Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výživa dětí předškolního věku ve speciální mateřské škole

Výživa dětí předškolního věku ve speciální mateřské škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Janouchová
Šetření:17. 12. 2011 - 27. 12. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

pracuji jako učitelka a zároveň studuji speciální pedagogiku.

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, co děti ve speciálních mateřských školách rády jedí, a zda jejich výběr pokrmů vyhovuje výživovým potřebám dětského organismu.

Dotazník je určen učitelkám speciálních mateřských škol.

Velice děkuji za vyplnění dotazníku a Váš čas.

Monika Janouchová

 

Odpovědi respondentů

1. Jedí děti rády polévky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6061,22 %61,22 %  
ano3838,78 %38,78 %  

Graf

2. Jedí děti rády zeleninu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,18 %59,18 %  
ano4040,82 %40,82 %  

Graf

3. Jedí děti rády ovoce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6162,24 %62,24 %  
ne3737,76 %37,76 %  

Graf

4. Jedí děti rády luštěniny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8586,73 %86,73 %  
ano1212,24 %12,24 %  
nevím11,02 %1,02 %  

Graf

5. Jedí děti rády maso?

pokud ano, jaké nejraději?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kuřecí4747,96 %47,96 %  
ne3434,69 %34,69 %  
mleté33,06 %3,06 %  
vepřové22,04 %2,04 %  
kuřecí a vepřové11,02 %1,02 %  
vepřové, kuřecí11,02 %1,02 %  
jak které dítě, většinou kuřecí11,02 %1,02 %  
kuřecí maso11,02 %1,02 %  
drůbeží11,02 %1,02 %  
jakékoliv11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi vepřové, kuře - hlavně měkké, což hovězí občas nen
kuřcí
nejraději kuřecí
hovězí,kuřecí
vepřové a kuřecí
ano krůtí
66,12 %6,12 % 

Graf

6. Jedí děti rády ryby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8081,63 %81,63 %  
ano1818,37 %18,37 %  

Graf

7. Jedí děti rády uzeninu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5758,16 %58,16 %  
ne4141,84 %41,84 %  

Graf

8. Jedí děti rády jogurty?

pokud ano, raději přírodní bílé, nebo ovocné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ovocné4545,92 %45,92 %  
ne4343,88 %43,88 %  
ano, ovocné, sladké11,02 %1,02 %  
ovocné, sladké11,02 %1,02 %  
nadostáváme v MŠ11,02 %1,02 %  
obojí11,02 %1,02 %  
Ovocné, čokoládové11,02 %1,02 %  
ano, ovocné11,02 %1,02 %  
v naší MŠ nedostávají11,02 %1,02 %  
raději ovocné11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi ovocné - sladké
ano ovocné
22,04 %2,04 % 

Graf

9. Jedí děti rády sladkosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9798,98 %98,98 %  
ne11,02 %1,02 %  

Graf

10. Kolik porcí mléčných výrobků denně děti v MŠ dostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyři porce4343,88 %43,88 %  
více, než čtyři porce3232,65 %32,65 %  
méně, než čtyři porce2323,47 %23,47 %  

Graf

11. Kolik kusů sladkostí denně děti v MŠ dostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden kus6364,29 %64,29 %  
žádný kus2929,59 %29,59 %  
více, než jeden kus66,12 %6,12 %  

Graf

12. Pokud by měly děti na výběr, vzaly by si raději sladké jídlo, nebo masitý pokrm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sladké jídlo6364,29 %64,29 %  
masitý pokrm3535,71 %35,71 %  

Graf

13. Co děti nejraději pijí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oslazený čaj7172,45 %72,45 %  
mléko1515,31 %15,31 %  
vodu66,12 %6,12 %  
jiné nápoje66,12 %6,12 %  

Graf

14. Motivujete děti v MŠ k ochutnávání jídla, které odmítají jíst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9798,98 %98,98 %  
ne11,02 %1,02 %  

Graf

15. Nabízíte dětem v MŠ méně známé druhy potravin (pohanka, kuskus, sója, jáhly...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5960,2 %60,2 %  
ne3939,8 %39,8 %  

Graf

16. Myslíte si, že se stravování v MŠ za posledních 10 let zlepšilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7677,55 %77,55 %  
ne2222,45 %22,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jedí děti rády polévky?

2. Jedí děti rády zeleninu?

3. Jedí děti rády ovoce?

4. Jedí děti rády luštěniny?

5. Jedí děti rády maso?

6. Jedí děti rády ryby?

7. Jedí děti rády uzeninu?

8. Jedí děti rády jogurty?

9. Jedí děti rády sladkosti?

10. Kolik porcí mléčných výrobků denně děti v MŠ dostávají?

11. Kolik kusů sladkostí denně děti v MŠ dostávají?

12. Pokud by měly děti na výběr, vzaly by si raději sladké jídlo, nebo masitý pokrm?

13. Co děti nejraději pijí?

14. Motivujete děti v MŠ k ochutnávání jídla, které odmítají jíst?

15. Nabízíte dětem v MŠ méně známé druhy potravin (pohanka, kuskus, sója, jáhly...)?

16. Myslíte si, že se stravování v MŠ za posledních 10 let zlepšilo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jedí děti rády polévky?

2. Jedí děti rády zeleninu?

3. Jedí děti rády ovoce?

4. Jedí děti rády luštěniny?

5. Jedí děti rády maso?

6. Jedí děti rády ryby?

7. Jedí děti rády uzeninu?

8. Jedí děti rády jogurty?

9. Jedí děti rády sladkosti?

10. Kolik porcí mléčných výrobků denně děti v MŠ dostávají?

11. Kolik kusů sladkostí denně děti v MŠ dostávají?

12. Pokud by měly děti na výběr, vzaly by si raději sladké jídlo, nebo masitý pokrm?

13. Co děti nejraději pijí?

14. Motivujete děti v MŠ k ochutnávání jídla, které odmítají jíst?

15. Nabízíte dětem v MŠ méně známé druhy potravin (pohanka, kuskus, sója, jáhly...)?

16. Myslíte si, že se stravování v MŠ za posledních 10 let zlepšilo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janouchová, M.Výživa dětí předškolního věku ve speciální mateřské škole (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18947.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.