Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výzkum příčiny odkládání sňatku

Výzkum příčiny odkládání sňatku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vláčilová Formánková
Šetření:08. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:237
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 žený respondente, vážená respondentko,

 

jmenuji se Klára Vláčilová Formánková a jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně. V současné době vypracovávám bakalářskou práci na téma Odkládaná investice: Výzkum příčiny odkládání sňatku v Jihomoravském kraji a jeho vliv na snižování sňatečnosti. Součástí mé práce je také terénní výzkum v podobě dotazníkového šetření. Tímto Vás žádám o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Odpovědi, prosím, vyplňujte dle uvedených instrukcí u jednotlivých otázek. Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní a zabere Vám maximálně 15 minut Vašeho času. Výsledky tohoto výzkumu použiji pouze pro vypracování své bakalářské práce.

 

Předem Vám velmi děkuji za vyplnění dotazníku a Vaši účast. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19983,97 %83,97 %  
muž3816,03 %16,03 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie se zařazujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let14059,07 %59,07 %  
26 - 30 let5523,21 %23,21 %  
16 - 20 let177,17 %7,17 %  
31 - 35 let156,33 %6,33 %  
36 - 40 let83,38 %3,38 %  
41 let a více let20,84 %0,84 %  

Graf

3. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě18377,22 %77,22 %  
na venkově5422,78 %22,78 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [svobodný/svobodnáotázka č. 5, zadaný/zadanáotázka č. 6, zasnoubený/zasnoubenáotázka č. 6, ženatý/vdanáotázka č. 7, ovdovělý/ovdověláotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadaný/zadaná11146,84 %46,84 %  
svobodný/svobodná8134,18 %34,18 %  
ženatý/vdaná2811,81 %11,81 %  
zasnoubený/zasnoubená177,17 %7,17 %  

Graf

5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doposud jsem nepotkal/a partnera, se kterým bych chtěla manželství uzavřít4353,09 %18,14 %  
na vysněnou svatbu nemám finance1113,58 %4,64 %  
nechci se oženit/vdát89,88 %3,38 %  
upřednostňuji kariéru před manželstvím (rodinou)78,64 %2,95 %  
soužití na psí knížku mi vyhovuje44,94 %1,69 %  
když má člověk nekoho rad nepotrebuje k tomu papír ;)11,23 %0,42 %  
1.Nejsem na tuto část ještě mentálně vyspělý 2.Partnerku chci nejprve dokonale poznat 3.Největším důvodem sňatku by bylo dítě na cestě , či posunutí (dlouhodobého)vztahu na vyšší úroveň11,23 %0,42 %  
studuji11,23 %0,42 %  
ještě je čas11,23 %0,42 %  
necítím se na to zralá11,23 %0,42 %  
já bych se vdávala, ale partner nechce11,23 %0,42 %  
jsem na to moc mladá11,23 %0,42 %  
studium, cestování, užívání si života bez zavazku11,23 %0,42 %  

Graf

6. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6450,39 %27 %  
ano6349,61 %26,58 %  

Graf

7. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2382,14 %9,7 %  
ano517,86 %2,11 %  

Graf

8. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4960,49 %20,68 %  
ne3239,51 %13,5 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let4737,01 %19,83 %  
26 - 30 let4535,43 %18,99 %  
31 - 35 let1612,6 %6,75 %  
36 - 40 let97,09 %3,8 %  
16 - 20 let53,94 %2,11 %  
41 let a více53,94 %2,11 %  

Graf

10. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let1139,29 %4,64 %  
31 - 35 let932,14 %3,8 %  
36 - 40 let414,29 %1,69 %  
41 let a více27,14 %0,84 %  
21 - 25 let27,14 %0,84 %  

Graf

11. Bydlíte s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8466,14 %35,44 %  
ne4333,86 %18,14 %  

Graf

12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 36 měsíců1922,62 %8,02 %  
6 - 12 měsíců1821,43 %7,59 %  
13 - 24 měsíců1821,43 %7,59 %  
déle1416,67 %5,91 %  
37 - 48 měsíců1113,1 %4,64 %  
méně než 6 měsíců44,76 %1,69 %  

Graf

13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10481,89 %43,88 %  
ne2318,11 %9,7 %  

Graf

14. Plánujete uzavřít sňatek v následujících dvou letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14770,33 %62,03 %  
ano6229,67 %26,16 %  

