Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Fiurášková
Šetření:19. 02. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):26 / 21.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění tohoto dotazníku k mé bakalářské práci na téma Právní úprava živnostenského podnikání.

Otázky nejsou znalostní. 

 

Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie.

 

Předem děkuji za spolupráci. :-)

 

Kateřina Fiurášková

Odpovědi respondentů

1. Máte nebo jste měli živnostenské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11766,48 %66,48 %  
ano5933,52 %33,52 %  

Graf

2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9379,49 %52,84 %  
ano2420,51 %13,64 %  

Graf

3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6555,56 %36,93 %  
ne5244,44 %29,55 %  

Graf

4. Provozujete aktivně vaši živnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4271,19 %23,86 %  
ne1728,81 %9,66 %  

Graf

5. Měl jste při vyřizování živnostenského oprávnění nějaké problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4881,36 %27,27 %  
ano1118,64 %6,25 %  

Graf

6. Pokud ano: Jaké to byly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neochota úředníků436,36 %2,27 %  
časová náročnost vyřízení436,36 %2,27 %  
omezené uřední hodiny327,27 %1,7 %  
nedostatek informací218,18 %1,14 %  
V tej dobe som nebol obcan CR. Komplikacie s vybavovanim dokladov pre zahranicne osoby.19,09 %0,57 %  
nekvalifikovanost úředníků (neschopnost poradit)19,09 %0,57 %  
mám problém se vyznat v papírování, formalítách,počtech, informacích19,09 %0,57 %  

Graf

7. Jak jste (nebo jak byste) postupovali při vyřízení živnostenského oprávnění a zjištění souvisejících informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše bych řešil sám7442,05 %42,05 %  
nechal bych si poradit jen od úředníka4525,57 %25,57 %  
nechal bych si poradit od právníka; vše bych si pak obstaral sám1910,8 %10,8 %  
obrátil bych se na poradentskou firmu; vše bych si pak obstaral sám1910,8 %10,8 %  
svěřil bych kompletní zařízení poradentské firmě52,84 %2,84 %  
svěřil bych kompletní zařízení právníkovi21,14 %1,14 %  
hledám radu na internetu a u známých10,57 %0,57 %  
internet a úředník10,57 %0,57 %  
poradila bych se se zkušenějšími přáteli10,57 %0,57 %  
zeptala bych se lidí okolo, co živnostenské oprávnění již vlastní (otec, přítel...)10,57 %0,57 %  
nic10,57 %0,57 %  
zeptala bych se těch, co už si ho zařizovali10,57 %0,57 %  
vše jsem svěřila známému10,57 %0,57 %  
poradil bych se se známejma10,57 %0,57 %  
Zeptala bych se známých, co ŽO mají. 10,57 %0,57 %  
požádala bych o radu známého živnostníka10,57 %0,57 %  
řešil bych sám, a poradil bych se se znamejma, kteří živnostenské oprávnění mají10,57 %0,57 %  
poradila bych se doma10,57 %0,57 %  

Graf

8. Víte kde si můžete vyřídit živnostenské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
živnostenský úřad16593,75 %93,75 %  
pošta2111,93 %11,93 %  
finanční úřad1810,23 %10,23 %  
czech point31,7 %1,7 %  
nevím21,14 %1,14 %  
Radnice10,57 %0,57 %  
Živnostenský odbor MČ10,57 %0,57 %  

