Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Integrovaný záchranný systém - IZS

Integrovaný záchranný systém - IZS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kúdelová
Šetření:14. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Prosím o zodpovězení pár otázek týkajících se tématu Integrovaný záchranný systém.

 

Předem děkuji za zodpovězení.

 

Monika Kúdelová

Odpovědi respondentů

1. Mezi základní složky IZS patří ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR, Hasičský záchranný zbor, Záchranná služba16672,49 %72,49 %  
Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný zbor, Záchranná služba 5222,71 %22,71 %  
Záchranná služba, Městská policie , Hasičský záchranný zbor 114,8 %4,8 %  

Graf

2. Pokud složky záchranného systému řeší mimořádnou událost, pak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý občan je povinen uposlechnout jejich pokynů18580,79 %80,79 %  
každý občan je povinen opustit místo mimořádné události219,17 %9,17 %  
nemusí jejich pokynů uposlechnout ti občané, kteří touto událostí nebyli sami postiženi198,3 %8,3 %  
každý občan je povinen přispět finanční částkou na jejich činnost, pokud ho o to požádají41,75 %1,75 %  

Graf

3. Kdo rozhoduje o evakuaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krizový štáb17676,86 %76,86 %  
starosta obce 3615,72 %15,72 %  
Prezident republiky104,37 %4,37 %  
Parlament ČR73,06 %3,06 %  

Graf

4. Jaký je správný resuscitační poměr u dospělé osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 vdechy : 30 stlačení hrudníku11349,34 %49,34 %  
1 vdech : 5 stlačení hrudníku 6628,82 %28,82 %  
1 vdech : 15 stlačení hrudníku 2510,92 %10,92 %  
2 vdechy : 5 stlačení hrudníku 2510,92 %10,92 %  

Graf

5. Jak vypadá stabilizovaná poloha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vleže na boku s pokrčenými končetinami dále od podložky17275,11 %75,11 %  
vleže na zádech s podloženou hlavou 2611,35 %11,35 %  
vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně 208,73 %8,73 %  
vleže na zádech s podloženýma nohama 114,8 %4,8 %  

Graf

6. Jak stavíme krvácení z nosu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stlačením nosních křídel, předklonem hlavy a studeným obkladem 7633,19 %33,19 %  
předklonem hlavy a studeným obkladem 7231,44 %31,44 %  
stlačením nosních křídel, záklonem hlavy a studeným obkladem 7131 %31 %  
stlačením nosních křídel proti sobě 104,37 %4,37 %  

Graf

7. Na přechodu pro chodce se chodí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vpravo14563,32 %63,32 %  
vlevo nebo vpravo, podle hustoty provozu chodců 4419,21 %19,21 %  
uprostřed2711,79 %11,79 %  
vlevo135,68 %5,68 %  

Graf

8. Telefonní číslo na Policii ČR :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15819585,15 %85,15 %  
155146,11 %6,11 %  
156104,37 %4,37 %  
150104,37 %4,37 %  

Graf

9. Pokyny policistů :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou nadřazeny dopravním značkám i světelným signálům 18781,66 %81,66 %  
jsou nadřazeny dopravním značkám, ale nejsou nadřazeny světelným signálům 2510,92 %10,92 %  
nejsou nadřazeny světelným signálům ani dopravním značkám 135,68 %5,68 %  
nejsou nadřazeny stálým svislým dopravním značkám 41,75 %1,75 %  

Graf

10. Patronem hasičů je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svatý Florián 19082,97 %82,97 %  
Svatý Václav 166,99 %6,99 %  
Svatá Barbora135,68 %5,68 %  
Svatý Josef 104,37 %4,37 %  

Graf

11. Který den v roce a v kolik hodin se provádí zkouška sirén?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin19484,72 %84,72 %  
každou první středu v lednu, v dubnu a v září ve 12:00 hodin146,11 %6,11 %  
každou třetí středu v měsíci ve 12:00 hodin 125,24 %5,24 %  
každou druhou sobotu v měsíci ve 12:00 hodin93,93 %3,93 %  

Graf

12. Pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13257,64 %57,64 %  
muž 9742,36 %42,36 %  

Graf

13. Věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-257834,06 %34,06 %  
26-356729,26 %29,26 %  
36-453113,54 %13,54 %  
46-552711,79 %11,79 %  
56 a více 2611,35 %11,35 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské 9240,17 %40,17 %  
Úplné střední 7231,44 %31,44 %  
Střední4318,78 %18,78 %  
Základní156,55 %6,55 %  
Vyšší odborné 73,06 %3,06 %  

Graf

15. Bydliště :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město 11550,22 %50,22 %  
malá obec 6829,69 %29,69 %  
krajské město 4620,09 %20,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mezi základní složky IZS patří ?

2. Pokud složky záchranného systému řeší mimořádnou událost, pak:

3. Kdo rozhoduje o evakuaci?

4. Jaký je správný resuscitační poměr u dospělé osoby?

5. Jak vypadá stabilizovaná poloha?

6. Jak stavíme krvácení z nosu?

7. Na přechodu pro chodce se chodí ?

8. Telefonní číslo na Policii ČR :

9. Pokyny policistů :

10. Patronem hasičů je:

11. Který den v roce a v kolik hodin se provádí zkouška sirén?

12. Pohlaví :

13. Věk :

14. Dosažené vzdělání :

15. Bydliště :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mezi základní složky IZS patří ?

2. Pokud složky záchranného systému řeší mimořádnou událost, pak:

3. Kdo rozhoduje o evakuaci?

4. Jaký je správný resuscitační poměr u dospělé osoby?

5. Jak vypadá stabilizovaná poloha?

6. Jak stavíme krvácení z nosu?

7. Na přechodu pro chodce se chodí ?

8. Telefonní číslo na Policii ČR :

9. Pokyny policistů :

10. Patronem hasičů je:

11. Který den v roce a v kolik hodin se provádí zkouška sirén?

12. Pohlaví :

13. Věk :

14. Dosažené vzdělání :

15. Bydliště :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kúdelová, M.Integrovaný záchranný systém - IZS (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19217.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.