Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace

Globalizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Frank
Šetření:06. 03. 2012 - 19. 03. 2012
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

žádám vás o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Jsem studen 3. ročníku  Bankovního Institutu  v Praze .

Prosím u poslední odpovědi není myšlena žádná země, ale potřeba (hygiena atd....

 Předem děkuji za váš čas.

 

               Jakub Frank

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10665,43 %65,43 %  
muž5634,57 %34,57 %  

Graf

2. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6741,36 %41,36 %  
zaměstnaný6741,36 %41,36 %  
podnikatel95,56 %5,56 %  
v důchodu42,47 %2,47 %  
nezaměstnaný42,47 %2,47 %  
zaměstnaný student31,85 %1,85 %  
na mateřské21,23 %1,23 %  
OSVČ a student dálkového studia10,62 %0,62 %  
rentiér10,62 %0,62 %  
Jsem zaměstnaný student, hodila by se multichoice.10,62 %0,62 %  
docent10,62 %0,62 %  
zaměstnaná, student10,62 %0,62 %  
jiná možnost10,62 %0,62 %  

Graf

3. Váš věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 268854,32 %54,32 %  
41 - 603420,99 %20,99 %  
27 – 403018,52 %18,52 %  
60 – a více53,09 %3,09 %  
15 – 1953,09 %3,09 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7747,53 %47,53 %  
vysokoškolské7445,68 %45,68 %  
základní31,85 %1,85 %  
vyučen31,85 %1,85 %  
středoškolské, bez maturity31,85 %1,85 %  
vyšší odborné21,23 %1,23 %  

Graf

5. Používáte pojem globalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9156,17 %56,17 %  
ne7143,83 %43,83 %  

Graf

6. Pokud víte, vysvětlete tento pojem (stručně).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
propojení světa 21,8 %1,23 %  
Je to proces10,9 %0,62 %  
harmonizace procesů, myšlení, produktů, chování bez ohledu na geografickou příslušnost10,9 %0,62 %  
Globalizace je postupné sjednocování životního stylu a propojování kultur ve světě.10,9 %0,62 %  
kulturní, informační a jiné propojování světa10,9 %0,62 %  
propojování ekonomických, kulturních, sociálních aj. struktur v celosvětovém měřítku10,9 %0,62 %  
propjení světa a celé společnosti z hlediska ekonomického, mediálního, politického atd.10,9 %0,62 %  
růst vzájemné propojenosti světa10,9 %0,62 %  
Světový, rozšiřující10,9 %0,62 %  
Propojení světa ve všech sférách. Nadnárodní spolupráce států tzn. vznik nadnárodních organizací. integrací. Také to znamená odstraňování překážek jak v rámci obchodu tak obrany, politiky atd.10,9 %0,62 %  
ostatní odpovědi globalizace je proces zvyšující závislost trhů a národních ekonomii– volný pohyb kapitálu, volný přístup k trhům, komunikace nadnárodní korporace, masová kultura, masová produkce, masová spotřeba
Propojení světa ve všech oblastech
globalizace je měnící se svět prostřednictvím času, národnosti lidí, náboženstvím, modernizacací a vším co lidé upřednosťnuji pro ukojení svých potřeb.,
chápání společnosti,obchodu i jiných věcí jako celek (celosvětově)
obchodní nebo výrobní činnost, která je rozšířena po světě bez ohledu na hranice států
spojení světa
Globalizace je pojem, který zahrnuje různé změny ve společnosti, které vedou k větší propojenosti sociokulturních, politických a ekonomickýxch oblastí.
propojení celého světa na globální úrovni, např. v ekonomické sféře
změny, které vedou k propojení událostí na široké úrovni
propojování jednotlivých společností/ států v jeden celek
propojení a ovlivňování se navzájem v rámci celého světa
nějak se mi nechce ")
Všeobecné rozšíření té které věci, otázky, problému
neustálé propojování jednotlivých částí světa, v jehož důsledku jsou na sobě tyto části závislé
postupné smívání kultrurních hranic mezi národy, šíření nadnárodních firem a produktů napříč světem
propojení všech oblastí (ekonomika, sociologie, technika atp.) v čase a celosvětově
vzájemné propojení
Proces propojení společností.
Praktické zmenšování světa. Tedy globalizace je pro mě především potvrzení relativity vzdáleností, provázaností, jazykových bariér, kulturních bariér, atd..
Propojení světa. Technologicky, společensky, politicky... Pozitivně i negativně
propojování světa
zkracování vzdáleností, jak fyzických tak myšlenkových, sjednocování
propojení světa v mnoha oblastech
větší propojení celého světa
propojení celosvětového kapitálu, informací,kultury.
propojování všech systémů na celosvětové úrovni
téměř na celé planetě se vyskytující problémy
Svět je dnes jedna velká "spojená nádoba" (v politice i ekonomice)
celosvětové propojování ve všech oblastech života - ekonomika, politika, kultura, náboženství, ....
propojení světa (např. médii, katastrofami, ekonomikou)
celosvetova pusobnost
spojení nebo sjednocování určitých oblastí, s vidinou zjednodušení a zlepšení životní úrovně
celosvětovost
propojení světové ekonomiky, kultury, společnosti atd.
Jeden velky obrovsky trh
ztráta národních identit s důsledkem vzniku propojeného řetězce (ať už komerčního či jiného)
celosvětové propojení
propojení v celosvětovém měřítku
změny s celosvětovým dopadem
Různé změny společnosti, které vedou k propojenosti světa v politické, sociální či ekonomické sféře.
Srůstání světa
provázanost světového dění, ekonomiky...
"Světová propojenost"
Globalizace= nadnárodní, respektive celosvětové řešení problémů
ze všech obyvatel země se stává jedna společnost, mísení kultur, používání stejných prostředků úp celé zemi (firmy, podniky...)
celosvětový
Rozšíření jednoho výrobku, podniku atd po celém světě.
propojování světa ve všech oblastech života lidí
abstraktní fenomén, souvisí rozvojem řady odvětví
závislost různých ekonomik jedna n druhé
jakési změny ve společnosti, které vedou k větší propojenosti celkově v různých oblastech - ekonomice, dopravě, obchodu, ...
proces, při kterém se postupně integruje společnost celého světa na různých úrovních - ekonomické, kulturní, atd.
společenské změny, celosvětové, propojování sociální ekonomické a politické oblasti
Sjednocování,propojování např. svět ekonomik bez ohledu na zaměpisnou vzdálenost
propojení světa...
medzinárodné, viacnárodné prepojenie v nejakej oblasti - kultúra, financie, nadnárodné firmy napr.
Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální (mondiální) úrovni.
propojování trhů různých zemí - vznik nadnárodních korporací
Je to jev, kdy dochází prostřednictvím moderního pokroku k ekonomickému a společenskému propojování do té doby separovaných světů. "Svět se zmenšuje", během pár sekund mohu kontaktovat člověka na druhé straně planety.
proces vzájemného ekonomického, kulturního a informačního propojování světa
Propojení celého světa (ať už v ekonomice, kultuře, obchodu atd.. ).
hospodářská závislost
termín pro současné krácení vzdáleností (myšleno abstraktně).
rozšiřování věcí celosvětově. jedním slovem světovost
propojenost světa ve všech možných oblastech
Mazání hranic v jakémkoliv významu. Pro příklad vznik Evropské unie.
konzumní způsob života
celkové, záleží na tom, v jakém spojení se slovo užije.
globální je opak lokálního, centralizace správy, trhu...
rychlejší přenos informací, větší propojenost světa
Je to vývoj, nad neočekávanou budoucností,a propojování daných skutečností.
Politické, ekonomické a kulturní změny na světové úrovni
globální=celosvětový
ne
Když jedeš v Thajském lese na slonovi a dorazíš k Tescu
sjednocování obchodu, kultury a světa všeobecně
propojování ekonomických a společenských struktur
souhrn změn v různých oblastech společnosti vedoucích k propojení společnosti
změna, proces něčeho - např. s něčím společenským, sociokulturním...
změny ve společnosti
určitý ekonomický vývoj -proces
světové sjednocení
celosvětové stejné hodnoty
Globalizace je, když anglická princezna s egyptským frajerem havarují ve francouzském tunelu s německou limuzínou poháněnou holandským motorem a řízenou belgickým řidičem nalitým skotskou whisky při honičce s italskými novináři fotícími japonskými foťáky
je to růst - změna něčeho na základě změn ve společnosti (např.globalizace v obchodu,v politice...)
celosvětové
propojování světa a následná závislost států na sobě (např. když Čína přestane spolupracovat se světem, půlka světa bude "na holičkách")
Globalizace umožňuje mimo jiné propojení různých systémů (ekonomických, kulturních, politických, informačních) na globální, světové úrovni.
Smývání regionálních rozdílů, produktů a cílů ve světovém měřítku, provázání světa.
celkový,světový
otevřený svět
zkracování "vzdáleností"
propojování
integrace všeho
"zmenšování světa" tím, že se prolínají světové kultury a dokonce dochází k silnému ovlivňování "slabších" kultur těmi "silnějšími" nebo více rozvinutými. V důsledku dochází k stírání rozdílů, což se projevuje i v celosvětovém hospodářství
Propojenost celého světa ve všech oblastech.
celosvětový proces -propojení trhu (zboží + služby) různých zemí
kooperace, spolupráce, komunikace, přesun nadbytku do oblastí nedostatku = původní záměr, dnes - špinavá politika se snahou co nejvíc obrat toho slabšího, méně zdatného a obratného
sjednocení ve smyslu celé zeměkoule
Volný pohyb osob, peněz a zboží mezi státy; unifikace obvyklých postupů a standardů v rámci celé planety.
10090,09 %61,73 % 