Graf

9. Jaké potřebujete doklady pro získání živnostenského oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
op2011,36 %11,36 %  
občanský průkaz179,66 %9,66 %  
Nevim105,68 %5,68 %  
občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů63,41 %3,41 %  
občanku31,7 %1,7 %  
občanský průkaz, výpis z trestního rejstříku31,7 %1,7 %  
OP, výpis z trestního rejstříku21,14 %1,14 %  
Certifikát21,14 %1,14 %  
Netuším21,14 %1,14 %  
Žádost, občanský průkaz a další podle oboru a provozu10,57 %0,57 %  
ostatní odpovědi občanský průkaz, maturitní vysvědčení
žádost, výpis z rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, doklady o tom, že žadatel nemá nějaké nedoplatky, např. na SP a ZP,
OP/pas, Výpis z evidence trestů, diplom/výuční list, Doklad o zaplacení správního poplatku,Ohlášení živnosti ,
občanský průkaz, další doklady dle druhu živnosti
OP, doklad o vzdělání
občanský průkaz a ještě jeden průkaz totožnosti: např. řidičský
OP, případně maturitní vysvědčení jedná-li se o živnost vázanou
výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů, doklad o daňových nedoplatkách k finančním úřadům, doklad o zaplacení poplatku
OP, potvrzení o vyučení (u některých typů živnosti)
výpis z evidence trestů, doklad o odborné způsobilosti, doklad o zaplacení poplatku
Občanský průkaz, doklad o vzdělání v oboru, výpis z trestního rejstříku
op, dále závisí na typu živnosti
občanka
doklad o vystudování oboru, příp. praxe v oboru, pokud to stačí; OP
Občanský průkaz, případně doklad o vzdělání
doklad o splnění základních podmínek, stanovisko MMR, doklad o pojištění
Doklad o dosaženém vzdělání, rodný list...?
Občanský průkaz, vyplněnou žádost, potvrzení o bezdlužnosti, případně nějaká osvědčení pro koncesované živnosti
obcansky prukaz, vypis z TR
způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonost, občanský průkaz
op, potvrzení o studiu-pro vč
žádost, rodný list
Výpis z trestního rejstříku, občanský průkaz
občanský průkaz,výpis z trestního rejstříku
OP, potvrzení o vzdělání a kvalifikaci, výpis z RT, vyplněnou žádost
musí mi být více jak 18 let.
o bezúhonnosti- výpis z rejstříku ttrestů,pokud to zákon vyžaduje- doklad o odborné způsobilosti,příp.délka praxe v oboru
OP, výpis z RT + pokud se jedná o ohlašovací živnost - doložit vzdělání/praxi
doklad totožnosti, doklad o vzdělání
Občanku, doklad o vzdělání
OP, certifikáty
osobní doklady
nevím, zařizovala jsem již dávno
občanku, výpis z trestního rejstříku, ostatní informace by měly být na formuláři k podání žádosti o živnostenskou registraci
záleží na živnosti. K "volné" je potřeba OP a výpis z rejstříku trestů. "vázaná" to má složitější
Vyúční list, rodnýl ist
OP+ další zaleží na typu živ. oprávnění
obcansky prukaz
rl,op,výp.trestu
OP, dokument opravňující k výkonu živnosti (vysvědčení, praxe apod.)
OP, RL, doklad o praxi v daném oboru
trestní rejstřík. bezdluznost. OP
doklad o odborné způsobilosti (ne u živnosti volné), výpis z rejstříku trestů
OP, doklady související se vzděláním
osobní a pak podle druhu podnikání (např. výuční list...)
OP, formuláře z internetu, výpis z trstního rejstříku
Výpis z rejstříku trestů, občanku, rodný list asi (Vyřizovala jsem v roce 1990.)
ŽL
Obcansky prukaz a vypis z trestniho rejstriku
Jak kterého, pokud nejde o licenci nebo vázanou živnost tak občanský průkaz.
občanský průkaz a to, co najdu v živnostenském zákoně
občanský průkaz, rodný list, řidičský průkaz
Výpis z rejstříku trestu, rodný list, občanský průkaz, doklad o nejvyšší dokončeném vzdělání
Obč. průkaz, doklady o sídle (provozovně), příp. doklady o kvalifikaci, výpi z rejstříku trestů
