Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza spokojenosti obyvatel se službami bankovních institucí v ČR

Analýza spokojenosti obyvatel se službami bankovních institucí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Bohmová
Šetření:28. 01. 2012 - 20. 02. 2012
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Chtěla bych Vás poprosit o pomoc při vyplnění dotazníku který poslouží k vypracování bakalářské práce...

 

 

Odpovědi respondentů

1. Máte zřízené bankovní konto?

 Pokud ne, pokračujte otázkou č. 22

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16998,83 %98,83 %  
ne21,17 %1,17 %  

Graf

2. U jaké bankovní instituce máte konto založené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna5632,75 %32,75 %  
KB3319,3 %19,3 %  
Jiné2715,79 %15,79 %  
ČSOB2112,28 %12,28 %  
Poštovní spořitelna1911,11 %11,11 %  
GE Money bank137,6 %7,6 %  
Raiffeisen bank21,17 %1,17 %  

Graf

3. Proč jste si vybrala právě tuto banku (možno i více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnost poboček a bankomatů8750,88 %50,88 %  
doporučení7745,03 %45,03 %  
výše poplatků za vedení účtu6135,67 %35,67 %  
výše poplatku za výběr z bankomatu4626,9 %26,9 %  
jiné3721,64 %21,64 %  
kvalita nabízených služeb3721,64 %21,64 %  
jméno banky2916,96 %16,96 %  
otevírací doba63,51 %3,51 %  

Graf

4. Jak dlouho máte zřízené konto u výše uvedené banky? Uveďte v letech

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32212,87 %12,87 %  
7179,94 %9,94 %  
4158,77 %8,77 %  
5158,77 %8,77 %  
2127,02 %7,02 %  
6116,43 %6,43 %  
884,68 %4,68 %  
1074,09 %4,09 %  
163,51 %3,51 %  
6 let42,34 %2,34 %  
ostatní odpovědi 3 roky
5 let
7 let
4 roky
11
12
15
0
2 roky
25
9
30
13
0,5
alespoň 5 let
jeden rok
osm
pět
4roky
Asi 2 roky
0.5
tři
1,5
5let
tři roky
7let
1 rok
11 let - podnětem tenkrát bylo, že jsem tam začala pracovat a účet jsem si musela zřídit kvůli výplatě
17
2000 - 2012
čtyři
pět let
5431,58 %31,58 % 

Graf

5. Jste spokojen/a s výše uvedenou bankovní institucí, u které máte zřízený účet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14987,13 %87,13 %  
ne2212,87 %12,87 %  

Graf

6. Jste spokojen/a s bankovním účtem, který máte zřízený (poplatky, doplňkové služby, péče o stálé zákazníky apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13679,53 %79,53 %  
ne3520,47 %20,47 %  

Graf

7. Chtěli byste zůstat u stejného bankovního subjektu i poté, co již nebudete moci využívat studentský účet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8046,78 %46,78 %  
ano6839,77 %39,77 %  
ne2313,45 %13,45 %  

Graf

8. Jak se dozvídáte informace o stavu Vašeho účtu (možno i více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové bankovnictví14785,96 %85,96 %  
poštou3922,81 %22,81 %  
emailem2816,37 %16,37 %  
sms2715,79 %15,79 %  
na stránkách banky148,19 %8,19 %  

Graf

9. Myslíte si, že výše bankovních poplatků odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9555,56 %55,56 %  
ne7644,44 %44,44 %  

Graf

10. Využíváte služeb „internetové bankovnictví“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15389,47 %89,47 %  
ne1810,53 %10,53 %  

Graf

11. Pokud využíváte služeb "internetového bankovnictví", věříte v jeho bezpečnost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14188,68 %82,46 %  
ne1811,32 %10,53 %  

Graf

12. Jste spokojen/a s otevírací dobou Vaší banky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7141,52 %41,52 %  
souhlasím6135,67 %35,67 %  
spíše nesouhlasím1810,53 %10,53 %  
nevím148,19 %8,19 %  
nesouhlasím74,09 %4,09 %  

Graf

13. Jak často vybíráte peníze z bankomatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do měsíce7242,11 %42,11 %  
Méně než 1 za měsíc2816,37 %16,37 %  
1x týdně2514,62 %14,62 %  
Téměř vůbec2112,28 %12,28 %  
Několikrát týdně1911,11 %11,11 %  
Nevybírám63,51 %3,51 %  

