Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence rakoviny prsu

Prevence rakoviny prsu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kořínková
Šetření:16. 01. 2012 - 23. 01. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentka 3. ročníku VOŠ a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku na téma Prevence rakoviny prsu, jehož výsledky budou použity do mé seminární práce. Vzhledem k tématu prosím o vyplnění pouze ženy.

 

Děkuji za vyplnění

Lucie Kořínková.

Odpovědi respondentů

1. Označte, co podle Vás vystihuje pojem karcinom prsu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejčastější zhoubné onemocnění žen5990,77 %90,77 %  
Zhoubné nádorové onemocnění prsu vyskytující se zřídka34,62 %4,62 %  
Nezhoubné nádorové onemocnění prsu34,62 %4,62 %  

Graf

2. Jak podle Vás člověk nejlépe získá informace o karcinomu prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od lékaře4163,08 %63,08 %  
Z internetu1218,46 %18,46 %  
Z televize57,69 %7,69 %  
Z knih, časopisů34,62 %4,62 %  
Nezajímám se34,62 %4,62 %  
kombinaci prvnich 4 moznosti11,54 %1,54 %  

Graf

3. Poskytuje Vám Váš gynekolog dostatek informací o riziku a prevenci vzniku karcinomu prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4772,31 %72,31 %  
Ano1827,69 %27,69 %  

Graf

4. Myslíte si, že máte znalost o prevenci a riziku vzniku karcinomu prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3553,85 %53,85 %  
Ne3046,15 %46,15 %  

Graf

5. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk, ženské pohlaví5686,15 %86,15 %  
Promiskuita, fyzická námaha46,15 %6,15 %  
Malá prsa, pozdní nástup menstruace23,08 %3,08 %  
Kojení, porod23,08 %3,08 %  
Gynekologická operace11,54 %1,54 %  

Graf

6. Dodržujete zdravý životní styl (nekouříte, nepijete alkohol, sportujete, dodržujete zdravou výživu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dodržuji4670,77 %70,77 %  
Nedodržuji1320 %20 %  
Dodržuji důsledně69,23 %9,23 %  

Graf

7. Vyšetřuje Vám Váš gynekolog prsy při preventivní gynekologické prohlídce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyšetřuje4975,38 %75,38 %  
Ano, pravidelně1015,38 %15,38 %  
Ano, ale výjimečně69,23 %9,23 %  

Graf

8. Znáte pojem samovyšetření prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6092,31 %92,31 %  
Ne57,69 %7,69 %  

Graf

9. Provádíte na sobě pravidelně samovyšetření prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4061,54 %61,54 %  
Ano2538,46 %38,46 %  

Graf

10. Jak často by se mělo provádět samovyšetření prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně5889,23 %89,23 %  
Jednou ročně46,15 %6,15 %  
Jednou denně34,62 %4,62 %  

Graf

11. Co je mamografické vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rentgenologická metoda určená k zobrazení prsu5990,77 %90,77 %  
Vyšetření prsu gynekologem při preventivní prohlídce23,08 %3,08 %  
Vyšetření určující stupeň rizika pro vznik karcinomu prsu23,08 %3,08 %  
Vyhodnocení rentgenologického snímku zkušeným gynekologem11,54 %1,54 %  
Odběr tkáně prsu k dalšímu vyšetření11,54 %1,54 %  

Graf

12. Od jakého věku je mamografické vyšetření hrazeno pojišťovnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 45 let5990,77 %90,77 %  
Od 30 let46,15 %6,15 %  
Od 60 let23,08 %3,08 %  

Graf

13. Byla jste již na mamografickém vyšetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5990,77 %90,77 %  
Ano46,15 %6,15 %  
Ano, chodím pravidelně23,08 %3,08 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 30 let5381,54 %81,54 %  
30 - 45 let1116,92 %16,92 %  
Více než 45 let11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte, co podle Vás vystihuje pojem karcinom prsu:

2. Jak podle Vás člověk nejlépe získá informace o karcinomu prsu?

3. Poskytuje Vám Váš gynekolog dostatek informací o riziku a prevenci vzniku karcinomu prsu?

4. Myslíte si, že máte znalost o prevenci a riziku vzniku karcinomu prsu?

5. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

6. Dodržujete zdravý životní styl (nekouříte, nepijete alkohol, sportujete, dodržujete zdravou výživu)?

7. Vyšetřuje Vám Váš gynekolog prsy při preventivní gynekologické prohlídce?

8. Znáte pojem samovyšetření prsu?

9. Provádíte na sobě pravidelně samovyšetření prsu?

10. Jak často by se mělo provádět samovyšetření prsu?

11. Co je mamografické vyšetření?

12. Od jakého věku je mamografické vyšetření hrazeno pojišťovnou?

13. Byla jste již na mamografickém vyšetření?

14. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte, co podle Vás vystihuje pojem karcinom prsu:

2. Jak podle Vás člověk nejlépe získá informace o karcinomu prsu?

3. Poskytuje Vám Váš gynekolog dostatek informací o riziku a prevenci vzniku karcinomu prsu?

4. Myslíte si, že máte znalost o prevenci a riziku vzniku karcinomu prsu?

5. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu?

6. Dodržujete zdravý životní styl (nekouříte, nepijete alkohol, sportujete, dodržujete zdravou výživu)?

7. Vyšetřuje Vám Váš gynekolog prsy při preventivní gynekologické prohlídce?

8. Znáte pojem samovyšetření prsu?

9. Provádíte na sobě pravidelně samovyšetření prsu?

10. Jak často by se mělo provádět samovyšetření prsu?

11. Co je mamografické vyšetření?

12. Od jakého věku je mamografické vyšetření hrazeno pojišťovnou?

13. Byla jste již na mamografickém vyšetření?

14. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kořínková, L.Prevence rakoviny prsu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19350.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.