Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teambuilding

Teambuilding

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Hojková
Šetření:08. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o pomoc s vyplněním dotazníku pro moji absolventskou práci na téma: Rozvoj pracovních týmů, ve kterém se zabývám teambuildingem. V rámci svého výzkumu bych ráda zjistila, jak je veřejnost s tímto pojmem, akcí srozuměna.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3764,91 %64,91 %  
muž2035,09 %35,09 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2136,84 %36,84 %  
pracující student1729,82 %29,82 %  
pracující1729,82 %29,82 %  
nezaměstnaný23,51 %3,51 %  

Graf

3. Už jste se někdy setkal/a s pojmem teambuilding?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5596,49 %96,49 %  
ne23,51 %3,51 %  

Graf

4. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola2238,6 %38,6 %  
práce1933,33 %33,33 %  
z doslechu610,53 %10,53 %  
jiné58,77 %8,77 %  
média58,77 %8,77 %  

Graf

5. Víte, co takový teambuilding znamená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5291,23 %91,23 %  
ne58,77 %8,77 %  

Graf

6. Myslíte si, že tento druh rozvoje týmů je prospěšný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4477,19 %77,19 %  
nevím915,79 %15,79 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

7. Už jste někdy teambuilding absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3154,39 %54,39 %  
ano2645,61 %45,61 %  

Graf

8. Kolik dní Váš teambuilding trval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 dny933,33 %15,79 %  
1 den829,63 %14,04 %  
3 dny518,52 %8,77 %  
více dní518,52 %8,77 %  

Graf

9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hry2180,77 %36,84 %  
logické úkoly1557,69 %26,32 %  
adrenalinový zážitek1350 %22,81 %  
grilování1246,15 %21,05 %  
jiné519,23 %8,77 %  

Graf

10. V čem vidíte výhody teambuildingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upevnění vztahů s kolegy3794,87 %64,91 %  
odreagování2564,1 %43,86 %  
nové zkušenosti2358,97 %40,35 %  
poznání nových lidí1948,72 %33,33 %  
uvolnění z práce1230,77 %21,05 %  
zaplnění volného času12,56 %1,75 %  
jiné12,56 %1,75 %  

Graf

11. V čem vidíte nevýhody teambuildingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s neoblíbenými kolegy2153,85 %36,84 %  
finanční stránka1846,15 %31,58 %  
zabrání volného času1743,59 %29,82 %  
dlouhodobá organizace 820,51 %14,04 %  
jiné37,69 %5,26 %  

Graf

12. Myslíte si, že (by) Vám teambuilding pomohl upevnit vztahy s Vašimi kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4171,93 %71,93 %  
nevím1119,3 %19,3 %  
ne58,77 %8,77 %  

Graf

13. Myslíte si, že teambuilding přináší i negativní zážitky, zkušenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4273,68 %73,68 %  
nevím1119,3 %19,3 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

14. Chtěl/a byste teambuilding (ještě někdy) absolvovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %85,96 %  
ne814,04 %14,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Už jste někdy teambuilding absolvoval/a?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi adrenalinový zážitek na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi grilování na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hry na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi logické úkoly na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

 • odpověď hry:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi logické úkoly na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi adrenalinový zážitek na otázku 9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

10. V čem vidíte výhody teambuildingu?

 • odpověď upevnění vztahů s kolegy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nové zkušenosti na otázku 10. V čem vidíte výhody teambuildingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznání nových lidí na otázku 10. V čem vidíte výhody teambuildingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční stránka na otázku 11. V čem vidíte nevýhody teambuildingu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Už jste se někdy setkal/a s pojmem teambuilding?

4. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a?

5. Víte, co takový teambuilding znamená?

6. Myslíte si, že tento druh rozvoje týmů je prospěšný?

7. Už jste někdy teambuilding absolvoval/a?

9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

10. V čem vidíte výhody teambuildingu?

11. V čem vidíte nevýhody teambuildingu?

12. Myslíte si, že (by) Vám teambuilding pomohl upevnit vztahy s Vašimi kolegy?

13. Myslíte si, že teambuilding přináší i negativní zážitky, zkušenosti?

14. Chtěl/a byste teambuilding (ještě někdy) absolvovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Už jste se někdy setkal/a s pojmem teambuilding?

4. Kde jste se s tímto pojmem setkal/a?

5. Víte, co takový teambuilding znamená?

6. Myslíte si, že tento druh rozvoje týmů je prospěšný?

7. Už jste někdy teambuilding absolvoval/a?

9. Jaké aktivity jste na teambuildingu absolvoval/a?

10. V čem vidíte výhody teambuildingu?

11. V čem vidíte nevýhody teambuildingu?

12. Myslíte si, že (by) Vám teambuilding pomohl upevnit vztahy s Vašimi kolegy?

13. Myslíte si, že teambuilding přináší i negativní zážitky, zkušenosti?

14. Chtěl/a byste teambuilding (ještě někdy) absolvovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hojková, Z.Teambuilding (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20976.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.