Graf

7. Pociťujete globalizaci ve svém životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, každý den se setkávám s něčím „globálním“7345,06 %45,06 %  
spíše ano7143,83 %43,83 %  
spíše ne1710,49 %10,49 %  
ne, s ničím „globálním“ se nesetkávám10,62 %0,62 %  

Graf

8. Jmenujte 2 nadnárodní společnosti, které vás napadnou jako první :

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím53,09 %3,09 %  
Microsoft, Apple31,85 %1,85 %  
McDonald, KFC31,85 %1,85 %  
NATO, OSN31,85 %1,85 %  
DHL, Toyota21,23 %1,23 %  
Volkswagen, General motors21,23 %1,23 %  
McDonald, Coca Cola21,23 %1,23 %  
McDonald, Microsoft21,23 %1,23 %  
Mcdonalds, KFC21,23 %1,23 %  
MC Donald a Microsoft10,62 %0,62 %  
ostatní odpovědi to je fuk, je jich tady dost
O2, Vodafone
Microsoft, Foxconn,
Mc' Donalds, Volkswagen
nike, phillip morris
T-Mobile, Sazka
Mc Donald, KFC
mc´donald, starbucks
Mc Donalds, coca cola
Telefonica, MC Donalds
Shell, HSBC
google, mc donalds
kfc, mcdonald
škoda, sklo bohemia
Červený kříž, Greenpeace
microsoft, alticor
Nestlé, Acer
McDonalds, Coca Cola
AHOLD, Heineken
starbucks, subway
McDonald, Four Season
Reifaisenbank, GE, Ahold
Ahold, Skanska
VW, Shell
Toyota a Ford?
Volkswagen, AXA
Apple, Coca-Cola,
E.On, Bosh
Coca Cola, Microsoft
Siemens, Oracle
Google, Apple.
EON, Ahold
Veolia, Tesco
Microsoft, Ford
Google, Toyota
Apple, Sony
Mac Donalds, Adidas
Schell,coca cola
volkswagen, Mc Donalds
TESCO, KAUFLAND
Microsoft, Google, BP, Gazprom, KIA, a čínské hadry :-)
PwC, Microsoft
automobilky-Ford, Toyota
Mc Donald, Adidas
coca cola, hp
dhl, fedex
ahold, apple
Volkswagen, Toyota
Walmart stores, ING Group,
Mc Donald, BIG4
Starbucks, MacDonald
Toyota, Volkswagen
- Volkswagen, ING
VW, Samsung
Mezinárodní měnový fond, Červený kříž
Shell, Mc'Donald
Procter and Gamble, Apple
o2, microsoft
EU, Nato, z obchodních řetězce na př Kaufland, Norma, Lidl ap.
mc donalds, avon
Tesco,Ikea
MC Donalds
Ford, McDonalds,
ČEZ, Mc´Donalds
Brouker COnsulting, a.s. , SIemens
Yamaha, Ahold
Google, IBM
Mc Donald, Coca Cola Ltd.
Microsoft, Ahold
BMW, Toyota
česká národní banka, t-mobile
Toyota, GE
Ahold, EON
Microsoft, Tesco
OSN, UNESCO, velké automobilky, UNICEF...
coca-cola a pepsi cola
Coca-Cola, General Motors
Škoda Auto a.s. ; Bosch
tesco, kfc
Shell, Apple
erste bank, fiat
BP, Shell
Shell, Philip Morris
google, OSN
apple, mcdonald
McDonald, Nike
McDonald, Hilton
ČEZ, Škoda
Tesco, Ikea
Wavin Ekoplastik, Mexichem
česko slovensko
Budwar, Škoda
Coca-Cola, General Electric
Ahold, E.ON
ING group,Toyota motors
OSN, WTO
Nokia, Shell
Microsoft, O2
IBM Ernst&Young
Tesco, Vodafone
eurovia, cargo
Microsoft, T-mobil
Starbucks , Tesco
Coca cola, Nike, Adidas
Coca Cola, Nike
O2, RWE
ČSA, ČSAD
McDonald, O2
banky, automobilky
UNESCO, OSN
Coca Cola,Ferero
Coca cola, Nokia
škoda, H&M
CocaCola, McDonalds
Ahold Czech Republic, Škoda auto
nokia, panasonic
Telefonica, Microsoft
Tesco, KFC.
BATA,KFC
skanska, světelski
ernst and young, Hyundai
Procter-Gambel, Akzo Nobel
Mc Donalds, Coca-cola
Telefonica O2, Budějovický Budvar
Siemens, Sony
Coca - cola
Coca Cola, Mc Donald"s
sony, Mc Donalds
DHL, Mc Donald
Coca Cola, McDonald's
BOSCH, RAIFFEISENBANK
Google, Facebook
automobilky, fa Baťa, T-mobile
o2,google
coca cola, mc donald
mec donald,
Mc Donald, Microsoft
13784,57 %84,57 % 

