Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Seifová
Šetření:06. 11. 2011 - 05. 12. 2011
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum slouží mě a široké veřejnosti. Co se zabývají stejným problémem jako já.

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy svědkem trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11654,21 %54,21 %  
ANO9845,79 %45,79 %  

Graf

2. Myslíte si, že je trestná činnost rozšířená více ve městech či na vesnicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že je rozšířená více ve městech.14266,36 %66,36 %  
Myslím si, že nerozhoduje místo, ale jedinec.7032,71 %32,71 %  
Myslím si, že je rozšířená více na vesnicích.20,93 %0,93 %  

Graf

3. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventní chování dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že prevenci by spíše měli zajišťovat rodiče a ne škola.10649,53 %49,53 %  
Myslím si, že je nedostatečná prevence ve školách.8539,72 %39,72 %  
Myslím si, že je dostatečná prevence ve školách. 2310,75 %10,75 %  

Graf

4. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření? (může být i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti s predelikventním chováním14869,16 %69,16 %  
Děti s poruchami chování14768,69 %68,69 %  
Děti z rodin, kde chybí otec (matka)10348,13 %48,13 %  
Hyperaktivní děti7735,98 %35,98 %  
nevím2612,15 %12,15 %  
Děti s výborným prospěchem2511,68 %11,68 %  
Děti z úplných rodin2210,28 %10,28 %  
Děti s poruchami chování10,47 %0,47 %  
Děti z rodin, kde chybí otec (matka)10,47 %0,47 %  

Graf

5. Jaký je podle Vás nejčastější věk pachatelů trestných činů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-18 let8941,59 %41,59 %  
19-24 let6329,44 %29,44 %  
25 let a více 5324,77 %24,77 %  
11-14 let94,21 %4,21 %  

Graf

6. Myslíte si, že častěji jsou pachateli trestných činů ženy nebo muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži18184,58 %84,58 %  
Nezáleží na pohlaví3315,42 %15,42 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou v dnešní době trestné činy trestány tak, jak by měli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím si, že by měli být v některých případech přísnější.19289,72 %89,72 %  
Ano, myslím si, že jsou přísné akorát.167,48 %7,48 %  
Ne, myslím si, že jsou přísné moc.52,34 %2,34 %  
Ne, myslím si, že by měli být v některých případech přísnější.10,47 %0,47 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na dnešní vězeňský systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že se vězni mají až příliš dobře.17179,91 %79,91 %  
Myslím si, že je přiměřený dnešním podmínkám.3214,95 %14,95 %  
Myslím si, že by o vězně mělo být lépe postaráno.62,8 %2,8 %  
Myslím si, že je přiměřený dnešním podmínkám.52,34 %2,34 %  

Graf

9. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15572,43 %72,43 %  
Muž6028,04 %28,04 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let13563,08 %63,08 %  
15 – 20 let3717,29 %17,29 %  
31 – 40 let2411,21 %11,21 %  
15 – 20 let83,74 %3,74 %  
41 – 50 let83,74 %3,74 %  
51 a více let31,4 %1,4 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské - s maturitou9946,26 %46,26 %  
Vysokoškolské8539,72 %39,72 %  
Základní2813,08 %13,08 %  
Středoškolské - vyuční list20,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy svědkem trestného činu?

2. Myslíte si, že je trestná činnost rozšířená více ve městech či na vesnicích?

3. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventní chování dětí?

4. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření? (může být i více možností)

5. Jaký je podle Vás nejčastější věk pachatelů trestných činů?

6. Myslíte si, že častěji jsou pachateli trestných činů ženy nebo muži?

7. Myslíte si, že jsou v dnešní době trestné činy trestány tak, jak by měli?

8. Jaký je Váš názor na dnešní vězeňský systém?

9. Jste:

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy svědkem trestného činu?

2. Myslíte si, že je trestná činnost rozšířená více ve městech či na vesnicích?

3. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventní chování dětí?

4. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření? (může být i více možností)

5. Jaký je podle Vás nejčastější věk pachatelů trestných činů?

6. Myslíte si, že častěji jsou pachateli trestných činů ženy nebo muži?

7. Myslíte si, že jsou v dnešní době trestné činy trestány tak, jak by měli?

8. Jaký je Váš názor na dnešní vězeňský systém?

9. Jste:

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Seifová, D.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17922.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.