Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Průchová
Šetření:10. 03. 2012 - 17. 03. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.53
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informace získané z dotazníku slouží pro vypracování bakalářské práce na téma Domácí násilí. Cílem dotazníku je zjistit, jaké je povědomí o domácím násilí v široké veřejnosti.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6385,14 %85,14 %  
muž1114,86 %14,86 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let5777,03 %77,03 %  
26-35 let1114,86 %14,86 %  
46-55 let34,05 %4,05 %  
36-45 let34,05 %4,05 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4763,51 %63,51 %  
vysokoškolské1722,97 %22,97 %  
základní79,46 %9,46 %  
vyšší odborné22,7 %2,7 %  
vyučen11,35 %1,35 %  

Graf

4. Co si představíte pod pojmem domácí násilí? Prosím vypište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

agrese vůči jiném členu rodiny

agresivní chování vůči jednomu/více osobám v domácnosti, omezení jeho práv a svobod, ať už fyzické, nebo psychické šikanování,...

biti drusky

bití, týrání slovní i fyzické

člověk který se necítí doma v bezpečí

fyzické (osoba je doma fyzicky napadána a týrána), psychické (osoba je napríklad citově vydírána nebo jinak psychicky týrána)

fyzické a psychické násilí

fyzické a psychické násilí trvající delší dobu v rámci jedné domácnosti

fyzické a psychické týrání

Fyzické či psychické ublížení na zdraví v rodině-dětem či partnerovi.

Fyzické či psychické útoky na člověka v prostředí jeho domova.

Fyzické či psychické útoky na člověka, které se odehrávají v prostředí domova.

Fyzické i psychické napadání, jak ženy mužem, tak i děti dospělími.

fyzické i psychické násilí

fyzické i psychické týrání

fyzické i psychické týrání

Fyzické i psychické útoky na členy domácnosti.

Fyzické napadání, slovní napadání. Vydobytí si autority násilnou cestou.

fyzické napadení, psychický teror (vydírání, vyhrožování)

fyzické napdání druhé osoby v domácnosti - partnerský, rodinný vztah

fyzické nebo psychické napadání

fyzické ubližování partnerovi, příp. rodičům,...

fyzické útoky (facky, hádzanie predmetov ...)

fyzické, psychické či sexuální násilí mezi blízkými osobami, je opakované a dochází k němu většinou doma, v soukromí

Fyzický (i psychický) opakovaný útok od člena rodiny.

fyzický a psychicky teoror od jiné osoby

jakékoli cílené útoky člena domácnosti na jiného

Jakékoliv opakované zasahování do základních lidských práv a svobod druhé osoby. Bití, duševní teror, omezování pohybu...

Jakékoliv psychické nebo fyzické jednání, které se opakuje a je vysoce nepříjemné.

jakmile se opakuje fyzické napadení (facka, atd.)

Když muž ženu bije, psychicky týrá nebo vydírá

Když někdo někoho doma mlátí

když se v rodině děje něco špatného na určité osobě

mlácení žen

Může být jak psychické tak fyzické. Často se jedná o jev, který není viditelný.

Násilí mezi členy jedné domácnosti

Násilí na členech rodiny

násilí páchaná v rodině, jako první se mi vybaví násilí páchané mužem na své ženě (manželce), ale může to být i v opačné formě

Násilí v rodině.

Násilí v rodině.

Násilné chování, ať již fyzické nebo psychické, v rámci jedné domácnosti či rodiny

násilné ubližování

nemožnost se vyjádřit, bití, zamykání, odebírání volnosti, místo partnera služku,..

Omezování partnera ve všech směrech (zákaz kamarádů/ek, zakazování různých akcí, limitované příchody domů, hádky kvůli nesmyslů, dále fyzikcké i psychické násilí)...

ponižování, bití,

první představa je fyzické násilí páchané opilým mužem na jeho partnerce, ale vím, že tato problematika zahrnuje i řadu jiných násilných projevů a nejen vůči ženám

psychická šikana, fyzické násilí mezi partnery

psychicke a fyzicke tyrani

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické týrání

psychické a fyzické vydírání

psychické i fyzické napadání ze strany jednoho z manželů (partnerů).