Graf

9. Znáte pojem globální vesnice? Pokud ano, popište 3mi hesly(slovy) :

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5634,57 %34,57 %  
neznám3119,14 %19,14 %  
nevím42,47 %2,47 %  
Ne.21,23 %1,23 %  
internet21,23 %1,23 %  
neznám tento pojem21,23 %1,23 %  
propojení pomocí internetu10,62 %0,62 %  
komunikace v celosvětovém měřítku10,62 %0,62 %  
globalizace v komunikaci10,62 %0,62 %  
svět se stále zmenšuje10,62 %0,62 %  
ostatní odpovědi Svět na internetu, nové technologie, media
je termín, razený Marshall McLuhan popisovat trend elektronický sdělovací prostředky
to bude ta naša :D :D takové hledat jedině v Jihomoravském kraji prosím
media, internet, televize
Slyšela jsem ho, ale nedokážu popsat.
spojený svět elektronizací
Nevím co si kdo pod tímto představuje
pojem slyším poprvé
Nevím přesně, má to nějakou souvislost s médii - propojenost světa díky médiím?
pojem jsem slyšela, ale momentálně si nevybavuji
svět, populace, elektronické spojení
lidskost, pospolitost, komunikace
vše je blízko, vše je srozumitelné, vše je povědomé.
jedno lidské sídliště
globální vesnici promění svět, dle McLuhana, elektronická média. Pojem se stal hojně citovaným po nástupu internetu, byl však i často ironizovaný a kritizovaný.
celosvětová, propojená, kooperující
svět je jako vesnice, kde se "všichni" znají a vzdálenosti jsou velmi rychle překonány
propojení světa skrs internet a média
elektronická média
svět jako vesnice
Celosvětové propojení pomocí mediálních komunikací
internet, nadnárodní společnosti, cestování
Nesetkal jsem se s tímto termínem
poměrně zmenšená celá populace
propojenost - internet - TV
souvisí s rozvojem médií
spojitost vesnice, provázanost
- to je asi něco s komunikací, médii - nějaká teorie, ale přesně nevím
svět je malý
propojení světa elektronicky
nie
V globální vesnici promění svět, dle McLuhana, elektronická média.
internet globalizuje komunikaci v celosvětovém měřítku - popsal Luhan ve své knize ????
Neumím popsat třemi slovy :-D Jak jsem řekl už výše. Znamená to, že celý svět je ve vzájemném propojení, geografické hranice a překážky nehrajou roli. Jsme teoreticky jednotná globální společnost
internet, kultura, angličtina
vesnice cose globalizuje
blízkost, informační technologie
internet, celosvětová pavučina, komunikace napříč celým světem
celý svět pospolu
úhrn,záření,absolutní
...
netuším? moderní struktura vesnice
Vyjímečná, soběstačná, moderní
rozdělení dějin, způsoby komunikace v dané době, vliv médií
zmenšování se komunikačních vzdáleností
Vzestup elektronických médií
žádná jazyková bariéra, propojenost světa přez internet, Pepův nejlepší kámoš pan Honda z Okinawi ,
propojenost světa elektronickými médii
komunita sestávající z mnoha národností?
elektronické sdělovací prostředky, internet
elektronický nástup medii
internet, mobil, televize
McLuhan, elektronická média
komunikační systémy umožní v budoucnu proměnu světa v globální vesnici, už se tak částečně děje
otvřená světu
neznám pojem
proměna světa, technika, internet
Facebook, internet, komunita
ano
žijí v ní různé národnosti
znám, ale neumím vysvětlit
6137,65 %37,65 % 

Graf

10. Lze se globalizaci vyhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13382,1 %82,1 %  
nevím2213,58 %13,58 %  
ano74,32 %4,32 %  

