Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vzdělávání dobrovolníků

vzdělávání dobrovolníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vávrová
Šetření:03. 03. 2012 - 12. 03. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen pro dobrovolníky působící v sociálních službách a to buď aktuálně nebo i v minulosti. Výsledky šetření použiju v praktické části absolvenské práce, jejímž cílem je sestavení vzdělávacího programu pro dobrovolníky, tak jak by ho sami dobrovolníci uvítali.

Odpovědi respondentů

1. V jaké organizaci působíte jako dobrovolník a jak dlouho?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov sv.Karla Boromejského (3 roky)114,29 %14,29 %  
Junák (5 let), Centrum pro rodinu (4 roky), farnost (4 roky)114,29 %14,29 %  
občanské sdružení Máme otevřeno, od listopadu 2011114,29 %14,29 %  
LATA, 3 roky114,29 %14,29 %  
Azylový dům při Diakonii ČCE114,29 %14,29 %  
koka114,29 %14,29 %  
prodej114,29 %14,29 %  

Graf

2. S jakou klientelou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Senioři114,29 %14,29 %  
různá - maminky s dětmi, děti, mladí lidé, rodiny114,29 %14,29 %  
s člověkem s mentálním postižením114,29 %14,29 %  
problematická mládež od 15 do 26 let 114,29 %14,29 %  
Ženy a matky s dětmi v nouzi114,29 %14,29 %  
velkou114,29 %14,29 %  
teenageři114,29 %14,29 %  

Graf

3. Z jakých částí sestává program vzdělání pro dobrovolníky? Jde o dlouhodobý program nebo jednorázový výcvik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen setkání dobrovolníků jednou za měsíc114,29 %14,29 %  
několik kurzů během roku114,29 %14,29 %  
víkendový výcvik + konzultace s koordinátory a pravidelné supervize 1 - 2x za dva měsíce, kde řešíme problémy, na které jsme narazili a odpovědné osoby nám radí, jak se v situacích, se kterými si nevíme rady, chovat.114,29 %14,29 %  
povinný je vstupní víkendový výcvik a dále povinné supervize a kurzy (komunikace a práce s klientem) a součástí je nabídka různých kurzů, které jsou dobrovolné114,29 %14,29 %  
Žádným programem na vzdělání jsem v mé organizaci neprošla.114,29 %14,29 %  
ads alebo das114,29 %14,29 %  
jednorázový, jen vysvětlení co dělat114,29 %14,29 %  

Graf

4. Jak jste spokojen s programem vzdělávání dobrovolníků ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spokojena342,86 %42,86 %  
nejsem114,29 %14,29 %  
pro mě je dostačující, jelikož můj klient má lehké mentální postižení, postačí mi vždy rada od rodičů nebo koordinátora, nepotřebuji speciální školení, myslím, že mi stačil jednorázový výcvikový kurz.114,29 %14,29 %  
Nejsem - žádný nebyl.114,29 %14,29 %  
ads ta i uz114,29 %14,29 %  

Graf

5. Jaké oblasti Vám přijdou pro program vzdělávání nejdůležitější, v praxi nejvíce využitelné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oblasti péče o lidi s mentálním postižením, případně autismem114,29 %14,29 %  
osobní rozvoj, pedagogika, znalost lidí a rizik114,29 %14,29 %  
první pomoc při epileptických záchvatech, komunikace s lidmi s mentálním postižením a modelové situace, výcvik s invalidním vozíkem114,29 %14,29 %  
komunikace s klientem, nácvik zvládání problematických situací (klient volá v noci, klient si na schůzku přivede někoho dalšího, klient je pod vlivem drog, snaží se s dobrovolníkem manipulovat), nabízet klientovi podporu, ale nedělat věci z něj114,29 %14,29 %  
Mohla by to být např. oblast komunikace s klientem. 114,29 %14,29 %  
aadssadsa114,29 %14,29 %  
ag114,29 %14,29 %  

Graf

6. Jaké oblasti Vám ve vzdělávání dobrovolníků chyběly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměli jsme vzdělávání jen krátké zaškolení, seznámení s chodem oddělení114,29 %14,29 %  
inspirace mezi společnostmi využívajícími dobrovolníky navzájem114,29 %14,29 %  
žádné, pro mě výcvik zahrnoval vše potřebné114,29 %14,29 %  
právní stránka dobrovolnictví114,29 %14,29 %  
Všechny.114,29 %14,29 %  
adsdasdas asdasd fdaf asdd adsa adgen rgnrreb e fbbtnb rgnthrr114,29 %14,29 %  
příklad z praxe114,29 %14,29 %  

Graf

7. Co byste chtěl/a do programu vzdělávání dobrovolníků doplnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím114,29 %14,29 %  
zážitkové programy, benefity114,29 %14,29 %  
výcvikový kurz pro mě byl dostačující, myslím, že nic nechybělo114,29 %14,29 %  
právní základ, péče o sebe jako dobrovolníka - jak sám sebe chránit114,29 %14,29 %  
Nevím - nemám s tímto programem zkušenost.114,29 %14,29 %  
ads tntzrnrtn rz114,29 %14,29 %  
příklady z praxe114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávrová, T.vzdělávání dobrovolníků (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20702.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.