Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum využívání služeb e-governmentu

Průzkum využívání služeb e-governmentu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Bílková
Šetření:26. 01. 2012 - 25. 02. 2012
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):48 / 41.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
V současné době zpracovávám doktorskou práci na téma Optimalizace vazeb mezi službami e-governmentu a podnikovými informačními systémy. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká podnikových informačních systémů a vztahu Vašeho podniku k elektronické veřejné správě (e-governmentu). Vybrané odpovědi prosím zaškrtněte, v případě jiné možnosti je doplňte.
Ing. Renáta Bílková
 

Odpovědi respondentů

1. A/1: Odvětví působnosti firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejný a státní sektor330 %30 %  
Obchod220 %20 %  
Služby (ostatní)110 %10 %  
Doprava / Logistika110 %10 %  
školství110 %10 %  
Výroba110 %10 %  
Bankovnictví a finance110 %10 %  

Graf

2. A/2: Právní forma Vaší firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní podnik220 %20 %  
Společnost s ručením omezením220 %20 %  
Akciová společnost220 %20 %  
Fyzická osoba – OSVČ110 %10 %  
nic110 %10 %  
neziskovka110 %10 %  
Komanditní společnost110 %10 %  

Graf

3. B/1: Váš stávající informační systém je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vašem vlastnictví880 %80 %  
ve formě outsourcing (pronájem)220 %20 %  

Graf

4. B/2: Má vaše firma vlastního IT pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

5. B/3: K jakým účelům využívá Vaše firma internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledání informací880 %80 %  
Elektronické komunikaci770 %70 %  
Objednávání zboží a služeb660 %60 %  
Přístup k bankovním a finančním službám660 %60 %  
elektronické podání dokumentů státní správě110 %10 %  
k vlastní práci - výuce studentů110 %10 %  

Graf

6. B/4: Se kterými aplikacemi nebo informačními systémy pracujete ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail990 %90 %  
IS - Ekonomika770 %70 %  
Datová schránka660 %60 %  
IS - Personalistika a mzdy660 %60 %  
e-podpis550 %50 %  
IS - Obchod (prodej, nákup apod.)440 %40 %  
IS - Manažerská nadstavba a analýzy330 %30 %  
IS - Marketing a CRM220 %20 %  
IS - Výroba110 %10 %  
IS pro školství110 %10 %  

Graf

7. C/1: Využíváte pro zpracování účetnictví služeb externí firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne550 %50 %  
ano550 %50 %  

Graf

8. C/2: Pokud ano, tak prosím v jaké podobě Vám předává zpracovanou agendu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronické formuláře (DOC, XLS, PDF apod.)360 %30 %  
Vytištěné formuláře240 %20 %  
Data se nahrávají do našeho informačního systému120 %10 %  

Graf

9. C/3: Využíváte pro zpracování mzdové agendy služeb externí firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

10. C/4: Pokud ano, tak prosím v jaké podobě Vám předává zpracovanou agendu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronické formuláře (DOC, XLS, PDF apod.)466,67 %40 %  
Vytištěné formuláře233,33 %20 %  
Data se nahrávají do našeho informačního systému233,33 %20 %  

Graf

11. C/5: Využíváte pro zpracování daňových přiznání daňového poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

12. C/6: Pokud ano, kdo podává daňové přiznání na příslušný daňový úřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daňový poradce583,33 %50 %  
Naše firma na základě podkladů daňového poradce116,67 %10 %  

Graf

13. D/1: Na portálu české daňové správy nejvíce využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost stáhnout formuláře k daňovým přiznáním550 %50 %  
Vyhledávání aktuálních informací – legislativa, pokyny MF440 %40 %  
Elektronické podání daňových přiznání330 %30 %  
Nevyužíváme220 %20 %  
Daňový kalendář (hlídání termínů pro daň. přiznání)110 %10 %  
Osobní daňový účet (stav plateb vůči FÚ)110 %10 %  

