Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích- personalisté

Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích- personalisté

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Polanská
Šetření:29. 12. 2011 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):37 / 28.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Monika Polanská. V současné době jsem studentkou posledního ročníku na magisterském studiu v oboru podniková ekonomika a management na vysoké škole Sting. V rámci své závěrečné diplomové práce na téma  „Dopady mobbing a bossing v pracovněprávních vztazích“ se na Vás obracím s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Podotýkám, že dotazník je anonymní a že získané informace budou použity v mé diplomové práci.


Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pro vyplnění dotazníku je dobré si vysvětlit, popř. objasnit tyto pojmy:

Mobbing – je psychoteror na pracovišti, který způsobují spolupracovníci. Jedná se o

dlouhodobé  systematické intrikování, šikanování na pracovišti,  řízené kolegy

(mobbéry) s cílem někoho poškodit, znemožnit a způsobit mu škodu. Mobbing se

označuje nejrůznějšími formami znepříjemňování života na pracovišti. Projevuje se

pomluvami, zesměšňováním, ponižováním, přehlížením, zahanbováním, zastrašováním,

ústrky, atd.. Útoky často bývají bez náležité příčiny a většinou se nevztahují  ke

konkrétní činnosti oběti.

Bossing – je psychoteror na pracovišti, který způsobují vedoucí pracovníci. Jedná se o

druh mobbingu, který je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník  -

„boss“, předák, šéf. Příčinou bossingu může být strach o vlastní pozici, obavy

z podřízeného, který by mohl jeho pozici ohrozit. Projevuje se  zesměšňováním,

podceňováním, neúctou, zpochybňováním znalostí, pověřováním nesplnitelných úkolů,

ukládáním „kontrolních“ otázek atd..

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy svědkem „šikany“ na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1850 %50 %  
ne1850 %50 %  

Graf

2. Pokud za Vámi jako za personalistou přijde zaměstnanec, který Vám tvrdí, že se stal obětí mobbingu, bossingu, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohu mu/ jí problém řešit2672,22 %72,22 %  
zasáhnu, když už vidím, že je zaměstnanec na dně svých sil411,11 %11,11 %  
pohrozím útočníkům38,33 %8,33 %  
personalista může jen žalovat výš, nic víc12,78 %2,78 %  
nestal12,78 %2,78 %  
řešila bych to individuálně podle situace12,78 %2,78 %  
předstírám, že o ničem nevím12,78 %2,78 %  
najprv pohovor osobitne s každým a potom skupinovo12,78 %2,78 %  
zasáhnu,ale ne az kdyz bude na dne sil,zasahnu driv, tuto odpoved zde nemate.12,78 %2,78 %  

Graf

3. Pokud za Vámi jako za personalistou přijde zaměstnanec, který Vám tvrdí, že se stal obětí bossingu, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohu mu/ jí problém řešit2569,44 %69,44 %  
zasáhnu, když už vidím, že je zaměstnanec na dně svých sil616,67 %16,67 %  
pohrozím útočníkům25,56 %5,56 %  
vyslechnu ho/ji a podpořím, ale aktivně nic nepodniknu25,56 %5,56 %  
jako personalista nemohu nic...12,78 %2,78 %  
nestal12,78 %2,78 %  
podle závažnosti situace12,78 %2,78 %  
skúsim diplomaticky jednať s pôvodcom12,78 %2,78 %  

Graf

4. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu mobbingu nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní řešení problému2363,89 %63,89 %  
rozhovor s útočníkem o jeho chování1438,89 %38,89 %  
zapisování si událostí do svého „mobbingového deníku“38,33 %8,33 %  
mobbér dostane vyhazov z práce38,33 %8,33 %  
žádná řešení neexistují25,56 %5,56 %  
mobbéra postaviť pred otázku ako by riešil problém12,78 %2,78 %  

Graf

5. Jaké řešení si myslíte, že je v případě výskytu bossingu nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní řešení problému2569,44 %69,44 %  
rozhovor s útočníkem o jeho chování1233,33 %33,33 %  
zapisování si událostí do svého „bossingového deníku“38,33 %8,33 %  
není potřeba situaci řešit12,78 %2,78 %  
bosér dostane vyhazov z práce12,78 %2,78 %  
postaviť boséra do pozície obete - fikcia12,78 %2,78 %  
žádná řešení neexistují12,78 %2,78 %  

Graf

6. Myslíte si, že má mobbing vliv na kvalitu života postižených obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, má negativní vliv3288,89 %88,89 %  
nevím, nedokážu posoudit25,56 %5,56 %  
nemá žádný vliv12,78 %2,78 %  
ano, má pozitivní vliv12,78 %2,78 %  

Graf

7. Myslíte si, že má bossing vliv na kvalitu života postižených obětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, má negativní vliv3391,67 %91,67 %  
nevím, nedokážu posoudit25,56 %5,56 %  
ano, má pozitivní vliv12,78 %2,78 %  

Graf

8. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti mobbing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3186,11 %86,11 %  
ano513,89 %13,89 %  

