Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace na trhu práce

Diskriminace na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Podrabská
Šetření:01. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:198
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako zdroj informací pro tvorbu mé Bakalářské práce. Dotazování se může zůčastni kdokoliv bez ohledu na pohlaví či věk. Naopak budu ráda když respondenti budou co do povahy a věku co nejrůznější.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14874,75 %74,75 %  
Muž5025,25 %25,25 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2514573,23 %73,23 %  
26 - 353216,16 %16,16 %  
36 - 45126,06 %6,06 %  
46 - 5573,54 %3,54 %  
56 a více21,01 %1,01 %  

Graf

3. Absolvoval/a jste někdy pracovní pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15477,78 %77,78 %  
Ne4422,22 %22,22 %  

Graf

4. Cítil/a jste se při pohovoru nějakým způsobem znevýhodňovan/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10064,94 %50,51 %  
Ano5435,06 %27,27 %  

Graf

5. Z jakého důvodu jste byl/a znevýhodňovan/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praxe2342,59 %11,62 %  
věk1018,52 %5,05 %  
pohlaví916,67 %4,55 %  
rasa35,56 %1,52 %  
nejsem bezdětná11,85 %0,51 %  
děti11,85 %0,51 %  
fyzický vzhled11,85 %0,51 %  
malé děti11,85 %0,51 %  
pohlaví, praxe11,85 %0,51 %  
obezita11,85 %0,51 %  
základní vojenská služba11,85 %0,51 %  
plánování rodiny - mladá, vdaná bez dětí a bylo mi jasně řečeno, že bych jim stejně utekla na mateřskou...11,85 %0,51 %  
subkultura11,85 %0,51 %  

Graf

6. Byl/a jste již někdy zaměstnaný/a na určitý pracovní poměr? (DPČ, DPP, HPP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16281,82 %81,82 %  
Ne3618,18 %18,18 %  

Graf

7. Bylo s Vámi na pracovišti někdy zacházeno tak, že jste se cítil/a diskriminovan/á z nějakého níže uvedeného důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se necítil/a na pracovišti diskriminovaná8051,61 %40,4 %  
praxe3019,35 %15,15 %  
věk2113,55 %10,61 %  
pohlaví149,03 %7,07 %  
rasa31,94 %1,52 %  
Ne21,29 %1,01 %  
šikana10,65 %0,51 %  
očekávané mateřství v budoucnu10,65 %0,51 %  
obezita10,65 %0,51 %  
vedoucí neměla ráda moji matku, a po té co odešle si vylívala zlost na mě10,65 %0,51 %  
subkultura10,65 %0,51 %  

Graf

8. Myslíte si, že v naší zemi dochází k diskriminaci některých skupin zaměstnanců na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano12060,61 %60,61 %  
Spíše ano6432,32 %32,32 %  
Spíše ne126,06 %6,06 %  
Určitě ne21,01 %1,01 %  

Graf

9. Jak často jsou zaměstnanci na pracovišti diskriminováni z těchto důvodů?

1 - velmi často, 2 - poměrně často, 3 - velmi zřídka, 4 - jen výjimečně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Věk2.1520.815
Pohlaví2.3640.787
Rasa2.0050.995
Zdravotní stav2.470.764
Náboženství3.2830.728
Mateřství2.1820.826
Politické smýšlení3.2980.775
Sexuální orientace2.9040.885

Graf

10. Co způsobuje horší uplatnění lidí kolo 50 roku života na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem firem o tuto pracovní sílu9547,98 %47,98 %  
Oba tyto faktory8442,42 %42,42 %  
Menší schopnost přizpůsobivosti těchto lidí199,6 %9,6 %  

Graf

11. Vyber dvě skupiny lidí, o který si myslíš, že mají nejhorší podmínky pro uplatnění na trhu práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé okolo 50-ho roku života10553,03 %53,03 %  
Zdravotně postižení9547,98 %47,98 %  
Romové7236,36 %36,36 %  
Absoventi6030,3 %30,3 %  
Ženy s dětmi5628,28 %28,28 %  
Lidé do 25let84,04 %4,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Cítil/a jste se při pohovoru nějakým způsobem znevýhodňovan/á?

  • odpověď Ano:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi věk na otázku 5. Z jakého důvodu jste byl/a znevýhodňovan/á?
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi praxe na otázku 5. Z jakého důvodu jste byl/a znevýhodňovan/á?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Absolvoval/a jste někdy pracovní pohovor?

4. Cítil/a jste se při pohovoru nějakým způsobem znevýhodňovan/á?

5. Z jakého důvodu jste byl/a znevýhodňovan/á?

6. Byl/a jste již někdy zaměstnaný/a na určitý pracovní poměr? (DPČ, DPP, HPP)

7. Bylo s Vámi na pracovišti někdy zacházeno tak, že jste se cítil/a diskriminovan/á z nějakého níže uvedeného důvodu?

8. Myslíte si, že v naší zemi dochází k diskriminaci některých skupin zaměstnanců na pracovišti?

9. Jak často jsou zaměstnanci na pracovišti diskriminováni z těchto důvodů?

10. Co způsobuje horší uplatnění lidí kolo 50 roku života na trhu práce?

11. Vyber dvě skupiny lidí, o který si myslíš, že mají nejhorší podmínky pro uplatnění na trhu práce

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Absolvoval/a jste někdy pracovní pohovor?

4. Cítil/a jste se při pohovoru nějakým způsobem znevýhodňovan/á?

5. Z jakého důvodu jste byl/a znevýhodňovan/á?

6. Byl/a jste již někdy zaměstnaný/a na určitý pracovní poměr? (DPČ, DPP, HPP)

7. Bylo s Vámi na pracovišti někdy zacházeno tak, že jste se cítil/a diskriminovan/á z nějakého níže uvedeného důvodu?

8. Myslíte si, že v naší zemi dochází k diskriminaci některých skupin zaměstnanců na pracovišti?

9. Jak často jsou zaměstnanci na pracovišti diskriminováni z těchto důvodů?

10. Co způsobuje horší uplatnění lidí kolo 50 roku života na trhu práce?

11. Vyber dvě skupiny lidí, o který si myslíš, že mají nejhorší podmínky pro uplatnění na trhu práce

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podrabská, P.Diskriminace na trhu práce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20601.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.