Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidské vztahy na pracovišti a jejich řešení.

Mezilidské vztahy na pracovišti a jejich řešení.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:michaela francova
Šetření:02. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):34 / 33.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den respondenti,

tímto vás chci požádat o pomoc při vyplnění toho dotazníku. Tento dotazník s otázkami poslouží jako praktická část diplomové práce na téma mezilidské vztahy na pracovišti. Předem vám velmi děkuji za vyplnění a váš čas stráveny nad tímto dotazníkem.

Prosím o viditelné vyznačení vašich odpovědí. Prosím odpovídejte formou, ano,  nevím, ne,  pokud není uvedeno jinak.

Předem  Vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11973,01 %73,01 %  
muž4426,99 %26,99 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3010765,64 %65,64 %  
31-402615,95 %15,95 %  
41-50169,82 %9,82 %  
51-6074,29 %4,29 %  
20 a méně63,68 %3,68 %  
60 a více10,61 %0,61 %  

Graf

3. Jakou praxi máte ve Vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let6338,65 %38,65 %  
do 6 měsíců3622,09 %22,09 %  
6-10 let2012,27 %12,27 %  
více než 20 let159,2 %9,2 %  
7 měsíců – 1 rok137,98 %7,98 %  
11-15 let127,36 %7,36 %  
16-20 let42,45 %2,45 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7244,17 %44,17 %  
Střední7244,17 %44,17 %  
Vyšší odborné137,98 %7,98 %  
Základní31,84 %1,84 %  
Vyučen31,84 %1,84 %  

Graf

5. Jaká je Vaše pracovní pozice v zaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec12677,3 %77,3 %  
manager/ vedoucí pracovník3722,7 %22,7 %  

Graf

6. Dokážete se rozčílit kvůli maličkosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8049,08 %49,08 %  
ne7042,94 %42,94 %  
nevím137,98 %7,98 %  

Graf

7. Daří se vám týmová spolupráce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13683,44 %83,44 %  
nevím2012,27 %12,27 %  
ne74,29 %4,29 %  

Graf

8. Snažíte se nalézt kompromisní řešení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15393,87 %93,87 %  
ne63,68 %3,68 %  
nevím42,45 %2,45 %  

Graf

9. Vždy se snažíte prosadit svoje stanovisko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11168,1 %68,1 %  
ano3622,09 %22,09 %  
nevím169,82 %9,82 %  

Graf

10. Při řešení problému spolupracujete s jinými lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15393,87 %93,87 %  
ne63,68 %3,68 %  
nevím42,45 %2,45 %  

Graf

11. Vyhýbáte se konfliktním situacím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10363,19 %63,19 %  
ne4728,83 %28,83 %  
nevím137,98 %7,98 %  

Graf

12. Slyšeli jste někdy pojem Mobbing? Máte o mobbingu dostatek informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8250,31 %50,31 %  
ne6238,04 %38,04 %  
nevím1911,66 %11,66 %  

Graf

13. Souhlasíte s tvrzením že mobbing může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9457,67 %57,67 %  
nevím6439,26 %39,26 %  
ne53,07 %3,07 %  

Graf

14. Považujete mobbing za normální jev?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8853,99 %53,99 %  
nevím6640,49 %40,49 %  
ano95,52 %5,52 %  

Graf

15. Jaké vztahy panují u vás na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelíme se7948,47 %48,47 %  
v rámci práce6640,49 %40,49 %  
konfliktní74,29 %4,29 %  
jiná odpověď63,68 %3,68 %  
nebavíme se53,07 %3,07 %  

Graf

16. Se vztahy na pracovišti jste spokojen/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10968,55 %66,87 %  
ne3823,9 %23,31 %  
nevím127,55 %7,36 %  

Graf

17. Za vašimi zády se šíří pomluvy a lži o Vás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím9658,9 %58,9 %  
ne3521,47 %21,47 %  
ano3219,63 %19,63 %  

Graf

18. Setkali jste se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se šikanou9860,12 %60,12 %  
psychické napadání5835,58 %35,58 %  
sexuální obtěžování63,68 %3,68 %  
fyzické napadání10,61 %0,61 %  

