Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Svejdova
Šetření:25. 02. 2012 - 05. 03. 2012
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen všem, kteří mají pracovní zkušenost minimálně půl roku. Cílem výzkumu je zmapovat informovanost, zkušenosti a postoje týkající se šikany na pracovišti.  

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se v zaměstnání s níže uvedenými situacemi minimálně jednou týdně po dobu půl roku? Ať už u vás samotných nebo u kolegů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S ničím podobným jsem se nesetkal/a5132,48 %32,48 %  
Posmívání nebo pomlouvání4729,94 %29,94 %  
Nemožnost projevit svůj názor3522,29 %22,29 %  
Bylo Vaše nasazení a výkon znevažován nebo posuzován neobjektivním způsobem?3421,66 %21,66 %  
Utajování kolektivních i pracovních informací.3421,66 %21,66 %  
Zesměšňování osoby3421,66 %21,66 %  
Nemluvili s Vámi (nebo s někým z Vašeho pracovního kolektivu) kolegové?3119,75 %19,75 %  
S dlouhodobým pohrdáním a despektem.2918,47 %18,47 %  
Osočování z věcí, které dotyčný neudělal2817,83 %17,83 %  
Dostávání nejhorších pracovních úkolů nebo úkonů, které jsou pod úroveň Vaší (kolegovy) pracovní náplně2616,56 %16,56 %  
Byla Vaše rozhodnutí kolegy či nadřízeným neustále zpochybňována či bagatelizována?2113,38 %13,38 %  
S úmyslným komplikováním pracovních úkonů2012,74 %12,74 %  
Vyhrožování (např. ztrátou zaměstnání, snížením platu, zákazu dovolené apod.)1811,46 %11,46 %  
Čtení soukromých e-mailů.74,46 %4,46 %  
Dostával/a jste Vy ( nebo kolegové) časté sexuální návrhy od jednoho člověka?53,18 %3,18 %  

Graf

2. Pokud ANO, zažíval/a jste vy nebo kolega tyto situace nejčastěji ze strany:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadřízených5836,94 %36,94 %  
Kolegů5233,12 %33,12 %  
Nikdy jsem se s šikanou nesetkal5031,85 %31,85 %  
Vedení / managementu firmy2918,47 %18,47 %  
Klientů 85,1 %5,1 %  
Podřízených42,55 %2,55 %  

Graf

3. Které z následujících jevů byste označil/a za šikanu na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustálá bezdůvodná kritika pracovních výkonů11371,97 %71,97 %  
Zadávání nereálných či nesmyslných úkolů a úkonů10868,79 %68,79 %  
Násilné či agresivní chování vedoucího či spolupracovníků10566,88 %66,88 %  
Časté zatajování informací potřebných k plnění pracovních úkolů9761,78 %61,78 %  
Izolace a vyčleňování z kolektivu9661,15 %61,15 %  
Neustálé donášení nadřízenému a poškozování pověsti8453,5 %53,5 %  
Dlouhodobý posměch, imitace chůze či gest8453,5 %53,5 %  
Časté zabraňování ve vyjadřování či vysvětlení stanoviska a názoru7749,04 %49,04 %  
Neustálé zpochybňování rozhodnutí7749,04 %49,04 %  
Dlouhodobější pomluvy a přetvářka7447,13 %47,13 %  
Kanadské žertíky a občasné vtípky 1912,1 %12,1 %  
Zadávání nesmyslných úkolů21,27 %1,27 %  
Rozšiřování podivných zvěstí a pověstí10,64 %0,64 %  

Graf

4. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se Vy nebo někdo z Vašich známých či kolegů stal obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probral bych situaci s postiženým kolegou8856,05 %56,05 %  
Zastal bych se ho/jí před strůjcem šikany7547,77 %47,77 %  
Domluvil bych se s ostatními kolegy a řešili bychom to společně5635,67 %35,67 %  
Oznámil bych to nadřízenému5132,48 %32,48 %  
Řekl/a bych to svému nejlepšímu příteli / přítelkyni případně partnerovi?3522,29 %22,29 %  
Oznámil bych to personálnímu oddělení2817,83 %17,83 %  
Nevím138,28 %8,28 %  
Řekl bych to rodině oběti (v případě Vaší šikany vlastní rodině)117,01 %7,01 %  
Neudělal bych nic74,46 %4,46 %  
Nevšímal bych si toho53,18 %3,18 %  