Graf

14. D/2: Pokud jste již využili služeb portálu české daňové správy, co Vám tato možnost přinesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prozatím jsem službu nevyužil660 %60 %  
Zrychlení správy daní (např. podání daňových přiznání včas)330 %30 %  
Zjednodušení správy daní (např. bezchybné daňové přiznání)110 %10 %  

Graf

15. D/3: Jaké máte zkušenosti s vyřízením elektronického podpisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podařilo se vyřídit, ale s problémy (s poskytovateli, technikou, SW, apod.)770 %70 %  
Je to dobrá věc, naprosto bez problémů220 %20 %  
Prozatím jsem nevyzkoušel110 %10 %  

Graf

16. D/4: Spokojenost s elektronickým podáním daňových přiznání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prozatím jsem nevyzkoušel440 %40 %  
Služby jsou dobré, ale systém je složitý (požadavky na SW, apod.)330 %30 %  
Služby jsou výborné, vyhovující informační systém220 %20 %  
Služby jsou špatné – problémy s informačním systémem110 %10 %  

Graf

17. D/5: Pokud nevyužíváte služeb portálu české daňové správy, uveďte důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daně řeší externí poradenská firma550 %50 %  
Nedůvěra v internet220 %20 %  
využívám služeb110 %10 %  
nic110 %10 %  
využíváme110 %10 %  

Graf

18. D/6: K jakému účelu používáte v současnosti internet ve vztahu k VS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K získání informací poskytovaných veřejnou správou na jejich www stránkách770 %70 %  
Ke stahování formulářů z www stránek veřejné správy770 %70 %  
Ke komunikaci se státní správou či samosprávou prostřednictvím datových schránek550 %50 %  
K vyplnění a odeslání formulářů určených pro veřejnou správu330 %30 %  
K podání přihlášek do systému elektronických výběrových řízení VS (bez použití elektronické pošty)220 %20 %  
K elektronickému podání některého daňového přiznání nebo elektronickému podání prostřednictvím e-podatelny ČSSZ s využitím e-podpisu220 %20 %  
K elektronickému podání s využitím e-podpisu prostřednictvím jiného portálu či e-podatelny220 %20 %  
Statistické výkaznictví110 %10 %  

Graf

19. D/7: Jak často aktivně využíváte elektronických služeb následujících institucí? (0-nevyužívám, 1-1xročně, 2-1xpololetně, 3-čtvrtletně, 4-měsíčně, 5-dekádně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Magistrát města, obecní úřad1.52.45
Krajský úřad1.53.05
Finanční úřad1.50.45
Správa sociálního zabezpečení1.91.89
Český statistický úřad1.11.89
Živnostenský úřad0.71.01
Krajský soud0.60.64
Stavební úřad12
Úřad práce1.12.69

Graf

20. D/8: Jaké služby e-governmentu využíváte? (1 – službu nevyužívám, 2 – službu jsem vyzkoušel, ale nepoužívám, 3 - službu využívám jen někdy, 4 – službu využívám pravidelně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Datové schránky2.61.44
ELDP - Evidenční list důchodového pojištění2.30.81
ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání2.10.69
PRIHL - Přihlášky a odhlášky nemocenského pojištění2.40.84
PVPOJ – Přehled o výši pojistného1.91.09
Přehled OSVČ1.71.21
Přiznání k dani z příjmu fyzických / právnických osob2.31.21
Přiznání k dani z nemovitostí1.80.96
Přiznání k DPH1.70.61
Přiznání k silniční dani1.70.61
Výkazy Českého statistického úřadu1.71.01
Celní deklarace1.70.81
Zadávání veřejných zakázek2.11.09
Registrace podnikatelských subjektů1.40.64

Graf

21. D/8: Které konkrétní služby jsou automaticky propojeny s Váším informačním systémem? (např. export podkladů pro ELDP)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiznání k dani z příjmu fyzických / právnických osob120 %10 %  
Přiznání k DPH120 %10 %  
Přiznání k silniční dani120 %10 %  
Datové schránky120 %10 %  
Zadávání veřejných zakázek120 %10 %  
Přiznání k dani z nemovitostí120 %10 %  
ELDP - Evidenční list důchodového pojištění120 %10 %  

