Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agroturistika v ČR

Agroturistika v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Zemčíková
Šetření:23. 01. 2012 - 15. 02. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):34 / 21.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomiky cestovního ruchu na Vysoké škole báňské. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který se týká současného stavu agroturistiky v ČR. Získané údaje budou využity v mé bakalářské práci na téma „Uplatnění a rozvoj agroturistiky v ČR. Předem Vám moc děkuji za vyplnění, bez Vašich informací bych svou bakalářskou práci nemohla zpracovat.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s pojmem agroturistika (venkovský cestovní ruch, ekoturistika, ekoagroturistika..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám tuto formu.10279,69 %79,69 %  
Něco mi to říká, ale neumím to definovat.1713,28 %13,28 %  
Neznám tuto formu cestovního ruchu.97,03 %7,03 %  

Graf

2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole.6450 %50 %  
Na internetu.6046,88 %46,88 %  
V časopise, novinách.4031,25 %31,25 %  
V televizi.3225 %25 %  
Od rodiny, přátel, známých.2317,97 %17,97 %  
Prostřednictvím propagačních materiálů jednotlivých agrofarem.2015,63 %15,63 %  
Nesetkal/a jsem se s tímto pojmem.97,03 %7,03 %  
V cestovní kanceláři.75,47 %5,47 %  
Při psaní diplomové práce10,78 %0,78 %  
při cestování10,78 %0,78 %  
od mládí jsem u koní, momentálně píši BP na téma založení jezdecké stáje, takže vím, co tyto pojmy znamenají10,78 %0,78 %  

Graf

3. Máte ve svém okolí agrofarmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím o jedné.otázka č. 4, Ano, několik agrofarem.otázka č. 4, Ne, žádná se v mém okolí nevyskytuje.otázka č. 8, Nejsem si jist/a.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jist/a.6550,78 %50,78 %  
Ne, žádná se v mém okolí nevyskytuje.2922,66 %22,66 %  
Ano, vím o jedné.2519,53 %19,53 %  
Ano, několik agrofarem.97,03 %7,03 %  

Graf

4. Navštívil/a jste tuto farmu (farmu ve vašem okolí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem ji nenavštívil/a.1441,18 %10,94 %  
Ano, jednou.823,53 %6,25 %  
Více než 3krát. 720,59 %5,47 %  
Ano, 2-3 krát.514,71 %3,91 %  

Graf

5. Všimli jste si jakoukoliv změnu na agrofarmě ve Vašem okolí, rozvíjela se v období 5 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, tato farma je pořád stejná, se stejnými službami.otázka č. 7, Ano, tato farma prošla několika změnami.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, tato farma je pořád stejná, se stejnými službami.2058,82 %15,63 %  
Ano, tato farma prošla několika změnami.1441,18 %10,94 %  

Graf

6. Jakými změnami tato farma prošla? (můžete zvolit několik odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozšíření služeb.1071,43 %7,81 %  
Rozšíření areálu.857,14 %6,25 %  
Nové atrakce.857,14 %6,25 %  
Přestavba budovy.535,71 %3,91 %  
Zvýšili propagaci.535,71 %3,91 %  
Změna v typu ubytování.17,14 %0,78 %  

Graf

7. Jakým způsobem se tato farma propaguje? Vyberte, se kterými druhy jste se setkal/a (můžete zvolit více odpovědí).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky1852,94 %14,06 %  
Prostřednictvím turistického informačního centra1132,35 %8,59 %  
V novinách a časopisech926,47 %7,03 %  
Letáky617,65 %4,69 %  
Plakáty617,65 %4,69 %  
Prostřednictvím rádia411,76 %3,13 %  
Prostřednictvím cestovních kanceláří411,76 %3,13 %  
Billboardy38,82 %2,34 %  
V televizi25,88 %1,56 %  
koně z farmy jezdí po okolí12,94 %0,78 %  
V rozhlase12,94 %0,78 %  
Zpětná vazba, pořádají dětské tábory, které jsou velmi oblíbené a tak se lidé vrací a přivádějí další12,94 %0,78 %  
nevímjestli se propaguje12,94 %0,78 %  