OP, výpis z trestního rejstříku, příp. doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci
OP, doklad o vzdělání,
OP,
Pouze občanský průkaz, pokud půjde o volnou živnost
výpis z rejstříku trestů
výpis z trestního rejstříku, občanský průkaz, formulář
OP, doložení způsobilosti podnikat - splnění základních podmínek pro podnikání (bezúhonnost, bezdlužnost...) doklady záleží též na druhu živnosti
občanský průkaz, maturitní vysvědčení, potvrzení od jiného státního orgánu
pro občana ČR nad 18 let: OP, žádost o vydání živnostenského oprávnění
op, potvrzení o praxi pokud je potřeba
průkaz totožnosti, výpis z rejstříku trestů, vyplněný formulář, potvrzení o zaplacení správního poplatku a u některých živností potvrzení o vzdělání či praxi
Pro mé podnikání to byl výuční list, občanský průkaz
OP, diplom v oboru, ve kterém chci podnikat
záleží na typu živnosti - u volné celkem nic, občanku, místo podnikání, výpis z trestního rejsříku, uhrazení poplatku, věk 18 let
výpis z rejstříku trestů, jednotný registrační formulář, potvrzení o studiu
občanský průkaz, osobně jsem musela v r.1990 předkládat i VŠ diplom, což dnes asi není nutné
Občanský průkaz, výpis z trestního rejstříku, potvrzení o bezdluznosti, potvrzení o vzělání nebo praxi
op, vyucni list/maturitni list/diplom
obcanku
doklady o vzdělání, o praxi, osobní doklady,
průkaz totožnosti, výpis z rejstříku trestů
op,doklad o vzdělání
výpis z RT, občanský průkaz, nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostní, doklad o odborné způsobilosti
OP, případně u některých oborů doklad o odborné způsobilosti nebo praxi
občanka, pas
občanku, a pak záleží na tom, o jaký typ živnosťáku se jedná. Já mám volnou živnost, takhle jsem nepotřebovala ždáný doklad o vzdělání v oboru. Nevzpomínám si, že by po mě chtěli další doklady
průkaz totožnosti, poplatek v případě živnosti volné. U ostatních živností musím předložit doklady, které prokazují splnění zvláštních podmínek, jako je vzdělání, praxe apod.
OP, Maturitní vysvědčení v oboru
výpis z trestního rejstříku, OP
doklad o studiu/vzdělání, OP
ruzne
OP,RL,výpis trestu,dle potřeby vzdělání + praxe
výpis z rejstříku trestů, průkaz totožnosti, doklad o zaplacení správního poplatku, doklad odborné způsobilosti (je li požadován)
průkaz totožnost, výpis z rejstříku trestů
op, pas
záleží na typu živnosti - op, doložení vzdelani
občanský průkaz,trestní rejstřík
občanský průkaz, výpis z restříku trestů
Nevím, nejspíš občanský průkaz
výpis ze živnostenského rejstříku, Doklad o nezadluženosti vůči státu , Doklad o bezdlužnosti na sociálním pojištěn
OP, výpis z rejstříku trestů
Občanský průkaz, pak záleží na druhu živnosti, pokud je volná, tak už nic.
OP, bezúhonnost, výpis z účtu,
OP (nebo Pas) + výpis z rejstřiku trestů
OP, někdy maturitní vysvědčení
výpis z rejstříku trestů, OP, doklad o odborné způsobilosti (např. u restaurací)
záleží jaká to je živnost... potvrzení o způsobilosti k provádění daného úkonu, občanku většinou
op,výuční list
2x doklad totožnosti, rodný list
záleží na druhu živnosti - jestli volné, vázané či koncesované , základem je maturitní vysvědčení, výpis z trestního rejstříku, a dokumenty potřebné pro konkrétní živnost ověřené notářem.
výpis rejstříku trestů, občanský průkaz, potvrzení že nedlužím státu na daních či na sociálním pojištění
potvrzení o bezdlužnosti, doklad o vyučení v oboru, výpis z RT
občanský průkaz, u vázané a řemeslné musíme prokázat odbornou způsobilost, u volné činnosti nikoliv
občanský průkaz, vyúční list nebo doklad o zakončeném studiu dle druhu živnosti
op, výpis z restriku trestu
občanský průkaz a druhý doklad /pas, řp.../
11062,5 %62,5 % 