Graf

11. Lze globalizaci efektivně řídit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne ani bohaté ani chudé země ji řídit nemohou5735,19 %35,19 %  
ano bohaté země to zvládnou3722,84 %22,84 %  
ano ale chudé země to nezvládnou2616,05 %16,05 %  
nevím106,17 %6,17 %  
ano bohaté i chudé země to zvládnou63,7 %3,7 %  
nemám tucha10,62 %0,62 %  
lze, pokud se to umí10,62 %0,62 %  
nevím, nejsem zastáncem global., nevěřím v její prospěšnost10,62 %0,62 %  
pokud ji řídit lze,tak pouze v určitých sférách, stádiích,a jedině v rámci bohatých zemí 10,62 %0,62 %  
nezáleží na jednotlivci10,62 %0,62 %  
EU a nadnárodní společnosti se o to snaží10,62 %0,62 %  
na to neexistuje takto jednoduchá odpověd jako je v nabídce10,62 %0,62 %  
proč by se měla řídit?10,62 %0,62 %  
těžko, spojením sil téměř všech zemí10,62 %0,62 %  
bohaté a chudé země se nesnáší už z principu, takže to půjde jen velmi obtížně!10,62 %0,62 %  
netuším10,62 %0,62 %  
jen do určité míry10,62 %0,62 %  
vzájomnou spoluprácou štátov a keď sa nebudú hľadať len sebecké individuálne záujmy10,62 %0,62 %  
Nevím co znamená bohatá a chudá země. Špatně vymezeno. Myslím, že následující století bude ve znamení snah ze strany USA monopolizovat svou moc a snažit se o absolutní kontrolu světa. Čína a země Blízkého východu se budou bránit a pokusí být alternativou.10,62 %0,62 %  
Bohaté země ji mohou řídit a řídí, nejsem si ale jista slovem efektivně.10,62 %0,62 %  
Nelze, bohaté z ní čerpají a chudí jsou bezmocní.10,62 %0,62 %  
každá země, kromě Čr to zvládne :)10,62 %0,62 %  
záleží na oblasti10,62 %0,62 %  
chudé nemohou, bohaté nechtějí 10,62 %0,62 %  
záleží svým způsobem na lidech , kteří ji mohou ovlivňovat10,62 %0,62 %  
globalizaci nelze efektivně řídit10,62 %0,62 %  
za jistých podmínek10,62 %0,62 %  
ano i ne10,62 %0,62 %  
celosvětovou společnou regulací10,62 %0,62 %  
pokud se nezmění chápání lidí tak ne (poctivost,slušnost,solidarita....)10,62 %0,62 %  
není zájem ji řídit10,62 %0,62 %  

Graf

12. Vidíte globalizaci jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převažující pozitivně8552,47 %52,47 %  
převažující negativně5030,86 %30,86 %  
negativní1811,11 %11,11 %  
pozitivní95,56 %5,56 %  

Graf

13. Co považujete za 3 největší globální problémy lidstva (zde se nachází výběr nejběžnějších, pokud máte odlišný názor, uveďte ho prosím) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek pitné vody7244,44 %44,44 %  
Hromadění odpadu6741,36 %41,36 %  
Hlad v zemích 3. Světa6037,04 %37,04 %  
Ekonomické krize5030,86 %30,86 %  
Přelidnění4729,01 %29,01 %  
Změny klimatu4125,31 %25,31 %  
Zbrojení3722,84 %22,84 %  
Světová nerovnost3119,14 %19,14 %  
Tvoření vedoucích unií a spolků2012,35 %12,35 %  
Migrace obyvatelstva1811,11 %11,11 %  
Odlišná náboženství148,64 %8,64 %  
Uveďte vlastní31,85 %1,85 %  
ozbrojené spory mezi jednotlivými náboženstvími10,62 %0,62 %  
vyčerpanie nerastných surovín10,62 %0,62 %  
Obrovská moc nadnárodních korporací, které rozpočty mnohdy přesahují kdejaké státy. 10,62 %0,62 %  
Nemoc10,62 %0,62 %  
Změny v sociálních strukturách (západní produkty likvidující tradiční zemědělství - nezaměstnanost - migrace do měst) vedoucí k nutnosti přijímat práci nabízenou zahraničními společnostmi, jejíž podmínky hraničí s otrokářstvím.10,62 %0,62 %  
lidská chamtivost 10,62 %0,62 %  
lidská bezohlednost a blbost10,62 %0,62 %  
výchova k materialismu10,62 %0,62 %  
Konzumní systém ( nejde opravit, nejde vylepšit , tak to vyhodíme ), 10,62 %0,62 %  
Lidská hloupost ( ovlivnitelnost mass medii ) 10,62 %0,62 %  
nemoce10,62 %0,62 %  
Ropa10,62 %0,62 %  

Graf

14. Znáte nějaký klad globalizace? Pokud ano, uveďte jaký:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- vzájomná pomoc, prepojenie informácií

?

...

"všichni si budou rovni"

alespoň částečný ekonomický růst některých původně rozvojových zemí rozvoj odborníků přehlednější investice

Ano

bez komentáře

běžné spojení se světem

Blízkost a láska lidí, se kterými by se člověk pravděpodobně nikdy nesetkal (obyvatelé jihoafrických zemí, asie, pakistán...atd)

bohužel ne :(

bohužel neznám

bourani svetovych hranic

cestovní ruch, urychlení vývoje ekonomiky a průmyslu

co je globální, nad tím je větší kontrola a přehled (myšleno větší přehled lidí, kteří za globalizací stojí)... přístup např. k potravinám, které se pěstují lokálně, to samé platí i o službách

Coca cola

díky průskumům je možné, že se podaří zlepšit ekologické podmínky.- třídění odpadů....

díky trhu (potraviny, oblečení, elektronika) poskytuje globalizace práci lidem např. v zemích 3. světa, otázka je, za jakých podmínek...

Do naší země se dostává zboží z celého světa, které se tu dříve nedalo sehnat.

Dostupnost

dostupnost informací

dostupnost informací přes mediální zdroje, propojení se světem na vědecké, technické a jiné úrovni

dostupnost objevů zejména v medicíně

dostupnost téměř jakkéhokoliv zboží

Dostupnost.

efektivní mezinárodní obchod

efektivní pomoc zemím, které to potřebují...

ekonomická, vojenská a hospodářská integrace

Ekonomický rozvoj rozvojových zemí

ekonomický růst

Ekonomicky růst

Ekonomický růst napříč celým světem. Zlepšení vztahů mezi státy.

ekonomický růst některých rozvojových zemí

ekonomický růst původně rozvojových zemí

ekonomický růst rozvojových zemí

ekonomický růst rozvojových zemí, rozvoj kulturního života

Ekonomický růst rozvojových zemí, vznik kultury tzv."druhé moderny"

ekonomický růst, osobní a kariérní růst

globalizace v podnikání umožňuje firmám zvýšit zisk a povědomí v celosvětovém měřítku

informační lavina

internacionální obchod

internet

jednoduchost vymeny informaci

Kamkoliv přijedu do ciziny, zařízení a služby některých obchodních a gastronomických řetezců je stejné na celém světě. Takže když si dám hamburger u nás i třeba jinde , vím co mohu očekávat.