Graf

22. D/8: Jaký datový formát používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PDF240 %20 %  
XML240 %20 %  
XLS240 %20 %  

Graf

23. D/10: Které z nabízených e-government služeb plánujete zavést?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neplánuji zavést žádnou službu550 %50 %  
Zadávání veřejných zakázek110 %10 %  
o zavedení další služby jsem neuvažovala, protože jsem o ní nevěděla, ale asi je jednodušší vyřídit to osobně, pokud to je věc, kterou bych využila např. jen jednou110 %10 %  
některé máme jiné naplánujeme110 %10 %  
Přiznání k silniční dani110 %10 %  
Datové schránky110 %10 %  

Graf

24. D/11: Jaké další e-government služby byste nově přivítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nákup potravin

žádné

25. D/12: Jaké používáte prostředky pro komunikaci s veřejnou správou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet880 %80 %  
Mobilní telefon330 %30 %  
Kontaktní místo VS330 %30 %  
Czech Point110 %10 %  
přítomnost na jednáních110 %10 %  

Graf

26. D/13: Při komunikaci s veřejnou správou používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronický formulář770 %70 %  
Papírový formulář - vytištěný elektronický formulář stažený z www stránek VS330 %30 %  
Papírový formulář - předtištěný formulář, který si vyzvednu na kontaktním místě VS220 %20 %  
Datový nosič110 %10 %  

Graf

27. D/14: Počet Vašich zaměstnanců, kteří nejméně 1x týdně ke své práci používají - osobní počítač

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50220 %20 %  
3000110 %10 %  
8110 %10 %  
1110 %10 %  
5110 %10 %  
10110 %10 %  
30110 %10 %  
15110 %10 %  
4110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:317.3
Minimum:1
Maximum:3000
Variační rozpětí:2999
Rozptyl:888837.57
Směrodatná odchylka:942.78
Medián:12.5
Modus:50

Graf

28. D/14: Počet Vašich zaměstnanců, kteří nejméně 1x týdně ke své práci používají - osobní počítač s přístupem na www stránky (internet)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1500110 %10 %  
8110 %10 %  
1110 %10 %  
5110 %10 %  
50110 %10 %  
10110 %10 %  
30110 %10 %  
20110 %10 %  
15110 %10 %  
7110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:164.6
Minimum:1
Maximum:1500
Variační rozpětí:1499
Rozptyl:220370.27
Směrodatná odchylka:469.44
Medián:12.5
Modus:1500

Graf

29. D/14: Počet Vašich zaměstnanců, kteří nejméně 1x týdně ke své práci používají - elektronickou poštu

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2800110 %10 %  
8110 %10 %  
1110 %10 %  
5110 %10 %  
50110 %10 %  
10110 %10 %  
30110 %10 %  
20110 %10 %  
15110 %10 %  
3110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:294.2
Minimum:1
Maximum:2800
Variační rozpětí:2799
Rozptyl:775409.73
Směrodatná odchylka:880.57
Medián:12.5
Modus:2800

Graf

30. D/15: Kolik zaměstnanců se podílí na komunikaci s veřejnou správou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0otázka č. 32, 1-2otázka č. 31, 3-4otázka č. 31, 5 a víceotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2550 %50 %  
5 a více440 %40 %  
3-4110 %10 %  

Graf

31. D/15: Uveďte prosím o jaké se jedná pracovní pozice.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

finanční oddělení

OSVČ osobně (nemám zaměstnance)

pracovník ve veřejné službě

účetní a projektoví pracovníci

vedocípracovníci

32. D/16: Myslíte, že by používání všech služeb e-governmentu mělo být povinné (stejná pravidla jako u datových schránek)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
nevím330 %30 %  
ano110 %10 %  

Graf

33. E/1: Uskutečnila Vaše firma objednávku materiálu, zboží nebo služby prostřednictvím internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 34, neotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