Graf

8. Setkali jste se s propagačními materiály jakékoliv agrofarmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, dosud jsem se nesetkal/a s žádnými propagačními materiály agrofarem.otázka č. 10, Ano, setkal/a jsem se s různými propagačními materiály.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dosud jsem se nesetkal/a s žádnými propagačními materiály agrofarem.7961,72 %61,72 %  
Ano, setkal/a jsem se s různými propagačními materiály.4938,28 %38,28 %  

Graf

9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky3061,22 %23,44 %  
Letáky2959,18 %22,66 %  
Noviny a časopisy2244,9 %17,19 %  
Plakáty1122,45 %8,59 %  
Prostřednictvím turistického informačního centra1122,45 %8,59 %  
Televize816,33 %6,25 %  
Prostřednictvím cestovních kanceláří714,29 %5,47 %  
Prostřednictvím rádia510,2 %3,91 %  
Rozhlas36,12 %2,34 %  
kuchařka bio menu12,04 %0,78 %  

Graf

10. Zúčastnil/a jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, několikrát ročně.otázka č. 11, Ano, jednou za pár let.otázka č. 11, (Téměř) každý rok.otázka č. 11, Ano, výjimečně.otázka č. 11, Ne, není to nic pro mě.otázka č. 21, Ne, ale chtěl/a bych to zkusit.otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale chtěl/a bych to zkusit.6147,66 %47,66 %  
Ne, není to nic pro mě.4837,5 %37,5 %  
Ano, jednou za pár let.64,69 %4,69 %  
Ano, výjimečně.53,91 %3,91 %  
Ano, několikrát ročně.53,91 %3,91 %  
(Téměř) každý rok.32,34 %2,34 %  

Graf

11. Jaké jsou Vaše hlavní důvody pro agroturistiku? Co očekáváte od dovolené na agrofarmě ve srovnání s jinými typy dovolených? Seřaďte podle důležitosti.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Příroda.2.6323.496
Zvířata.3.5265.302
Hezké prostředí.4.1052.62
Možnost turistiky.4.5794.139
Rodinná atmosféra.5.2633.141
Domácí strava/biopotraviny.5.5794.665
Možnost poznat chod farmy.4.5266.039
Klid.5.7894.587

Graf

12. Co Vám na agroturistice vadí? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtížný hmyz.526,32 %3,91 %  
Ranní vstávání.526,32 %3,91 %  
Zápach.421,05 %3,13 %  
Slabý nebo žádný večerní program.421,05 %3,13 %  
Nízký komfort ubytování.315,79 %2,34 %  
Hluk strojů.315,79 %2,34 %  
Kohoutí kokrhání (jiné zvířecí zvuky)210,53 %1,56 %  
kadiboudy :P15,26 %0,78 %  
suchý záchod15,26 %0,78 %  
nic mě nevadí. už pět let na takové farmě žiji15,26 %0,78 %  
nic15,26 %0,78 %  
nic mi nevadí15,26 %0,78 %  

Graf

13. Co je pro Vás na agrofarmě důležité? Co by v jejím vybavení/nabídce podle Vašeho názoru nemělo chybět? Seřaďte podle důležitosti.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Možnost prohlídky farmy.3.0538.681
Dětský koutek.6.2637.141
Zookoutek.5.4212.981
Možnost vaření, stravování.5.1054.41
Společenská místnost.6.1053.778
Dětské hřiště.4.9475.734
Možnost půjčování sportovních a jiných potřeb.5.2114.377
Možnost jezdectví.4.8958.515
Turistické možnosti.46.526

Graf

14. Jak hodnotíte šíři nabídky v oblasti v ČR na škále 1-10 (1 - špatná, 10 - výborná)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3947,37 %7,03 %  
5421,05 %3,13 %  
7210,53 %1,56 %  
815,26 %0,78 %  
415,26 %0,78 %  
215,26 %0,78 %  
115,26 %0,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.94
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.18
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Jak hodnotíte kvalitu ubytování na agrofarmách v ČR na škále 1-10 (zakroužkujte 1 – špatná, 10 – výborná)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5526,32 %3,91 %  
2315,79 %2,34 %  
3315,79 %2,34 %  
6210,53 %1,56 %  
9210,53 %1,56 %  
4210,53 %1,56 %  
815,26 %0,78 %  
115,26 %0,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.53
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.01
Směrodatná odchylka:2
Medián:5
Modus:5