Graf

10. Je vyřízení živnostenského oprávnění zpoplatněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14682,95 %82,95 %  
ne3017,05 %17,05 %  

Graf

11. Pokud ano: Jakou částkou?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100012182,88 %68,75 %  
50053,42 %2,84 %  
10042,74 %2,27 %  
200042,74 %2,27 %  
500032,05 %1,7 %  
20021,37 %1,14 %  
010,68 %0,57 %  
1.00010,68 %0,57 %  
150010,68 %0,57 %  
800010,68 %0,57 %  
ostatní odpovědi 300
10000
3000
32,05 %1,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:996.21
Minimum:200
Maximum:2000
Variační rozpětí:1800
Rozptyl:42962.64
Směrodatná odchylka:207.27
Medián:1000
Modus:1000

Graf

12. Víte kde najdete základní informace o živnostenském podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13476,14 %76,14 %  
ne4223,86 %23,86 %  

Graf

13. Pokud ano: Jsou nebo byly tyto informace pro Vás dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10779,85 %60,8 %  
ne2720,15 %15,34 %  

Graf

14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu11182,84 %63,07 %  
na úřadě4634,33 %26,14 %  
přímo v právních předpisech3727,61 %21,02 %  
ve škole2014,93 %11,36 %  
tyto informace jsem nehledal96,72 %5,11 %  
v médiích53,73 %2,84 %  
oprávnění mám od roku 1994 - vše bylo na ŽÚ na nástěnce10,75 %0,57 %  
prostě myšlenka a okolní inspirace10,75 %0,57 %  
od účetní10,75 %0,57 %  

Graf

15. Našel jste kompletní informace o podnikání na jednom místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17, nehledal jsem jeotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6145,52 %34,66 %  
nehledal jsem je3727,61 %21,02 %  
ano3626,87 %20,45 %  

Graf

16. Pokud ano: Kde to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1438,89 %7,95 %  
právní předpisy411,11 %2,27 %  
na internetu411,11 %2,27 %  
www.jakpodnikat.cz25,56 %1,14 %  
Ve škole12,78 %0,57 %  
Zákon o živnostenském podnikání, č. 455/1994 Sb.12,78 %0,57 %  
Zivnostensky rejstrik12,78 %0,57 %  
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání12,78 %0,57 %  
na více internet.adr.12,78 %0,57 %  
V zivnostenskem zakoniku a na stredni skole12,78 %0,57 %  
ostatní odpovědi přímo na ŽÚ
businessinfo.cz
ano, na internet. stránkách živn. úřadu
jakpodnikat.cz
internet, příslušný právní předpis
podnikatel.cz
616,67 %3,41 % 

Graf

17. Myslíte si, že informace potřebné k získání živnostenského oprávnění jsou k dispozici v dostatečné míře a kvalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11766,48 %66,48 %  
ne5933,52 %33,52 %  

Graf

18. Pokud si s živnostenským podnikáním nevíte rady, obrátíte se raději na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradíte se se známými11163,07 %63,07 %  
internet9453,41 %53,41 %  
poradenskou firmu3620,45 %20,45 %  
úřad31,7 %1,7 %  
Kdo si s tím neví rady, tak by neměl vůbec podnikat10,57 %0,57 %  
poradím si sama10,57 %0,57 %  
živnostenský úřad10,57 %0,57 %  
příslušný úřad10,57 %0,57 %  
Na lidi co pracuji ve stejnem oboru10,57 %0,57 %  
zákony 10,57 %0,57 %  
právníka :D10,57 %0,57 %  
příslušný úřad/odbor10,57 %0,57 %  
s úředníkem 10,57 %0,57 %  
nemám problémy, pokud jsou právního charakteru, vyhledám právníka10,57 %0,57 %  
právník, účetní, ...10,57 %0,57 %  
nejsem si příliš jistá, na koho se obrátit10,57 %0,57 %  
známí, kteří jsou z oboru10,57 %0,57 %  
na živnostenský úřad nebo na manžela :-)10,57 %0,57 %  

