Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na sociálních sítích

Závislost na sociálních sítích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Žižková
Šetření:17. 12. 2011 - 24. 12. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Pavla Žižková a studuji gymnázium v Poličce. Dovolte mi, abych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Zkoumám závislost na sociálních sítích (Facebook, …). Přibližná doba zkoumání bude asi jeden měsíc. Tento průzkum má sloužit k získání informací pro moji práci na téma: „Závislost na sociálních sítích“ a je zcela anonymní.
Časová náročnost dotazníku by neměla být delší než 7 min. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3465,38 %65,38 %  
Ano1834,62 %34,62 %  

Graf

2. Jak často sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den3261,54 %61,54 %  
4-6 za týden1223,08 %23,08 %  
1-3 za týden59,62 %9,62 %  
několikrát za rok23,85 %3,85 %  
několikrát za 6 měsíců11,92 %1,92 %  

Graf

3. Proč využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ke komunikaci s přáteli4280,77 %80,77 %  
k materiálům a informacím do školy3159,62 %59,62 %  
k prohlížení a sdílení fotografií3057,69 %57,69 %  
k hraní her47,69 %7,69 %  
k seznamování a k hledání vztahů23,85 %3,85 %  
nevyuzívám, ale tahle možnost zde není :-)11,92 %1,92 %  
k přehledu o akcích, k oznámení akce11,92 %1,92 %  
propagace aktivit sdružení 11,92 %1,92 %  

Graf

4. Používáte sociální sítě na úkor odpočinku nebo pracovních povinností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy2446,15 %46,15 %  
často1732,69 %32,69 %  
nikdy1121,15 %21,15 %  

Graf

5. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 hodinu denně2242,31 %42,31 %  
1-3 hodiny denně1732,69 %32,69 %  
3-7 hodin denně1223,08 %23,08 %  
7-10 hodin denně11,92 %1,92 %  

Graf

6. Jak dlouho jste nejdéle vydrželi nepřihlásit se na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 dní - měsíc1630,77 %30,77 %  
7-13 dní1223,08 %23,08 %  
více než měsíc815,38 %15,38 %  
1-3 dny815,38 %15,38 %  
4-6 dní815,38 %15,38 %  

Graf

7. Kolik máte přátel na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-200 přátel2344,23 %44,23 %  
200-500 přátel1121,15 %21,15 %  
méně než 50 přátel1019,23 %19,23 %  
50-100 přátel815,38 %15,38 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3771,15 %71,15 %  
muž1528,85 %28,85 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let3465,38 %65,38 %  
25-50 let1732,69 %32,69 %  
méně než 15 let11,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 hodinu denně na otázku 5. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 50 přátel na otázku 7. Kolik máte přátel na Facebooku?

2. Jak často sociální sítě používáte?

  • odpověď každý den:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-7 hodin denně na otázku 5. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

2. Jak často sociální sítě používáte?

3. Proč využíváte sociální sítě?

4. Používáte sociální sítě na úkor odpočinku nebo pracovních povinností?

5. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích?

6. Jak dlouho jste nejdéle vydrželi nepřihlásit se na sociální sítě?

7. Kolik máte přátel na Facebooku?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

2. Jak často sociální sítě používáte?

3. Proč využíváte sociální sítě?

4. Používáte sociální sítě na úkor odpočinku nebo pracovních povinností?

5. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích?

6. Jak dlouho jste nejdéle vydrželi nepřihlásit se na sociální sítě?

7. Kolik máte přátel na Facebooku?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žižková, P.Závislost na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18952.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.