Každá země tak má možnost naložit s něčím novým...něčím z jiné země. Také možná vzájemný pomic.

kulturní otevřenost, vznik nadnárodních organizací typu OSN, UNICEF..., ekonomický růst

lepší zítřky-snad

levnější výroba

maximalziace využití zdrojů, práce poznávání jiných kultur -> větší pochopení a tolerance rozdílů

mezinárodní dostupnost zboží a služeb

mezinárodní obchod, snadná komunikace a spojení s celým světem

moc nevidím, snad zvyšování výroby

možnost jet kamkoliv, koupit si cokoliv, naučit se cokoliv (jen na to mít prostředky...)

Možnost snadněji než dříve poznávat svět a společnost, která v něm žije, snadná dosažitelnost hmotných statků ze všech částí světa

nákup čehokoliv kdekoli

např. mcdonald je všude, takže pokud v "pochybných" zemích nechcete jíst jejich "tradiční" jídla, lze se tomu vyhnout :) v Praze si můžu dát finskou vodku, mexickou tequilu, whisky z Irska atd...

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, leda bychom se globálně spojili a vyřešili konečně nějaký problém

Nebývalé navýšení všech možností jednotlivce.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevybavuje si ted tak na rychlo

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

nové pracovní příležitosti

nutnost dodržování určitých standardů

občasná pomoc zemím 3.světa

Oproštění se od totalitních režimů.

Otevření trhu

otevřený trh

pomoc málo rozvinutým zemím nenásilnou pomocí, tj. ukázat, že s malými změnami můžou vyřešit některé větší problémy a tím se lidem může značně zkvalitnit/zlehčit každodenní život

Pomoc zemím třetího světa

porozumění jiným kulturám

postupné vyrovnávání možností (ekonomických, politických ...) některých státu světa. Mediální propojení (internet, televize) téměř celého světa.

potraviny, které se u nás nepěstují jsou běžně dostupné díky obchodu. Informovanost od cizích kulturách

poznávání - jiných kultur, jazyků, nových lidí ...

Prakticky současné problémy se dají řešit pouze globálně v opačném případě to povede k značným rozdílům mezi zeměmi a bude docházet ke světovým nerovnostem, zmatkům které mohou vyústit až do násilného řešení.

Prolínání kultur

Propojení celého světa v několika vteřinách...ICQ

Propojení informačních a komunikačních systémů, například význam internetu.

př. globalizace v obchodě: díky rozvoji v dopravě, se mohla rozšířit obchodní spolupráce

Přenos informací

Přiblížení se světu, více pracovních příležitostí, rozšíření výběru ve spotřebě

Příštupnější svět.

rozšiřování obzorů, dostupnost informací, motivační prostředí

rozvoj konkurence - nižší ceny, větší výběr, větší uspokojení zákazníků,

Rozvoj tržního hospodářství zemí 3.světa

růst ekonomik slabších zemí

růst ekonomiky

růst spotřeby obchodovatelného zboží, ekonomický růst rozvojových zemí

rychlejší a efektivnější komunikace, větší rozhled

rychlost informací, růst investic, pracovních míst, větší výběr zboží..

rychlý přístup k informacím

sbližování národností, pomoc při odstranění přírodních katastrof

sdílení informací, snadnější cestování, větší povědomí o tom, co se děje i jinde

seznámení s ostatními kulturami

sezóní zboží i mimo sezónu

sjednocení

sjednocení pravidel, nebo aspon priblížení se k tomuto cíli

snadne cestovani, komunikace a dostupnost potravin a zbozi ze zahranici

Snadnější dorozumění v globálních jazycích.

Snazsi obchod

Snažší cestování

Snižování počtu lidí žijících pod hranicí absolutní chudoby podle Světové banky.

specializace různých oblastí světa na různé výrobky -> úspory z rozsahu, lze kupovat zboží z celého světa, tlak na neefektivnost státu, větší spolupráce lidí, volný obchod - snižnování nerovností

společné centralizované řešení problémů 3.světa

společný boj proj proti AIDS, ptačí chřipce, ...rozvoj technologií v nejrůznějších oborech, jako např. v lékařství, stavebnictví, či průmyslu.

spolupráce

spoustu kladů. globalizace má velký potenciál, jen je třeba dobře se k ní postavit. globalizaci chápu jako "vyrovnávání" národů, jejich vzájemné poznávání, jedna kultura se inspiruje druhou v tom, co by se dalo vylepšit. konfrontace s něčím novým, jiným může být vždy přínosná. zároveň se musíme učit toleranci, sami přece chceme být respektováni.

Srovnání zemí, jejich ekonomik a vyspělosti

Tak jak postupuje vývoj vědy a techniky dopředu, tak postupuje i globalizace. Moderní svět závisí na propojenosti. Nelze svět ,,globalizovat" aniž bychom vědu a techniku ku prospěchu všech využívali a vyvíjeli.

Těžko říct.

To vidím právě v tom zmenšeném světě, kdy spolu lidé z různých koutů světa mohou rychle a efektivně komunikovat, což podporuje demokracii, tak jak by měla doopravdy vypadat. Lidé se mohou snadno kontaktovat, komunikovat spolu nebo se případě dohodnout na shromažďování a protestech. Velmi důležité, například arabským revolucím, které započaly před rokem se neříká jen tak pro nic za nic facebookové revoluce. Spojení lidí tedy umožňuje důležitou zpětvou vazbu vládám a nadnárodním korporacím především, které se snaží udělat z lidí pasivní, konzumující, spokojeně žijící, ale o nic veřejného se nezajímající ovečky.

uspokojení zákazníků kdekoliv na světě

V každém koutu světa dostanu stejný big mac, Díky globalizaci mají podniky možnost nabízet, co nabízejí.

valka

velké množství celosvětově obchodovaného zboží

velký výběr a dostupnost zboží

vetší šance pro perspektivní jedince , možný růst ekonomiky u některých zemí , Twister u KFC

Více možností

více možností na trhu

více možností, větší nabídka produktů..

volný trh

vše je lépe dostupné, příkladem bych uvedla internet jako zdroj informací

výrobky jsou dostupnější, zkracuje se doba dodání, cestování,

Zboží se dostane do jiných zemí

zjednodušení

Zkracování vzdáleností, poznávání jiných kultur

Zmenšování kulturních odlišností - menší riziko konfliktů Snadnější cestování

zmírnění rozdílů mezi lidmi

Že při nakupování v super-hyper marketech u nás, a třeba ve Francii nebo v Německu nebloudím a vždy najdu to samé na stejném místě.

