Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názor na depresi jako civilizační chorobu

Názor na depresi jako civilizační chorobu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Maryia Khatskevich
Šetření:06. 01. 2012 - 13. 01. 2012
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):31 / 31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako praktická část mé seminární práce na téma "Deprese". Bude zachována naprostá anonymita, proto prosím o pravdivé odpovědi a názory. Vybírejte odpovědi s kterými nejvíce souhlasíte. Snažte se odpovědět u každé otázky.

Odpovědi respondentů

1. Jaká část populace má diagnostikovanou depresivní poruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3%2552,08 %52,08 %  
8%2041,67 %41,67 %  
1%36,25 %6,25 %  

Graf

2. Při depresi je v těle (mozku) málo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
serotoninu4389,58 %89,58 %  
zinku36,25 %6,25 %  
kolagenu24,17 %4,17 %  

Graf

3. Slovo "anxiózní" znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úzkostný3981,25 %81,25 %  
neklidný612,5 %12,5 %  
strnulý36,25 %6,25 %  

Graf

4. Antidepresiva se nejčastěji užívají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik měsíců4593,75 %93,75 %  
jeden měsíc24,17 %4,17 %  
jeden týden12,08 %2,08 %  

Graf

5. Způsob léčby, při níž je člověk oslňován silným bílým světlem, se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fototerapie4593,75 %93,75 %  
gestalt terapie36,25 %6,25 %  

Graf

6. Hlubokou depresi lze nejspolehlivěji vyléčit pomocí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektrokonvulzivní terapií3062,5 %62,5 %  
hypnózy1531,25 %31,25 %  
akupunktury36,25 %6,25 %  

Graf

7. Často mě přepadají pocity viny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
nesouhlasím1429,17 %29,17 %  
spíše souhlasím1122,92 %22,92 %  
souhlasím612,5 %12,5 %  

Graf

8. Pozoruji u sebe nezájem o okolní dění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
spíše souhlasím1225 %25 %  
souhlasím24,17 %4,17 %  

Graf

9. Rád se setkávám s lidmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2143,75 %43,75 %  
souhlasím1429,17 %29,17 %  
spíše nesouhlasím816,67 %16,67 %  
nesouhlasím510,42 %10,42 %  

Graf

10. Nejhorší náladu mívám ránu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1633,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím1327,08 %27,08 %  
souhlasím1225 %25 %  
spíše souhlasím714,58 %14,58 %  

Graf

11. Napadají mě myšlenky na sebevraždu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3368,75 %68,75 %  
spíš nesouhlasím1122,92 %22,92 %  
spíš souhlasím48,33 %8,33 %  

Graf

12. Plánování aktivit a rozhodování v pohodě zvládám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím2450 %50 %  
souhlasím1429,17 %29,17 %  
spíš nesouhlasím714,58 %14,58 %  
nesouhlasím36,25 %6,25 %  

Graf

13. Dělat běžné činnosti mě vyčerpává.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím2041,67 %41,67 %  
spíš souhlasím1429,17 %29,17 %  
nesouhlasím1122,92 %22,92 %  
souhlasím36,25 %6,25 %  

Graf

14. Pořád si něco vyčítám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2143,75 %43,75 %  
spíš nesouhlasím1429,17 %29,17 %  
spíš souhlasím918,75 %18,75 %  
souhlasím48,33 %8,33 %  

Graf

15. Budoucnost vidím optimisticky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
spíš souhlasím1633,33 %33,33 %  
souhlasím918,75 %18,75 %  
nesouhlasím612,5 %12,5 %  

Graf

16. Můj spánek je kvalitní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím1939,58 %39,58 %  
spíš nesouhlasím1429,17 %29,17 %  
souhlasím1122,92 %22,92 %  
nesouhlasím48,33 %8,33 %  

Graf

17. Často mě přepadá vztek nebo lítost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím1939,58 %39,58 %  
spíš nesouhlasím1531,25 %31,25 %  
nesouhlasím918,75 %18,75 %  
souhlasím510,42 %10,42 %  

Graf

18. Mám strach, že si sáhnu na život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4083,33 %83,33 %  
spíš nesouhlasím714,58 %14,58 %  
souhlasím12,08 %2,08 %  

Graf

19. Jím mnohem méně nebo více než dřív.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2960,42 %60,42 %  
spíš nesouhlasím1122,92 %22,92 %  
spíš souhlasím612,5 %12,5 %  
souhlasím24,17 %4,17 %  