Graf

5. Pokud byste na šikanu nereagoval/a, bylo by to z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bál/a bych se ze zhoršení situace7447,13 %47,13 %  
Strachu z vlastního ohrožení5031,85 %31,85 %  
Nevím4126,11 %26,11 %  
Stejně by se nic nestalo a nikdo by s tím nic neudělal2415,29 %15,29 %  
Bál/a bych se zesměšnění a bagatelizování situace2113,38 %13,38 %  

Graf

6. Jak s vámi nadřízení řeší konflikty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace je dostačující. Mohu mluvit o všem otevřeně5132,48 %32,48 %  
Podle nálady a jejich momentálního rozpoložení.4629,3 %29,3 %  
Komunikace je nedostačující. Konflikty se v podstatě neřeší. 4226,75 %26,75 %  
Mají snahu, ale nikam to nevede.127,64 %7,64 %  
Ano. Komunikace je dostačující. Mohu mluvit o všem otevřeně10,64 %0,64 %  
Ne. Komunikace je nedostačující.10,64 %0,64 %  
nenám nadřízené10,64 %0,64 %  
nic10,64 %0,64 %  
hledáme společné řešení10,64 %0,64 %  
nemám nadřízeného10,64 %0,64 %  

Graf

7. Zajímají se Vaši nadřízení o vztahy na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7447,13 %47,13 %  
ne4428,03 %28,03 %  
nevím3924,84 %24,84 %  

Graf

8. Navštívil/a jste kvůli šikaně nadřízené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE10873,47 %68,79 %  
ANO3121,09 %19,75 %  
Já osobně ne, ale kolegové ano85,44 %5,1 %  
nic21,36 %1,27 %  

Graf

9. Máte ve firmě pracovní řád zahrnující postupy v případě šikany na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7849,68 %49,68 %  
Nevím6038,22 %38,22 %  
Ano138,28 %8,28 %  
Ve firemních stanovách63,82 %3,82 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy v rámci pracovního procesu s těmito projevy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepříjemné pocity na pracovišti.8051,61 %50,96 %  
Strach a nervozita před nadřízeným.6139,35 %38,85 %  
Nevolnost z představy, že jdete do práce. 5938,06 %37,58 %  
Nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal/a.3522,58 %22,29 %  
Častější příznaky onemocnění a následná pracovní absence.1710,97 %10,83 %  

Graf

11. Opustili jste někdy kvůli šikaně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12480 %78,98 %  
ano3120 %19,75 %  

Graf

12. Slyšel/a jste někdy pojmy mobbing, bossing, staffing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11271,34 %71,34 %  
ne3924,84 %24,84 %  
nevím63,82 %3,82 %  

Graf

13. Máte osobní zkušenost s šikanou, o kterou se můžete podělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohu díky, ne.

.

.

ano

ano

ano mam, bohuzel se to tykalo vzdy vyssiho vzdelani,nez mel zamestnavatel a kolegyne

ano, pracuji jako učitelka a výchovná poradkyně a šikanu mezi žáky jsem musela řešit. Řešila jsem ji ve spolupráci s ve spolupráci s vedením školy a PPP v- psycholožkou.

Ano, situaci jsem řešila, nicméně jsem v zaměstnání zůstala. Situace se zlepšila, stáhla jsem se a beru to jako velkou zkušenost. Limituje mne věk, nechci už hledat a znovu budovat pozici v zaměstnání.

Ano, šikanovaly mne mladší kolegyně, když jsem to chtěla řešit, vedení se k tomu postavilo, jako že se nic neděje, radši jsem odešla z práce...

Ano, ze strany několika mladších kolegyně, které mne slovně napadaly, posílaly SMS a sprostě nadávaly, řešila jsem to odchodem ze zaměstnáni, neboť vedení, dělalo, že se nic neděje!

bohužel již podruhé v životě - vždy se jednalo o bossing

Bohužel nic...

