Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zastoupení žen v české politice

zastoupení žen v české politice

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Drličková
Šetření:23. 12. 2011 - 28. 12. 2011
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vypracovávám projekt na téma ZASTOUPENÍ ŽEN V ČESKÉ POLITICE. Součástí mého projektu je i vlastní výzkum, tedy anketa. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění této ankety. Moc mi tím pomůžete.

 

Děkuji

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Kvóty - opatření, kdy na kandidátní listině strany, musí být zastoupeno určité procento jednoho pohlaví, např. 30%.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 251260 %60 %  
26 - 45525 %25 %  
do 18 let210 %10 %  
45 - 6515 %5 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1365 %65 %  
muž735 %35 %  

Graf

3. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola / učiliště945 %45 %  
vysoká škola735 %35 %  
základní škola420 %20 %  

Graf

4. Jaký je váš zájem o politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O politiku se zajímám jen trochu.1155 %55 %  
Můj zájem o politiku je vysoký.735 %35 %  
O politiku se vůbec nezajímám.210 %10 %  

Graf

5. Chodíte k volbám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy1050 %50 %  
Občas945 %45 %  
Nikdy15 %5 %  

Graf

6. Uvítali byste více žen v politice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
ne630 %30 %  

Graf

7. Mají ženy stejné možnosti v uplatnění v politice tak jako muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1365 %65 %  
ne735 %35 %  

Graf

8. Považujete zapojení žen do veřejních funkcí za užitečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
nevím315 %15 %  
ne210 %10 %  

Graf

9. Je podle vás větší počet žen v politice přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne525 %25 %  

Graf

10. Domníváte se, že ve společnosti přetrvává tradiční pojetí rolí mužů a žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1680 %80 %  
ne420 %20 %  

Graf

11. Jaký je postoj mužů v politice vůči ženám v politice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akceptují je tam1365 %65 %  
Nechtějí je tam630 %30 %  
Vyžadují je tam15 %5 %  

Graf

12. Lze malá účast žen v politice vysvětlit nezájmem většiny žen o politiku a účasti v ní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
ne630 %30 %  

Graf

13. Co ženám stěžuje vstup do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodinné povinnosti945 %45 %  
Společenské podmínky630 %30 %  
Tradice315 %15 %  
ženy samy15 %5 %  
neprůbojnost15 %5 %  

Graf

14. Myslíte si, že muž v politice dokáže více hájit vaše zájmy než žena? (Napište proč si to myslíte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1470 %70 %  
Ano525 %25 %  
zaleží na konkrétní situaci15 %5 %  

Graf

15. Myslíte si, že by ženy měly mít větší podíl na klíčových rozhodnutí pro vyvážené a efektivnější fungování politických stran?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne525 %25 %  

Graf

16. Pro zvýšení počtu žen v politice je lepší vše ponechat přirozenému vývoji, nebo zavést povinné kvóty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ponechat přirozenému vývoji1365 %65 %  
Zavést povinné kvóty630 %30 %  
povinná kvóta, např. 10%15 %5 %  

Graf

17. Co si myslíte o zavedení kvót, které by zaručovaly jisté procentuální zastoupení žen v české politice? Souhlasíte s nimi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %65 %  
ano735 %35 %  

Graf

18. Co si myslíte o zavedení kvót, které by zaručovaly jisté procentuální zastoupení žen v české politice? Souhlasíte s nimi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
objektivnější a účinnější výsledky654,55 %30 %  
výšení vaší důvěry v politiky545,45 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drličková, H.zastoupení žen v české politice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://19024.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.