34. E/2: Odhadněte, kolik procent tvoří nákup přes internet z celkové částky všech nákupů

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50330 %30 %  
58110 %10 %  
35110 %10 %  
20110 %10 %  
99110 %10 %  
90110 %10 %  
40110 %10 %  
12110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:50.4
Minimum:12
Maximum:99
Variační rozpětí:87
Rozptyl:748.04
Směrodatná odchylka:27.35
Medián:50
Modus:50

Graf

35. E/3: Zaplatila někdy Vaše firma on-line za zboží nebo službu objednanou přes internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne220 %20 %  
nevím110 %10 %  

Graf

36. E/4: Uskutečnila někdy Vaše firma nákup prostřednictvím specializovaného internetového tržiště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne990 %90 %  
ano110 %10 %  

Graf

37. E/5: Obdržela Vaše firma objednávku materiálu, zboží nebo služby prostřednictvím internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 38, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

38. E/6: Odhadněte, kolik procent tvoří prodej přes internet z celkové částky všech prodejů

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60116,67 %10 %  
50116,67 %10 %  
55116,67 %10 %  
90116,67 %10 %  
40116,67 %10 %  
3116,67 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:49.67
Minimum:3
Maximum:90
Variační rozpětí:87
Rozptyl:806.67
Směrodatná odchylka:28.4
Medián:52.5
Modus:60

Graf

39. E/7: Rozdělte Váš prodej přes internet (odhadněte v celých %) - prodej ostatním firmám (B2B obchodování)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50466,67 %40 %  
5116,67 %10 %  
45116,67 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:41.67
Minimum:5
Maximum:50
Variační rozpětí:45
Rozptyl:326.67
Směrodatná odchylka:18.07
Medián:50
Modus:50

Graf

40. E/7: Rozdělte Váš prodej přes internet (odhadněte v celých %) - prodej konečným spotřebitelům (B2C obchodování)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50233,33 %20 %  
95116,67 %10 %  
0116,67 %10 %  
40116,67 %10 %  
1116,67 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:39.33
Minimum:0
Maximum:95
Variační rozpětí:95
Rozptyl:1268.67
Směrodatná odchylka:35.62
Medián:45
Modus:50

Graf

41. E/7: Rozdělte Váš prodej přes internet (odhadněte v celých %)- prodej vládním a veřejným institucím (B2G obchodování)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50116,67 %10 %  
90116,67 %10 %  
95116,67 %10 %  
0116,67 %10 %  
20116,67 %10 %  
45116,67 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:50
Minimum:0
Maximum:95
Variační rozpětí:95
Rozptyl:1410
Směrodatná odchylka:37.55
Medián:47.5
Modus:50

Graf

42. E/8: Obdržela Vaše firma on-line platbu za prodej zboží nebo služeb přes internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
ano440 %40 %  

Graf

43. E/9: Uskutečnila Vaše firma prodej prostřednictvím specializovaného internetového tržiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 44, neotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne990 %90 %  
ano110 %10 %  

Graf

44. E/10: Odhadněte, kolik procent tvoří prodej přes internetové tržiště z celkové částky všech prodejů.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
561100 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:56
Minimum:56
Maximum:56
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:56
Modus:56

Graf

45. F/1: Kolik zaměstnanců má vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 15330 %30 %  
151 a více220 %20 %  
51 – 150220 %20 %  
1 - 5110 %10 %  
26 - 50110 %10 %  
16 - 25110 %10 %  

Graf

46. F/2: Jaký je roční obrat vaší firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 mil. Kč550 %50 %  
do 10 mil. Kč330 %30 %  
40 a více mil. Kč110 %10 %  
do 40 mil. Kč110 %10 %  

Graf

47. F/3: Jaká je Vaše pracovní pozice ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický ředitel220 %20 %  
jednatel220 %20 %  
nic220 %20 %  
vedoucí úseku110 %10 %  
jsem OSVČ bez zaměstnanců110 %10 %  
ředitel IT110 %10 %  
ředitel110 %10 %  

Graf

48. F/4: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou770 %70 %  
Vysokoškolské330 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílková, R.Průzkum využívání služeb e-governmentu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19492.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.