Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociologický výzkum

Sociologický výzkum

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Tischer
Šetření:26. 02. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku za účelem sociologického výzkumu. Dotazník je určen pro studenty!!!

Odpovědi respondentů

1. POHLAVÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA7669,72 %69,72 %  
MUŽ3330,28 %30,28 %  

Graf

2. VĚK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 a více7669,72 %69,72 %  
16 a méně3330,28 %30,28 %  

Graf

3. JAKOU SPORTOVNÍ NEBO ZÁJMOVOU ČINNOST PREFERUJETE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kolektivu7770,64 %70,64 %  
individuální3229,36 %29,36 %  

Graf

4. POVAŽUJETE SVÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI ZA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré6357,8 %57,8 %  
velmi dobré3532,11 %32,11 %  
méně dobré1110,09 %10,09 %  

Graf

5. SE SVÝM TĚLESNÝM VZHLEDEM JSEM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen6055,05 %55,05 %  
méně spokojen3229,36 %29,36 %  
velmi spokojen1715,6 %15,6 %  

Graf

6. MYSLÍTE, ŽE ZNÁTE SVÉ SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9486,24 %86,24 %  
NEVÍM98,26 %8,26 %  
NE65,5 %5,5 %  

Graf

7. MÁTE PŘEDSTAVU O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7972,48 %72,48 %  
NEVÍM1614,68 %14,68 %  
NE1412,84 %12,84 %  

Graf

8. VE SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ BUDETE PREFEROVAT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční ohodnocení6761,47 %61,47 %  
využití dosažené kvalifikace3532,11 %32,11 %  
společenské postavení3532,11 %32,11 %  
prestižní povolání2321,1 %21,1 %  

Graf

9. MAXIMÁLNÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A VYSOKOU KVALIFIKACI POVAŽUJI PRO SVÉ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ ZA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité4642,2 %42,2 %  
důležité4541,28 %41,28 %  
méně důležité1816,51 %16,51 %  

Graf

10. ZALOŽENÍ RODINY A SPOKOJENÝ RODINNÝ ŽIVOT POVAŽUJI ZA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležitý7165,14 %65,14 %  
důležitý2926,61 %26,61 %  
méně důležitý98,26 %8,26 %  

Graf

11. MYSLÍTE, ŽE MÁTE PŘÍTELE NEBO VÍCE PŘÁTEL, KTERÝM SE MŮŽETE SVĚŘIT I S VELMI PRIVÁTNÍMI ZKUŠENOSTMI NEBO POCITY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9990,83 %90,83 %  
NE109,17 %9,17 %  

Graf

12. DOSAŽENÍ EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI JE PRO MNE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité5045,87 %45,87 %  
velmi důležité4642,2 %42,2 %  
méně důležité1311,93 %11,93 %  

Graf

13. POKUD EXISTUJE OSOBA, KTERÉ SI VÁŽÍTE, KTEROU OBDIVUJETE, NEBO KTERÁ JE VAŠÍM VZOREM, NACHÁZÍ SE TATO OSOBA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci osobních styků6256,88 %56,88 %  
v rámci rodiny5449,54 %49,54 %  
v oblasti známých, nebo populárních osobností2422,02 %22,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. POHLAVÍ?

2. VĚK?

3. JAKOU SPORTOVNÍ NEBO ZÁJMOVOU ČINNOST PREFERUJETE?

4. POVAŽUJETE SVÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI ZA?

5. SE SVÝM TĚLESNÝM VZHLEDEM JSEM?

6. MYSLÍTE, ŽE ZNÁTE SVÉ SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY?

7. MÁTE PŘEDSTAVU O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ?

8. VE SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ BUDETE PREFEROVAT?

9. MAXIMÁLNÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A VYSOKOU KVALIFIKACI POVAŽUJI PRO SVÉ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ ZA?

10. ZALOŽENÍ RODINY A SPOKOJENÝ RODINNÝ ŽIVOT POVAŽUJI ZA?

11. MYSLÍTE, ŽE MÁTE PŘÍTELE NEBO VÍCE PŘÁTEL, KTERÝM SE MŮŽETE SVĚŘIT I S VELMI PRIVÁTNÍMI ZKUŠENOSTMI NEBO POCITY?

12. DOSAŽENÍ EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI JE PRO MNE?

13. POKUD EXISTUJE OSOBA, KTERÉ SI VÁŽÍTE, KTEROU OBDIVUJETE, NEBO KTERÁ JE VAŠÍM VZOREM, NACHÁZÍ SE TATO OSOBA?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. POHLAVÍ?

2. VĚK?

3. JAKOU SPORTOVNÍ NEBO ZÁJMOVOU ČINNOST PREFERUJETE?

4. POVAŽUJETE SVÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI ZA?

5. SE SVÝM TĚLESNÝM VZHLEDEM JSEM?

6. MYSLÍTE, ŽE ZNÁTE SVÉ SILNÉ I SLABÉ STRÁNKY?

7. MÁTE PŘEDSTAVU O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ?

8. VE SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ BUDETE PREFEROVAT?

9. MAXIMÁLNÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ A VYSOKOU KVALIFIKACI POVAŽUJI PRO SVÉ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ ZA?

10. ZALOŽENÍ RODINY A SPOKOJENÝ RODINNÝ ŽIVOT POVAŽUJI ZA?

11. MYSLÍTE, ŽE MÁTE PŘÍTELE NEBO VÍCE PŘÁTEL, KTERÝM SE MŮŽETE SVĚŘIT I S VELMI PRIVÁTNÍMI ZKUŠENOSTMI NEBO POCITY?

12. DOSAŽENÍ EKONOMICKÉ NEZÁVISLOSTI JE PRO MNE?

13. POKUD EXISTUJE OSOBA, KTERÉ SI VÁŽÍTE, KTEROU OBDIVUJETE, NEBO KTERÁ JE VAŠÍM VZOREM, NACHÁZÍ SE TATO OSOBA?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tischer, J.Sociologický výzkum (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20420.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.