Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Počítače v podnikatelské a pracovní praxi

Počítače v podnikatelské a pracovní praxi

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Bosnay
Šetření:13. 12. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1568,18 %68,18 %  
Muž731,82 %31,82 %  

Graf

2. Místo podnikání / zaměstanání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmyslová zóna1568,18 %68,18 %  
Venkov418,18 %18,18 %  
Příhraniční oblast29,09 %9,09 %  
Mimo hranice14,55 %4,55 %  

Graf

3. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Severomoravský kraj1463,64 %63,64 %  
Jihomoravský kraj313,64 %13,64 %  
Praha29,09 %9,09 %  
Severočeský kraj14,55 %4,55 %  
Východočeský kraj14,55 %4,55 %  
Mimo hranice14,55 %4,55 %  

Graf

4. Pracovní zařazení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finance a ekonomika731,82 %31,82 %  
Jiné522,73 %22,73 %  
Administrativa522,73 %22,73 %  
Doprava a zásobování29,09 %9,09 %  
Informatika29,09 %9,09 %  
Cestovní ruch / ubytování14,55 %4,55 %  

Graf

5. Během Vašeho působení ve firmě došlo k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšení pracovní úrovně1150 %50 %  
Zhoršení pracovní úrovně1150 %50 %  

Graf

6. Obchodní řetězce v okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně1359,09 %59,09 %  
Velmi mnoho522,73 %22,73 %  
Málo418,18 %18,18 %  

Graf

7. Dostupnost služeb:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý836,36 %36,36 %  
výborný731,82 %31,82 %  
chvalitebný627,27 %27,27 %  
dostatečný14,55 %4,55 %  

Graf

8. Způsob dopravy do zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobus1150 %50 %  
Chůze418,18 %18,18 %  
Auto418,18 %18,18 %  
Vlak313,64 %13,64 %  

Graf

9. Doba cestování do zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 60 minut1986,36 %86,36 %  
61 - 120 minut29,09 %9,09 %  
Déle než 120 minut14,55 %4,55 %  

Graf

10. Poslední dobou při dopravě do zaměstnání došlo k:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšení dopravní úrovně1568,18 %68,18 %  
Zhoršení dopravní úrovně731,82 %31,82 %  

Graf

11. Používání Pc během prac. doby

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi časté1254,55 %54,55 %  
Časté522,73 %22,73 %  
Malé313,64 %13,64 %  
Žádné29,09 %9,09 %  

Graf

12. Používání Internetu a prohlížečů během prac.doby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nízké940,91 %40,91 %  
Žádné522,73 %22,73 %  
Vysoké522,73 %22,73 %  
Střední313,64 %13,64 %  

Graf

13. Počet Pc v zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více940,91 %40,91 %  
2 - 5731,82 %31,82 %  
1313,64 %13,64 %  
Žádné29,09 %9,09 %  
5 - 1014,55 %4,55 %  

Graf

14. Vazby mezi nimi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
WAN - síť propojená s pobočkami firmy1254,55 %54,55 %  
LAN - síť v rámci firmy940,91 %40,91 %  
Žádné14,55 %4,55 %  

Graf

15. Spkojenost s ICT ( Informační a komunikační technologie) firmy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1881,82 %81,82 %  
ne418,18 %18,18 %  

Graf

16. Rychlost komunikace v prostředí firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rychlé1254,55 %54,55 %  
Okamžité731,82 %31,82 %  
Pomalé313,64 %13,64 %  

Graf

17. Doba strávená za Pc v zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více hodin1254,55 %54,55 %  
0 - 2 hodiny731,82 %31,82 %  
2 - 5 hodiny29,09 %9,09 %  
1 - 2 hodiny14,55 %4,55 %  

Graf

18. Další používání mobilních zařízení v zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook940,91 %40,91 %  
Žádné522,73 %22,73 %  
Jiné418,18 %18,18 %  
PDA, Smartphone313,64 %13,64 %  
Tablet14,55 %4,55 %  

Graf

19. Možnost kariérního růstu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomalá1568,18 %68,18 %  
Rychlá731,82 %31,82 %  

Graf

20. Spokojenost v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední1359,09 %59,09 %  
Vysoká522,73 %22,73 %  
Malá418,18 %18,18 %  

Graf

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 27 let942,86 %40,91 %  
27 a více let733,33 %31,82 %  
19 - 23 let419,05 %18,18 %  
14 - 18 let14,76 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (86 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bosnay, L.Počítače v podnikatelské a pracovní praxi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18873.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.