Graf

19. V čem spatřujete největší výhody živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová flexibilita11565,34 %65,34 %  
samostatnost10861,36 %61,36 %  
finanční nezávislost3620,45 %20,45 %  
široké možnosti daňové optimalizace1810,23 %10,23 %  
možnost realizace podle svých představ10,57 %0,57 %  
nevím10,57 %0,57 %  
nespatřuji výhody10,57 %0,57 %  
nižší zdanění - je po pdovod na stát a běžné zaměstnance10,57 %0,57 %  
dělat to, co mě baví10,57 %0,57 %  
Zajímavé možnosti v oboru podnikání, které nemůže poskytnout zaměstnavatel10,57 %0,57 %  
dělat co mě baví10,57 %0,57 %  
žádnou nevidím10,57 %0,57 %  
v ČR v současnoti žádné výhody nevidím10,57 %0,57 %  

Graf

20. V čem spatřujete největší nevýhody živnostenského podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejistota příjmů14079,55 %79,55 %  
počáteční finanční investice4927,84 %27,84 %  
větší byrokratická zátěž4123,3 %23,3 %  
vysoká konkurence4022,73 %22,73 %  
větší zodpovědnost2715,34 %15,34 %  
papírování10,57 %0,57 %  
pokud se něco stane, nemáte nárok na marodní10,57 %0,57 %  
problémy při jednání se státními úředníky, neochota pomoci10,57 %0,57 %  

Graf

21. Co považujete v současné době za největší problém, který ztěžuje podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktuální tržní situace8548,3 %48,3 %  
slabá podpora ze strany státu7140,34 %40,34 %  
administrativní zátěž6034,09 %34,09 %  
legislativní požadavky3721,02 %21,02 %  
nevím10,57 %0,57 %  
všechny čtyři odpovědi10,57 %0,57 %  
Korupce10,57 %0,57 %  
trh nemá zájem o výrobu10,57 %0,57 %  
Pro me osobne neustale se zvysujici castka socialniho a zdravotniho pojisteni10,57 %0,57 %  
vysoká daňová žátěž na zaměstnance10,57 %0,57 %  
Velmi vysoké DP a ZP i při nízmých příjmech10,57 %0,57 %  
nemám pocit, že by podnikání bylo něčím konrétním ztěžováno10,57 %0,57 %  
Neshledávám žádné zátěže10,57 %0,57 %  
vysoká konkurence10,57 %0,57 %  

Graf

22. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10660,23 %60,23 %  
muž7039,77 %39,77 %  

Graf

23. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let9855,68 %55,68 %  
36-50 let2614,77 %14,77 %  
26-35 let2514,2 %14,2 %  
51-65 let2111,93 %11,93 %  
do 18 let42,27 %2,27 %  
nad 66 let21,14 %1,14 %  

Graf

24. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10056,82 %56,82 %  
vysokoškolské5330,11 %30,11 %  
střední bez maturity95,11 %5,11 %  
základní73,98 %3,98 %  
vyšší odborné vzdělání73,98 %3,98 %  

Graf

25. Žijete ve městě nebo na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě14280,68 %80,68 %  
na vesnici3419,32 %19,32 %  

Graf

26. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ9051,14 %51,14 %  
zaměstnaný6134,66 %34,66 %  
podnikatel3318,75 %18,75 %  
nezaměstnaný95,11 %5,11 %  
student SŠ84,55 %4,55 %  
v důchodu63,41 %3,41 %  
rodičovská dovolená21,14 %1,14 %  
osvč10,57 %0,57 %  
na rodičovské dovolené10,57 %0,57 %  
Nezavisla kosmeticka poradkyne Mary Kay:)10,57 %0,57 %  
OSVČ na základě zvláštních předpisů10,57 %0,57 %  
OSVČ v plném inv.důchodu10,57 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte nebo jste měli živnostenské oprávnění?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Provozujete aktivně vaši živnost?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Provozujete aktivně vaši živnost?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měl jste při vyřizování živnostenského oprávnění nějaké problémy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Měl jste při vyřizování živnostenského oprávnění nějaké problémy?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?