Bossing

Díky tomu ze mám v naší společnosti nejvyšší vzdělání a pracují s vysokým nasazením jsem paradoxně neustále vystavena bossingu ze strany nadřízených, kteří se mi snaží dokázat, ze vše nedokážu. Po půl roce neustálého teroru jsem podala výpověď a momentálně jsem ve výpovědní lhůtě a je to horší než kdy dříve.

Dostávání nereálných úkolů. Sledování kamerami na pracovišti. Čtení a kontrola e-mailů. Vyhrožování a odebrání stravenek za nesplnění nereálných úkolů.

Jedná se o zkušenost mého životního partnera - před dvěma lety opustil své zaměstnání z důvodu neskutečné šikany ze strany svého přímého nadřízeného. Jednalo se o vysoce kvalifikované pracoviště (manžel je absolvent VŠ s červeným diplomem), práce ho velmi bavila. Změnilo se vedení instituce a nastal doslova teror zaměstnanců. Z původních deseti zaměstnanců během dvou let odešli postupně všichni, málokdo dobrovolně, většině byl ukončen pracovní poměr velmi nepříjemným způsobem.

Kolega mi dělal nemravné návrhy a když jsem na ně reagovala odmítavě, začal mě pomlouvat u ostatních kolegů. Vyhýbala jsem se mu. Nakonec odešel z firmy, já zde pracuji dodnes.

mám - jednou ze strany kolegyně na stejné pozici, která se mnou jednala dosti neuctivě; dvakrát ze strany nadřízeného - nadměrné sledování, snažení se dostat do ouzkých, lživé informace o mém výkonu; jednou ze strany kolegyně, která shazuje veškerou mou dosavadní práci, přičemž její výkon je srovnatelný či nižší

mám osobní zkušenost, ale protože pracuji v rodinné firmě, nelze zde řešit šikanu od rodinných příslušníků, vedení to přehlíží a dává za pravdu neustálému nasazovaní a zasměšňování člena rodiny

Mám osobní zkušenost,ale ji komentovat.....

na základní škole, kde jsem se nebránila a pak v zaměstnání, kde už jsem si nic nenechala líbit :)

Nadřízená (o stupeň níže než team leader, ale o stupeň nad námi "obyčejnými" zaměstnanci) má nesmyslné nároky na některé osoby. Sama nemá dostatek informací, pořádně si neověří jak je to správně, ale seřve člověka, že to udělal špatně a o 10 minut později napíše na všechny email, že to má být tak a tak (ze situace vyplývá, že seřvaný člověk měl celou dobu pravdu - kdy se to stalo jednou, dá se to brát, nikdo není neomylný, ale ne když je to 3x týdně).

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nemám

nemam

nemám

nie, nemam osobnu skusenost so sikanou na pracovisku

Opakované útoky od kolegyně - nepodložené. Dala jsem vedení najevo, že se mi to nelíbí. Ukázala jsem také svoji práci, kde byly uvedené jak splněné úkoly, tak data - tím vyšlo najevo, že útoky kolegyně byly neoprávněné. S týmž problémem přišla i další kolegyně. Vedení neudělalo nic, výsledek vlastně byl, že "agresorku" ohrožuju já. Po promluvě s psychologem jsem si tepve "vyléčila ego". Výsledek byla ztráta sebedůvěry, psychické problémy, ztráta na váze. Trvalo dlouho, než se všechno vrátilo zpátky. Vedení i tak zůstalo netečné.

Opustila jsem práci po totálním zhroucení. Šefová stranila původce šikany , procházeli mu veškeré průšvihy , opilství , krádeže, pracovní nedostatky, pozdní příchody, neplnění úlolů.

Pomluvy na pracovičti, zejména donášení zkreslených informací nadřízenému řediteli s cílem poškodit moji osobu.