15. Souhlasíte s tvrzení : „Do roku 2030 bude třeba zvýšit produkci potravin skoro o 50 %“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8451,85 %51,85 %  
souhlasím6037,04 %37,04 %  
nesouhlasím, je to nesmysl1811,11 %11,11 %  

Graf

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděl ano nebo ne prosím stručně odůvodněte :

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-31,85 %1,85 %  
ne31,85 %1,85 %  
nevidím důvod21,23 %1,23 %  
přelidnění21,23 %1,23 %  
Aby bylo možné uspokojit obyvatelstvo planety při zachování určitých standartů10,62 %0,62 %  
lidstvo roste rychle, ale nemyslím si, že za 20 let bude produkce vyšší o 50%10,62 %0,62 %  
Ekonomický růst zemí typu BRICS navýší poptávku možná i o víc než 50 %10,62 %0,62 %  
Produkce potravin je dostatečná, je pouze nerovnoměrně rozdělená.10,62 %0,62 %  
nárust obyvatelstva planety a růst životní úrovně a vyspělosti ve světě10,62 %0,62 %  
O tom jsem nikdy neslyšela10,62 %0,62 %  
ostatní odpovědi přelidněnost planety, hlad v zemích 3. světa
ne, protože např. v Evropě obyvatelstva ubívá, jedinným regionem, kde bude víc obyvatel je Asie a ta do roku 2030 neovlivní celosvětovou produkci.
je spise nutne se s potravinami naucit hospodarit a chytre je vyuzivat. zaroven je nutne zamerit se na problem rostouci populace
Nesouhlasím
Podle mě je 50 % moc vysoké číslo.
bude více lidí - bude potřeba více potravin
počet lidí roste, tím pádem musí růst i produkce
nechapu cim je to tvrzeni podlozene
produkci v takto "krátkém" období nelze zvýšit o 50%, vznikaly by další komplikace zpětně snižující produkci
bude víc lidí
jijou jenom nenažranci :D ti co pracují nestíhají :D tak tolik nepotřebují
jelikož se již nyní setkáváme s velkým výskytem obezity a tudíž si myslím, že není zapotřebí zvyšovat produkci potravin, i kdyby se rozšiřovala populace, spíše si myslím, že je nutné naučit lidstvo správným stravovacím návykům
vzhledem k přírustku lidí, je jasné, že musí růst i produkce potravin, nejsem si však jist, že o 50%
vyšší počet obyvatel planety
v důsledku přelidnění, nastane nedostatek potravin a zemědělské půdy
50% je hodně!
Počet obyvatel stále roste, pokud je budeme chtít všechny nakrmit, musíme produkovat stále víc a víc potravin.
stoupně počet obyvatel světa
přestože lidí přibývá a jsou náročnější na kvalitu surovin, připadá mi takovýto nárůst přehnaný
stále narůstající počet obyvatel zeměkoule
neustálé válečné konflikty a živelné katastrofy přibržďují raketový růst počtu obyvatel
Jedná se spíše o problém rozdělování produkce
stačí neplýtvat a lépe hospodařit
Nemyslím si, že problém je v produkci potravin, ale v jejím rozdělení. Tady (v ČR) se potraviny vyhazují, zatímco jinde nemají nic.
Nemyslím si přímo, že o 50%, ale jistý nárůst bude určitě třeba. Pokud by se na některých kontinentech nevyhazovaly tuny potravin, a efektivně by se využívaly, nebylo by třeba takového nárustu produkce
"vyspělá západní civilizace"!!! musí konečně pochopit, že nežije proto, aby "žrala"
vzhledem k prognoze demografického vývoje obyvatelstva
prostě si to tak myslím
lidstvo se nebude tak rychle rozvíjet - redukce - živelné katastrofy, války atp.
Natalita bude větší než mortalita
nevím proč by jo
Už teď se vyhazuje spousta jídla, proč vyhazovat další.
Svět se zahubí vcelku sám svým vývojem
Nesouhlasím, ale popravdě o tom nic nevím. Vzhledem k tomu, že je to povinná otázka a bylo nutné odpovědět, vybrala jsem možnost, která mi přijde nejpravděpodobnější. 50% za 18 let je přeci jen trochu moc.
přijde mi to neproveditelné
Lidé se velmi rychle množí
nedokážu to z mé pozice posoudit, ale pokud bych se měla rozhodnout řekla bych že to bude spíše méně
Nebude to možné
na světě bude doufejme o 50% procent více lidí
Do roku 2030 se lidstvo nepřemnoží, tak velkým počtem, aby bylo potřeba zvýšit produkci potravin až o 50 %
populační exploze v chudých zemích Afriky , kde již dnes umírá mnoho lidí hladem
xxxxxxxxx
problémem je ne nedostatek ale redistribuce
jsem dost skeptik a nezávidím mladým
celosvětově se zemědělská výroba snížila z 80% na cca 10%, takže v jídle to asi nebude!
lze nakládat s potravinami hospodárněji, jestliže stoupne spotřeba, rozhodně ne o 50%
porodnost klesá
jelikož se zvýší počet populace
růst populace
v roce 2012 bude apokalypsa
kvůli rostoucímu počtu obyvatel
větší porodnost než úmrtnost
Nevidim odhad jako relevantni.
Jídla je dost, ale špatně se rozděluje. Např. v Anglii v roce 2009 proběhly výzkumy, které potvrzují, že 90% britských domácností vyhodí denně až 60% použitelného jídla, část z toho dokonce ani neotevřou.
Stačí lépe přerozdělovat potraviny, neplýtvat, nevyhazovat
co se týče ČR, tak určitě netřeba zvýšit produkci, pokud tu nebude docházet k výraznému růstu obyvatel
nevím
V současné době neuvěřitelně roste populace, především na asijském kontinentu a tato populace se neustále rozpíná do celého světa.
Takto jednoduše nelze tento problém řešit. Na jednom konci světa se potraviny spalují, vyhazují či jinak ničí a na druhém konci chybí. Navýšení produkce by tak nemělo smysl.
roste přelidněnost planety, v některých státech jsou hladomory
Lidé by se měli nad sebou zamyslet, a když nebudoum vším tolik plýtvat "nebude třeba zvýšit produkci potravin skoro o 50%"
