Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele - řešení sporů

Ochrana spotřebitele - řešení sporů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Důlová
Šetření:24. 11. 2011 - 15. 12. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Píši diplomovou práci na téma „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (dále jen „ADR“). Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Předem Vám děkuji za Vaši pomoc.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, čeho se týká ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejím cílem je zajistit nerušené a soustavné uspokojování potřeb spotřebitelů, má vyrovnat faktické nerovnosti mezi spotřebitelem a prodávajícím1961,29 %61,29 %  
Jejím cílem je zajistit dobré podmínky jak pro spotřebitele tak i pro prodávajícího, má zvýhodňovat spotřebitele nad prodávajícím1238,71 %38,71 %  

Graf

2. Víte, která práva máte jako spotřebitel/ka? Vypište je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- předem vědět co, za kolik, kdy a jak

...

Dle občanského zákoníku

dvouletá záruka ze zákona právo na výměnu výrobku, či vrácení peněz právo na návod v češtině měsíc na vyřízení reklamace

kvalita

mám právo dostat zboží, které jsem si koupila ve stanoveném množství,kvalitě a ceně, nárok na reklamaci zboží, odstoupení od smlouvy

mám právo užívat věc kterou jsem si zakoupila dle návodu. Mám právo uplatnit reklamaci ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem. Pokud dodatečně zjistním zdraví poškozující účinky (např.prostřednictvím sdělovacích médií) mám právo zboží vrátit pokud mám doklad o jejím zakoupení.

ne

Nelze je vypsat všechna, je jich hodně, vyplývají jak ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tak ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

neuzavřít obchod, který považuje za nevýhodný

neviem

nevim

nevím

odstoupení od smlouvy reklamace vadného zboží

odstoupení od smlouvy ve lhůtě v případě distančních smluv, delší odpovědnost za vady na straně prodávajícího

odstoupení od smlouvy, reklamace

právo na reklamaci, na informace o produktu

Právo na vrácení výrobku a vrácení peněz za něj, na reklamaci, na upozornění prodávajícího na vady na výrobku.

právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu při komunikaci na dálku návod v českém jazyce reklamace zboží (poškození, nefunkčnost)

Právo na vyřízení reklamace do 30 dnů Právo na vrácení zboží koupené přes internet do 14 dnů Právo na vrácení poštovného při vrácení zboží Právo na pravdivé informace...

právo vrátit zboží do určitého data, právo znát přesné a pravdivé informace o výrobku, právo vrácení peněz, právo výměny zboží při zjištění jeho závad,

Především právo na informace o zboží a službách- jedná se o složení, datum spotřeby, alergeny ve výrobku, nebezpečí spojená s výrobkem, cenu výrobku na určitou jednotku, atd. Dále mám právo svoje zájmy spojené s nákupem a spotřebou zboží hájit.

Reklamace, vrácení zboží do 14 dnů - koupené přes internet, předvést zboží

reklamovat

viz předchodí odpověď na cíle ochrany spotřebitele

vrátit zboží bez udání důvodů

výrobek musí být v době trvanlivosti, neponičený

záruční doba 24 měsíců, reklamace musí být do 30 dnů vyřízena, pokud není můžu odstoupit od smlouvy

záruční doba, pravidla pro vyřizování reklamací, ochrana před nekalými a agresivními praktikami prodejců

zaruka?

3. Odkud jste získala informace o svých spotřebitelských právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu, médií1135,48 %35,48 %  
Ve škole929,03 %29,03 %  
Ze zákona412,9 %12,9 %  
Od příbuzných/přátel39,68 %9,68 %  
Od spotřebitelských organizací26,45 %6,45 %  
nevyhledaval jsem13,23 %3,23 %  
SOS13,23 %3,23 %  

Graf

4. Zajímáte se o svá práva ještě před uzavřením obchodu (před koupením zboží či služby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2064,52 %64,52 %  
Ne1135,48 %35,48 %  

Graf

5. Kde byste hledal/a pomoc při problémech s obchodníkem např. při vyřizování reklamace výrobku nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace na internetu1341,94 %41,94 %  
Spotřebitelská organizace1032,26 %32,26 %  
Pomůžu si sám/a619,35 %19,35 %  
Dtest, SOS13,23 %3,23 %  
Rodina13,23 %3,23 %  

Graf

6. Víte, jaké jsou možnosti řešení spotřebitelských sporů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soudní i mimosoudní2683,87 %83,87 %  
Soudní516,13 %16,13 %  

Graf

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2064,52 %64,52 %  
Ano1135,48 %35,48 %  

Graf

8. Kde jste získal/a informace o ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu654,55 %19,35 %  
Od příbuzných/přátel218,18 %6,45 %  
V tisku19,09 %3,23 %  
Ve škole19,09 %3,23 %  
Sdružení obrany spotřebitelů19,09 %3,23 %  

Graf

9. Víte, jak dlouho funguje projekt ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky 654,55 %19,35 %  
5 let218,18 %6,45 %  
Více jak 10 let218,18 %6,45 %  
10 let19,09 %3,23 %  

Graf

10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktní místa ADR872,73 %25,81 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR218,18 %6,45 %  
Můžu podnikatele kontaktovat sám/a19,09 %3,23 %  

Graf

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11100 %35,48 %  

Graf

12. Uveďte, co bylo předmětem Vašeho sporu, který jste řešil/a přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Jak byl Váš spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jakým způsobem byl spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Zde můžete napsat jakýkoliv svůj názor, připomínku či nápad týkající se ochrany spotřebitele či mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že je veřejnost málo informovaná. O problematiku se okrajově zajímá, protože o mimosoudní řešení momentálně samam usiluju, ale úplně jasno v tom také nemám.

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2580,65 %80,65 %  
Muž619,35 %19,35 %  

Graf

17. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 252064,52 %64,52 %  
26 – 401032,26 %32,26 %  
41 – 6013,23 %3,23 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola1341,94 %41,94 %  
Střední škola s maturitou1135,48 %35,48 %  
Gymnázium412,9 %12,9 %  
Vyšší odborná škola13,23 %3,23 %  
Základní13,23 %3,23 %  
Odborné učiliště13,23 %3,23 %  

Graf

19. Vaše současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žák/yně, student/ka1651,61 %51,61 %  
Zaměstnaný/á929,03 %29,03 %  
Mateřská/rodičovská dovolená39,68 %9,68 %  
Nezaměstnaný/á13,23 %3,23 %  
pracující student13,23 %3,23 %  
zaměstnaná na HPP + studentka13,23 %3,23 %  

Graf

20. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský516,13 %16,13 %  
Praha516,13 %16,13 %  
Jihomoravský516,13 %16,13 %  
Zlínský412,9 %12,9 %  
Ústecký412,9 %12,9 %  
Jihočeský26,45 %6,45 %  
Moravskoslezský26,45 %6,45 %  
Liberecký13,23 %3,23 %  
Královéhradecký13,23 %3,23 %  
Pardubický13,23 %3,23 %  
Olomoucký13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Důlová, L.Ochrana spotřebitele - řešení sporů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18424.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.