Graf

20. Stále pociťuji únavu a vyčerpání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím1837,5 %37,5 %  
spíš nesouhlasím1225 %25 %  
nesouhlasím1122,92 %22,92 %  
souhlasím714,58 %14,58 %  

Graf

21. Jsem normálně aktivní a výkonný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš souhlasím1633,33 %33,33 %  
souhlasím1429,17 %29,17 %  
spíš nesouhlasím1327,08 %27,08 %  
nesouhlasím510,42 %10,42 %  

Graf

22. Znáte někoho kdo trpí depresivní poruchou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %62,5 %  
ne1837,5 %37,5 %  

Graf

23. Myslíte si, že byste dokázali poznat, zda nějaký člověk trpí depresvní poruchou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2143,75 %43,75 %  
ano1939,58 %39,58 %  
ne816,67 %16,67 %  

Graf

24. Jaká je podle vás nejčastější příčina deprese? (možnost vybrat i 2 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stres3981,25 %81,25 %  
dlouhodobá nespokojenost2347,92 %47,92 %  
nedostatek odpočinku, spánku/vyčerpání organismu2245,83 %45,83 %  
zvýšená konzumace alkoholu612,5 %12,5 %  
genetika24,17 %4,17 %  
genetické dispozice12,08 %2,08 %  
naučená bezmocnosť12,08 %2,08 %  

Graf

25. Jaký si myslíte, že je nejlepší způsob léčby deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychoterapie2858,33 %58,33 %  
léky (antidepresiva)1531,25 %31,25 %  
elektrošoky12,08 %2,08 %  
více víry v životě12,08 %2,08 %  
kombinace psychoterapie a léků12,08 %2,08 %  
pozitivni mysleni12,08 %2,08 %  
antidepresíva v kombinácii s psychoterapiou12,08 %2,08 %  

Graf

26. Myslíte si, že se dá deprese označit za civilizační chorobu? Rozveďte proč ano či ne.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

ano

ano

ano

ano

ano

ano - dnešní svět je uspěchanější, na lidi jsou kladeny větší nároky, hdoně lidí má problémy v práce nebo s penězi, snadněji podlehnou stresu

ano - přehnané nároky zaměstnavatele, někdy i nezájem společnosti

ano - vzhledem k celkově narůstajícím nárokům a tlakům na člověka - především ze strany společnosti.

Ano v dnešní době jsou lidé delší dobu nespokojení s něčím. Ať je to práce, rodina peníze

áno, je spôsobená čiastočne životným štýlom ľudí. Zlými stravovacími návykmi, nedostatočnou telesnou aktivitou ale aj prílišnou zainteresovanosťou v sociálnych sieťach - malá návštevnosť spoločnosti, spoločenského diania...

Ano, je mezi nejčastějšími chorobami.

Ano, je spojena s neustálým nátlakem na výkonnost a schopnost zvládat v krátkém časovém úseku velmi mnoho aktivit.

ano, je teď "v modě"

ano, je více hektická doba

ano, lidé mají hodně problémů, jsou více ve stresu, doba je uspěchaná a nikdy nemáte nic jisté

ano, protoze clovek na sebe zapomina anema cas na sebe

Ano, protože dnešní doba je plná stresu a spousta lidí neumí odpočívat.

ano, rozšiřuje se

Ano, společnost klade stále vyšší nároky, pokud chceme uspět snažíme se přizpůsobit, tím vzniká začarovaný kruh

ano, společnost nás nutí k vysokému výkonu a velkému vytížení

Ano, sposta lidí nezvládá chaos kolem nich.

ano, v dnešní uspěchané době

ano, vliv prostředí a stres

Ano. Je to kvůli podmínkám ve kterých žijeme, stresu, tlaku apod.

Ano. Souvisi se zmenami zivotniho stylu populace v moderni civilizaci.

ano. V případě deprese hrozí ohrožení na životě - sebevražda

Ano. Všechno kolem nás je uspěchané a lidé jsou ve stresu.

Ano...žijeme stále ve stresu

Ano.spolecnost na nas klade vysoke naroky

Asi ano - je více stresu a stále se za něčím hodíme a spěcháme, málo spíme apod.

Asi ano, stupňují se nároky na člověka, a lidé mají čas se zabývat více vlastní psychikou.

Myslím si, že ano, protože depresivní choroba v populaci narůstá závratným tempem. Přitom na vině ani nemusí být vrozená povaha člověka, ale i vnější podněty (stres v práci, obava o budoucnost).

myslím si, že je to nemoc jako každá jiná, jen k ní má někdo více rodinné dispozice jiný ne

Myslím si, že ne. Depresí může trpět i samotář v pralese.

