidí, málo stánků s občerstvením

vše bylo ok

vše se líbilo

17. Která expozice (pavilon, část) zoologické zahrady se vám líbila nejvíce, co vás zaujalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

babiččin dvoreček, Asie

babičin dvoreček

hedna

nevím

nová expozice - stavení, staré stroje, fyzikální pokusy

opice

pavilon opic

pavilon opic

ptáci

sloni

šelmy

velbloudi

vše

18. Můžete pomocí školní stupnice upřesnit kvalitu služeb v této zoologické zahradě, pokud s nimi máte zkušenost? (zakroužkujte Váš stupeň hodnocení 1 – jako nejlepší a 5 – nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Srozumitelnost informací pro návštěvníky (značení ap.)1.9230.84
Přístup a vstřícnost obsluhy v pokladně objektu20.308
Nabídka zboží v prodejnách uvnitř nebo před ZOO2.5381.018
Úroveň informací pro návštěvníka (tištěné, audia ap.)20.462
Výška vstupného2.3080.367
Přístupnost a srozumitelnost expozice pro děti1.9231.609
Místo pro odpočinek, relaxaci a zábava pro děti1.8460.592
Celkový dojem z atraktivity zahrady1.8460.438
Celková spokojenost s úrovní služeb1.7690.485

Graf

19. Doporučil/a byste svým přátelům a známým návštěvu tohoto objektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano969,23 %69,23 %  
určitě ano430,77 %30,77 %  

Graf

20. Navštěvujete zoologické zahrady v jiných městech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen občas je návštěva ZOO součástí výletu nebo dovolené753,85 %53,85 %  
Ano, kdykoliv mám možnost a čas538,46 %38,46 %  
Navštěvuji další ZOO jen výjimečně17,69 %7,69 %  

Graf

21. Pokud nejste z tohoto města, jste ochoten uvést konkrétní místo Vašeho trvalého bydliště (buď město, či kraj nebo část státu, ve kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno323,08 %23,08 %  
ne215,38 %15,38 %  
nevím17,69 %7,69 %  
středočeský17,69 %7,69 %  
aj17,69 %7,69 %  
Hodonín17,69 %7,69 %  
Pardubický kraj17,69 %7,69 %  
Hradec Králové17,69 %7,69 %  
Vysočina17,69 %7,69 %  
ústecký kraj17,69 %7,69 %  

Graf

22. Odhadněte vzdálenost z místa Vašeho bydliště do tohoto místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 až 150 km538,46 %38,46 %  
51 až 100 km323,08 %23,08 %  
0 až 50 km323,08 %23,08 %  
151 až 200 km215,38 %15,38 %  

Graf

23. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1184,62 %84,62 %  
muž215,38 %15,38 %  

Graf

24. Stát, ve kterém máte bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika1292,31 %92,31 %  
Německo17,69 %7,69 %  

Graf

25. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25753,85 %53,85 %  
26-35323,08 %23,08 %  
36-45215,38 %15,38 %  
46-5517,69 %7,69 %  

Graf

26. Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student753,85 %53,85 %  
zaměstnanec veřejné služby323,08 %23,08 %  
zaměstnanec soukromý sektor215,38 %15,38 %  
důchodce17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartková, M.ZOO Vyškov (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17901.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.