Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupování

Nakupování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kratochvíl
Šetření:30. 11. 2011 - 08. 12. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit zvyky při nakupování, výsledky průzkumu použiju pro dotazník seminární práci z psychologie - Oniománie (shopaholismsu), vyýsledky budou veřejně přístupné.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7979 %79 %  
Muž2121 %21 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let6767 %67 %  
do 18 let1515 %15 %  
27 - 40 let1414 %14 %  
41 - 55 let33 %3 %  
56 - 70 let11 %1 %  

Graf

3. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7272 %72 %  
Pracuji2626 %26 %  
Jiné11 %1 %  
Nezaměstnaný/á11 %1 %  

Graf

4. Baví Vás nakupování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7171 %71 %  
ne2222 %22 %  
nevím77 %7 %  

Graf

5. Jak často nakupujete? (nemyslíme potraviny apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně8585 %85 %  
2x týdně1212 %12 %  
3x týdně22 %2 %  
více jak 4x týdně11 %1 %  

Graf

6. Zvedne Vám nakupování náladu? (nemyslíme potraviny apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6161 %61 %  
ne2525 %25 %  
nevím1414 %14 %  

Graf

7. Co nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblečení8282 %82 %  
Zdraví a krása (kosmetika apod.)5252 %52 %  
Domácnost a doplňky3232 %32 %  
Obuv a kožené zboží (kabelky, peněženky apod.)2323 %23 %  
Potřeby pro sport a volný čas1818 %18 %  
Jiné1717 %17 %  
Elektro1616 %16 %  
Klenoty, hodinky a doplňky (např. brýle)1111 %11 %  

Graf

8. Kolik procent z Vašich přijmů měsíčně takto utratíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 %3131 %31 %  
do 10 %2424 %24 %  
do 30 %1717 %17 %  
do 50 %1111 %11 %  
do 60 %88 %8 %  
do 40 %66 %6 %  
nad 60 %33 %3 %  

Graf

9. Ovlivňují Váš nákup slevy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8585 %85 %  
nevím1010 %10 %  
ne55 %5 %  

Graf

10. Ovlivňuje vás reklama?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4747 %47 %  
ano3333 %33 %  
nevím2020 %20 %  

Graf

11. Využitejete všechny věci, které si koupíte? (alespoň 2x)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7777 %77 %  
ne1515 %15 %  
nevím88 %8 %  

Graf

12. Byli byste ochotni si vzít půjčku kvůli něčemu, co si myslíte, že nutně potřebujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7878 %78 %  
ano1212 %12 %  
nevím1010 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše povolání?

  • odpověď Pracuji:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 40 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše povolání?

4. Baví Vás nakupování?

5. Jak často nakupujete? (nemyslíme potraviny apod.)

6. Zvedne Vám nakupování náladu? (nemyslíme potraviny apod.)

7. Co nejčastěji nakupujete?

8. Kolik procent z Vašich přijmů měsíčně takto utratíte?

9. Ovlivňují Váš nákup slevy?

10. Ovlivňuje vás reklama?

11. Využitejete všechny věci, které si koupíte? (alespoň 2x)

12. Byli byste ochotni si vzít půjčku kvůli něčemu, co si myslíte, že nutně potřebujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše povolání?

4. Baví Vás nakupování?

5. Jak často nakupujete? (nemyslíme potraviny apod.)

6. Zvedne Vám nakupování náladu? (nemyslíme potraviny apod.)

7. Co nejčastěji nakupujete?

8. Kolik procent z Vašich přijmů měsíčně takto utratíte?

9. Ovlivňují Váš nákup slevy?

10. Ovlivňuje vás reklama?

11. Využitejete všechny věci, které si koupíte? (alespoň 2x)

12. Byli byste ochotni si vzít půjčku kvůli něčemu, co si myslíte, že nutně potřebujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvíl, M.Nakupování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18585.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.