Při nástupu po mateřské mi zaměstnavatel v podobě nadřízeného dělal naschvály a bych sama nenastoupila. Bohužel jsem byla v životní situaci kdy jsem práci nutně potřebovala abych se mohla postarat o dvě děti. Musela jsem překousnout posun z vedoucí pozice před mateřskou na pozici nejnižší za nejnižší mzdu za kterou se k nám do kanceláře přijímají děvčata po vysoké škole. Má pozice se časem sice co se týká pracovních povinností (dělám to co nikdo nechce dělat, ale udělat se to musí), ale tlak z pozice nadřízeného povolil. Po dvou letech je to už lepší aspoň doufám. Hlavně že mám stálou práci na dobu neurčitou a mám jak uživit děti.

sexuální obtěžování

Starší kolega si myslí, že může rozhodovat o všem (ale to už je dávno, a nedla jsem se :-)

V jednom z mych predchozim zamestnani se vedeni snazilo zbavit jisteho poctu lidi, ale nechtelo se jim zrejme platit odstupne. Zacali snizovat mzdy a pridavali vice a vice prace a zodpovednosti. Nastavovali nesplnitelne cile a stale nalehali na zamestnance, aby pracovali vic, a odvadeli kvalitnejsi praci a vyjadrovali svou nespokojenost s jejich vykony. V naproste vetsine pripadu tito lide opravdu rezignovali a podali vypoved.

v případě, že jsem nepřistoupil na 50% snížení platu z důvodu všeobecné ekonomické recese, tak nařízený přišel ještě ten den s listem o neplněnííí pracovních povinností. Situace se řešila z mojí iniciativy přes právní kancelář (mnoho desítek tisíc, placeno ze sponzorského daru od dlouhodobého kamaráda, jinak by to nebylo možné absolvovat) a spor byl vyřešen v můj prospěch. Dobrý pocit z nepošpiněného štítu na jedné straně, ale na druhé velké zklamání z dosud ferového šéfa a únava z ponižujícího procesu, kde bylo nutno vysvětlovat, co se nestalo. Následné ukončení pracovního poměru a stres z nenadálé situace z hledání nové práce (reference nebylo možné novému zaměstnavateli poskytnout). takže velmi nepříjemná situace způsobená ne mou vinou a chybou, ale finanční situací majitele firmy - mého šéfa.

vedoucí mi dělal sexuální návrhy, na které jsem nereagovala a poté mě před kolegy pomlouval a zesměšňoval, dostávala jsem horší práci, než-li kolegové na stejné pozici - po několika měsících jsem si raději našla jiné, a nutno dodat lepší, místo a jediné, čeho jsem kdy litovala bylo, že jsem neoešla dřív, mohla jsem si ušetřit několik měsíců neříjemných pocitů na pracovišti

Ze školy, ale ne z pracoviště.

zeměšńování ze strany nadřízeného, zadávání nesmyslných úkolů, braní práce, urážení

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 15, Mužotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12680,25 %80,25 %  
Muž3119,75 %19,75 %  

Graf

15. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306240,79 %39,49 %  
31-404126,97 %26,11 %  
41-503120,39 %19,75 %  
51-60127,89 %7,64 %  
Méně než 2042,63 %2,55 %  
60 a více21,32 %1,27 %  

Graf

16. Jaké je vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední7950,32 %50,32 %  
Vysokoškolské7346,5 %46,5 %  
Vyučená/ý42,55 %2,55 %  
Základní10,64 %0,64 %  

Graf

17. V jakém typu organizace pracujete? Pokud momentálně nepracujete, uveďte typ posledního zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá firma8455,26 %53,5 %  
Státní správa nebo samospráva3019,74 %19,11 %  
Příspěvková organizace (státem zřizované instituce školství, zdravotnictví, sociální péče atd.)2113,82 %13,38 %  
Nezisková nevládní organizace63,95 %3,82 %  
Komerční firma21,32 %1,27 %  
sluzby (kadernicka )10,66 %0,64 %  
soukromá střední škola10,66 %0,64 %  
nadnárodní firma, s.r.o., nyní MD10,66 %0,64 %  
škola10,66 %0,64 %  
podnikatelka10,66 %0,64 %  
nic10,66 %0,64 %  
sukromne zdravotnicke zariadenie10,66 %0,64 %  
au pair10,66 %0,64 %  
studuji10,66 %0,64 %  

Graf

18. Jak velká organizace, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední5736,31 %36,31 %  
Malá5132,48 %32,48 %  
Velká4931,21 %31,21 %  

Graf

19. Jak velký je pracovní kolektiv nebo tým, ve kterém pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 155938,31 %37,58 %  
6-105334,42 %33,76 %  
11-152214,29 %14,01 %  
méně než 52012,99 %12,74 %  

Graf

20. Jak velká je obec, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město6340,13 %40,13 %  
Okresní město3622,93 %22,93 %  
Krajské město3220,38 %20,38 %  
Malé město2012,74 %12,74 %  
Vesnice63,82 %3,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se v zaměstnání s níže uvedenými situacemi minimálně jednou týdně po dobu půl roku? Ať už u vás samotných nebo u kolegů.