Psychické i fyzické násilí na partnerovi a dětech/rodičích.

psychické i fyzické týrání

Psychické nebo fyzické týrání partnera (ponižování, zákazy, manipulace, bití).

Psychické nebo fyzické ubližování, které se děje doma.

Psychické, fyzické nebo sexuální ohrožování členů rodiny či domácnosti jinými členy.

psychické, fyzické týrání

psychický či fyzický teror partnerem či rodičem

psychický teror a i fyzické násilí

Psychycké utlačlování a teror, fyzické napadávání

sexuální napadení, násilí, agresivní napadení....

Strach, agrese, bolest, lítost

Široký pojem. Může být fyzické, psychické, sociální ( izolace) či ekonomické ( zabránění přístupu k penězům).

Teror, zlo, křik, fyzické nebo psychické týrání

týrání dětí, násilí mezi partnery atd

týrání od osob ve společném soužití

týrání, bití, ponižování, omezování osobní svobody

týrání, psychické vydírání, vydírání, násilné ubližování...

týrání, zneužívání, agresivita vybíjená na rodinných příslušnících

ubližovanie na zdraví, fyzické psychické

veškeré formy násilí, které jsou v domácím prostředí "vykonávané" na dětech, dospělých, seniorech

Vše, co jakkoli ponižuje či zastrašuje druhého člověka, partnera, patří sem psychické i fyzické násilí, takže jak nadávky, vyhrožování, psychické vydírání, ponižování, tak i fyzické ubližování, bití, kopání, rdoušení...

že mě zrakvuje ten degen, skapu z něj do rána. ámen.

5. Myslíte si, že domácí násilí je záležitostí jen posledních let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, bylo problémem již dříve, jen se o něm nemluvilo6486,49 %86,49 %  
nevím, nedokážu posoudit912,16 %12,16 %  
ano11,35 %1,35 %  

Graf

6. Myslíte si, že je domácí násilí zbytečně zveličováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, naopak si myslím, že se o něm stále málo mluví6182,43 %82,43 %  
nevím, nedokážu posoudit1114,86 %14,86 %  
ano, zbytečně nafouknutá bublina22,7 %2,7 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3750 %50 %  
ano3445,95 %45,95 %  
nechci odpovídat34,05 %4,05 %  

Graf

8. Slyšeli jste někdy o existenci zákona na ochranu před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nevím přesně, co obsahuje4662,16 %62,16 %  
ne, nikdy jsem o něm neslyšel1418,92 %18,92 %  
nevím810,81 %10,81 %  
ano, znám jej a vím přesně, oč se jedná68,11 %8,11 %  

Graf

9. Víte jakými prostředky mohou policisté zabránit domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4459,46 %59,46 %  
ano3040,54 %40,54 %  

Graf

10. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, prosím vypište, jakými prostředky mohou policisté zabránit domácímu násilí.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mohou "pachatele" vykázat na určitou dobu

Mohou násilníka nechat z domu na několik (tuším 10 dní) vystěhovat.

mohou násilníka vykázat z domova na 10 dní, nesmí se přiblížit. v této době se vše vyšetřuje

Mohou útočníka vykázat z domu ( z bydliště). Bohužel se tak ale děje jen na několik dní a nemyslím, že by to situaci řešilo. Faktem ale podle mne je, že policie si často v těchto situacích neví rady, není dostatečně proškolená a od mnoha případů dává ruce pryč, nechce řešit....

Mohou vykázat násilníka na několik dní z domácnosti.

můžou osoba, která páchá domácí nasilí vykázat

na 10dnů zakázat vstup do domu

Na nějakou dobu, 24 h možná víc, násilníka (nebo násilnici) uvrhnou do něčeho jako vazba nebo záchytka.

na př.: spolupráce s centry, které pomáhaní matkám a týraným dětem

například vykázat toho, kdo způsobuje domácí násilí z domu na určitou dobu

oběť musí nahlásit domácí násilí, poté může policie zasáhnout, tedy zajmout pachatele, jsou potřebné důkazy

uložením zákazu vstupu do bydliště oběti

vezmou násilníka do vazby, ale nemyslím si, že to pomůže

vybavuje se mi hlavně možnost vykázat násilníka z domácnosti, a zprostředkování kontaktů na instituce, které pracují s obětmi domácího násilí

vykázání násilné osoby na 10 dní za společného bydliště, dále pokračuje soud, má oznamovací povinnost ostatním a patří do 3 pilířů řešení domácího násilí

vykázání násilníka

vykázání násilníka z domu

vykázání tyrana na několik dní z domu

Vykázání útočníka z obydlí na určitou dobu. Dodování bezpečné vzdálenosti.

vykázání z obydlí

Vykázáním agresora z bytu/domu až na 10 dní.

vykázáním násilníka z domu

Vykázat "násilníka" na určitou domu z bytu.