Graf

16. Jak jste se dozvěděli o agrofarmě, kde jste trávili dovolenou? (V případě více dovolených můžete označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel/známých.1473,68 %10,94 %  
Na internetu, přímo přes stránky farmy.1263,16 %9,38 %  
Díky reklamní ceduli u silnice.210,53 %1,56 %  
Na internetu, přes zprostředkovatelské stránky.15,26 %0,78 %  
V cestovní kanceláři.15,26 %0,78 %  
V katalogu s nabídkou ubytování daného regionu.15,26 %0,78 %  

Graf

17. S kým jste dovolenou /dovolené na agrofarmě trávili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/partnerkou.1473,68 %10,94 %  
S dítětem/dětmi.1052,63 %7,81 %  
S přáteli.526,32 %3,91 %  
S rodiči nebo s jinými rodinnými příslušníky.315,79 %2,34 %  
Sám/sama.15,26 %0,78 %  
S kolegy v rámci pracovní akce/semináře atp.15,26 %0,78 %  

Graf

18. Jak se Vám během Vaší dovolené věnovali majitelé agrofarmy? (můžete zvolit i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považovali za samozřejmost informovat Vás o možnostech aktivit na farmě a v okolí.1263,16 %9,38 %  
Považovali za samozřejmost ukázat Vám farmu.1052,63 %7,81 %  
Pozvali Vás k posezení při kávě / koláči / grilování / skleničce ...842,11 %6,25 %  
Na co jste se zeptali, to Vám ukázali a objasnili, ale sami se aktivně nenabídli.736,84 %5,47 %  
Věnovali se Vám každý den, např. při snídani atp.736,84 %5,47 %  
Dali Vám k dispozici katalog s informacemi o aktivitách v okolí.210,53 %1,56 %  
Majitelé se Vám věnovali přespříliš, ocenili byste více soukromí.15,26 %0,78 %  
Majitelé se Vám příliš nevěnovali, protože jsme neprojevili zájem.15,26 %0,78 %  

Graf

19. Zajímají Vás i „konvenční“ agrofarmy, nebo preferujete ty ekologicky hospodařící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji ekofarmy, ale při dovolené to pro mne není podmínkou.947,37 %7,03 %  
Není pro mne důležité, jestli farma hospodaří ekologicky či ne.842,11 %6,25 %  
Ekofarmy zásadně nenavštěvuji.15,26 %0,78 %  
Navštěvuji výhradně ekofarmy.15,26 %0,78 %  

Graf

20. Ovlivnil Vás pobyt na farmě? Pokud ano, jak? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší vztah k přírodě.1052,63 %7,81 %  
Poznání práce zemědělců.947,37 %7,03 %  
Větší význam rodinného života/soudržnosti.947,37 %7,03 %  
Větší zájem o domácí potraviny/biopotraviny.842,11 %6,25 %  
Lepší vztah ke zvířatům.736,84 %5,47 %  
Pochopení problémů zemědělců.631,58 %4,69 %  

Graf

21. Jaké ubytování preferujete (byste preferoval/a) během dovolené na agrofarmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo na farmě.7457,81 %57,81 %  
Chata.1814,06 %14,06 %  
Hotel, penzion.1814,06 %14,06 %  
Apartmán.1310,16 %10,16 %  
V kempu.43,13 %3,13 %  
hlavně pohodlí, pevná postel a soc. zařízení10,78 %0,78 %  

Graf

22. O jaký způsob stravování máte (byste měl/a) zájem během dovolené na agrofarmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polopenze.6349,22 %49,22 %  
Plná penze.4232,81 %32,81 %  
Možnost nákupu základních potravin.107,81 %7,81 %  
Snídaně.97,03 %7,03 %  
Žádné.32,34 %2,34 %  
záleželo by na programu dovolené10,78 %0,78 %  

Graf

23. Měli byste zájem o speciální akce (zabíjačky, oslavy, svatby, akce pro sportovce)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, nemám zájem.otázka č. 25, Ano, mám zájem o speciální akce.otázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám zájem o speciální akce.9574,22 %74,22 %  
Ne, nemám zájem.3325,78 %25,78 %  

