Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Platební styk

Platební styk

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlaďka Holečková
Šetření:16. 02. 2012 - 24. 02. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se využivání platebního styku, který bude podkladem pro moji seminární práci z předmětu Ekonomika podniku. Práce je na téma Formy platebního styku a dotazník je velmi jednoduchý a obecný. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7468,52 %68,52 %  
muž3431,48 %31,48 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 307872,22 %72,22 %  
31 - 401412,96 %12,96 %  
41 - 5076,48 %6,48 %  
51 - 6054,63 %4,63 %  
méně jak 2043,7 %3,7 %  

Graf

3. Jakou formu platebního styku využíváte častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [hotovostní → konec dotazníku, bezhotovostníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezhotovostní5853,7 %53,7 %  
hotovostní5046,3 %46,3 %  

Graf

4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platební karty3967,24 %36,11 %  
úhrada jednorázových příkazů, faktur1424,14 %12,96 %  
trvalé příkazy k úhradě, popř. k inkasu58,62 %4,63 %  

Graf

5. Jakým způsobem zadáváte bezhotovostní platební příkazy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes internetové bankovnictví5594,83 %50,93 %  
přes bankomat35,17 %2,78 %  

Graf

6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně2237,93 %20,37 %  
1 x za týden2136,21 %19,44 %  
1 x za 14 dní1017,24 %9,26 %  
1 x za měsíc35,17 %2,78 %  
nepravidelně23,45 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakou formu platebního styku využíváte častěji?

 • odpověď bezhotovostní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi platební karty na otázku 4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úhrada jednorázových příkazů, faktur na otázku 4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes internetové bankovnictví na otázku 5. Jakým způsobem zadáváte bezhotovostní platební příkazy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x za 14 dní na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x za týden na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát týdně na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?

5. Jakým způsobem zadáváte bezhotovostní platební příkazy?

 • odpověď přes internetové bankovnictví:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úhrada jednorázových příkazů, faktur na otázku 4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x za 14 dní na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát týdně na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x za týden na otázku 6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi bezhotovostní na otázku 3. Jakou formu platebního styku využíváte častěji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi platební karty na otázku 4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jakou formu platebního styku využíváte častěji?

4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?

5. Jakým způsobem zadáváte bezhotovostní platební příkazy?

6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jakou formu platebního styku využíváte častěji?

4. V případě bezhotovostního platebního styku nejvíce využíváte?

5. Jakým způsobem zadáváte bezhotovostní platební příkazy?

6. Jak často používáte bezhotovostní platební styk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holečková, V.Platební styk (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20060.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.