Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovní klima v organizaci

Pracovní klima v organizaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Růžek
Šetření:27. 02. 2012 - 05. 03. 2012
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rád bych Vás tímto požádal o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, jenž bude sloužit jako praktická část mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. V jakém sektoru pracujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém5670 %70 %  
státním2430 %30 %  

Graf

2. Je politikou Vaší zaměstnanecké organizace orientace na zaměstnance ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3037,5 %37,5 %  
Spíše ano2835 %35 %  
Ne1215 %15 %  
Ano1012,5 %12,5 %  

Graf

3. Jste hrdý/á že pracujete ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3442,5 %42,5 %  
Ano2227,5 %27,5 %  
Spíše ne1620 %20 %  
Ne810 %10 %  

Graf

4. Domníváte se, že se spolupodílíte na životě zaměstnanecké organizace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2632,5 %32,5 %  
Spíše ano2531,25 %31,25 %  
Ano1721,25 %21,25 %  
Ne1215 %15 %  

Graf

5. Jste loajální k zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3847,5 %47,5 %  
Ano3341,25 %41,25 %  
Spíše ne56,25 %6,25 %  
Ne45 %5 %  

Graf

6. Označil/a byste pracovní prostředí za dobré ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3341,25 %41,25 %  
Ano2430 %30 %  
Spíše ne1518,75 %18,75 %  
Ne810 %10 %  

Graf

7. Je využito Vašich znalostí, schopností a zkušeností ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2835 %35 %  
Spíše ano2430 %30 %  
Spíše ne2025 %25 %  
Ne810 %10 %  

Graf

8. Důvěřujete svému přímému nadřízenému ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3645 %45 %  
Spíše ano2328,75 %28,75 %  
Ne1113,75 %13,75 %  
Spíše ne1012,5 %12,5 %  

Graf

9. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré odborné znalosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4050 %50 %  
Spíše ano2126,25 %26,25 %  
Spíše ne1518,75 %18,75 %  
Ne45 %5 %  

Graf

10. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré manažerské schopnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2430 %30 %  
Ano2328,75 %28,75 %  
Spíše ano2227,5 %27,5 %  
Ne1113,75 %13,75 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vás zaměstnanecká organizace skutečně motivuje k pracovnímu jednání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3240 %40 %  
Spíše ano2430 %30 %  
Ano1215 %15 %  
Ne1215 %15 %  

Graf

12. Jste spokojen/á s komunikací nadřízených s Vámi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3341,25 %41,25 %  
Ano2126,25 %26,25 %  
Spíše ne1316,25 %16,25 %  
Ne1316,25 %16,25 %  

Graf

13. Setkáváte se se svými spolupracovníky mimo pracovní dobu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2632,5 %32,5 %  
Ano2227,5 %27,5 %  
Spíše ano1721,25 %21,25 %  
Ne1518,75 %18,75 %  

Graf

14. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3442,5 %42,5 %  
Spíše ne1923,75 %23,75 %  
Ne1417,5 %17,5 %  
Spíše ano1316,25 %16,25 %  

Graf

15. Jste spokojen/a se svým pracovním prostředím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3645 %45 %  
Ano2328,75 %28,75 %  
Spíše ne1417,5 %17,5 %  
Ne78,75 %8,75 %  

Graf

16. Existují ve Vaší zaměstnanecké organizaci nějaká omezení týkající se Vašeho pracovního prostředí, která nepovažujete za nutná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3442,5 %42,5 %  
Ne1923,75 %23,75 %  
Spíše ano1518,75 %18,75 %  
Ano1215 %15 %  

Graf

17. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce pro své zaměstnance ? (semináře, školení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3543,75 %43,75 %  
Spíše ne1721,25 %21,25 %  
Ne1518,75 %18,75 %  
Spíše ano1316,25 %16,25 %  

Graf

18. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace team building ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3746,25 %46,25 %  
Ano1923,75 %23,75 %  
Spíše ano1215 %15 %  
Spíše ne1215 %15 %  

Graf

19. Spojujete své pracovní uplatnění s Vaší zaměstnaneckou organizací i do budoucna ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3240 %40 %  
Ne1721,25 %21,25 %  
Ano1620 %20 %  
Spíše ne1518,75 %18,75 %  

