Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Češi - národ ateistů?

Češi - národ ateistů?

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Bílek
Šetření:06. 12. 2011 - 24. 12. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):4 / 2.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, chci vás požádat o vyplnění mého dotazníku na téma: Češi - národ ateistů? Jedná se o průzkum z religionistiky, jehož výsledky mi pomůžou sestavit seminární práci nutnou ke vpuštění k maturitě.

Děkuji vám za spolupráci

Petr Bílek

Odpovědi respondentů

1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem ateistaotázka č. 2, jsem věříci → konec dotazníku, v boha nevěřím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem ateista4747,47 %47,47 %  
jsem věříci3131,31 %31,31 %  
v boha nevěřím2121,21 %21,21 %  

Graf

2. Vyhledáváte horoskopy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3676,6 %36,36 %  
ano1123,4 %11,11 %  

Graf

3. Používáte nějaké talismany, amulety?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4391,49 %43,43 %  
ano48,51 %4,04 %  

Graf

4. Vykračujete radši "pravou" nohou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4595,74 %45,45 %  
ano24,26 %2,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší

 • odpověď jsem ateista:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Vyhledáváte horoskopy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Používáte nějaké talismany, amulety?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Vykračujete radši "pravou" nohou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Vyhledáváte horoskopy?

3. Používáte nějaké talismany, amulety?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem ateista na otázku 1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší

4. Vykračujete radši "pravou" nohou?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Používáte nějaké talismany, amulety?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem ateista na otázku 1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Vyhledáváte horoskopy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Vyhledáváte horoskopy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší

2. Vyhledáváte horoskopy?

3. Používáte nějaké talismany, amulety?

4. Vykračujete radši "pravou" nohou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte odpověd, která je vám nejbližší

2. Vyhledáváte horoskopy?

3. Používáte nějaké talismany, amulety?

4. Vykračujete radši "pravou" nohou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílek, P.Češi - národ ateistů? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18713.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.