Graf

24. O které speciální akce byste měl/a zájem? (můžete zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zabíjačka5456,84 %42,19 %  
Oslavy4850,53 %37,5 %  
Akce pro sportovce2324,21 %17,97 %  
Svatby2122,11 %16,41 %  
činnosti spojené s běžným životem na farmě11,05 %0,78 %  
agroturisticé masáže11,05 %0,78 %  
zvěřinové, vepřové hody, apod.11,05 %0,78 %  
folklórní události11,05 %0,78 %  
pracovní setkání11,05 %0,78 %  

Graf

25. Které služby a akce byste na dovolené této formy rádi využívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukázky a recepty tradiční kuchyně.7659,38 %59,38 %  
Sportovní činnost (turistika, jízda na koni, plavání, cykloturistika ...).7558,59 %58,59 %  
Seznámení se s tradičními řemesly (krajkářství, kovárny ...).6953,91 %53,91 %  
Návštěva přírodních a kulturních zajímavostí.6953,91 %53,91 %  
Exkurze (dílny tradičních řemesel, salaš, malé farmy, soukromé muzea …).6248,44 %48,44 %  
Účast na starostlivosti o hospodářské zvířata.5946,09 %46,09 %  
Festivaly, venkovské zábavy, soutěže.5240,63 %40,63 %  
Ukázky pěstování tradičních/zapomenutých odrůd bylinek, zeleniny, květin a ovoce.5039,06 %39,06 %  
Ochrana lesů a krmení lesní zvěři.4232,81 %32,81 %  
vše bych zkusila10,78 %0,78 %  

Graf

26. Kladete důraz na dopravní dostupnost zařízení při výběru vhodné agrofarmy (vzdálenost od zastávky autobusu či od vlaku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5240,63 %40,63 %  
Ne.4837,5 %37,5 %  
Jak kdy (např. když cestuji s dítětem/dětmi preferuji krátkou vzdálenost).2821,88 %21,88 %  

Graf

27. Pohlaví respondenta.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9675 %75 %  
Muž3225 %25 %  

Graf

28. Uveďte prosím Váš věk (zařaďte se do příslušné věkové kategorie).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let8163,28 %63,28 %  
26 - 32 let1310,16 %10,16 %  
33 - 39 let1310,16 %10,16 %  
40 - 46 let97,03 %7,03 %  
více než 60 let64,69 %4,69 %  
18 let a méně32,34 %2,34 %  
54 - 60 let32,34 %2,34 %  

Graf

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ (Střední odborná škola)7256,25 %56,25 %  
VŠ (Vysoká škola)3527,34 %27,34 %  
VOŠ (Vyšší odborná škola)86,25 %6,25 %  
SOU (Střední odborné učiliště)75,47 %5,47 %  
Bez vyučení64,69 %4,69 %  

Graf

30. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á.5341,41 %41,41 %  
Svobodný/á, ale v trvalém vztahu.4333,59 %33,59 %  
Ženatý/vdaná.2217,19 %17,19 %  
Rozvedený/á.97,03 %7,03 %  
Vdovec/vdova.10,78 %0,78 %  

Graf

31. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student.6953,91 %53,91 %  
Zaměstnanec.3426,56 %26,56 %  
Podnikatel/živnostník.118,59 %8,59 %  
Důchodce/důchodkyně.53,91 %3,91 %  
Nezaměstnaný/á.43,13 %3,13 %  
Mateřská/rodičovská dovolená.43,13 %3,13 %  
V invalidním důchodu.10,78 %0,78 %  

Graf

32. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 – 50 000 obyvatel.3426,56 %26,56 %  
1000 – 5000 obyvatel.2721,09 %21,09 %  
Méně než 1000 obyvatel.2116,41 %16,41 %  
Praha1713,28 %13,28 %  
5001 – 10 000 obyvatel.1612,5 %12,5 %  
50 001 – 100 000 obyvatel.64,69 %4,69 %  
100 001 – 500 000 obyvatel.43,13 %3,13 %  
10 001 – 50 000              10 001 – 50 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel.21,56 %1,56 %  
10 001 – 50 000              10 001 – 50 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel.10,78 %0,78 %  