Graf

14. Jakou částku z bankomatu týdně průměrně vybíráte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100010366,45 %60,23 %  
1001 – 30004327,74 %25,15 %  
3001 – 500063,87 %3,51 %  
7001 a více31,94 %1,75 %  

Graf

15. Jak často si vybíráte peníze na pobočce Vaší banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevybírám9454,97 %54,97 %  
Téměř vůbec6135,67 %35,67 %  
Méně než 1 za měsíc105,85 %5,85 %  
Několikrát do měsíce52,92 %2,92 %  
1x týdně10,58 %0,58 %  

Graf

16. Využíváte výpis z účtu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9756,73 %56,73 %  
ne7443,27 %43,27 %  

Graf

17. Pokud využíváte výpis z účtu jaké formě dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronické11078,57 %64,33 %  
Papírové3021,43 %17,54 %  

Graf

18. Jste spokojeni s formou výpisu, kterou využíváte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7551,72 %43,86 %  
spíše souhlasím4933,79 %28,65 %  
nevím138,97 %7,6 %  
spíše nesouhlasím53,45 %2,92 %  
nesouhlasím32,07 %1,75 %  

Graf

19. Jak často by dle Vašeho názoru bylo dostačující dostávat výpisy z účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně11869,01 %69,01 %  
čtvrtletně2112,28 %12,28 %  
vůbec148,19 %8,19 %  
týdně137,6 %7,6 %  
pololetně42,34 %2,34 %  
ročně10,58 %0,58 %  

Graf

20. Zdroje Vašich příjmů na účtu jsou (možno více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výplata – práce, brigáda14987,13 %87,13 %  
Od rodičů6035,09 %35,09 %  
Stipendium3922,81 %22,81 %  
Jiné2212,87 %12,87 %  
Sociální dávky137,6 %7,6 %  

Graf

21. Jakou formu výhod byste u studentského konta přivítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční částku jako roční prémii5532,16 %32,16 %  
Výběr z bankomatů vlastní banky zdarma5230,41 %30,41 %  
Jiné výhody3319,3 %19,3 %  
Příspěvek na ISIC kartu179,94 %9,94 %  
Slevy u vybraných partnerů banky148,19 %8,19 %  

Graf

22. Platíte platební kartou?

 Pokud ne, následující otázku nevyplňujte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15892,4 %92,4 %  
ne137,6 %7,6 %  

Graf

23. Jak často platíte platební kartou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř každý den4830 %28,07 %  
Několikrát do měsíce4427,5 %25,73 %  
1x týdně4326,88 %25,15 %  
1x měsíčně1710,63 %9,94 %  
Téměř nikdy85 %4,68 %  

Graf

24. Jak velkou finanční částku týdně průměrně utratíte při platbě kartou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10009462,67 %54,97 %  
1001 – 30005033,33 %29,24 %  
3001 – 500042,67 %2,34 %  
5001 – 700021,33 %1,17 %  

Graf

25. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13679,53 %79,53 %  
Muž3520,47 %20,47 %  

Graf

26. Věk – uveďte…

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223721,64 %21,64 %  
232112,28 %12,28 %  
212011,7 %11,7 %  
24169,36 %9,36 %  
25116,43 %6,43 %  
2674,09 %4,09 %  
2763,51 %3,51 %  
3752,92 %2,92 %  
2842,34 %2,34 %  
1842,34 %2,34 %  
ostatní odpovědi 35
39
33
34
16
45
32
20
31
22 let
24 let
29
23 let
dvacetsedm
devatenáct
dvacet šest
30
19
17
66
dvacetdva
50
24let
36
46
třicetjedna
šedesátdevět let
4023,39 %23,39 % 

Graf

27. Vzdělání, zaměření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9253,8 %53,8 %  
6839,77 %39,77 %  
VOŠ105,85 %5,85 %  
10,58 %0,58 %  

Graf

28. Uveďte místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 10 000 obyvatel10460,82 %60,82 %  
obec do 500 obyvatel2514,62 %14,62 %  
obec 1001 - 5000 obyvatel169,36 %9,36 %  
obec 501- 1000 obyvatel137,6 %7,6 %  
obec 5001 – 10 000 obyvatel137,6 %7,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Proč jste si vybrala právě tuto banku (možno i více odpovědí)?

 • odpověď výše poplatků za vedení účtu:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výše poplatku za výběr z bankomatu na otázku 3. Proč jste si vybrala právě tuto banku (možno i více odpovědí)?

