Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MHD v Praze!

MHD v Praze!

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Preislerova
Šetření:07. 01. 2012 - 14. 01. 2012
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Preislerová a jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. 

Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce ,,MHD v Praze". 

Vyplnění dotazníku potrvá pár minut a velice mi tím pomůžete. 

 

Předem mnohokrát děkuji,

 

Bc. Lucie Preislerová

Odpovědi respondentů

1. Využíváte někdy k vlastní přepravě MHD v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10288,7 %88,7 %  
ne1311,3 %11,3 %  

Graf

2. Z jakého důvodu využíváte jiný druh přepravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekvalitní služby MHD646,15 %5,22 %  
Kvůli pohodlí430,77 %3,48 %  
Vysoká cena jízdného17,69 %0,87 %  
Nízká bezpečnost MHD17,69 %0,87 %  
Jiný důvod 17,69 %0,87 %  

Graf

3. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metro9795,1 %84,35 %  
Tramvaj8482,35 %73,04 %  
Autobus7775,49 %66,96 %  

Graf

4. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metro5957,84 %51,3 %  
Tramvaj2827,45 %24,35 %  
Autobus1514,71 %13,04 %  

Graf

5. Jak často využíváte MHD v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den4140,2 %35,65 %  
Několikrát týdně3837,25 %33,04 %  
Příležitostně 2322,55 %20 %  

Graf

6. Jakým způsobem nejčastěji získáváte jízdenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastním Opencard5250,98 %45,22 %  
Osobně (v trafikách, v prodejnách dopravního podniku, v automatech, u řidiče)2827,45 %24,35 %  
Prostřednictvím mobilního telefonu (SMS služba)1817,65 %15,65 %  
Jiný způsob43,92 %3,48 %  

Graf

7. Jak celkově hodnotíte MHD v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4847,06 %41,74 %  
dobrý3332,35 %28,7 %  
dostatečný1110,78 %9,57 %  
výborný98,82 %7,83 %  
nedostatečný10,98 %0,87 %  

Graf

8. Jak hodnotíte ceny jízdného MHD v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ceny spíše vysoké4746,08 %40,87 %  
Vyhovující2928,43 %25,22 %  
Ceny vysoké 2524,51 %21,74 %  
Naprosto vyhovující10,98 %0,87 %  

Graf

9. Nakolik jste spokojen(á) s následujícími parametry MHD v Praze? (známkování jako ve škole - 1 -> nejlepší, 5 -> nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rozsah sítě dopravních linek1.9610.704
Návaznost dopravních linek2.3330.654
Rychlost přepravy2.1670.59
Bezbariérový přístup3.0290.891
Nabízený sortiment jízdenek2.7161.066
Dostupnost informací o změnách v dopravě2.8531.145

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7968,7 %68,7 %  
Muž3631,3 %31,3 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ - Bc.3833,04 %33,04 %  
3833,04 %33,04 %  
VŠ - Magisterské1210,43 %10,43 %  
Vyučení bez maturity119,57 %9,57 %  
Vyučení s maturitou76,09 %6,09 %  
Vyšší54,35 %4,35 %  
43,48 %3,48 %  

Graf

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let4640 %40 %  
26 - 35 let4337,39 %37,39 %  
36 - 45 let1210,43 %10,43 %  
46 - 60 let 86,96 %6,96 %  
16 - 20 let 32,61 %2,61 %  
méně než 15 let21,74 %1,74 %  
61 a více 10,87 %0,87 %  

Graf

13. Jaký je Váš ekonomický statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec, OSVČ6153,04 %53,04 %  
Student s pravidelným příjmem2118,26 %18,26 %  
Student bez stálého příjmu2017,39 %17,39 %  
Matka na mateřské dovolené76,09 %6,09 %  
Nezaměstnaný32,61 %2,61 %  
Důchodce32,61 %2,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jaký je Váš ekonomický statut?

  • odpověď Zaměstnanec, OSVČ:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte někdy k vlastní přepravě MHD v Praze?

3. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte? (možnost více odpovědí)

4. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte nejčastěji?

5. Jak často využíváte MHD v Praze?

6. Jakým způsobem nejčastěji získáváte jízdenky?

7. Jak celkově hodnotíte MHD v Praze?

8. Jak hodnotíte ceny jízdného MHD v Praze?

9. Nakolik jste spokojen(á) s následujícími parametry MHD v Praze? (známkování jako ve škole - 1 -> nejlepší, 5 -> nejhorší)

10. Vaše pohlaví?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

13. Jaký je Váš ekonomický statut?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte někdy k vlastní přepravě MHD v Praze?

3. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte? (možnost více odpovědí)

4. Jaký typ dopravního prostředku MHD využíváte nejčastěji?

5. Jak často využíváte MHD v Praze?

6. Jakým způsobem nejčastěji získáváte jízdenky?

7. Jak celkově hodnotíte MHD v Praze?

8. Jak hodnotíte ceny jízdného MHD v Praze?

9. Nakolik jste spokojen(á) s následujícími parametry MHD v Praze? (známkování jako ve škole - 1 -> nejlepší, 5 -> nejhorší)

10. Vaše pohlaví?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Do jaké věkové kategorie spadáte?

13. Jaký je Váš ekonomický statut?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Preislerova, L.MHD v Praze! (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19194.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.