Bude jich málo, populace stoupne tudíž musí stoupnout i produkce jídla
Narůstá pořet obyvatelstva a to zejména v tzv. cchudých zemích světa a pokud se nenavýší produkce potravin může dotít k hladovění.
obávám se, že je to pravda.
produkce potravin je nadbytečná
bude nás jako kobylek
Potravinami se plýtvá. Není potřeba vyrábět
50 %....není to trochu moc?
za tyto léta se populace tolik nerozroste.
asi je to nereálné,hlavně v rozvojových zemích
potravinami by se mělo šetřit
spíš je třeba naučit lidi neplýtvat potravinami
řešením by nemělo být pouze nvýšení produkce, ale i šetření potravinami by částečně pokrylo potřeby
potravy je dost, populace je špatně rozmístěna
bude hlad
je to nutné
už nebude potřeba žádné potraviny
přelidněnost
někde sem to četl
súhlasím,len si nemyslím, že to bude také vysoké percento, pri šetrení a neplytvaní v bohatých krajinách sa to percento dá znížiť; zvyšovať produkciu bude treba už len z dôvodu zvyšujúceho sa počtu obyvateľov
přelidnění planety znamená nedostatek potravy v chudších zemích, který lze řešit buď takto, nebo nějakým snížením počtu obyvatelstva Země.
nevěřím těmto katastrifockým scénářům
množství rozvojových zemí s hladomorem
Nemyslím že by lidstvo bylo schopno se tolik rozmnožit, nebo že by všichni začali víc žrát? asi ne
je to nesmysl
Podle mě je nedostatek potravin pouze uměle, mediálně vyvolaný a je to pěkná blbost. Stačí jen jinak nastavit hospodářskou politiku potravinářských korporací u nichž určitě miliony tun žrádla skončí v kontejnerech. Je výhodnější vyhodit to než to dát :-)
záleží na daném místě, v ČR si myslím, že není potřeba
potrvain je dost. jen se s nimi plýtvá.
kromě neustálého zvyšování počtu lidí na zemi se snad skoro úměrně zvyšují i lidské "potřeby" na osobu..In my humble opinion.
:)
Nemohu souhlasit s tvrzením, jehož součástí není náležité odůvodnění.
pravděpodobně ano, z důvodu nárůstu počtu obyvatel
protože počet lidí vzrůstá a zároveň se snižuje podíl úrodné půdy
Odpověděla jsem, že nesouhlasím.
nesouhlasím je to nesmysl
Pokud bude neustále stoupat počet obyvatel, tak asi bude potřeba zvýšit produkci potravin. Ale jestli o celým 50 procent? Země je živý organismus a dřív nebo později musí dojít ke snížení počtu lidské populace.
Populace diametrálně roste, přesto vše zůstane při starém.
počet lidí na zemi roste tudíž se bude muset zvýšit i výroba potravin
lidi se rodí, ale i umírají. a hlavně při současných cennách se lidi uskromní.
Bude mnoho číňanů
vyšší třídy obyvatelstva plýtvají zdroji, tzn. i potravinami... moderní medicína má vliv na velmi vysoký nárůst obyvatelstva, ale do budoucna si tak jako tak lékařskou péči bude moci dovolit čím dál tím méně lidí
počet obyvatel stagnuje, jídla je dostatek - plýtvá se
nelze takto předjímat
Hrozí přelidnění
Lidí bude stále více, ale finance a důchody se postupně sníží, lidé se uchýlí k vlastní zemědělské činnosti
Bude tolik obyvatelstva, že se jinak neuživíme
lidí stále přibývá a jsou náročnější...
Nemam predstavu
do té doby by mohli lidé dostat rozum :-)
souvisí s přelidněním a zabíráním zemědělské půdy
nevím proč by se měla zvýšit pordukce potravin
Více méně o tom nic nevím ,ale nikdo neví jestli poroste počet lidí tak rapidně jeko teď
??
počet obyvatel tak rychle neporoste
nebude třeba
Lide maji cím dal vetsi naroky
vyšší populace a úbytek zdrojů; z praxe vím, že dochází k vývoji odolných verzí rostlin
lidí je moc
Nedovedeu si to představit, podle mého jsme potravinami zavaleni a mohli bychom je už nyní přerozdělit tam, kam jsou třeba.
myslím že to bude stejné jako ted
produkci možná, ale kdo ty potraviny bude kupovat??? Bohatí??? Můj důchod určitě ne!!! A co naše životní prostředí?
zvýšení počtu obyvatel
více lidí
populace za 18 let nenaroste o 50% tak proč by měla produkce potravy?
jinak ty přemnožený "skupiny" pojdou hlady, ale předtim se na nás vrhnou
není to úměrní předpokládanému počtu obyvatel
zachází se s nimi neekonomicky
kvůli rychlému růstu obyvatel
pokud poroste počet obyvatel v zemích třetího světa, bude nutné zvýšit produkci potravin, nehledě na to, že už v dnešní době trpí velká část lidské populace hladomorem
Predikce tohoto typu jsou extrémně nespolehlivé. Upřímně, nikdo neví.
vývoj nových technologií
nadvýroba v kozumní společnosti
teď se jeví, že je produkce nadbytečná, takže předpokládám, že se vyrovná
nemyslím si, že by to mělo být tolik
Zvyšuje se počet lidí, což bude má za následek vyšší spotřebu potravin
Protože se to nemůže spotřebovat.
Počet obyvatel se zvyšuje a řada lidí potravinami plýtvá. Spíše než naučit lidi šetřit s potravinami, se jeví jako přijatelnější zvýšení produkce.
nebyla zde neutrální odpověď nevím
regulací porodnosti v asijských státech a regulací žravosti v USA nebude potřeba takových opatření, spíše se bude klást důraz na biokvalitu potravain a životní styl (střídmost)
nebude takový nárůst obyvatelstva
plítvání jídlem není důvod proč zvyšovat produkci
rostoucí počet obyvatel na Zemi
Konzumní charakter vyspělých společností
potravin je dostatek, stačí se zaměřit na jejich kvalitu a přesunout je do oblastí, kde je jich nedostatek
nevidím žádný důvod
Nelze zvyšovat objem produkce potravin donekonečna. Zdroje jsou omezené. Je potřeba regulovat nárůst obyvatelstva v jednotlivých zemích podle disponibilních zdrojů.
14690,12 %90,12 % 