Myslím si,že ano. Okolí má velký vliv na to, zda jsme psychicky v pořádku či ne. Ať jde o stres nebo o naše závislosti.

Ne

ne - je to porucha

Ne.

nevím

nevím

nevím, asi ano

snáď ani nie, čo viem tak depresívne symptómy sa prejavujú aj u zvierat

spíše ano, protože dříve neměli lidé tolik času na přemýšlení, na nicnedělání

stres, orientace na výkon

Určitě..Je mnohem více stresových faktorů..

zalezi, zda je ze stesu atd, nebo jako v mem pripade kdy jsem byla nezletila znasilnena... proste zalezi hrozne jak si ji clovek vypestuje, a nutne byt civilizacni nemusi. jen se o tom ted vice mluvi

Zřejmě ano, protože se zdá, že depresi způsobuje dnešní styl života. A je také více viditelná (dříve neexistovali psychologové, kteří by ji zachycovali).

27. Jak by se podle Vás měli lidé chovat k někomu trpícímu depresemi? Krátce napište svůj názor.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

asi jako k ostatním

dostat ho k odborníkovi, snažit se ho povzbudit

chápavě

jako by je neměl

Jako k nemocnemu

Jako k normálnímu člověku

Jako k normálnímu člověku,ale citilivěj.

Jako k normálnímu člověku.

Klidně

meli by byt ohleduplni

Měli by mu pomoci v zajištění odborné péče.

mit s nim trpelivost

Myslím že stejně jako dříve, protože kdyby na něj začali být "medoví", mohlo by ho to uvrhnout do ještě větší deprese, protože by mu lidé dávali najevo soucit, že je nemocný.

myslím, že není uplně vhodné ho pouze litovat, spíše se snažit poukazovat na to co se mu podařilo a pomoci s vhodnou volnočasovou aktivitou

nabídnout pomoc

Neívm.

nelitovat ho

nelitovat ho, zkusit naslouchat, nechovat se k němu jak k méněcennému

nelitovat, neuklidňovat, nepokoušet se pomoci lítostí, naopak pomoci ho zaměstnat jinými, jednoduchými myšlenkami

Nemít na něj náročné požadavky, nechat ho v klidu, dávat mu lásku a pocit sounáležitosti, nabízet, ale nevnucovat mu nějakou aktivitu.

nemyslím si, že by měli výrazně měnit své chování, ale měli by být trochu ohleduplnější

nesnažiť sa ich presvedčiť, že život je krásny, všetko je super, ale skôr im pomôcť vyhľadať odbornú pomoc

nevím

nevysmívat se, nezlehčovat, být účastný

normálně

normálně

normálně

Normálně - určitě ho nelitovat, snažit se ho vyslechnout pokud o svém problému chce mluvit.

ohleduplně a podporovat ho,nikoli odsuzovat a vinit

Ohleduplne a s pochopenim, nikoliv pasivne prihlizet.

ohleduplně, nebagatelizovat jeho potíže, nepovažovat ho za lenocha nebo simulanta

Pokud možno jako ke zdravému člověku.

Pomoci mu najít aktivity, kterých by se účastnil, aby neseděl doma na židli, ale vytrhl se ze svých myšlenek a pocitů.

Snažit se dodat mu energii.

snažit se ho zaměstnat

Snažit se mu pomoci i přes neochotu nemocného (zajistit psychoterapeuta, pokud už nemocný svůj život nezvládá). Vysvětlit mu, že se není za co stydět a pokusit se ho optimisticky naladit do budoucna.

stejne jako k nekomu trpicimu napr. diabetem

Těžko říct, sama nevím jak bych se zachovala.

Tolerantně, naslouchat mu.

Treba ho najprv vypočuť, upokojiť ho a zbaviť obáv, ale zároveň navnadiť na pozitívne myšlienky, ukázať mu, že všetko zlé je na niečo dobré, ukázať mu, že má prečo žiť. Hlavne byť stále pri ňom a pozorovať všetky zmney v chovaní, aby si neisahol na život v chvíľke keď s ním nie sme. Robiť zmeny v jeho živote, aby videl stále niečo nové , robiť radosti každý deň (kúpiť mu darček, ísť sním nakupovať, veĽA CHODIŤ DO PRíRODY,... poprípade ho "donútiť" urobiť dobrý skutok, ísť do útulku a zobrať si zviera, prisipeť na cahritu, hocičo, z čoho bude mať dobý pocit a bude sa cítiť nápomocný, nie ZBYTOČNÝ!

velice tolerantně, nikdy nikdo neví jestli se nedostane do stejné situace

vetsinou se to ani neda poznat, nevim

vlídně a s pochopením

vstřícně, mile, nevyvolávat u něj agrese

x

Zajímat se o něj, ať o to stojí nebo ne.