Graf

33. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj2519,53 %19,53 %  
Zlínský kraj1612,5 %12,5 %  
Středočeský kraj1511,72 %11,72 %  
Jihočeský kraj129,38 %9,38 %  
Hlavní město Praha118,59 %8,59 %  
Královéhradecký kraj118,59 %8,59 %  
Ústecký kraj86,25 %6,25 %  
Olomoucký kraj86,25 %6,25 %  
Plzeňský kraj43,13 %3,13 %  
Moravskoslezský kraj43,13 %3,13 %  
Karlovarský kraj43,13 %3,13 %  
Kraj Vysočina43,13 %3,13 %  
Pardubický kraj43,13 %3,13 %  
Liberecký kraj21,56 %1,56 %  

Graf

34. Počet dětí.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
010078,13 %78,13 %  
21612,5 %12,5 %  
175,47 %5,47 %  
353,91 %3,91 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.32
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.48
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:0
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)

 • odpověď Na internetu.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V časopise, novinách. na otázku 2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)

3. Máte ve svém okolí agrofarmu?

 • odpověď Ano, vím o jedné.:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ještě jsem ji nenavštívil/a. na otázku 4. Navštívil/a jste tuto farmu (farmu ve vašem okolí)?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, tato farma je pořád stejná, se stejnými službami. na otázku 5. Všimli jste si jakoukoliv změnu na agrofarmě ve Vašem okolí, rozvíjela se v období 5 let?

5. Všimli jste si jakoukoliv změnu na agrofarmě ve Vašem okolí, rozvíjela se v období 5 let?

 • odpověď Ano, tato farma prošla několika změnami.:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšíření služeb. na otázku 6. Jakými změnami tato farma prošla? (můžete zvolit několik odpovědí)

8. Setkali jste se s propagačními materiály jakékoliv agrofarmy?

 • odpověď Ano, setkal/a jsem se s různými propagačními materiály.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím propagačních materiálů jednotlivých agrofarem. na otázku 2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internetové stránky na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Letáky na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Noviny a časopisy na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plakáty na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím turistického informačního centra na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)

17. S kým jste dovolenou /dovolené na agrofarmě trávili?

 • odpověď S partnerem/partnerkou.:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost prohlídky farmy.=1 na otázku 13. Co je pro Vás na agrofarmě důležité? Co by v jejím vybavení/nabídce podle Vašeho názoru nemělo chybět? Seřaďte podle důležitosti.

21. Jaké ubytování preferujete (byste preferoval/a) během dovolené na agrofarmě?

 • odpověď Přímo na farmě.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost nákupu základních potravin. na otázku 22. O jaký způsob stravování máte (byste měl/a) zájem během dovolené na agrofarmě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plakáty na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)

25. Které služby a akce byste na dovolené této formy rádi využívali?

 • odpověď Návštěva přírodních a kulturních zajímavostí.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím turistického informačního centra na otázku 9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)
 • odpověď Seznámení se s tradičními řemesly (krajkářství, kovárny ...).:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na internetu, přímo přes stránky farmy. na otázku 16. Jak jste se dozvěděli o agrofarmě, kde jste trávili dovolenou? (V případě více dovolených můžete označit více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prostřednictvím turistického informačního centra na otázku 7. Jakým způsobem se tato farma propaguje? Vyberte, se kterými druhy jste se setkal/a (můžete zvolit více odpovědí).

28. Uveďte prosím Váš věk (zařaďte se do příslušné věkové kategorie).

 • odpověď 19 - 25 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student. na otázku 31. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

32. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

 • odpověď Praha:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 33. Z jakého jste kraje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se s pojmem agroturistika (venkovský cestovní ruch, ekoturistika, ekoagroturistika..)?

