Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > znalost a zkušenosti s m-commerce a m-marketingem ve firmách

znalost a zkušenosti s m-commerce a m-marketingem ve firmách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Filipová
Šetření:24. 03. 2009 - 07. 04. 2009
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v rámci své diplomové práce provádím dotazníkové šetření firem, které je zaměřené na povědomí a zkušenosti firem s m-commerce a m-marketingem.

Předem děkuji za vaši pomoc a strávený čas

Bc. Lenka Filipová
 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s pojmem m-commerce nebo m-marketing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9584,82 %84,82 %  
ano1715,18 %15,18 %  

Graf

2. Využíváte m-commerce nebo m-marketing ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10795,54 %95,54 %  
ANO54,46 %4,46 %  

Graf

3. Jaké nástroje m-marketingu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS soutěže, ankety a hlasování360 %2,68 %  
Reklamní SMS/MMS240 %1,79 %  
Jiné120 %0,89 %  
Reklamní loga, tapety, animace a vyzváněcí melodie120 %0,89 %  

Graf

4. V jakých oblastech využíváte m-commerce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodej obsahu, který je určen pro mobily (loga, tapety, animace..)240 %1,79 %  
Informační služby nejrůznějšího druhu240 %1,79 %  
Finanční služby, přímé transakce120 %0,89 %  
Jiné120 %0,89 %  
Objednávky vybraného zboží, služeb120 %0,89 %  

Graf

5. Jak hodnotíte přínos m-commerce nebo m-marketingu pro vaší organizaci? (hodnoťte jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2360 %2,68 %  
1120 %0,89 %  
3120 %0,89 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Hodláte ve vaší organizaci m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, SPÍŠE ANOotázka č. 8, SPÍŠE NEotázka č. 7, NEotázka č. 7, NEVÍMotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEVÍM5854,21 %51,79 %  
SPÍŠE ANO2321,5 %20,54 %  
NE1715,89 %15,18 %  
SPÍŠE NE87,48 %7,14 %  
ANO10,93 %0,89 %  

Graf

7. Co je hlavním důvodem pro nevyužívání m-commerce nebo m-marketingu ve vaší organizaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co je to

neznalost

neznám

nic

Podnikáme v ČR, tudíž používáme české pojmy!

8. Co je hlavním důvodem pro využívání m-commerce nebo m-marketingu ve vaší organizaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Informace o produktech služeb v cestovním ruchu

zasažení většího počtu klientů, spolu s narůstající mocí internetu a vývojem nových technologií

9. Pro jaké účely hodláte m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS soutěže, ankety a hlasování1655,17 %14,29 %  
Reklamní SMS/MMS1448,28 %12,5 %  
Objednávky vybraného zboží a služeb931,03 %8,04 %  
Reklamní loga, tapety, animace a vyzváněcí melodie827,59 %7,14 %  
Informační služby nejrůznějšího druhu827,59 %7,14 %  
Prodej obsahu, který je určen pro mobily (loga,tapety,melodie ..)620,69 %5,36 %  
SMS, WAP, Java hry a advergaming517,24 %4,46 %  
Finanční služby, přímé transakce413,79 %3,57 %  
Nevím310,34 %2,68 %  
V rámci podnikové a intranetové aplikace26,9 %1,79 %  
Lokační a navigační služby26,9 %1,79 %  
Jiné13,45 %0,89 %  

Graf

10. Roční obrat organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odmítl odpovědět5448,21 %48,21 %  
Do 2 mil EUR4540,18 %40,18 %  
Do 10 mil EUR119,82 %9,82 %  
Více jak 50 mil. EUR10,89 %0,89 %  
Do 50 mil. EUR10,89 %0,89 %  

Graf

11. Velikost organizace podle počtu zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odmítl odpovědět4641,07 %41,07 %  
Do 10 zaměstnanců3733,04 %33,04 %  
10 - 50 zaměstnanců2522,32 %22,32 %  
50 - 250 zaměstnanců32,68 %2,68 %  
Nad 250 zaměstnanců10,89 %0,89 %  

Graf

12. Působiště organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celá ČR4439,29 %39,29 %  
Praha1715,18 %15,18 %  
Jihočeský kraj119,82 %9,82 %  
Karlovarský kraj76,25 %6,25 %  
Středočeský kraj76,25 %6,25 %  
Plzeňský kraj54,46 %4,46 %  
Pardubický kraj54,46 %4,46 %  
Ústecký kraj43,57 %3,57 %  
Olomoucký kraj43,57 %3,57 %  
Jihomoravský kraj43,57 %3,57 %  
Moravskoslezký kraj32,68 %2,68 %  
Zlínský kraj32,68 %2,68 %  
Liberecký kraj32,68 %2,68 %  
Královéhradecký kraj32,68 %2,68 %  
Vysočina21,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Roční obrat organizace?

  • odpověď Odmítl odpovědět:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odmítl odpovědět na otázku 11. Velikost organizace podle počtu zaměstnanců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se někdy s pojmem m-commerce nebo m-marketing?

2. Využíváte m-commerce nebo m-marketing ve vaší organizaci?

6. Hodláte ve vaší organizaci m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

9. Pro jaké účely hodláte m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

10. Roční obrat organizace?

11. Velikost organizace podle počtu zaměstnanců?

12. Působiště organizace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se někdy s pojmem m-commerce nebo m-marketing?

2. Využíváte m-commerce nebo m-marketing ve vaší organizaci?

6. Hodláte ve vaší organizaci m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

9. Pro jaké účely hodláte m-commerce nebo m-marketing využívat v budoucnosti?

10. Roční obrat organizace?

11. Velikost organizace podle počtu zaměstnanců?

12. Působiště organizace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Filipová, L.znalost a zkušenosti s m-commerce a m-marketingem ve firmách (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2029.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.