Zcela normálně. Měli by se zajímat, jak se mu daří, jak se cítí.

28. Zkuste v krátkosti uvést, jak si myslíte, že se deprese projevuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

apatie, nechuť do života, vyčerpání z běžných úkonů, ztráta zájmu o koníčky a přátele, ztráta hmotnosti

Apatie,lhostejnost o dění,o okolí,o svůj vzhled..o cokoli.

Castymi stavy hlubokeho smutku, castou unavou.

Člověk je lítostivý, plačtivý, nevyspalý, myslí mu to pomaleji...

člověk kolikrát není schopný ani vstát z postele a uvařit si

člověk trpící depresí je v neočekávanou dobu přepaden pocitem úzkosti, nutkavou plačtivostí, sám ale pro to nezná důvod svého stavu

naladovost

náladový, sklon k alkoholismu, sebeobviňování, myšlenky na sebevraždu..

Nechuť cokoliv dělat, nezájem o okolí, sebelítost, úzkost.

nechuť do života špatné spaní špatná nálada

nervozita,poruchy spánku,výčitky, že něco dělám špatně,nesoustředěnost

neschopnost cokoli dělat, člověk se trápí v sobě, nebaví se o tom

nestíhá plnit si své povinnosti, přestane chodit do práce, může to řešit alkoholem či jinou látkou. Můžou se objevit známky maniodepresivního syndromu.ů

Netečnost k okolí, uzavření do sebe, extrémní únava.

nevím

Nevím, zkusím si jen tipnout - nervozita, podráždění.

nezajem o cokoliv, nechce do spolecnosti, nechce se mu nic delat, vechno ho vycerpava, mysli negativne

nezájem o okolí, smutek

nezájem o život, o okolí, vyčerpanost, neschopnost spát apod.

pesimizmus, beznádej, smútok nespavosť, alebo dlhé spanie nechuť do jedla alebo prejedanie sa myšlienky na samovraždu neschopnosť vstať z postele a čokoľvek robiť

pocity uzkosti, marnosti, nenalady, myslenek na sebevrazdu, unavy

Pocity úzkosti, nezájem o okolí, podrážděnost.

pocity úzkosti, záchvaty...

problémy se spánkem, únava a vyčerpání, myšlenky na sebevraždu, pocity zbytečnosti, pesimismus, nezájem o okolí a aktivity, neschopnost plánovat do budoucna, zhoršení stavu ráno...

různě - nejčastěji myslím apatií, vztekem, agresivitou

smutek, bezradostnost, apatie, úzkost, uzavřenost, ztráta energie, ztráta vůle, ztráta zájmů, porucha spánku...

Smutek, nezájem o okolí atd.

smutek, špatný spánek, nechuť k většině aktivit, pesimismus

smutek, zvysena potreba spanku, velke premahani delat i zakladni veci

Stavy úzkosti, nezvladatelná panika, deprimovanost, vyčerpání, ...

stavy úzkosti, strachu, myšlenky na sebevraždu

špatná nálada, nekomunikativnost, nespolehlivost

špatný spánek, pocity smutku, únava, nezájem o okolí

Tendencemi uvažovat o sebevraždě. Hlubokým prožíváním i nepatrných emocí, převážně smutku. Netečností.

trvale špatná nálada, poruchy spánku, nezájem o okolí

u me to bylo nenavisti k sobe, myslenkami na sebevrazdu, nezajmem o cokoli, zvysenou konzumaci jidla, sebeposkozovanim takze to asi bude u ostatnich podobne

uzatváranie sa do seba, mrzutá nálada, úzkostné stavy, migrény, porucha príjmu potravy a následné telesné zmeny (chudnutie, kruhy pod očami), človek je vyčerpaný, nejaví záujem o spoločnosť

uzavrenosti cloveka

uzavřenost

Uzavřenost, pláč.

úzkost, nic tě nebaví

úzkostí, napadáním druhých lidí, bývá to různé

V

výkyvy nálady, sebevražendé sklony

x

ztráta zájmu o cokoliv, pocit zbytečnosti, méněcennosti, život je zbytečný, nic dobrého mě nečeká, myšlenky na sebevraždu

Ztrátou chuti k životu, emoční oploštělostí, ztrátou smyslu života.