Graf

19. Byl/a nebo jste obětí psychoteroru na svém současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13784,05 %84,05 %  
ano2213,5 %13,5 %  
nevím42,45 %2,45 %  

Graf

20. Kdo Vás „šikanoval“ v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo11872,39 %72,39 %  
vedoucí pracovník2012,27 %12,27 %  
spolupracovník159,2 %9,2 %  
skupina spolupracovníků53,07 %3,07 %  
podřízený pracovník31,84 %1,84 %  
někdo jiný21,23 %1,23 %  

Graf

21. Pokud jste se stal/a obětí šikany na pracovišti věděl/a jste, jak danou situaci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6741,1 %41,1 %  
nevím6036,81 %36,81 %  
ano3622,09 %22,09 %  

Graf

22. Jak Vás vlastní zkušenost s šikanou ovlivnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vlastní zkušenost11369,33 %69,33 %  
neovlivnilo mě to vůbec2012,27 %12,27 %  
straním se lidí, do zaměstnání chodím s odporem95,52 %5,52 %  
mám zdravotní potíže95,52 %5,52 %  
cítím se nejistý/á při výkonu v zaměstnání, v jednání s lidmi apod.95,52 %5,52 %  
cítím se méněcenný/á31,84 %1,84 %  

Graf

23. Jste v práci spokojen/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12073,62 %73,62 %  
ne2213,5 %13,5 %  
nevím2112,88 %12,88 %  

Graf

24. Vykonáváte zajímavou práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10866,26 %66,26 %  
ne4628,22 %28,22 %  
nevím95,52 %5,52 %  

Graf

25. Chodíte rád/a do práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10363,19 %63,19 %  
ne3823,31 %23,31 %  
nevím2213,5 %13,5 %  

Graf

26. Jste schopni zvládat objem zadané práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14186,5 %86,5 %  
nevím127,36 %7,36 %  
ne106,13 %6,13 %  

Graf

27. Máte dostatečný kontakt s nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12375,46 %75,46 %  
ne2917,79 %17,79 %  
nevím116,75 %6,75 %  

Graf

28. Máte dostatečný kontakt s kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15192,64 %92,64 %  
ne63,68 %3,68 %  
nevím63,68 %3,68 %  

Graf

29. Máte na pracovišti dobré pracovní klima?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11872,39 %72,39 %  
ne3018,4 %18,4 %  
nevím159,2 %9,2 %  

Graf

30. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jïný obor7042,94 %42,94 %  
administrativní3923,93 %23,93 %  
zdravotní1811,04 %11,04 %  
státní správa169,82 %9,82 %  
školství127,36 %7,36 %  
stavební53,07 %3,07 %  
vědní31,84 %1,84 %  

Graf

31. Můžete očekávat podporu od spolupracovníků v podniku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10665,03 %65,03 %  
nevím3622,09 %22,09 %  
ne2112,88 %12,88 %  

Graf

32. Které způsoby chování jste v podniku zaznamenali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
závist mezi kolegy3923,93 %23,93 %  
donášení nadřízeným3923,93 %23,93 %  
jiné chování3622,09 %22,09 %  
špatně naložený šéf-boj na ostří nože2112,88 %12,88 %  
přehnaná ctižádost na úkor druhých1811,04 %11,04 %  
vyhrožování ztrátou pracovního místa106,13 %6,13 %  

Graf

33. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá spolupráce14085,89 %85,89 %  
uznání výkonů ze strany nadřízeného10463,8 %63,8 %  
hladký tok potřebných informací8954,6 %54,6 %  
samostatná práce-týmový duch7445,4 %45,4 %  
konstruktivní věcná kritika7244,17 %44,17 %  
účast na plánování a rozhodování7042,94 %42,94 %  

Graf

34. Vyhovuje vám pracovní pozice natolik, že v ní chcete setrvat ještě několik let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7143,56 %43,56 %  
ne5332,52 %32,52 %  
nevím3923,93 %23,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď 21-30:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 měsíců – 1 rok na otázku 3. Jakou praxi máte ve Vašem oboru?

13. Souhlasíte s tvrzením že mobbing může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Slyšeli jste někdy pojem Mobbing? Máte o mobbingu dostatek informací?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Považujete mobbing za normální jev?

