Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kr Chalupa
Šetření:05. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):16 / 8.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenty ČZU  a na předmět "Chování člověka v krizových situacích" píšeme seminární práci o šikaně. Zajímají nás Vaše zkušenosti se šikanou.

Šárka, Lenka, Jana a Kryštof

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8683,5 %83,5 %  
muž1716,5 %16,5 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-258986,41 %86,41 %  
26-351211,65 %11,65 %  
36-4510,97 %0,97 %  
0-1510,97 %0,97 %  

Graf

3. Setkal jste se se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Inicioval jste šikanu?otázka č. 12, Byl jste ve stádu těch, kteří šikanují?otázka č. 12, Byl jste šikanován?otázka č. 4, Šikanovali osobu Vám blízkou?otázka č. 4, Šikanovala někoho osoba Vám blízká?otázka č. 4, Byl jste svědkem šikany osob cizích?otázka č. 4, Nesetkalotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl jste šikanován?3533,98 %33,98 %  
Byl jste svědkem šikany osob cizích?3029,13 %29,13 %  
Nesetkal2019,42 %19,42 %  
Šikanovali osobu Vám blízkou?98,74 %8,74 %  
Inicioval jste šikanu?43,88 %3,88 %  
Byl jste ve stádu těch, kteří šikanují?32,91 %2,91 %  
Šikanovala někoho osoba Vám blízká?21,94 %1,94 %  

Graf

4. Kde jste se se šikanou setkal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6382,89 %61,17 %  
1013,16 %9,71 %  
Jinde67,89 %5,83 %  
Učiliště45,26 %3,88 %  
22,63 %1,94 %  
V zaměstnání - soukromá firma11,32 %0,97 %  
V zaměstnání - státní podnik11,32 %0,97 %  
11,32 %0,97 %  
Kolej11,32 %0,97 %  

Graf

5. Jednalo se o šikanu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychickou6484,21 %62,14 %  
Fyzickou3546,05 %33,98 %  
Kyber šikanu45,26 %3,88 %  

Graf

6. Jaké pro vás bylo toto období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Normálníotázka č. 7, Náročnéotázka č. 7, Velmi náročnéotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náročné3343,42 %32,04 %  
Normální2735,53 %26,21 %  
Velmi náročné1621,05 %15,53 %  

Graf

7. Jak jste situaci řešil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak4559,21 %43,69 %  
Domluvou2836,84 %27,18 %  
Silou67,89 %5,83 %  

Graf

8. Svěřil jste se někomu o tom, co prožíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rodičeotázka č. 9, Sourozenecotázka č. 9, Spolužákotázka č. 9, Učitelkaotázka č. 9, Kamarádotázka č. 9, Sociální pracovník a linka bezpečíotázka č. 9, Nesvěřilotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesvěřil3039,47 %29,13 %  
Kamarád1722,37 %16,5 %  
Rodiče1418,42 %13,59 %  
Učitelka810,53 %7,77 %  
Spolužák56,58 %4,85 %  
Sourozenec22,63 %1,94 %  

Graf

9. Jaká byla jejich reakce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradili mi, co dělat1736,96 %16,5 %  
Řešili to s pedagogem1021,74 %9,71 %  
Utišili mě a dál to neřešili919,57 %8,74 %  
Řešili to přímo s agresorem919,57 %8,74 %  
Přihlásili mě na kurz sebeobrany12,17 %0,97 %  

Graf

10. Proč jste to nikomu neřekl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necítil jsem potřebu1446,67 %13,59 %  
Vyřešil jsem si to sám620 %5,83 %  
jiné důvody620 %5,83 %  
Strach26,67 %1,94 %  
Stud26,67 %1,94 %  

Graf

11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovlivnila mě1823,68 %17,48 %  
Uzavřel jsem se do sebe1317,11 %12,62 %  
Naučila mě se bránit1317,11 %12,62 %  
posílila mě1215,79 %11,65 %  
Mám problémy s navazováním vztahů810,53 %7,77 %  
Jiné důvody79,21 %6,8 %  
Začal jsem si myslet, že jsou všichni hloupí56,58 %4,85 %  

Graf

12. Řešil byst situaci jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %4,85 %  
ne228,57 %1,94 %  

Graf

13. Proč si myslíte, že Vás nikdo nešikanoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stýkám se pouze s lidmi u kterých je šikana vyloučena945 %8,74 %  
V kolektivu byl vždy někdo slabší630 %5,83 %  
Nikdo si na mě nedovolil525 %4,85 %  

Graf

14. Jak byste řešil/a šikanu na vlastní osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1155 %10,68 %  
Domluvou630 %5,83 %  
Přizval bych si kamarády15 %0,97 %  
Fyzickým nátlakem15 %0,97 %  
Neřešil15 %0,97 %  

Graf

15. Jak jinak byste tuto situaci řešil?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nešikanovala bych

S odstupem času, člověk vidí, že to co bylo bráno jako sranda a hra, bylo ponižování. Nezačínal bych upozornovat na chyby druhých, zčehož se posléze stalo psychycké šikanování od dalších.

těžko říct

zbila bych ho

16. Proč byste tuto situaci řešil jinak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkal jste se se šikanou?

 • odpověď Nesetkal:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 14. Jak byste řešil/a šikanu na vlastní osobě?

4. Kde jste se se šikanou setkal?

 • odpověď :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešili to s pedagogem na otázku 9. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřel jsem se do sebe na otázku 11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítil jsem potřebu na otázku 10. Proč jste to nikomu neřekl?

5. Jednalo se o šikanu:

 • odpověď Psychickou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Kde jste se se šikanou setkal?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi náročné na otázku 6. Jaké pro vás bylo toto období?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 8. Svěřil jste se někomu o tom, co prožíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řešili to s pedagogem na otázku 9. Jaká byla jejich reakce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Uzavřel jsem se do sebe na otázku 11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl jste šikanován? na otázku 3. Setkal jste se se šikanou?

7. Jak jste situaci řešil?

 • odpověď Domluvou:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naučila mě se bránit na otázku 11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?
 • odpověď Nijak:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neovlivnila mě na otázku 11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

8. Svěřil jste se někomu o tom, co prožíváte?

 • odpověď Nesvěřil:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítil jsem potřebu na otázku 10. Proč jste to nikomu neřekl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Setkal jste se se šikanou?

4. Kde jste se se šikanou setkal?

5. Jednalo se o šikanu:

6. Jaké pro vás bylo toto období?

7. Jak jste situaci řešil?

8. Svěřil jste se někomu o tom, co prožíváte?

9. Jaká byla jejich reakce?

10. Proč jste to nikomu neřekl?

11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

14. Jak byste řešil/a šikanu na vlastní osobě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Setkal jste se se šikanou?

4. Kde jste se se šikanou setkal?

5. Jednalo se o šikanu:

6. Jaké pro vás bylo toto období?

7. Jak jste situaci řešil?

8. Svěřil jste se někomu o tom, co prožíváte?

9. Jaká byla jejich reakce?

10. Proč jste to nikomu neřekl?

11. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

14. Jak byste řešil/a šikanu na vlastní osobě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chalupa, K.Šikana (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17902.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.