29. Jaký typ člověka podle Vás je nejvíce náchylný k depresím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
melancholik4491,67 %91,67 %  
cholerik36,25 %6,25 %  
flegmatik12,08 %2,08 %  

Graf

30. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4593,75 %93,75 %  
muž36,25 %6,25 %  

Graf

31. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27510,42 %10,42 %  
23510,42 %10,42 %  
22510,42 %10,42 %  
25510,42 %10,42 %  
2148,33 %8,33 %  
4024,17 %4,17 %  
1824,17 %4,17 %  
3424,17 %4,17 %  
2024,17 %4,17 %  
2424,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 17
28
38
31
42
47
19
33
39
26
36
32
1429,17 %29,17 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.16
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:35.86
Směrodatná odchylka:5.99
Medián:25
Modus:27

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Pořád si něco vyčítám.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Můj spánek je kvalitní.

19. Jím mnohem méně nebo více než dřív.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 7. Často mě přepadají pocity viny.
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 13. Dělat běžné činnosti mě vyčerpává.
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Můj spánek je kvalitní.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká část populace má diagnostikovanou depresivní poruchu?

2. Při depresi je v těle (mozku) málo:

3. Slovo "anxiózní" znamená:

4. Antidepresiva se nejčastěji užívají

5. Způsob léčby, při níž je člověk oslňován silným bílým světlem, se nazývá:

6. Hlubokou depresi lze nejspolehlivěji vyléčit pomocí

7. Často mě přepadají pocity viny.

8. Pozoruji u sebe nezájem o okolní dění.

9. Rád se setkávám s lidmi.

10. Nejhorší náladu mívám ránu.

11. Napadají mě myšlenky na sebevraždu.

12. Plánování aktivit a rozhodování v pohodě zvládám.

13. Dělat běžné činnosti mě vyčerpává.

14. Pořád si něco vyčítám.

15. Budoucnost vidím optimisticky.

16. Můj spánek je kvalitní.

17. Často mě přepadá vztek nebo lítost.

18. Mám strach, že si sáhnu na život.

19. Jím mnohem méně nebo více než dřív.

20. Stále pociťuji únavu a vyčerpání.

21. Jsem normálně aktivní a výkonný/á.

22. Znáte někoho kdo trpí depresivní poruchou?

23. Myslíte si, že byste dokázali poznat, zda nějaký člověk trpí depresvní poruchou?

24. Jaká je podle vás nejčastější příčina deprese? (možnost vybrat i 2 odpovědi)

25. Jaký si myslíte, že je nejlepší způsob léčby deprese?

29. Jaký typ člověka podle Vás je nejvíce náchylný k depresím?

30. Pohlaví:

31. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká část populace má diagnostikovanou depresivní poruchu?

2. Při depresi je v těle (mozku) málo:

3. Slovo "anxiózní" znamená:

4. Antidepresiva se nejčastěji užívají

5. Způsob léčby, při níž je člověk oslňován silným bílým světlem, se nazývá:

6. Hlubokou depresi lze nejspolehlivěji vyléčit pomocí

7. Často mě přepadají pocity viny.

8. Pozoruji u sebe nezájem o okolní dění.

9. Rád se setkávám s lidmi.

10. Nejhorší náladu mívám ránu.

11. Napadají mě myšlenky na sebevraždu.

12. Plánování aktivit a rozhodování v pohodě zvládám.

13. Dělat běžné činnosti mě vyčerpává.

14. Pořád si něco vyčítám.

15. Budoucnost vidím optimisticky.

16. Můj spánek je kvalitní.

17. Často mě přepadá vztek nebo lítost.

18. Mám strach, že si sáhnu na život.

19. Jím mnohem méně nebo více než dřív.

20. Stále pociťuji únavu a vyčerpání.

21. Jsem normálně aktivní a výkonný/á.

22. Znáte někoho kdo trpí depresivní poruchou?

23. Myslíte si, že byste dokázali poznat, zda nějaký člověk trpí depresvní poruchou?

24. Jaká je podle vás nejčastější příčina deprese? (možnost vybrat i 2 odpovědi)

25. Jaký si myslíte, že je nejlepší způsob léčby deprese?

29. Jaký typ člověka podle Vás je nejvíce náchylný k depresím?

30. Pohlaví:

31. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Khatskevich, M.Názor na depresi jako civilizační chorobu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19192.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.