Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ

Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Anderlová
Šetření:22. 11. 2011 - 22. 11. 2011
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, jsme studenti Akademie Sting a rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku. Tímto vyplněním nám velmi pomůžete v semestrálním projektu v předmětu marketingový výzkum. Hlavním problémem našeho projektu je: Nezaměstnanost absolventů VŠ. Pokud u dotazníku nemáte na výběr, prosím odpovídejte na otázku slovně.

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte akademický titul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.342,86 %42,86 %  
Mgr.228,57 %28,57 %  
Ing.228,57 %28,57 %  

Graf

2. 2) V jakém roce jste absolvoval/a Vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2010457,14 %57,14 %  
2011228,57 %28,57 %  
2009 a déle114,29 %14,29 %  

Graf

3. Vysokoškolské studium jste absolvoval/a na škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VUT Brno228,57 %28,57 %  
ČVUT v Praze114,29 %14,29 %  
VŠE v Praze114,29 %14,29 %  
Masarykova univerzita v Brně114,29 %14,29 %  
Univerzita Palackého v Olomouci114,29 %14,29 %  
ČZU Praha114,29 %14,29 %  

Graf

4. Studoval/a jste více než jednu VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

5. Označte, do které skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnaný/á228,57 %28,57 %  
na MD114,29 %14,29 %  
zaměstnaný na poloviční pracovní poměr114,29 %14,29 %  
zaměstnaný na hlavní pracovní poměr114,29 %14,29 %  
studuji Mgr. studium114,29 %14,29 %  
student114,29 %14,29 %  

Graf

6. Máte praxi v oboru, ve kterém hledáte zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

7. Jaké si myslíte, že jsou důvody vaší nezaměstnanosti? Označte prosím maximálně 5 odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný praxe228,57 %28,57 %  
nedostatečná odborná způsobilost114,29 %14,29 %  
rodinný stav114,29 %14,29 %  
student114,29 %14,29 %  
nejsem nezaměstnaná114,29 %14,29 %  
nehledám114,29 %14,29 %  

Graf

8. Jste ochotní si doplnit vzdělaní, absolvovat nějaký rekvalifikační kurz apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

9. Prostřednictvím jakého zprostředkovatele jste získal/a svoje současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakty457,14 %57,14 %  
inzerce114,29 %14,29 %  
nemám zaměstnání114,29 %14,29 %  
nezískala114,29 %14,29 %  

Graf

10. Jak dlouho jste hledal/a zaměstnání po absolvování VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práci jsem měla okamžitě po absolvování VŠ228,57 %28,57 %  
práci jsem měla již při studiu228,57 %28,57 %  
4-6 měsíců114,29 %14,29 %  
7-9 měsíců114,29 %14,29 %  
1-3 měsíce114,29 %14,29 %  

Graf

11. 11) Kolik pohovorů přibližně jste absolvoval/a, než jste získala zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3457,14 %57,14 %  
7-9114,29 %14,29 %  
10-12114,29 %14,29 %  
4-6114,29 %14,29 %  

Graf

12. 12) Měli jste na výběr více pracovních nabídek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

13. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

14. Domníváte se, že jsou uchazeči v době finanční krize (poslední 2-3 roky) spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochotni snížit jiná svá očekávání (různé benefity, možnosti povýšení)457,14 %57,14 %  
ochotni snížit své platové ohodnocení228,57 %28,57 %  
jejich platové očekávání zůstávají stejná114,29 %14,29 %  

Graf

15. Byli byste ochotni se odstěhovat za prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano571,43 %71,43 %  
možná114,29 %14,29 %  
spíše ne114,29 %14,29 %  

Graf

16. Pokud by to bylo pouze na Vás a Vaší volbě, přijal/a byste zaměstnání, které by bylo pod úroveň Vaší kvalifikace či dovednosti, které máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano457,14 %57,14 %  
možná342,86 %42,86 %  

Graf

17. Setkali jste se někdy s tím, že by byl upřednostněn absolvent veřejné či státní školy oproti absolventům soukromé VŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %85,71 %  
ano114,29 %14,29 %  

Graf

18. Myslíte si, že ženy patří do rizikových skupin nezaměstnaných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne114,29 %14,29 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

19. V jakém kraji máte své trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha228,57 %28,57 %  
Olomoucký kraj228,57 %28,57 %  
Vysočina114,29 %14,29 %  
Jihomoravský kraj114,29 %14,29 %  
Karlovarský kraj114,29 %14,29 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena571,43 %71,43 %  
muž228,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Anderlová, N.Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18342.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.