  • odpověď S ničím podobným jsem se nesetkal/a:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem se s šikanou nesetkal na otázku 2. Pokud ANO, zažíval/a jste vy nebo kolega tyto situace nejčastěji ze strany:

2. Pokud ANO, zažíval/a jste vy nebo kolega tyto situace nejčastěji ze strany:

  • odpověď Nikdy jsem se s šikanou nesetkal:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S ničím podobným jsem se nesetkal/a na otázku 1. Setkal/a jste se v zaměstnání s níže uvedenými situacemi minimálně jednou týdně po dobu půl roku? Ať už u vás samotných nebo u kolegů.

7. Zajímají se Vaši nadřízení o vztahy na pracovišti?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Máte ve firmě pracovní řád zahrnující postupy v případě šikany na pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se v zaměstnání s níže uvedenými situacemi minimálně jednou týdně po dobu půl roku? Ať už u vás samotných nebo u kolegů.

2. Pokud ANO, zažíval/a jste vy nebo kolega tyto situace nejčastěji ze strany:

3. Které z následujících jevů byste označil/a za šikanu na pracovišti:

4. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se Vy nebo někdo z Vašich známých či kolegů stal obětí šikany?

5. Pokud byste na šikanu nereagoval/a, bylo by to z důvodu:

6. Jak s vámi nadřízení řeší konflikty?

7. Zajímají se Vaši nadřízení o vztahy na pracovišti?

8. Navštívil/a jste kvůli šikaně nadřízené?

9. Máte ve firmě pracovní řád zahrnující postupy v případě šikany na pracovišti?

10. Setkal/a jste se někdy v rámci pracovního procesu s těmito projevy:

11. Opustili jste někdy kvůli šikaně zaměstnání?

12. Slyšel/a jste někdy pojmy mobbing, bossing, staffing?

13. Máte osobní zkušenost s šikanou, o kterou se můžete podělit?

14. Jste:

15. Věk

16. Jaké je vaše vzdělání:

17. V jakém typu organizace pracujete? Pokud momentálně nepracujete, uveďte typ posledního zaměstnání:

18. Jak velká organizace, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

19. Jak velký je pracovní kolektiv nebo tým, ve kterém pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

20. Jak velká je obec, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se v zaměstnání s níže uvedenými situacemi minimálně jednou týdně po dobu půl roku? Ať už u vás samotných nebo u kolegů.

2. Pokud ANO, zažíval/a jste vy nebo kolega tyto situace nejčastěji ze strany:

3. Které z následujících jevů byste označil/a za šikanu na pracovišti:

4. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se Vy nebo někdo z Vašich známých či kolegů stal obětí šikany?

5. Pokud byste na šikanu nereagoval/a, bylo by to z důvodu:

6. Jak s vámi nadřízení řeší konflikty?

7. Zajímají se Vaši nadřízení o vztahy na pracovišti?

8. Navštívil/a jste kvůli šikaně nadřízené?

9. Máte ve firmě pracovní řád zahrnující postupy v případě šikany na pracovišti?

10. Setkal/a jste se někdy v rámci pracovního procesu s těmito projevy:

11. Opustili jste někdy kvůli šikaně zaměstnání?

12. Slyšel/a jste někdy pojmy mobbing, bossing, staffing?

13. Máte osobní zkušenost s šikanou, o kterou se můžete podělit?

14. Jste:

15. Věk

16. Jaké je vaše vzdělání:

17. V jakém typu organizace pracujete? Pokud momentálně nepracujete, uveďte typ posledního zaměstnání:

18. Jak velká organizace, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

19. Jak velký je pracovní kolektiv nebo tým, ve kterém pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

20. Jak velká je obec, kde pracujete (nebo jste naposledy pracoval/a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svejdova, M.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20388.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.