Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivní životní styl

Aktivní životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Lagínová
Šetření:05. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník bude použit pro účely bakalářské práce, budu Vám velice vděčná za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11077,46 %77,46 %  
Muž3222,54 %22,54 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222920,42 %20,42 %  
212215,49 %15,49 %  
231611,27 %11,27 %  
24149,86 %9,86 %  
25107,04 %7,04 %  
2785,63 %5,63 %  
2064,23 %4,23 %  
2653,52 %3,52 %  
2842,82 %2,82 %  
1832,11 %2,11 %  
ostatní odpovědi 30
36
35
40
19
16
42
34
38
50
49
15
33
13
32
37
39
47
2517,61 %17,61 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.03
Minimum:19
Maximum:38
Variační rozpětí:19
Rozptyl:14.88
Směrodatná odchylka:3.86
Medián:23
Modus:22

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8459,15 %59,15 %  
Vysokoškolské4128,87 %28,87 %  
Základní117,75 %7,75 %  
Jiné32,11 %2,11 %  
Vyučení32,11 %2,11 %  

Graf

4. Jaký je Váš ekonomický statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji10775,35 %75,35 %  
Pracuju5740,14 %40,14 %  
Na mateřské, nebo rodičovské dovolené85,63 %5,63 %  
V procesu hledání práce (pracovní úřad)32,11 %2,11 %  
Jiný10,7 %0,7 %  

Graf

5. Je podle Vás rozdíl mezi pojmy „životní styl“ a „způsob života“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7653,52 %53,52 %  
ne6646,48 %46,48 %  

Graf

6. Je podle Vašeho názoru pravdivé tvrzení, že mezi ukazatele, důležité pro rozvoj aktivního životního stylu, patří: věk, pohlaví, zdraví, ekonomická situace a volný čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11681,69 %81,69 %  
ne2618,31 %18,31 %  

Graf

7. Zaškrtněte ty podmínky, které se domníváte, že jsou pro rozvoj aktivního životního stylu nezbytné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o aktivní životní styl12386,62 %86,62 %  
Dodržování zásad aktivního životního stylu7754,23 %54,23 %  
Dostatečná informovanost3927,46 %27,46 %  

Graf

8. Zaškrtněte ty zásady, které komplexně tvoří aktivní životní styl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřená pohybová aktivita13796,48 %96,48 %  
Zdravá strava11681,69 %81,69 %  
Dostatek spánku10372,54 %72,54 %  
Dodržování správného pitného režimu10271,83 %71,83 %  
Vyhýbání se rizikovým faktorům6142,96 %42,96 %  

Graf

9. Jaké může mít dle Vašeho názoru účinky aktivní životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní účinky na zdraví12789,44 %89,44 %  
Vyrovnanost 10070,42 %70,42 %  
Pocit uspokojení9667,61 %67,61 %  
Zvýšené sebevědomí8358,45 %58,45 %  
Příznivé změny ve struktuře osobnosti7150 %50 %  
Odstranění účinků nahromaděného adrenalinu3625,35 %25,35 %  

Graf

10. Myslíte si, že v současné době je v porovnání s historií více, či méně lidí, kteří žijí aktivním zdravotním stylem? (poměr)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V současnosti je situace lepší a aktivním životním stylem žije více lidí než v minulosti 7452,11 %52,11 %  
V současnosti je situace horší a aktivním životním stylem žije méně lidí než v minulosti 6847,89 %47,89 %  

Graf

11. Dodržujete, nebo se alespoň snažíte dodržovat zásady aktivního životního stylu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11580,99 %80,99 %  
ne2719,01 %19,01 %  

