Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Novosadová
Šetření:27. 11. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chci Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku.

Studuji Vyšší odbornou školu v Mostě a Vaše odpovědi mi pomohou ke zpracování praktické části mé absolventské práce.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6779,76 %79,76 %  
muž 1720,24 %20,24 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let6779,76 %79,76 %  
36-44 let89,52 %9,52 %  
27-35 let78,33 %8,33 %  
44 let a více22,38 %2,38 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4857,14 %57,14 %  
Vysokoškolské2023,81 %23,81 %  
Středoškolské bez maturity1113,1 %13,1 %  
Vyšší odborné55,95 %5,95 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5464,29 %64,29 %  
ano3035,71 %35,71 %  

Graf

5. Setkali jste se na pracovništi s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5970,24 %70,24 %  
ano2529,76 %29,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste ostatními pracovníky vyřazován/a z kolektivu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7690,48 %90,48 %  
ano89,52 %9,52 %  

Graf

7. Pokud jste u předešlé otázky odpověděli "ano", uveďte, prosím, příklad.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chtějí se mě zbavit dělají všechno proto abych odešla sama

Nemají mě rádi a posmívají se mým vlasům. Také se mi smějí, že jsem pošuk.

Nezvaní na jednání, ignorování názorů

8. Setkali jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného pracovníka)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5565,48 %65,48 %  
ano2934,52 %34,52 %  

Graf

9. Máte pocit, že Vám nadřízený dává úkoly, které jsou prakticky nezvladatelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6577,38 %77,38 %  
nevím1214,29 %14,29 %  
ano78,33 %8,33 %  

Graf

10. Myslíte si, že Vás nadřízený přehnaně a neustále kontroluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6678,57 %78,57 %  
ano1821,43 %21,43 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy na svém pracovišti s určitou formou sexuálního obtěžování? (např. sexuální narážky, lechtivé sms či e-maily, atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6273,81 %73,81 %  
ano2226,19 %26,19 %  

Graf

12. Pokud jste se setkali nebo se setkáte s šikanou na pracovišti, vyhledali jste nebo vyhledali byste pomoc?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3242,11 %38,1 %  
ano2735,53 %32,14 %  
ne1722,37 %20,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

5. Setkali jste se na pracovništi s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Myslíte si, že jste ostatními pracovníky vyřazován/a z kolektivu?

8. Setkali jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného pracovníka)

9. Máte pocit, že Vám nadřízený dává úkoly, které jsou prakticky nezvladatelné?

10. Myslíte si, že Vás nadřízený přehnaně a neustále kontroluje?

11. Setkali jste se někdy na svém pracovišti s určitou formou sexuálního obtěžování? (např. sexuální narážky, lechtivé sms či e-maily, atd.)

12. Pokud jste se setkali nebo se setkáte s šikanou na pracovišti, vyhledali jste nebo vyhledali byste pomoc?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti?

5. Setkali jste se na pracovništi s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Myslíte si, že jste ostatními pracovníky vyřazován/a z kolektivu?

8. Setkali jste se na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného pracovníka)

9. Máte pocit, že Vám nadřízený dává úkoly, které jsou prakticky nezvladatelné?

10. Myslíte si, že Vás nadřízený přehnaně a neustále kontroluje?

11. Setkali jste se někdy na svém pracovišti s určitou formou sexuálního obtěžování? (např. sexuální narážky, lechtivé sms či e-maily, atd.)

12. Pokud jste se setkali nebo se setkáte s šikanou na pracovišti, vyhledali jste nebo vyhledali byste pomoc?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novosadová, D.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18494.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.