Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití kulturněhistorických tradic Borovanska

Využití kulturněhistorických tradic Borovanska

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Šímová
Šetření:29. 11. 2011 - 11. 12. 2011
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je realizován v souvislosti s mojí absolventskou prací na téma „Využití kulturněhistorických tradic Borovanska pro incomingový cestovní ruch“. Borovany se nachází v okrese České Budějovice.
Věnujte proto, prosím, kousek ze svého času k jeho vyplnění.
Předem Vám děkuji za čas, který řádným vyplněním tohoto dotazníku strávíte.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3867,86 %67,86 %  
muž1832,14 %32,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let1730,36 %30,36 %  
21 - 30 let1425 %25 %  
41 - 50 let1425 %25 %  
do 20 let47,14 %7,14 %  
61 + 47,14 %7,14 %  
51 - 60 let35,36 %5,36 %  

Graf

3. Bydlíte v Borovanech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3867,86 %67,86 %  
ano1832,14 %32,14 %  

Graf

4. Pokud ne, navštívil/la jste už někdy Borovany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3386,84 %58,93 %  
ne513,16 %8,93 %  

Graf

5. Pokud ano, navštěvujete kulturní akce na Borovansku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %46,43 %  
ano2448 %42,86 %  

Graf

6. Důvod, proč jste navštívil(a) Borovany?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní akce1733,33 %30,36 %  
turistika1019,61 %17,86 %  
jiné917,65 %16,07 %  
zábava611,76 %10,71 %  
poznání59,8 %8,93 %  
návštěva příbuzných, známých47,84 %7,14 %  

Graf

7. Působí na Vás Borovany atraktivním dojmem z hlediska kulturního cestovního ruchu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4182 %73,21 %  
ne918 %16,07 %  

Graf

8. Jak jste spokojen(a) s kulturní nabídkou v Borovanech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen2856 %50 %  
částečně spokojen918 %16,07 %  
velmi spokojen816 %14,29 %  
částečně nespokojen36 %5,36 %  
nespokojen24 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Věk:

3. Bydlíte v Borovanech?

4. Pokud ne, navštívil/la jste už někdy Borovany?

5. Pokud ano, navštěvujete kulturní akce na Borovansku?

6. Důvod, proč jste navštívil(a) Borovany?

7. Působí na Vás Borovany atraktivním dojmem z hlediska kulturního cestovního ruchu?

8. Jak jste spokojen(a) s kulturní nabídkou v Borovanech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Věk:

3. Bydlíte v Borovanech?

4. Pokud ne, navštívil/la jste už někdy Borovany?

5. Pokud ano, navštěvujete kulturní akce na Borovansku?

6. Důvod, proč jste navštívil(a) Borovany?

7. Působí na Vás Borovany atraktivním dojmem z hlediska kulturního cestovního ruchu?

8. Jak jste spokojen(a) s kulturní nabídkou v Borovanech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šímová, M.Využití kulturněhistorických tradic Borovanska (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18533.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.