Graf

12. Snídáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12487,32 %87,32 %  
ne1812,68 %12,68 %  

Graf

13. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26042,25 %42,25 %  
32920,42 %20,42 %  
12517,61 %17,61 %  
485,63 %5,63 %  
1.585,63 %5,63 %  
2.553,52 %3,52 %  
521,41 %1,41 %  
0.521,41 %1,41 %  
3.521,41 %1,41 %  
010,7 %0,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Zaškrtněte ty tekutiny, které nejčastěji přijímáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
voda (neperlivá)12386,62 %86,62 %  
čaj10573,94 %73,94 %  
káva4531,69 %31,69 %  
Šťávy3222,54 %22,54 %  
voda (perlivá)3021,13 %21,13 %  
Slazené limonády1812,68 %12,68 %  
Light limonády96,34 %6,34 %  
Energetické nápoje74,93 %4,93 %  

Graf

15. Zaškrtněte ten/ty faktor/y, kterému/ým se ve Vašem případě občas/často nevyhnete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesprávná výživá8861,97 %61,97 %  
Nadměrná psychická zátěž8157,04 %57,04 %  
Nízká pohybová aktivita7049,3 %49,3 %  
Nadměrný konzum alkoholu4632,39 %32,39 %  
Kouření4028,17 %28,17 %  
Rizikové sexuální chování117,75 %7,75 %  
Žádný z nich96,34 %6,34 %  
Zneužívání drog64,23 %4,23 %  

Graf

16. Kolik hodin denně spíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
86445,07 %45,07 %  
73826,76 %26,76 %  
61812,68 %12,68 %  
9107,04 %7,04 %  
1074,93 %4,93 %  
532,11 %2,11 %  
410,7 %0,7 %  
7.510,7 %0,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.54
Minimum:6
Maximum:9
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.64
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:8
Modus:8

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš ekonomický statut?

5. Je podle Vás rozdíl mezi pojmy „životní styl“ a „způsob života“?

6. Je podle Vašeho názoru pravdivé tvrzení, že mezi ukazatele, důležité pro rozvoj aktivního životního stylu, patří: věk, pohlaví, zdraví, ekonomická situace a volný čas?

7. Zaškrtněte ty podmínky, které se domníváte, že jsou pro rozvoj aktivního životního stylu nezbytné:

8. Zaškrtněte ty zásady, které komplexně tvoří aktivní životní styl:

9. Jaké může mít dle Vašeho názoru účinky aktivní životní styl?

10. Myslíte si, že v současné době je v porovnání s historií více, či méně lidí, kteří žijí aktivním zdravotním stylem? (poměr)

11. Dodržujete, nebo se alespoň snažíte dodržovat zásady aktivního životního stylu?

12. Snídáte?

13. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

14. Zaškrtněte ty tekutiny, které nejčastěji přijímáte:

15. Zaškrtněte ten/ty faktor/y, kterému/ým se ve Vašem případě občas/často nevyhnete:

16. Kolik hodin denně spíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš ekonomický statut?

5. Je podle Vás rozdíl mezi pojmy „životní styl“ a „způsob života“?

6. Je podle Vašeho názoru pravdivé tvrzení, že mezi ukazatele, důležité pro rozvoj aktivního životního stylu, patří: věk, pohlaví, zdraví, ekonomická situace a volný čas?

7. Zaškrtněte ty podmínky, které se domníváte, že jsou pro rozvoj aktivního životního stylu nezbytné:

8. Zaškrtněte ty zásady, které komplexně tvoří aktivní životní styl:

9. Jaké může mít dle Vašeho názoru účinky aktivní životní styl?

10. Myslíte si, že v současné době je v porovnání s historií více, či méně lidí, kteří žijí aktivním zdravotním stylem? (poměr)

11. Dodržujete, nebo se alespoň snažíte dodržovat zásady aktivního životního stylu?

12. Snídáte?

13. Kolik litrů tekutin denně vypijete?

14. Zaškrtněte ty tekutiny, které nejčastěji přijímáte:

15. Zaškrtněte ten/ty faktor/y, kterému/ým se ve Vašem případě občas/často nevyhnete:

16. Kolik hodin denně spíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lagínová, M.Aktivní životní styl (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20774.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.