Graf

9. Vyskytuje se v současné době na vašem pracovišti bossing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2877,78 %77,78 %  
ano822,22 %22,22 %  

Graf

10. Pokud jste se setkal/a se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické napadání2158,33 %58,33 %  
nesetkal/a jsem se se šikanou1541,67 %41,67 %  
sexuální obtěžování411,11 %11,11 %  
fyzické napadání12,78 %2,78 %  
napadání pracovních výkonů12,78 %2,78 %  

Graf

11. Jaké bylo většinou pohlaví útočníků?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
takové problémy u nás nemáme 1644,44 %44,44 %  
žena1336,11 %36,11 %  
muž719,44 %19,44 %  

Graf

12. Pokud jste se setkal/a s obětí mobbingu věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13, nesetkala jsem se s obětí mobbinguotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkala jsem se s obětí mobbingu1644,44 %44,44 %  
ano1336,11 %36,11 %  
ne719,44 %19,44 %  

Graf

13. Pokud jste se setkal/a s obětí bossingu, věděl/a jste, jak danou situaci řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14, nesetkala jsem se s obětí bossinguotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkala jsem se s obětí bossingu1747,22 %47,22 %  
ano1027,78 %27,78 %  
ne925 %25 %  

Graf

14. Jak jste reagoval/a na tento incident?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažil/a jsem se sama aktivně řešit situaci1157,89 %30,56 %  
vyhledal/a jsem odbornou pomoc526,32 %13,89 %  
doporučil/a jsem oběti, ať odejde ze zaměstnání210,53 %5,56 %  
nevěděl/a jsem, co mám dělat15,26 %2,78 %  

Graf

15. Pokud jste o incidentu nikomu neřekl/a – proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšovalo by se napětí v kolektivu631,58 %16,67 %  
nevěděl/a jsem na koho se mám obrátit421,05 %11,11 %  
myslím si, že by to nemělo cenu421,05 %11,11 %  
xx15,26 %2,78 %  
bál/a jsem se, že ztratím zaměstnání15,26 %2,78 %  
cítil/a bych se trapně15,26 %2,78 %  
neměl/a jsem pocit, že by se jednalo o šikanu15,26 %2,78 %  
situáciu som riešil 15,26 %2,78 %  
chybi odpoved,rekla. i v otazce 14 chybi na vyber, ze rekla.15,26 %2,78 %  
nebylo co15,26 %2,78 %  

Graf

16. Měli oběti zdravotní potíže související s tím, že se stali obětí mobbingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1473,68 %38,89 %  
ne526,32 %13,89 %  

Graf

17. Pokud jste uvedl/a Ano, uveďte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deprese1071,43 %27,78 %  
úzkost857,14 %22,22 %  
žaludeční potíže857,14 %22,22 %  
časté bolesti hlavy321,43 %8,33 %  
bolesti zad17,14 %2,78 %  

Graf

18. Měli oběti zdravotní potíže související s tím, že se stali obětí bossingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1368,42 %36,11 %  
ne631,58 %16,67 %  

Graf

19. Pokud jste uvedl/a Ano, uveďte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
deprese969,23 %25 %  
úzkost753,85 %19,44 %  
žaludeční potíže753,85 %19,44 %  
časté bolesti hlavy646,15 %16,67 %  

Graf

20. Vyhledal/a jste pro ně lékařskou či jinou odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1789,47 %47,22 %  
ano210,53 %5,56 %  

Graf

21. V případě, že jste odpověděl/a Ano, vyberte typ pomoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psycholog2100 %5,56 %  
obvodní lékař150 %2,78 %  
psychiatr150 %2,78 %  

Graf

22. Pokud se vyskytli oběti mobbingu mělo to negativní vliv na kvalitu jejich vykonané práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %44,44 %  
ne315,79 %8,33 %  

Graf

23. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte konkrétní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodávali kvalitní pracovní výkony1062,5 %27,78 %  
změnili aktivní přístup k práci na pasivní637,5 %16,67 %  
vyhýbali se práci v kolektivu637,5 %16,67 %  
odstoupili ze sve pozice na jinou16,25 %2,78 %  

Graf

24. Pokud se vyskytli oběti bossingu, mělo to negativní vliv na kvalitu jejich vykonané práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %47,22 %  
ne210,53 %5,56 %  

Graf

25. Pokud jste odpověděl/a ANO, zaškrtněte konkrétní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepodávali kvalitní pracovní výkony1058,82 %27,78 %  
změnili aktivní přístup k práci na pasivní952,94 %25 %  
vyhýbali se práci v kolektivu635,29 %16,67 %  
dostali vypoved15,88 %2,78 %  
odesli z prace15,88 %2,78 %  

Graf

26. Jste si vědom/a toho, že jste udělal/a profesní chybu v případě jednání s obětí mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1263,16 %33,33 %  
ano421,05 %11,11 %  
nikdy jsem problém mobbingu neřešila315,79 %8,33 %  

