Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketing společnosti Hilton Hotels

Marketing společnosti Hilton Hotels

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Singer
Šetření:09. 02. 2012 - 09. 02. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3658,06 %58,06 %  
Žena2641,94 %41,94 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 262946,77 %46,77 %  
27 - 502133,87 %33,87 %  
50+1219,35 %19,35 %  

Graf

3. Využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4369,35 %69,35 %  
ne1930,65 %30,65 %  

Graf

4. Využíváte možností internetových rezervačních systémů? (booking.com, hotel.cz...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2540,32 %40,32 %  
Zřídka1829,03 %29,03 %  
Teměř vždy1320,97 %20,97 %  
Vždy69,68 %9,68 %  

Graf

5. Jsou pro Vás důležité internetové stránky při výběru hotelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2032,26 %32,26 %  
Ano1524,19 %24,19 %  
Spíše ne1422,58 %22,58 %  
Ne1320,97 %20,97 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s reklamou na hotel Hilton?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, na internetu2540,32 %40,32 %  
NE2337,1 %37,1 %  
Ano, v novinách, časopisech812,9 %12,9 %  
Jinde...69,68 %9,68 %  

Graf

7. Využili jste někdy služeb hotelu Hilton?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4470,97 %70,97 %  
ano1829,03 %29,03 %  

Graf

8. Proč jste ještě nevyužili služeb Hotelu Hilton?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [je to příliš drahé → konec dotazníku, neměl/a jsem možnost → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to příliš drahé2352,27 %37,1 %  
neměl/a jsem možnost2147,73 %33,87 %  

Graf

9. Byli jste spokojeni se službami hotelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1055,56 %16,13 %  
Spíše ano527,78 %8,06 %  
Spíše ne211,11 %3,23 %  
Ne15,56 %1,61 %  

Graf

10. Důvod návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služební cesta1266,67 %19,35 %  
Dovolená633,33 %9,68 %  

Graf

11. Jste názoru, že cena za služby v hotelu Hilton odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, cena odpovídá1055,56 %16,13 %  
ne, je příliš vysoká844,44 %12,9 %  

Graf

12. Do hotelu Hilton jste se ubytovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonicky738,89 %11,29 %  
Osobně422,22 %6,45 %  
přes jejich webové stránky422,22 %6,45 %  
přes jiné rezervační systémy (booking.com, hotel.cz...)316,67 %4,84 %  

Graf

13. Doporučili byste hotel Hilton svým známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1266,67 %19,35 %  
ne527,78 %8,06 %  
nevím15,56 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využili jste někdy služeb hotelu Hilton?

 • odpověď ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, cena odpovídá na otázku 11. Jste názoru, že cena za služby v hotelu Hilton odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Doporučili byste hotel Hilton svým známým?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Služební cesta na otázku 10. Důvod návštěvy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Byli jste spokojeni se službami hotelu?

13. Doporučili byste hotel Hilton svým známým?

 • odpověď ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, cena odpovídá na otázku 11. Jste názoru, že cena za služby v hotelu Hilton odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk?

3. Využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter)?

4. Využíváte možností internetových rezervačních systémů? (booking.com, hotel.cz...)

5. Jsou pro Vás důležité internetové stránky při výběru hotelu?

6. Setkali jste se někdy s reklamou na hotel Hilton?

7. Využili jste někdy služeb hotelu Hilton?

8. Proč jste ještě nevyužili služeb Hotelu Hilton?

9. Byli jste spokojeni se službami hotelu?

10. Důvod návštěvy?

11. Jste názoru, že cena za služby v hotelu Hilton odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

13. Doporučili byste hotel Hilton svým známým?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk?

3. Využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter)?

4. Využíváte možností internetových rezervačních systémů? (booking.com, hotel.cz...)

5. Jsou pro Vás důležité internetové stránky při výběru hotelu?

6. Setkali jste se někdy s reklamou na hotel Hilton?

7. Využili jste někdy služeb hotelu Hilton?

8. Proč jste ještě nevyužili služeb Hotelu Hilton?

9. Byli jste spokojeni se službami hotelu?

10. Důvod návštěvy?

11. Jste názoru, že cena za služby v hotelu Hilton odpovídá kvalitě poskytovaných služeb?

13. Doporučili byste hotel Hilton svým známým?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Singer, M.Marketing společnosti Hilton Hotels (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19868.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.