Graf

20. Jak byste ohodnotil/a firemní kulturu ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá3645 %45 %  
Velmi dobrá1822,5 %22,5 %  
Špatná1215 %15 %  
Výborná810 %10 %  
Žádná33,75 %3,75 %  
Velmi špatná33,75 %3,75 %  

Graf

21. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4860 %60 %  
26 – 35 let2227,5 %27,5 %  
36 – 45 let56,25 %6,25 %  
46 – 55 let45 %5 %  
56 a více11,25 %1,25 %  

Graf

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4252,5 %52,5 %  
Vysokoškolské3037,5 %37,5 %  
Vyšší odborné56,25 %6,25 %  
Středoškolské33,75 %3,75 %  

Graf

23. Jaké je Vaše pracovní zařazení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník6986,25 %86,25 %  
Řídící pracovník1113,75 %13,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste hrdý/á že pracujete ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Je politikou Vaší zaměstnanecké organizace orientace na zaměstnance ?

5. Jste loajální k zaměstnanecké organizaci ?

 • odpověď Spíše ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatná na otázku 20. Jak byste ohodnotil/a firemní kulturu ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

18. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace team building ?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce pro své zaměstnance ? (semináře, školení)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém sektoru pracujete ?

2. Je politikou Vaší zaměstnanecké organizace orientace na zaměstnance ?

3. Jste hrdý/á že pracujete ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

4. Domníváte se, že se spolupodílíte na životě zaměstnanecké organizace ?

5. Jste loajální k zaměstnanecké organizaci ?

6. Označil/a byste pracovní prostředí za dobré ?

7. Je využito Vašich znalostí, schopností a zkušeností ?

8. Důvěřujete svému přímému nadřízenému ?

9. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré odborné znalosti ?

10. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré manažerské schopnosti ?

11. Myslíte si, že Vás zaměstnanecká organizace skutečně motivuje k pracovnímu jednání ?

12. Jste spokojen/á s komunikací nadřízených s Vámi ?

13. Setkáváte se se svými spolupracovníky mimo pracovní dobu ?

14. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce ?

15. Jste spokojen/a se svým pracovním prostředím ?

16. Existují ve Vaší zaměstnanecké organizaci nějaká omezení týkající se Vašeho pracovního prostředí, která nepovažujete za nutná ?

17. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce pro své zaměstnance ? (semináře, školení)

18. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace team building ?

19. Spojujete své pracovní uplatnění s Vaší zaměstnaneckou organizací i do budoucna ?

20. Jak byste ohodnotil/a firemní kulturu ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

21. Kolik je Vám let ?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

23. Jaké je Vaše pracovní zařazení ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém sektoru pracujete ?

2. Je politikou Vaší zaměstnanecké organizace orientace na zaměstnance ?

3. Jste hrdý/á že pracujete ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

4. Domníváte se, že se spolupodílíte na životě zaměstnanecké organizace ?

5. Jste loajální k zaměstnanecké organizaci ?

6. Označil/a byste pracovní prostředí za dobré ?

7. Je využito Vašich znalostí, schopností a zkušeností ?

8. Důvěřujete svému přímému nadřízenému ?

9. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré odborné znalosti ?

10. Má podle Vašeho názoru Váš nadřízený dobré manažerské schopnosti ?

11. Myslíte si, že Vás zaměstnanecká organizace skutečně motivuje k pracovnímu jednání ?

12. Jste spokojen/á s komunikací nadřízených s Vámi ?

13. Setkáváte se se svými spolupracovníky mimo pracovní dobu ?

14. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce ?

15. Jste spokojen/a se svým pracovním prostředím ?

16. Existují ve Vaší zaměstnanecké organizaci nějaká omezení týkající se Vašeho pracovního prostředí, která nepovažujete za nutná ?

17. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace mimopracovní akce pro své zaměstnance ? (semináře, školení)

18. Pořádá Vaše zaměstnanecká organizace team building ?

19. Spojujete své pracovní uplatnění s Vaší zaměstnaneckou organizací i do budoucna ?

20. Jak byste ohodnotil/a firemní kulturu ve Vaší zaměstnanecké organizaci ?

21. Kolik je Vám let ?

22. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

23. Jaké je Vaše pracovní zařazení ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžek, M.Pracovní klima v organizaci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20478.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.