6. Jste spokojen/a s bankovním účtem, který máte zřízený (poplatky, doplňkové služby, péče o stálé zákazníky apod.)?

 • odpověď ne:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste spokojen/a s výše uvedenou bankovní institucí, u které máte zřízený účet?

9. Myslíte si, že výše bankovních poplatků odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Jste spokojen/a s výše uvedenou bankovní institucí, u které máte zřízený účet?

16. Využíváte výpis z účtu?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Papírové na otázku 17. Pokud využíváte výpis z účtu jaké formě dáváte přednost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zřízené bankovní konto?

2. U jaké bankovní instituce máte konto založené?

3. Proč jste si vybrala právě tuto banku (možno i více odpovědí)?

4. Jak dlouho máte zřízené konto u výše uvedené banky? Uveďte v letech

5. Jste spokojen/a s výše uvedenou bankovní institucí, u které máte zřízený účet?

6. Jste spokojen/a s bankovním účtem, který máte zřízený (poplatky, doplňkové služby, péče o stálé zákazníky apod.)?

7. Chtěli byste zůstat u stejného bankovního subjektu i poté, co již nebudete moci využívat studentský účet?

8. Jak se dozvídáte informace o stavu Vašeho účtu (možno i více odpovědí)?

9. Myslíte si, že výše bankovních poplatků odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

10. Využíváte služeb „internetové bankovnictví“?

11. Pokud využíváte služeb "internetového bankovnictví", věříte v jeho bezpečnost?

12. Jste spokojen/a s otevírací dobou Vaší banky?

13. Jak často vybíráte peníze z bankomatu?

14. Jakou částku z bankomatu týdně průměrně vybíráte?

15. Jak často si vybíráte peníze na pobočce Vaší banky?

16. Využíváte výpis z účtu?

17. Pokud využíváte výpis z účtu jaké formě dáváte přednost?

18. Jste spokojeni s formou výpisu, kterou využíváte?

19. Jak často by dle Vašeho názoru bylo dostačující dostávat výpisy z účtu?

20. Zdroje Vašich příjmů na účtu jsou (možno více odpovědí):

21. Jakou formu výhod byste u studentského konta přivítali?

22. Platíte platební kartou?

23. Jak často platíte platební kartou?

24. Jak velkou finanční částku týdně průměrně utratíte při platbě kartou?

25. Pohlaví

26. Věk – uveďte…

27. Vzdělání, zaměření

28. Uveďte místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zřízené bankovní konto?

2. U jaké bankovní instituce máte konto založené?

3. Proč jste si vybrala právě tuto banku (možno i více odpovědí)?

4. Jak dlouho máte zřízené konto u výše uvedené banky? Uveďte v letech

5. Jste spokojen/a s výše uvedenou bankovní institucí, u které máte zřízený účet?

6. Jste spokojen/a s bankovním účtem, který máte zřízený (poplatky, doplňkové služby, péče o stálé zákazníky apod.)?

7. Chtěli byste zůstat u stejného bankovního subjektu i poté, co již nebudete moci využívat studentský účet?

8. Jak se dozvídáte informace o stavu Vašeho účtu (možno i více odpovědí)?

9. Myslíte si, že výše bankovních poplatků odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

10. Využíváte služeb „internetové bankovnictví“?

11. Pokud využíváte služeb "internetového bankovnictví", věříte v jeho bezpečnost?

12. Jste spokojen/a s otevírací dobou Vaší banky?

13. Jak často vybíráte peníze z bankomatu?

14. Jakou částku z bankomatu týdně průměrně vybíráte?

15. Jak často si vybíráte peníze na pobočce Vaší banky?

16. Využíváte výpis z účtu?

17. Pokud využíváte výpis z účtu jaké formě dáváte přednost?

18. Jste spokojeni s formou výpisu, kterou využíváte?

19. Jak často by dle Vašeho názoru bylo dostačující dostávat výpisy z účtu?

20. Zdroje Vašich příjmů na účtu jsou (možno více odpovědí):

21. Jakou formu výhod byste u studentského konta přivítali?

22. Platíte platební kartou?

23. Jak často platíte platební kartou?

24. Jak velkou finanční částku týdně průměrně utratíte při platbě kartou?

25. Pohlaví

26. Věk – uveďte…

27. Vzdělání, zaměření

28. Uveďte místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bohmová, S.Analýza spokojenosti obyvatel se službami bankovních institucí v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19565.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.