Graf

27. Jste si vědom/a toho, že jste udělal/a profesní chybu v případě jednání s obětí bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1157,89 %30,56 %  
ano526,32 %13,89 %  
nikdy jsem problém bossingu neřešila315,79 %8,33 %  

Graf

28. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-501130,56 %30,56 %  
21-30925 %25 %  
51-60822,22 %22,22 %  
31-40616,67 %16,67 %  
20 a méně12,78 %2,78 %  
60 a více12,78 %2,78 %  

Graf

29. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2363,89 %63,89 %  
muž1336,11 %36,11 %  

Graf

30. Jak dlouho už pracujete jako personalista/tka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6 měsíců 822,22 %22,22 %  
1-5 let719,44 %19,44 %  
6-10 let616,67 %16,67 %  
20 a více513,89 %13,89 %  
16-20 let513,89 %13,89 %  
7 měsíců – do 1 roku38,33 %8,33 %  
11-15 let25,56 %5,56 %  

Graf

31. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2261,11 %61,11 %  
střední s maturitou1233,33 %33,33 %  
výučený(á)12,78 %2,78 %  
střední bez maturity12,78 %2,78 %  

Graf

32. Chodíte na školení, jak řešit problémy na pracovišti, které se vyskytnou mezi zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2980,56 %80,56 %  
ano719,44 %19,44 %  

Graf

33. Myslíte si, že vaše firma (místo kde pracujete) se stará o „utužování“ pracovního kolektivu??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2569,44 %69,44 %  
ne1130,56 %30,56 %  

Graf

34. Jak byste se ohodnotil/a jako personalista?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanci za mnou chodí bez pocitu studu, či strachu řešit jejich problémy1336,11 %36,11 %  
stále pracuji na zdokonalování svých kvalit1233,33 %33,33 %  
nedokážu posoudit1130,56 %30,56 %  
pokud zaměstnanci nemusí, tak za mnou radši nechodí38,33 %8,33 %  
nesjem personalista!12,78 %2,78 %  

Graf

35. V kterém kraji pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jihomoravsky1034,48 %27,78 %  
jihomoravském26,9 %5,56 %  
JM26,9 %5,56 %  
Zlínský26,9 %5,56 %  
Praha26,9 %5,56 %  
hl.m.Praha13,45 %2,78 %  
Jihomoravský kraj13,45 %2,78 %  
jhomoravském13,45 %2,78 %  
Morava13,45 %2,78 %  
Karlovarský13,45 %2,78 %  
ostatní odpovědi Jihočeský
Středočeský
liberec
Bratislavsky
Žilinský
zlin
620,69 %16,67 % 

Graf

36. Do jakého oboru byste zařadil/a Vaší firmu v které pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod413,79 %11,11 %  
služby26,9 %5,56 %  
IT26,9 %5,56 %  
poskytovani sluzeb13,45 %2,78 %  
finance13,45 %2,78 %  
stavebnictví13,45 %2,78 %  
výroba a montáž rozváděčů NN13,45 %2,78 %  
gastronomie13,45 %2,78 %  
právo13,45 %2,78 %  
Veřejná správa13,45 %2,78 %  
ostatní odpovědi vedení účetnictví
potravinářský průmysl
výroba
Administrativa
ekonomický
ekonomická činnost
poradenství a služby
textilní
strojírenství
škola
statna institucia
štátna správa
reklama
těžební
1448,28 %38,89 % 

Graf

37. Prostor pro Vaše vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Bossingu sa najcastejsie dopustaju ludia, ktori posobia ako veduci pracovnici bez akejkolvek predchadzajucej praxe, alebo s neadekvatnym vzdelanim pre danu poziciu. Miesto si chcu silou mocou udrzat z dovodu vlastneho financneho standardu a citia sa kymkolvek ohrozeni.

hodne spatne sestaveny dotaznik.

Mezilidské vztahy na pracovištích firem a na pracovištích orgánů státní správy vnímají i osoby stojící mimo tyto firmy a orgány. Jejich pozitivní nebo negativní hodnocení má vliv na celkové hodnocení firmy nebo úřadu jako obchodního partnera či orgán poskytující veřejné služby občanům.

Problematiku znám, protože jsem studovala na VŠ přímo obor HR. Bohužel znám mnoho personalistů, kteří tento obor přímo nestudovali, a tak jim teoretické povědomí o této problematice chybí, a tomu odpovídá i jejich neschopnost se k této problematice správně postavit.

Připitomělé otázky a podbízivé odpovědi snad nejsou ukázkou úrovně magisterských prací na této škole, jinak by její úroveň byla horší než její pověst :(

S bossingem jsem se setkala ještě před rokem 1989

Úspech je dielom kolektívu, neúspech nehádzať na jedného; s radosťou sa podeliť, zlosť neprenášať na iných; o problémoch hovoriť; spoločne hľadať riešenie; rozhodnúť a niesť za rozhodnutie plnú zodpovednosť.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polanská, M.Dopady mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích- personalisté (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19090.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.