Graf

15. Kolik párů ve Vašem okolí uzavřelo v posledních dvou letech manželství? (alespoň přibližně)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34820,25 %20,25 %  
24619,41 %19,41 %  
54217,72 %17,72 %  
12711,39 %11,39 %  
4198,02 %8,02 %  
0198,02 %8,02 %  
10166,75 %6,75 %  
683,38 %3,38 %  
841,69 %1,69 %  
1531,27 %1,27 %  
ostatní odpovědi 20
7
80
52,11 %2,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:5.15
Směrodatná odchylka:2.27
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Kolik párů ve vašem okolí žije na tzv. psí knížku? (alespoň přibližně)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
104217,72 %17,72 %  
53615,19 %15,19 %  
22610,97 %10,97 %  
202510,55 %10,55 %  
0145,91 %5,91 %  
15135,49 %5,49 %  
8135,49 %5,49 %  
3135,49 %5,49 %  
1125,06 %5,06 %  
6104,22 %4,22 %  
ostatní odpovědi 4
12
30
25
7
9
50
28
40
22
3313,92 %13,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.17
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:35.07
Směrodatná odchylka:5.92
Medián:6
Modus:10

Graf

17. Jakou máte zkušenost, nebo kolik si myslíte, že „svatba stojí“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 000 – 59 999 Kč5724,05 %24,05 %  
60 000 – 79 999 Kč5724,05 %24,05 %  
100 000 a více Kč5523,21 %23,21 %  
80 000 – 99 999 Kč3715,61 %15,61 %  
20 000 – 39 999 Kč2510,55 %10,55 %  
0 – 19 999 Kč62,53 %2,53 %  

Graf

18. Kolik párů ve Vašem okolí je rozvedených? (alespoň přibližně)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23916,46 %16,46 %  
03816,03 %16,03 %  
13113,08 %13,08 %  
52811,81 %11,81 %  
32510,55 %10,55 %  
4198,02 %8,02 %  
10166,75 %6,75 %  
893,8 %3,8 %  
2093,8 %3,8 %  
672,95 %2,95 %  
ostatní odpovědi 15
14
9
7
30
40
166,75 %6,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.93
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:13.13
Směrodatná odchylka:3.62
Medián:3
Modus:2

Graf

19. Svatbu chci, ale nemám na ni peníze.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7029,54 %29,54 %  
spíše nesouhlasím6828,69 %28,69 %  
spíše souhlasím4719,83 %19,83 %  
souhlasím3213,5 %13,5 %  
nevím208,44 %8,44 %  

Graf

20. Svatba je zbytečná investice.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9941,77 %41,77 %  
spíše nesouhlasím7632,07 %32,07 %  
spíše souhlasím3113,08 %13,08 %  
nevím177,17 %7,17 %  
souhlasím145,91 %5,91 %  

Graf

21. Za svatbu není potřeba utrácet mnoho peněz.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8837,13 %37,13 %  
souhlasím5623,63 %23,63 %  
spíše nesouhlasím4719,83 %19,83 %  
nevím2811,81 %11,81 %  
nesouhlasím187,59 %7,59 %  

Graf

22. Rád/ráda do svatby investuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7933,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím5422,78 %22,78 %  
souhlasím4117,3 %17,3 %  
nevím4117,3 %17,3 %  
nesouhlasím229,28 %9,28 %  

Graf

23. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích TOLIK nezáleží.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8033,76 %33,76 %  
spíše nesouhlasím7029,54 %29,54 %  
nesouhlasím3916,46 %16,46 %  
souhlasím2811,81 %11,81 %  
nevím208,44 %8,44 %  

Graf

24. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích VŮBEC nezáleží.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8736,71 %36,71 %  
spíše nesouhlasím7531,65 %31,65 %  
spíše souhlasím3615,19 %15,19 %  
nevím2711,39 %11,39 %  
souhlasím125,06 %5,06 %  

Graf

25. Myslím si, že stačí investovat pouze do té části svatby, která poté bude sloužit jako památka (prsteny, foto, případně video atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7732,49 %32,49 %  
spíše nesouhlasím7732,49 %32,49 %  
nesouhlasím3113,08 %13,08 %  
nevím2912,24 %12,24 %  
souhlasím239,7 %9,7 %  

Graf

26. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro ženu pro uzavření manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 30 let16167,93 %67,93 %  
21 – 25 let5623,63 %23,63 %  
31 – 35 let198,02 %8,02 %  
41 a více let10,42 %0,42 %  