Vykázat násilníka z bytu (domu).

vykázat osobu z bytu po nějaký čas

vykázat osobu z domácnosti

vykázat útočníka z bytu

zakázat pachateli,aby se k postižené(mu) přibližoval.

zatknout, zakázat se příbližit k postižené osobě..

11. Kdo si myslíte, že se nejčastěji stává obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy7297,3 %97,3 %  
děti4155,41 %55,41 %  
senioři1418,92 %18,92 %  
muži11,35 %1,35 %  

Graf

12. V jakých rodinách dochází podle vás nejčastěji k domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na vzdělání, složení rodiny ani ekonomické situaci nezáleží5574,32 %74,32 %  
v rodinách s nízkými příjmy (sociálně slabé rodiny)1317,57 %17,57 %  
v rodinách méně vzdělaných obyvatel68,11 %8,11 %  

Graf

13. Myslíte si, že ochrana ze strany státních orgánů obětem domácího násilí je dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4155,41 %55,41 %  
určitě ne1722,97 %22,97 %  
spíše ano1317,57 %17,57 %  
určitě ano34,05 %4,05 %  

Graf

14. Zaregistrovali jste někdy v poslední době nějakou kampaň týkající se domácího násilí (televize, tisk, internet, rozhlas...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6081,08 %81,08 %  
ano1418,92 %18,92 %  

Graf

15. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ANO, prosím popište, o jakou kampaň se jednalo, jak na vás působila, popř. která organizace či firma kampaň vedla.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Avon - Boj proti domácímu násilí

nezaujala me, jen jsem zaregistroval, ze se o tom nekde mluvilo

před časem se jednalo o nějaký televizní spot

seriál Ulice

stop domácímu násilí

stop násilí (billboardy na zastávkách pražské mhd)

STOP týrání důchodců, nebo tak nějak se to jmenovalo...

světový den proti násilí - u seniorů - dobrý, pak ještě jedno - něco se seniory, ale jen se tam objevují osobnosti a seniorům si myslím, že to nic nepřináší.

TV nova -> seriál ulice, reklama který upozornuje týrané ženy na to že se mají rádi

Zahraniční kampaň, vystupovala v ní Keira Knightley, do níž bylo v klipu kopáno....velmi působivé.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Myslíte si, že domácí násilí je záležitostí jen posledních let?

6. Myslíte si, že je domácí násilí zbytečně zveličováno?

7. Setkali jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí?

8. Slyšeli jste někdy o existenci zákona na ochranu před domácím násilím?

9. Víte jakými prostředky mohou policisté zabránit domácímu násilí?

11. Kdo si myslíte, že se nejčastěji stává obětí domácího násilí?

12. V jakých rodinách dochází podle vás nejčastěji k domácímu násilí?

13. Myslíte si, že ochrana ze strany státních orgánů obětem domácího násilí je dostačující?

14. Zaregistrovali jste někdy v poslední době nějakou kampaň týkající se domácího násilí (televize, tisk, internet, rozhlas...)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Myslíte si, že domácí násilí je záležitostí jen posledních let?

6. Myslíte si, že je domácí násilí zbytečně zveličováno?

7. Setkali jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí?

8. Slyšeli jste někdy o existenci zákona na ochranu před domácím násilím?

9. Víte jakými prostředky mohou policisté zabránit domácímu násilí?

11. Kdo si myslíte, že se nejčastěji stává obětí domácího násilí?

12. V jakých rodinách dochází podle vás nejčastěji k domácímu násilí?

13. Myslíte si, že ochrana ze strany státních orgánů obětem domácího násilí je dostačující?

14. Zaregistrovali jste někdy v poslední době nějakou kampaň týkající se domácího násilí (televize, tisk, internet, rozhlas...)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Průchová, T.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21041.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.