Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Utváření finanční gramotnosti v dospělosti.

Utváření finanční gramotnosti v dospělosti.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Čejka
Šetření:08. 02. 2012 - 15. 02. 2012
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Zdeněk Čejka a jsem studentem 3. ročníku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Tímto bych Vás rád požádal o pomoc, tedy o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou použity v praktické části mé bakalářské práce na téma ,,Utváření finanční gramotnosti v dospělosti“. Cílem je zjistit aktuální stav finanční gramotnosti dospělé populace v ČR. Dotazník je anonymní a poměrně krátký, vyplnění zabere 3 minuty. 
Předem děkuji za vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Považuji se za dostatečně finančně gramotného člověka:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10963,74 %63,74 %  
nevím3621,05 %21,05 %  
ne2615,2 %15,2 %  

Graf

2. Ve volném čase se zajímám o dění na finančním trhu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11064,33 %64,33 %  
ano6135,67 %35,67 %  

Graf

3. Investuji na burze nebo v podílových fondech:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14081,87 %81,87 %  
ano3118,13 %18,13 %  

Graf

4. Chtěl bych si vypracovat finanční rezervu, ale nevím jak na to:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11265,5 %65,5 %  
ano5934,5 %34,5 %  

Graf

5. Využívám služeb finančního poradenství:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11969,59 %69,59 %  
ano5230,41 %30,41 %  

Graf

6. V minulosti jsem se již účastnil přednášek / kurzů, které mě měly naučit finanční gramotnosti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12573,1 %73,1 %  
ano4626,9 %26,9 %  

Graf

7. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma "základy finanční gramotnost, tvorba rodinného rozpočtu a hotovostního toku peněz. Zúčastnil byste se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6437,43 %37,43 %  
nevím5632,75 %32,75 %  
ne5129,82 %29,82 %  

Graf

8. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma - investice, komodity, podílové trhy atd. Zúčastnil byste se?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6739,18 %39,18 %  
ano6236,26 %36,26 %  
nevím4224,56 %24,56 %  

Graf

9. Vedete si domácí účetnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12573,1 %73,1 %  
ano4626,9 %26,9 %  

Graf

10. Zbývají Vám na konci každého měsíce volné finanční prostředky v částce 4000 a více?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9555,56 %55,56 %  
ne7644,44 %44,44 %  

Graf

11. Znáte rozdíl mezi aktivy a pasivy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12472,51 %72,51 %  
ne4727,49 %27,49 %  

Graf

12. Do budoucna se spoléhám pouze na stát/státní penzi:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14484,21 %84,21 %  
ano2715,79 %15,79 %  

Graf

13. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9454,97 %54,97 %  
Muž7745,03 %45,03 %  

Graf

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské9957,89 %57,89 %  
Vysokoškolské6437,43 %37,43 %  
Základní84,68 %4,68 %  

Graf

15. Můj věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 457040,94 %40,94 %  
18 - 306035,09 %35,09 %  
46 - 603319,3 %19,3 %  
61 a více84,68 %4,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považuji se za dostatečně finančně gramotného člověka:

2. Ve volném čase se zajímám o dění na finančním trhu:

3. Investuji na burze nebo v podílových fondech:

4. Chtěl bych si vypracovat finanční rezervu, ale nevím jak na to:

5. Využívám služeb finančního poradenství:

6. V minulosti jsem se již účastnil přednášek / kurzů, které mě měly naučit finanční gramotnosti:

7. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma "základy finanční gramotnost, tvorba rodinného rozpočtu a hotovostního toku peněz. Zúčastnil byste se?

8. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma - investice, komodity, podílové trhy atd. Zúčastnil byste se?

9. Vedete si domácí účetnictví?

10. Zbývají Vám na konci každého měsíce volné finanční prostředky v částce 4000 a více?

11. Znáte rozdíl mezi aktivy a pasivy?

12. Do budoucna se spoléhám pouze na stát/státní penzi:

13. Jsem:

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Můj věk je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považuji se za dostatečně finančně gramotného člověka:

2. Ve volném čase se zajímám o dění na finančním trhu:

3. Investuji na burze nebo v podílových fondech:

4. Chtěl bych si vypracovat finanční rezervu, ale nevím jak na to:

5. Využívám služeb finančního poradenství:

6. V minulosti jsem se již účastnil přednášek / kurzů, které mě měly naučit finanční gramotnosti:

7. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma "základy finanční gramotnost, tvorba rodinného rozpočtu a hotovostního toku peněz. Zúčastnil byste se?

8. Pokud by Vám někdo nabídl přednášky na téma - investice, komodity, podílové trhy atd. Zúčastnil byste se?

9. Vedete si domácí účetnictví?

10. Zbývají Vám na konci každého měsíce volné finanční prostředky v částce 4000 a více?

11. Znáte rozdíl mezi aktivy a pasivy?

12. Do budoucna se spoléhám pouze na stát/státní penzi:

13. Jsem:

14. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Můj věk je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čejka, Z.Utváření finanční gramotnosti v dospělosti. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19810.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.