Graf

27. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro muže pro uzavření manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 30 let13657,38 %57,38 %  
31 – 35 let8134,18 %34,18 %  
21 – 25 let145,91 %5,91 %  
36 – 40 let41,69 %1,69 %  
41 a více let20,84 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste:

 • odpověď svobodný/svobodná:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi doposud jsem nepotkal/a partnera, se kterým bych chtěla manželství uzavřít na otázku 5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na vysněnou svatbu nemám finance na otázku 5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?
 • odpověď zadaný/zadaná:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Bydlíte s partnerem/kou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13 - 24 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 25 let na otázku 9. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?
 • odpověď ženatý/vdaná:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 30 let na otázku 10. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

11. Bydlíte s partnerem/kou?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 13 - 24 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 - 36 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 37 - 48 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 12 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasnoubený/zasnoubená na otázku 4. Jste:

13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasnoubený/zasnoubená na otázku 4. Jste:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 37 - 48 měsíců na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle na otázku 12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 30 let na otázku 9. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

14. Plánujete uzavřít sňatek v následujících dvou letech?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zasnoubený/zasnoubená na otázku 4. Jste:
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi doposud jsem nepotkal/a partnera, se kterým bych chtěla manželství uzavřít na otázku 5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Svatba je zbytečná investice.

23. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích TOLIK nezáleží.

 • odpověď souhlasím:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 24. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích VŮBEC nezáleží.

24. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích VŮBEC nezáleží.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 23. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích TOLIK nezáleží.

26. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro ženu pro uzavření manželství?

 • odpověď 21 – 25 let:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 – 25 let na otázku 27. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro muže pro uzavření manželství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie se zařazujete?

3. Žijete:

4. Jste:

5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?

6. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?

9. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

11. Bydlíte s partnerem/kou?

12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?

13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?

14. Plánujete uzavřít sňatek v následujících dvou letech?

15. Kolik párů ve Vašem okolí uzavřelo v posledních dvou letech manželství? (alespoň přibližně)

16. Kolik párů ve vašem okolí žije na tzv. psí knížku? (alespoň přibližně)

17. Jakou máte zkušenost, nebo kolik si myslíte, že „svatba stojí“?

18. Kolik párů ve Vašem okolí je rozvedených? (alespoň přibližně)

19. Svatbu chci, ale nemám na ni peníze.

20. Svatba je zbytečná investice.

21. Za svatbu není potřeba utrácet mnoho peněz.

22. Rád/ráda do svatby investuji.

23. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích TOLIK nezáleží.

24. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích VŮBEC nezáleží.

25. Myslím si, že stačí investovat pouze do té části svatby, která poté bude sloužit jako památka (prsteny, foto, případně video atd.)

26. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro ženu pro uzavření manželství?

27. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro muže pro uzavření manželství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie se zařazujete?

3. Žijete:

4. Jste:

5. Z jakého nejvíce převažujícího důvodu sňatek neplánujete?

6. Upřednostňoval/a či upřednostňujete obecně studium či práci a kariéru před manželstvím?

9. Do jaké věkové kategorie patří Váš partner/Vaše partnerka?

11. Bydlíte s partnerem/kou?

12. Jak dlouho s partnerem/kou bydlíte?

13. Uvažoval/a jste již nad uzavřením sňatku se svým nynějším partnerem?

14. Plánujete uzavřít sňatek v následujících dvou letech?

15. Kolik párů ve Vašem okolí uzavřelo v posledních dvou letech manželství? (alespoň přibližně)

16. Kolik párů ve vašem okolí žije na tzv. psí knížku? (alespoň přibližně)

17. Jakou máte zkušenost, nebo kolik si myslíte, že „svatba stojí“?

18. Kolik párů ve Vašem okolí je rozvedených? (alespoň přibližně)

19. Svatbu chci, ale nemám na ni peníze.

20. Svatba je zbytečná investice.

21. Za svatbu není potřeba utrácet mnoho peněz.

22. Rád/ráda do svatby investuji.

23. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích TOLIK nezáleží.

24. Přeji si mít svatbu podle svých představ a na financích VŮBEC nezáleží.

25. Myslím si, že stačí investovat pouze do té části svatby, která poté bude sloužit jako památka (prsteny, foto, případně video atd.)

26. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro ženu pro uzavření manželství?

27. Jaký si myslíte, že je ideální věk pro muže pro uzavření manželství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vláčilová Formánková, K.Výzkum příčiny odkládání sňatku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20978.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.