17. Za vašimi zády se šíří pomluvy a lži o Vás?

 • odpověď nevím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Vždy se snažíte prosadit svoje stanovisko?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Vyhýbáte se konfliktním situacím?

18. Setkali jste se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob?

 • odpověď psychické napadání:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vedoucí pracovník na otázku 20. Kdo Vás „šikanoval“ v zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jakou praxi máte ve Vašem oboru?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Jaká je Vaše pracovní pozice v zaměstnaní?

6. Dokážete se rozčílit kvůli maličkosti?

7. Daří se vám týmová spolupráce?

8. Snažíte se nalézt kompromisní řešení?

9. Vždy se snažíte prosadit svoje stanovisko?

10. Při řešení problému spolupracujete s jinými lidmi?

11. Vyhýbáte se konfliktním situacím?

12. Slyšeli jste někdy pojem Mobbing? Máte o mobbingu dostatek informací?

13. Souhlasíte s tvrzením že mobbing může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv?

14. Považujete mobbing za normální jev?

15. Jaké vztahy panují u vás na pracovišti?

16. Se vztahy na pracovišti jste spokojen/a?

17. Za vašimi zády se šíří pomluvy a lži o Vás?

18. Setkali jste se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob?

19. Byl/a nebo jste obětí psychoteroru na svém současném pracovišti?

20. Kdo Vás „šikanoval“ v zaměstnání?

21. Pokud jste se stal/a obětí šikany na pracovišti věděl/a jste, jak danou situaci

22. Jak Vás vlastní zkušenost s šikanou ovlivnila?

23. Jste v práci spokojen/á?

24. Vykonáváte zajímavou práci?

25. Chodíte rád/a do práce?

26. Jste schopni zvládat objem zadané práce?

27. Máte dostatečný kontakt s nadřízeným?

28. Máte dostatečný kontakt s kolegy?

29. Máte na pracovišti dobré pracovní klima?

30. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

31. Můžete očekávat podporu od spolupracovníků v podniku?

32. Které způsoby chování jste v podniku zaznamenali?

33. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

34. Vyhovuje vám pracovní pozice natolik, že v ní chcete setrvat ještě několik let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jakou praxi máte ve Vašem oboru?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Jaká je Vaše pracovní pozice v zaměstnaní?

6. Dokážete se rozčílit kvůli maličkosti?

7. Daří se vám týmová spolupráce?

8. Snažíte se nalézt kompromisní řešení?

9. Vždy se snažíte prosadit svoje stanovisko?

10. Při řešení problému spolupracujete s jinými lidmi?

11. Vyhýbáte se konfliktním situacím?

12. Slyšeli jste někdy pojem Mobbing? Máte o mobbingu dostatek informací?

13. Souhlasíte s tvrzením že mobbing může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv?

14. Považujete mobbing za normální jev?

15. Jaké vztahy panují u vás na pracovišti?

16. Se vztahy na pracovišti jste spokojen/a?

17. Za vašimi zády se šíří pomluvy a lži o Vás?

18. Setkali jste se „šikanou na pracovišti“, uveďte konkrétní způsob?

19. Byl/a nebo jste obětí psychoteroru na svém současném pracovišti?

20. Kdo Vás „šikanoval“ v zaměstnání?

21. Pokud jste se stal/a obětí šikany na pracovišti věděl/a jste, jak danou situaci

22. Jak Vás vlastní zkušenost s šikanou ovlivnila?

23. Jste v práci spokojen/á?

24. Vykonáváte zajímavou práci?

25. Chodíte rád/a do práce?

26. Jste schopni zvládat objem zadané práce?

27. Máte dostatečný kontakt s nadřízeným?

28. Máte dostatečný kontakt s kolegy?

29. Máte na pracovišti dobré pracovní klima?

30. V jakém oboru jste zaměstnán/a?

31. Můžete očekávat podporu od spolupracovníků v podniku?

32. Které způsoby chování jste v podniku zaznamenali?

33. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

34. Vyhovuje vám pracovní pozice natolik, že v ní chcete setrvat ještě několik let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

francova, m.Mezilidské vztahy na pracovišti a jejich řešení. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19694.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.