Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Působení e-marketingu na spotřebitele.

Působení e-marketingu na spotřebitele.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Váňová
Šetření:30. 03. 2009 - 06. 04. 2009
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, který mi bude klíčový pro aplikační část mé bakalářské práce na téma Šíření reklamy přes Internet. Cílem mého průzkumu je zjistit, do jaké míry lidé podléhají internetové reklamě.

Odpovědi respondentů

1. Kde máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma5490 %90 %  
Pouze v zaměstnání / ve škole3456,67 %56,67 %  
Jinde1321,67 %21,67 %  
V internetové kavárně58,33 %8,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že podléháte e-marketingu (reklamě na internetu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2440 %40 %  
nesouhlasím2033,33 %33,33 %  
spíše souhlasím915 %15 %  
nevím58,33 %8,33 %  
souhlasím23,33 %3,33 %  

Graf

3. Osloví Vás reklama zaslaná e-mailem natolik, že navštívíte stránky, na které Vás odkazuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2745 %45 %  
nesouhlasím1626,67 %26,67 %  
spíše souhlasím1118,33 %18,33 %  
souhlasím46,67 %6,67 %  
nevím23,33 %3,33 %  

Graf

4. Zaujme Vás často reklamní banner (proužková reklama)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2236,67 %36,67 %  
spíše nesouhlasím2236,67 %36,67 %  
spíše souhlasím1016,67 %16,67 %  
nevím610 %10 %  

Graf

5. Upřednostňujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2135 %35 %  
nevím1830 %30 %  
spíše nesouhlasím1321,67 %21,67 %  
spíše souhlasím711,67 %11,67 %  
souhlasím11,67 %1,67 %  

Graf

6. Jste pravidelným čtenářem některého z Blogů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
ano1423,33 %23,33 %  
nevím23,33 %3,33 %  

Graf

7. Jste hráčem počítačových her obsahujících reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2440 %40 %  
Nehraji počítačové hry2236,67 %36,67 %  
Ano610 %10 %  
Nejsem si vědom(a) reklamy ve hrách, které hraji58,33 %8,33 %  
Možná35 %5 %  

Graf

8. Stahujete a sdílíte videa na internetu (youtube.com, stream.cz, …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2745 %45 %  
Ne, nikdy1321,67 %21,67 %  
Výjimečně1220 %20 %  
Ano, často813,33 %13,33 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3660 %60 %  
Muž2440 %40 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 30 let3558,33 %58,33 %  
30 až 50 let2033,33 %33,33 %  
50 a více35 %5 %  
do 18 let23,33 %3,33 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3660 %60 %  
VŠ (5 let)1016,67 %16,67 %  
VŠ (3 roky)58,33 %8,33 %  
SOU46,67 %6,67 %  
35 %5 %  
VOŠ23,33 %3,33 %  

Graf

12. Počet obyvatel v obci, kde bydlíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50000 – 100000 obyvatel 3151,67 %51,67 %  
100000 a více obyvatel1118,33 %18,33 %  
15000 – 50000 obyvatel915 %15 %  
1000 – 5000 obyvatel58,33 %8,33 %  
5000 – 15000 obyvatel35 %5 %  
Do 1000 obyvatel11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde máte přístup k internetu?

2. Myslíte si, že podléháte e-marketingu (reklamě na internetu)?

3. Osloví Vás reklama zaslaná e-mailem natolik, že navštívíte stránky, na které Vás odkazuje?

4. Zaujme Vás často reklamní banner (proužková reklama)?

5. Upřednostňujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

6. Jste pravidelným čtenářem některého z Blogů?

7. Jste hráčem počítačových her obsahujících reklamu?

8. Stahujete a sdílíte videa na internetu (youtube.com, stream.cz, …)?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Počet obyvatel v obci, kde bydlíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde máte přístup k internetu?

2. Myslíte si, že podléháte e-marketingu (reklamě na internetu)?

3. Osloví Vás reklama zaslaná e-mailem natolik, že navštívíte stránky, na které Vás odkazuje?

4. Zaujme Vás často reklamní banner (proužková reklama)?

5. Upřednostňujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

6. Jste pravidelným čtenářem některého z Blogů?

7. Jste hráčem počítačových her obsahujících reklamu?

8. Stahujete a sdílíte videa na internetu (youtube.com, stream.cz, …)?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Počet obyvatel v obci, kde bydlíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Váňová, P.Působení e-marketingu na spotřebitele. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2150.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.