Graf

17. Kde myslíte,,že se spotřebuje nejvíce pitné vody? (z hlediska potřeby)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA159,26 %9,26 %  
nevím63,7 %3,7 %  
v průmyslu63,7 %3,7 %  
Amerika31,85 %1,85 %  
Ve vyspělých zemích31,85 %1,85 %  
v domácnostech31,85 %1,85 %  
hygiena31,85 %1,85 %  
průmysl31,85 %1,85 %  
Čína31,85 %1,85 %  
V Evropě21,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi afrika
západní svět
v domacnosti
Asie
všude
v průmyslu a zemědělství
zemědělství
USA, Evropa
v nejvyspělejších státech
V rozvinutých státech Evropy, dále USA.
jižní amerika
toalety
na splachování záchoda
:D u nás v kanceláří, neboť můj kolega HOnzík o proti mě vypije tak 5 litrů vody :D
nerozumím zcela otázce....ale tak jak jí chápu, tak bych řekla že v USA
USA, Austrálie, Čína
usa, evropa, čína
plýtvání vody při umývání, mytí apod.
ve městech
v domácnostech při splachování toalet
severní amerika
v zemích, kde lidé netrpí nouzí (nemají důvod s ní šetřit)
tam, kde by mohla být použita jako užitková
v ekonomicky nejvyspělejších zemích
Kdyby jí byla dostatek v Africe, řeknu ji. Ale takhle musím říct Asie.
v "civilizovaných" západních zemích
v domácnosti - spotřebiče-pračka,myčka, koupelna, záchod
neumím odpovědět
v chovateství
v záchodě
Přehnaná hygiena (časté koupání).
mrháním
bavíme-li se skutečně o pitné vodě, (nikoli užitkové) pak předpokládám že na hygienu a pití. A taky na Aquapark v Liberci.
průmysl a proteče nám kohoutky?
vůbec nevím
průmysl, výroba surovin
V komunální sféře ve vyspělých zemích
těžký průmysl, chemický průmysl
v USA, Evropa už začíná s vodou šetřit
zemědlství
Tam kde je jí nadbytek, protože si jí tamní lidé nejmíň váží...!
běžná domácnost
hygiena - mytí,WC,nádobí,praní
zachod
vyspělé země- USA
Indie, USA
tam kde je nehustší zalidnění
Výroba potravin
průmysl a energetika
Nesmyslnné lidské plýtvání při každodenním životě.
v koupelně během koupání/sprchování
na rovníkovém pásmu a v tropických oblastech
Ve vyspělých státech
splachování na wc
na WC
sprcha, WC
to opravdu netuším.... že by v domácnostech?
V zemědělství
v civilizovaných vyspělých zemích
hygiena (všeho druhu)
vyspělé země
na nepotřebné činnosti - mytí aut, trávníky
země 3tího světa
priemysel, energetika
v průmyslových zemích
V USA a Evropě, kde se i splachuje pitnou vodou.
v severních zemích -> ústřední topení
Rozhodně ve vyspělých zemích. Nejspíš USA, tam mají největší spotřebu všeho:).
v rámci průmyslu
v koupelně
Na Západě
v zemědělství, potravinářství
rozhodně ne na pití...
Hygiena.
Amerika, Evropa
wc -velké podniky,myčky aut, zalévání zahrádek
domácnosti, průmysl např.potravinářské aj.
V rovníkových pásmech
V Číně
potravina
V europe
v domácnostech k praní, v průmyslu k mytí a chlazení
evropa
pitná voda se v domácnostech úplně hloupě spotřebovává na mytí a wc
můj tip je potravinářství , zemědělství
splachování WC
v Severní Americe
koupání, mytí
nevím, asi na všech kontinentech
potravinářský průmysl
nerozumím otázce..doma ve vaně, v profesním oboru v lázních, stát - nevím
v pouštních oblastech
ve velkoměstech
kde je jí dostatek
Tipoval bych, že se nejvíce pitné vody spotřebuje při výrobě potravin, hlavně nápojů a třeba také v zemědělství (zavlažování).
?? USA
domácnosti
města
v nejlidnatějších zemích
v Evropě a Americe
ve vyspělých sátech a přímořských letoviscích
ve státech třetího světa
výroba a zpracování potravin
v civilizovaných zemích...viz koupel, sprcha
ve vyspělých státech, kde je rozvinuté zemědělství a kde lidé plýtvají a neuvědomují si co způsobí nedostatek pitné vody
Výroba spotřebního zboží a potravin.
nerozumím otázce - z hlediska potřeby? co to je? uhasit žízeň, nebo zapnout myčku na nádobí?
-
pitný režim
z hlediska spotřeby na osobu - USA (tam se plítvá se vším nejvíc)
11570,99 %70,99 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Váš věk :

  • odpověď 20 - 26:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 2. Jste :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Jste :

3. Váš věk :

4. Nejvyšší dosažené vzdělání :

5. Používáte pojem globalizace?

7. Pociťujete globalizaci ve svém životě?

9. Znáte pojem globální vesnice? Pokud ano, popište 3mi hesly(slovy) :

10. Lze se globalizaci vyhnout?

11. Lze globalizaci efektivně řídit?

12. Vidíte globalizaci jako

13. Co považujete za 3 největší globální problémy lidstva (zde se nachází výběr nejběžnějších, pokud máte odlišný názor, uveďte ho prosím) :

14. Znáte nějaký klad globalizace? Pokud ano, uveďte jaký:

15. Souhlasíte s tvrzení : „Do roku 2030 bude třeba zvýšit produkci potravin skoro o 50 %“ ?

17. Kde myslíte,,že se spotřebuje nejvíce pitné vody? (z hlediska potřeby)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Jste :

3. Váš věk :

4. Nejvyšší dosažené vzdělání :

5. Používáte pojem globalizace?

7. Pociťujete globalizaci ve svém životě?

9. Znáte pojem globální vesnice? Pokud ano, popište 3mi hesly(slovy) :

10. Lze se globalizaci vyhnout?

11. Lze globalizaci efektivně řídit?

12. Vidíte globalizaci jako

13. Co považujete za 3 největší globální problémy lidstva (zde se nachází výběr nejběžnějších, pokud máte odlišný názor, uveďte ho prosím) :

14. Znáte nějaký klad globalizace? Pokud ano, uveďte jaký:

15. Souhlasíte s tvrzení : „Do roku 2030 bude třeba zvýšit produkci potravin skoro o 50 %“ ?

17. Kde myslíte,,že se spotřebuje nejvíce pitné vody? (z hlediska potřeby)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frank, J.Globalizace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20683.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.