Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní bankovnictví

Mobilní bankovnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Hawlová
Šetření:25. 03. 2009 - 01. 04. 2009
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):7 / 3.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude součástí bakalářské práce na téma: Mobilní bankovnictví v ČR a ve světě a jeho vývoj.

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví9183,49 %83,49 %  
Osobní návštěva banky4238,53 %38,53 %  
Mobilní bankovnictví1816,51 %16,51 %  
Telefonní bankovnictví32,75 %2,75 %  

Graf

2. Nabízí Vaše banka službu mobilní bankovnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8174,31 %74,31 %  
nevím2724,77 %24,77 %  
ne10,92 %0,92 %  

Graf

3. Pokud banka má službu mobilní bankovnictví a Vy ji nevyužíváte, je to z důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám dostatečné informace o produktu3240 %29,36 %  
Nemám čas zvykat si na nový způsob obsluhy3138,75 %28,44 %  
Můj mobilní telefon nepodporuje příslušné technologie1721,25 %15,6 %  
Nedostatečného zabezpečení služby1113,75 %10,09 %  
Nevím, že banky nabízejí tento typ služby810 %7,34 %  
nic33,75 %2,75 %  

Graf

4. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SIM Toolkit (Speciální bankovní SIM karta od mobilního operátora)1664 %14,68 %  
WAP (Připojení k internetu)624 %5,5 %  
JAVA (Aplikace nainstalovaná v mobilním telefonu)312 %2,75 %  

Graf

5. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Hodnotíte nabídku služeb jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečnou1875 %16,51 %  
Nedostatečnou625 %5,5 %  

Graf

6. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Pokud vlastníte PDA nebo Smartphone, preferujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Připojení k internetu a využití klasického internetového bankovnictví1062,5 %9,17 %  
b) Využití mobilního bankovnictví637,5 %5,5 %  

Graf

7. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Co Vám vadí na mobilním bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomalá odezva banky na požadované operace ( v případě, že využíváte SIM Toolkit)939,13 %8,26 %  
Nic mi nevadí, jsem spokojen(a)730,43 %6,42 %  
Uživatelské rozhraní626,09 %5,5 %  
Vysoké ceny za přenášená data417,39 %3,67 %  
Nízká rychlost přenosu dat (v případě, že využíváte WAP nebo JAVA)28,7 %1,83 %  
nic14,35 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký typ služby využíváte?

2. Nabízí Vaše banka službu mobilní bankovnictví?

3. Pokud banka má službu mobilní bankovnictví a Vy ji nevyužíváte, je to z důvodu:

4. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

5. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Hodnotíte nabídku služeb jako:

6. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Pokud vlastníte PDA nebo Smartphone, preferujete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký typ služby využíváte?

2. Nabízí Vaše banka službu mobilní bankovnictví?

3. Pokud banka má službu mobilní bankovnictví a Vy ji nevyužíváte, je to z důvodu:

4. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Kterou technologii Vaše banka používá?

5. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Hodnotíte nabídku služeb jako:

6. V případě, že využíváte mobilní bankovnictví. Pokud vlastníte PDA nebo Smartphone, preferujete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hawlová, K.Mobilní bankovnictví (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2053.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.