2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?

3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?

13. Pokud ano: Jsou nebo byly tyto informace pro Vás dostačující?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo v právních předpisech na otázku 14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Našel jste kompletní informace o podnikání na jednom místě?

14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?

 • odpověď na internetu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 16. Pokud ano: Kde to bylo?

15. Našel jste kompletní informace o podnikání na jednom místě?

 • odpověď ano:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 16. Pokud ano: Kde to bylo?

23. Do jaké věkové kategorie spadáte?

 • odpověď 18-25 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student VŠ na otázku 26. V současné době jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nebo jste měli živnostenské oprávnění?

2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?

3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?

4. Provozujete aktivně vaši živnost?

5. Měl jste při vyřizování živnostenského oprávnění nějaké problémy?

7. Jak jste (nebo jak byste) postupovali při vyřízení živnostenského oprávnění a zjištění souvisejících informací?

8. Víte kde si můžete vyřídit živnostenské oprávnění?

9. Jaké potřebujete doklady pro získání živnostenského oprávnění?

10. Je vyřízení živnostenského oprávnění zpoplatněno?

11. Pokud ano: Jakou částkou?

12. Víte kde najdete základní informace o živnostenském podnikání?

13. Pokud ano: Jsou nebo byly tyto informace pro Vás dostačující?

14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?

15. Našel jste kompletní informace o podnikání na jednom místě?

16. Pokud ano: Kde to bylo?

17. Myslíte si, že informace potřebné k získání živnostenského oprávnění jsou k dispozici v dostatečné míře a kvalitě?

18. Pokud si s živnostenským podnikáním nevíte rady, obrátíte se raději na:

19. V čem spatřujete největší výhody živnostenského podnikání?

20. V čem spatřujete největší nevýhody živnostenského podnikání?

21. Co považujete v současné době za největší problém, který ztěžuje podnikání?

22. Jste?

23. Do jaké věkové kategorie spadáte?

24. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

25. Žijete ve městě nebo na vesnici?

26. V současné době jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nebo jste měli živnostenské oprávnění?

2. Plánujete během příštích 2 let získat živnostenské oprávnění?

3. Zajímá Vás živnostenské podnikání?

4. Provozujete aktivně vaši živnost?

5. Měl jste při vyřizování živnostenského oprávnění nějaké problémy?

7. Jak jste (nebo jak byste) postupovali při vyřízení živnostenského oprávnění a zjištění souvisejících informací?

8. Víte kde si můžete vyřídit živnostenské oprávnění?

9. Jaké potřebujete doklady pro získání živnostenského oprávnění?

10. Je vyřízení živnostenského oprávnění zpoplatněno?

11. Pokud ano: Jakou částkou?

12. Víte kde najdete základní informace o živnostenském podnikání?

13. Pokud ano: Jsou nebo byly tyto informace pro Vás dostačující?

14. A kde jste tyto informace našel (nebo jste se dozvěděl) ?

15. Našel jste kompletní informace o podnikání na jednom místě?

16. Pokud ano: Kde to bylo?

17. Myslíte si, že informace potřebné k získání živnostenského oprávnění jsou k dispozici v dostatečné míře a kvalitě?

18. Pokud si s živnostenským podnikáním nevíte rady, obrátíte se raději na:

19. V čem spatřujete největší výhody živnostenského podnikání?

20. V čem spatřujete největší nevýhody živnostenského podnikání?

21. Co považujete v současné době za největší problém, který ztěžuje podnikání?

22. Jste?

23. Do jaké věkové kategorie spadáte?

24. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

25. Žijete ve městě nebo na vesnici?

26. V současné době jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fiurášková, K.Živnostenské podnikání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20128.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.