Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení žen na trhu práce

Postavení žen na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Rozmahelová
Šetření:05. 01. 2012 - 25. 01. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 4. ročníku na ekonomické škole v Brně. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete s vypracováním mé maturitní práce na téma "Postavení žen na trhu práce".

Děkuji za Vaši spolupráci.

Nikola Rozmahelová

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte nějakým způsobem rozdíl v postavení mezi mužem a ženou v součastné době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9485,45 %85,45 %  
nevím109,09 %9,09 %  
ne65,45 %5,45 %  

Graf

2. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé skupiny žen jsou znevýhodněny.7467,27 %67,27 %  
Ženy jsou jednoznačně znevýhodněny.3027,27 %27,27 %  
Postavení žen a mužů je stejné.65,45 %5,45 %  

Graf

3. Které skupiny jsou, podle Vás, v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy po mateřské dovolené.2421,82 %21,82 %  
Ženy s dětmi v předškolním věku.2421,82 %21,82 %  
Lidé zdravotně handicapovaní.2119,09 %19,09 %  
Ženy staršího věku.1513,64 %13,64 %  
Lidé s nízkým vzděláním.109,09 %9,09 %  
Jiné skupiny žen.98,18 %8,18 %  
Muži staršího věku.43,64 %3,64 %  
Ženy s dětmi ve školním věku.32,73 %2,73 %  

Graf

4. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži mají lepší možnosti než ženy získat práci.5751,82 %51,82 %  
Muži i ženy mají stejné možnosti získat práci.4339,09 %39,09 %  
Ženy mají lepší možnosti než muži získat práci.109,09 %9,09 %  

Graf

5. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži mají lepší možnosti než ženy získat vedoucí místo.5348,18 %48,18 %  
Muži i ženy mají stejné možnosti získat vedoucí místo.4843,64 %43,64 %  
Ženy mají lepší možnosti než muži získat vedoucí místo.98,18 %8,18 %  

Graf

6. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži i ženy mají stejné možnosti udržet si pracovní místo.6660 %60 %  
Muži mají lepší možnosti než ženy udržet si pracovní místo.3632,73 %32,73 %  
Ženy mají lepší možnosti než muži udržet si pracovní místo.87,27 %7,27 %  

Graf

7. Srovnáte-li výši ohodnocení mužů a žen v oboru, kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži i ženy mají stejnou výši ohodnocení na stejné pozici.6155,45 %55,45 %  
Muži mají vyšší ohodnocení než ženy na stejné pozici.4339,09 %39,09 %  
Ženy mají vyšší ohodnocení než muži na stejné pozici.65,45 %5,45 %  

Graf

8. Jaký důvod podle Vás zapříčiňuje nižší úspěšnost žen v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy omezuje těhotenství, případná péče o malé děti a rodinná zátěž.7164,55 %64,55 %  
Lidé spíše preferují ve vedoucích pozicích muže.2825,45 %25,45 %  
Jiný důvod.65,45 %5,45 %  
Ženy nemají takové řídící schopnosti jako muži.54,55 %4,55 %  

Graf

9. Máte pocit, že jste někdy bal(a) v práci oproti ostatním znevýhodněn(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4843,64 %43,64 %  
ano3834,55 %34,55 %  
nevím2421,82 %21,82 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let5953,64 %53,64 %  
27-35 let2421,82 %21,82 %  
36 let a více1715,45 %15,45 %  
16-18 let109,09 %9,09 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10191,82 %91,82 %  
muž98,18 %8,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte nějakým způsobem rozdíl v postavení mezi mužem a ženou v součastné době?

2. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

3. Které skupiny jsou, podle Vás, v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

4. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete:

7. Srovnáte-li výši ohodnocení mužů a žen v oboru, kde pracujete:

8. Jaký důvod podle Vás zapříčiňuje nižší úspěšnost žen v práci?

9. Máte pocit, že jste někdy bal(a) v práci oproti ostatním znevýhodněn(a)?

10. Váš věk?

11. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte nějakým způsobem rozdíl v postavení mezi mužem a ženou v součastné době?

2. Jaké je podle Vás postavení žen na trhu práce ve srovnání s muži?

3. Které skupiny jsou, podle Vás, v současnosti nejvíce znevýhodněny na trhu práce?

4. Srovnáte-li možnosti mužů a žen v oboru, kde pracujete:

7. Srovnáte-li výši ohodnocení mužů a žen v oboru, kde pracujete:

8. Jaký důvod podle Vás zapříčiňuje nižší úspěšnost žen v práci?

9. Máte pocit, že jste někdy bal(a) v práci oproti ostatním znevýhodněn(a)?

10. Váš věk?

11. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rozmahelová, N.Postavení žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19177.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.