2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)

3. Máte ve svém okolí agrofarmu?

4. Navštívil/a jste tuto farmu (farmu ve vašem okolí)?

5. Všimli jste si jakoukoliv změnu na agrofarmě ve Vašem okolí, rozvíjela se v období 5 let?

6. Jakými změnami tato farma prošla? (můžete zvolit několik odpovědí)

7. Jakým způsobem se tato farma propaguje? Vyberte, se kterými druhy jste se setkal/a (můžete zvolit více odpovědí).

8. Setkali jste se s propagačními materiály jakékoliv agrofarmy?

9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)

10. Zúčastnil/a jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

13. Co je pro Vás na agrofarmě důležité? Co by v jejím vybavení/nabídce podle Vašeho názoru nemělo chybět? Seřaďte podle důležitosti.

16. Jak jste se dozvěděli o agrofarmě, kde jste trávili dovolenou? (V případě více dovolených můžete označit více odpovědí)

17. S kým jste dovolenou /dovolené na agrofarmě trávili?

18. Jak se Vám během Vaší dovolené věnovali majitelé agrofarmy? (můžete zvolit i více odpovědí)

20. Ovlivnil Vás pobyt na farmě? Pokud ano, jak? (můžete zvolit více odpovědí)

21. Jaké ubytování preferujete (byste preferoval/a) během dovolené na agrofarmě?

22. O jaký způsob stravování máte (byste měl/a) zájem během dovolené na agrofarmě?

23. Měli byste zájem o speciální akce (zabíjačky, oslavy, svatby, akce pro sportovce)?

24. O které speciální akce byste měl/a zájem? (můžete zvolit více odpovědí)

25. Které služby a akce byste na dovolené této formy rádi využívali?

26. Kladete důraz na dopravní dostupnost zařízení při výběru vhodné agrofarmy (vzdálenost od zastávky autobusu či od vlaku)?

27. Pohlaví respondenta.

28. Uveďte prosím Váš věk (zařaďte se do příslušné věkové kategorie).

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

30. Jaký je Váš rodinný stav?

31. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

32. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

33. Z jakého jste kraje?

34. Počet dětí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se s pojmem agroturistika (venkovský cestovní ruch, ekoturistika, ekoagroturistika..)?

2. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a? (můžete zvolit více odpovědí)

3. Máte ve svém okolí agrofarmu?

4. Navštívil/a jste tuto farmu (farmu ve vašem okolí)?

5. Všimli jste si jakoukoliv změnu na agrofarmě ve Vašem okolí, rozvíjela se v období 5 let?

6. Jakými změnami tato farma prošla? (můžete zvolit několik odpovědí)

7. Jakým způsobem se tato farma propaguje? Vyberte, se kterými druhy jste se setkal/a (můžete zvolit více odpovědí).

8. Setkali jste se s propagačními materiály jakékoliv agrofarmy?

9. Jaké propagační materiály to byly? (můžete označit více možností)

10. Zúčastnil/a jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

13. Co je pro Vás na agrofarmě důležité? Co by v jejím vybavení/nabídce podle Vašeho názoru nemělo chybět? Seřaďte podle důležitosti.

16. Jak jste se dozvěděli o agrofarmě, kde jste trávili dovolenou? (V případě více dovolených můžete označit více odpovědí)

17. S kým jste dovolenou /dovolené na agrofarmě trávili?

18. Jak se Vám během Vaší dovolené věnovali majitelé agrofarmy? (můžete zvolit i více odpovědí)

20. Ovlivnil Vás pobyt na farmě? Pokud ano, jak? (můžete zvolit více odpovědí)

21. Jaké ubytování preferujete (byste preferoval/a) během dovolené na agrofarmě?

22. O jaký způsob stravování máte (byste měl/a) zájem během dovolené na agrofarmě?

23. Měli byste zájem o speciální akce (zabíjačky, oslavy, svatby, akce pro sportovce)?

24. O které speciální akce byste měl/a zájem? (můžete zvolit více odpovědí)

25. Které služby a akce byste na dovolené této formy rádi využívali?

26. Kladete důraz na dopravní dostupnost zařízení při výběru vhodné agrofarmy (vzdálenost od zastávky autobusu či od vlaku)?

27. Pohlaví respondenta.

28. Uveďte prosím Váš věk (zařaďte se do příslušné věkové kategorie).

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

30. Jaký je Váš rodinný stav?

31. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

32. Jaká je velikost obce, ve které žijete?

33. Z jakého jste kraje?

34. Počet dětí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemčíková, A.Agroturistika v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19361.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.