Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy

Drogy

Co potřebujeme pro soustředěnou a naplňující práci?
Můžete v práci plnit úkoly “po svém”? Nakolik důvěřujete spolupracovníkům?

dotazník pro bakalářskou práci - doba vyplnění cca 15min. - pouze pro pracující alespoň 20 hodin týdně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denis Poskier
Šetření:20. 04. 2013 - 21. 04. 2013
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

tento dotazník se zabývá  tématem Drogy okolo nás. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte názor na drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporný4763,51 %63,51 %  
Neutrální1824,32 %24,32 %  
Kladný912,16 %12,16 %  

Graf

2. Zkusil(a) jste někdy lehkou drogu? (Marihuana..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4560,81 %60,81 %  
Ne2939,19 %39,19 %  

Graf

3. Zkusil(a) jste někdy tvrdou drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6587,84 %87,84 %  
Ano912,16 %12,16 %  

Graf

4. Užíváte lehké nebo tvrdé drogy stále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6283,78 %83,78 %  
Ano1216,22 %16,22 %  

Graf

5. Prodal(a) jste někdy někomu drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5979,73 %79,73 %  
Ano1520,27 %20,27 %  

Graf

6. Myslíte si, že by se marihuana měla legalizovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3445,95 %45,95 %  
Ne2432,43 %32,43 %  
Nevím1621,62 %21,62 %  

Graf

7. Chtěl(a) byste někdy v budoucnu drogu zkusit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4662,16 %62,16 %  
Ano1520,27 %20,27 %  
Nevím1317,57 %17,57 %  

Graf

8. Kolik z Vašich přátel, nebo lidí, které znáte bere drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 a více2128,38 %28,38 %  
1-31722,97 %22,97 %  
4-81317,57 %17,57 %  
9-151216,22 %16,22 %  
01114,86 %14,86 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4560,81 %60,81 %  
muž2939,19 %39,19 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-183648,65 %48,65 %  
19- 282837,84 %37,84 %  
28 - 40810,81 %10,81 %  
40 a více11,35 %1,35 %  
do 1411,35 %1,35 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola3344,59 %44,59 %  
Základní škola3040,54 %40,54 %  
Vysoká škola1114,86 %14,86 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zkusil(a) jste někdy lehkou drogu? (Marihuana..)

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Užíváte lehké nebo tvrdé drogy stále?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9-15 na otázku 8. Kolik z Vašich přátel, nebo lidí, které znáte bere drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte názor na drogy?

2. Zkusil(a) jste někdy lehkou drogu? (Marihuana..)

3. Zkusil(a) jste někdy tvrdou drogu?

4. Užíváte lehké nebo tvrdé drogy stále?

5. Prodal(a) jste někdy někomu drogu?

6. Myslíte si, že by se marihuana měla legalizovat?

7. Chtěl(a) byste někdy v budoucnu drogu zkusit?

8. Kolik z Vašich přátel, nebo lidí, které znáte bere drogy?

9. Jste?

10. Váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte názor na drogy?

2. Zkusil(a) jste někdy lehkou drogu? (Marihuana..)

3. Zkusil(a) jste někdy tvrdou drogu?

4. Užíváte lehké nebo tvrdé drogy stále?

5. Prodal(a) jste někdy někomu drogu?

6. Myslíte si, že by se marihuana měla legalizovat?

7. Chtěl(a) byste někdy v budoucnu drogu zkusit?

8. Kolik z Vašich přátel, nebo lidí, které znáte bere drogy?

9. Jste?

10. Váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poskier , D.Drogy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://1911markiz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.