Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života diabetiků

Kvalita života diabetiků

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Fučíková
Šetření:15. 11. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):28 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na hodnocení kvality života osob trpících onemocněním Diabetes mellitus. Výsledky šetření budou použity v bakalářské práci na téma : Vliv pohybové aktivity na metabolické komplikace diabetu.

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1688,89 %88,89 %  
ano211,11 %11,11 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27150 %5,56 %  
33150 %5,56 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:30
Minimum:27
Maximum:33
Variační rozpětí:6
Rozptyl:18
Směrodatná odchylka:4.24
Medián:30
Modus:27

Graf

3. Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani špatná ani dobrá150 %5,56 %  
velmi dobrá150 %5,56 %  

Graf

4. Jak jste spokojen/a se svým zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a150 %5,56 %  
Spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

5. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu2100 %11,11 %  

Graf

6. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně150 %5,56 %  
Trochu150 %5,56 %  

Graf

7. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně150 %5,56 %  
Maximálně150 %5,56 %  

Graf

8. Nakolik se Vám zdá, že má Váš život smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně150 %5,56 %  
Maximálně150 %5,56 %  

Graf

9. Jak se dokážete soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně150 %5,56 %  
Hodně150 %5,56 %  

Graf

10. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně2100 %11,11 %  

Graf

11. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu150 %5,56 %  
Středně150 %5,56 %  

Graf

12. Máte dost energie pro každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne150 %5,56 %  
Většinou ano150 %5,56 %  

Graf

13. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně150 %5,56 %  
Většinou ano150 %5,56 %  

Graf

14. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano2100 %11,11 %  

Graf

15. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela150 %5,56 %  
Středně150 %5,56 %  

Graf

16. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne150 %5,56 %  
Většinou ano150 %5,56 %  

Graf

17. Jak se dokážete pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře150 %5,56 %  
Dobře150 %5,56 %  

Graf

18. Jak jste spokojen/a se svým spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a2100 %11,11 %  

Graf

19. Jak jse spokojen/a se svou schopností provádět každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a ani nespokojen/a150 %5,56 %  
Spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

20. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a2100 %11,11 %  

Graf

21. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a ani nespokojen/a150 %5,56 %  
Spokojn/a150 %5,56 %  

Graf

22. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a ani nespokojn/a150 %5,56 %  
Velmi spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

23. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a150 %5,56 %  
Velmi spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

24. Jak jse spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojen/a ani nespokojen/a150 %5,56 %  
Velmi spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

25. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a150 %5,56 %  
Spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

26. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a2100 %11,11 %  

Graf

27. Jak jste spokojena s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojen/a150 %5,56 %  
Spokojen/a150 %5,56 %  

Graf

28. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem často150 %5,56 %  
Středně150 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, D.Kvalita života diabetiků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18185.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.